Kategorie

Multaq (Dronedaron)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Multaq?

Multaq zawiera dronedaron, który należy do leków o działaniu przeciwarytmicznym. Lek Multaq pomaga przywrócić regularną pracę serca.

Podstawowe informacje

NazwaMultaq
Nazwa międzynarodowaDronedaron
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

400 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Dronedaron

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • hypromeloza (E464)
 • skrobia kukurydziana
 • krospowidon (E1202)
 • poloksamer 407
 • laktoza jednowodna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu (E572)

Otoczka:

 • hypromeloza (E464)
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • wosk Carnauba (E903)
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwarytmiczne

Zastosowanie
 • zaburzenia pracy serca
 • zapobieganie nawrotom nieregularnego bicia serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na dronedaron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zaburzenia przewodzenia w sercu
 • bardzo wolne bicie serca
 • zaburzenie serca nazywane "wydłużeniem skorygowanego odstępu QT"
 • utrwalone migotanie przedsionków
 • spadki ciśnienia krwi
 • niewydolność serca
 • zaburzenie czynności skurczowej lewej komory
 • zaburzenia czynności płuc lub wątroby podczas stosowania amiodaronu
 • ciężkie choroby wątroby lub nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi
 • wiek powyżej 75 lat
 • choroba tętnic wieńcowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zastoinowa niewydolność serca
 • zmiany stężenia kreatyniny we krwi
 • wydłużenie odstępu QTc w zapisie EKG

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • niestrawność, biegunka, wymioty, nudności, bóle brzucha
 • bradykardia
 • zmęczenie
 • wysypka skórna, świąd
 • zaburzenia czynności wątroby
Możliwe interakcje z
 • flekainidem, propafenonem, chinidyną, dyzopiramidem, dofetylidem, sotalolem, amiodaronem
 • ketokonazolem, worykonazolem, itrakonazolem, posakonazolem
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • fenotiazynami
 • beprydylem
 • telitromycyną, erytromycyną, klarytromycyną
 • terfenadyną
 • nefazodonem
 • cyzaprydem
 • rytonawirem
 • dabigatranem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Multaq zazwyczaj nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże mogą wystąpić działania niepożądane takie jak zmęczenie, które może powodować trudności w prowdzeniu pojazdów i obsługiwaniu maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Multaq?

Substancją czynną leku Multaq jest dronaderon, który wykazuje zdolność hamowania kanałów jonowych, hamuje przepływ jonów potasowych, a także przepływ jonów sodu i wapnia. Przeciwdziała również aktywacji receptorów adrenergicznych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Multaq?

Lek Multaq stosuje się w:

 • zaburzeniach pracy serca, przywracaniu prawidłowego rytmu pracy serca po kardiowersji
 • zapobieganiu nawrotom nieregularnego bicia serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Multaq?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą, w czasie posiłku. Tabletki nie wolno dzielić.

Zalecana dawka leku to 400 mg dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Multaq

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej zgłosić się do oddziału ratunkowego lub szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Multaq

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć zgodnie z dawkowaniem.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Multaq?

Nie należy stosować leku Multaq jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na dronedaron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent ma zaburzenia przewodzenia w sercu
 • u pacjenta stwierdzono bardzo wolne bicie serca, poniżej 50 uderzeń na minutę
 • u pacjenta występuje zaburzenie serca nazywane "wydłużeniem skorygowanego odstępu QT"
 • pacjent ma utrwalone migotanie przedsionków
 • u pacjenta występują spadki ciśnienia krwi - może to powodować niewystarczający przepływ krwi tętniczej do narządów
 • u pacjenta zdiagnozowano niewydolność serca - mogą wystąpić obrzęki stóp i nóg, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, duszności
 • u pacjenta występuje zaburzenie czynności skurczowej lewej komory
 • pacjent ma zaburzenia czynności płuc lub wątroby podczas stosowania amiodaronu
 • u pacjenta zdiagnozowano ciężkie choroby wątroby lub nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Multaq może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Multaq i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • zastoinowa niewydolność serca (obrzęki stóp i kończyn dolnych, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, duszności, zwiększenie masy ciała
 • biegunka, wymioty
 • wolne bicie serca
 • zapalenie płuc (duszność, suchy kaszel)
 • zaburzenia czynności wątroby (ból brzucha, nudności, wymioty, utrata apetytu, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd, zmęczenie)
 • alergia (obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła)

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmiany stężenia kreatyniny we krwi
 • wydłużenie odstępu QTc w zapisie EKG

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • niestrawność, biegunka, wymioty, nudności, bóle brzucha
 • zmęczenie
 • wysypka skórna, świąd
 • zaburzenia czynności wątroby

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zaczerwienienia skóry, egzemy
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce
 • zaburzenia smaku

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • utrata smaku
 • zapalenie naczyń krwionośnych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Multaq, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • zmniejszonego stężenia potasu lub magnezu we krwi
 • pacjent jest ma powyżej 75 lat
 • choroby tętnic wieńcowych

Jeśli po zastosowaniu leku Multaq wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy poinformować lekarza:

 • utrwaliło się migotanie przedsionków - należy przerwać stosowanie leku
 • obrzęki stóp i nóg, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, duszność w czasie poruszania się, zwiększenie masy ciała - objawy niewydolności serca
 • ból brzucha, nudności, wymioty, utrata apetytu, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd, zmęczenie - zaburzenia czynności wątroby
 • duszności lub suchy kaszel

W trakcie stosowania leku Multaq lekarz może zlecić badania w celu sprawdzenia stanu pacjenta:

 • EKG
 • badania krwi sprawdzające czynność wątroby
 • badanie wskaźnika INR
 • badanie poziomu kreatyniny we krwi
 • badanie płuc 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Multaq a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży. W przypadku zajścia w ciążę w czasie stosowania leku należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Multaq a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy lek Multaq przenika do mleka kobiecego. Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy przyjmować leku Multaq, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

 • flekainid, propafenonon, chinidynę, dyzopiramid, dofetylid, sotalol, amiodaron - leki stosowane w zaburzeniach bicia serca
 • ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, posakonazol - leki przeciwgrzybicze
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 
 • fenotiazyny - leki uspokajające
 • beprydyl
 • telitromycyna, erytromycyna, klarytromycyna - antybiotyki
 • terfenadyna 
 • nefazodon
 • cyzapryd
 • rytonawir
 • dabigatran

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu następujących leków:

 • werapamil, diltiazem, nifedypina, metoprolol, propranolol, digoksyna
 • niektóre leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi (symwastatyna, lowastatyna, atorwastatyna, rozuwastatyna)
 • dabigatran, warfaryna, rywaroksaban, edoksaban, apiksaban - leki przeciwzakrzepowe
 • fenobarbital, karbamazepina, fenytoina - leki przeciwpadaczkowe
 • syrolimus, takrolimus, ewerolimus, cyklosporyna - dronedaron może zwiększać ich stężenie we krwi
 • dziurawiec zwyczajny
 • ryfampicyna

Lek Multaq z jedzeniem i piciem

Nie powinno się spożywać soku grejpfrutowego w czasie kiedy stosuje się lek Multaq, ponieważ może to zwiększać stężenie dronedaronu we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Multaq a alkohol

Brak danych.

Multaq a prowadzenie pojazdów

Lek Multaq zazwyczaj nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże mogą wystąpić działania niepożądane takie jak zmęczenie, które może powodować trudności w prowadzeniu pojazdów i obsługiwaniu maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Multaq?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku Multaq

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego