Poradnik
Myleran (Busulfanum)

Myleran (Busulfanum)

Lek Myleran zawiera substancję czynną - busulfan, która należy do grupy leków zwanych środkami alkilującymi. Busulfan jest lekiem cytostatycznym. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMyleran
Nazwa międzynarodowaBusulfanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Busulfan

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza bezwodna
 • skrobia żelowana
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • triacetyna
Dostępne opakowania
 • 25 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwnowotworowe
 • immunomodulujące
Zastosowanie
 • przewlekła białaczka szpikowa
 • czerwienica prawdziwa
 • nadpłytkowość
 • mielofibroza
 • przeszczepy szpiku kostnego lub komórek krwiotwórczych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na busulfan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • przyjmowanie w przeszłości leku bez oczekiwanych efektów leczenia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjent jest obecnie lub był niedawno poddawany radioterapii lub jakiejkolwiek innej chemioterapii lub jeśli kiedykolwiek otrzymał przeszczep komórek macierzystych, u pacjentów otrzymujących Myleran może rozwinąć się choroba zarostowa żył wątrobowych, ryzyko choroby zwiększa się po radioterapii, co najmniej trzech cyklach chemioterapii lub po otrzymaniu przeszczepu komórek macierzystych
 • u pacjenta stwierdzono nadmierną ilość kwasu moczowego lub dnę moczanową, co może powodować ból stawów
 • u pacjenta występują zaburzenia wątroby, nerek lub płuc
 • lek Myleran może zarówno u mężczyzn jak i u kobiet wywoływać niepłodność.
 • przyjmowanie leku Myleran może zwiększyć ryzyko wystąpienia innego nowotworu złośliwego w przyszłości.
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmniejszenie liczby komórek krwi i płytek krwi
 • u dziewczynek dojrzewanie może być opóźnione lub może nie nastąpić
 • u chłopców i u mężczyzn wytwarzanie plemników może być opóźnione, zmniejszone lub zahamowane, a wielkość jąder może się zmniejszyć

podczas stosowania dużych dawek leku:

 • mdłości, wymioty, biegunka i owrzodzenie jamy ustnej
 • żółte zabarwienie białkówek oczu lub skóry, uszkodzenie wątroby i uszkodzenie dróg żółciowych
 • u kobiet zanik miesiączki, zaburzenia płodności i wcześniejszy początek menopauzy
 • zapalenie płuc bez objawów zakażenia
Możliwe interakcje z
 • fenytoiną
 • itrakonazolem i metronidazolem
 • cyklofosfamidem
 • paracetamolem
 • żywymi szczepionkami 
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Myleran.

Dzieci

Lek stosowany jest u dzieci a dawka leku ustalana jest indywidualnie zgodnie z wielkością powierzchni ciała.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie ma wyraźnych przeciwwskazań i brak dokładnych danych dotyczących wpływu busulfanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Myleran?

Lek Myleran wykazuje działanie alkilujące w stosunku do makrocząsteczek biologicznych, w szczególności do DNA, co prowadzi do ich chemicznej modyfikacji. Alkilacja powoduje powstawanie nieprawidłowych wiązań w cząsteczce DNA, zaburzenia syntezy kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz białek i prowadzi do śmierci komórki. Działanie cytotoksyczne leku dotyczy szczególnie komórek szybko dzielących się, w których mechanizmy naprawy DNA są niewystarczające. Takimi komórkami są komórki nowotworowe. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Myleran?

Lek Myleran stosowany jest jako leczenie przed przeszczepem szpiku kostnego lub komórek macierzystych a także w leczeniu niektórych chorób krwi, w tym określonych nowotworów. Busulfan może być stosowany w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi, takimi jak cyklofosfamid.

Lek Myleran stosowany jest w:

 • przewlekłej białaczce szpikowej
 • czerwienicy prawdziwej
 • nadpłytkowości
 • mielofibrozie
 • leczeniu przygotowującym przed przeszczepem komórek krwiotwórczych

Dawkowanie

Jak stosować lek Myleran?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletek nie należy łamać, rozgniatać ani rozgryzać.

Przeszczepienie komórek macierzystych układu krwiotwórczego:

Lek Myleran zazwyczaj podaje się co 6 godzin przez 4 dni, począwszy od 7. dnia przed przeszczepem.

Dwa dni przed przeszczepem pacjent może również otrzymać inny lek cytotoksyczny zwany cyklofosfamidem. Cyklofosfamidu nie należy podawać do momentu upływu 24 godzin od ostatniej dawki leku Myleran.

Dorośli: 

Zwyczajowa dawka to 1 mg na kilogram masy ciała. Lek Myleran jest przyjmowany co 6 godzin przez 4 dni.

Dzieci: 

Dawka jest ustalana zgodnie z wielkością powierzchni ciała. Lek Myleran jest przyjmowany co 6 godzin przez 4 dni.

Przewlekła białaczka szpikowa:

Dorośli:

Zazwyczaj pierwsza dawka wynosi do 4 mg i może być podawana jako dawka pojedyncza. Lekarz następnie decyduje o wielkości kolejnych dawek na podstawie masy ciała pacjenta. Zazwyczaj stosuje się kurs leczenia trwający 12 do 20 tygodni. Pacjent może otrzymać więcej niż jeden cykl leczenia. Niektórzy pacjenci muszą przyjmować Myleran przez dłuższy czas. Jeśli pacjent musi stosować lek przez dłuższy czas, to zazwyczaj stosuje się dawkę 0,5 mg do 2 mg na dobę. Jeśli stosowana dawka jest mniejsza niż 2 mg na dobę, lekarz może zalecić przyjmowanie tabletek tylko w niektóre dni. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Dzieci:

Przewlekła białaczka szpikowa rzadko występuje u dzieci i dlatego nie ma zaleceń odnośnie dawki leku Myleran.

Czerwienica prawdziwa:

Zazwyczaj stosowana dawka to 4 do 6 mg każdego dnia. Cykl leczenia trwa zwykle 4 do 6 tygodni. Taki cykl może być powtórzony przez lekarza, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niektóre osoby muszą przyjmować Myleran przez dłuższy czas. Jeśli pacjent musi przyjmować lek przez dłuższy czas, to zazwyczaj stosuje się dawkę 2 do 3 mg każdego dnia.

Mielofibroza i nadpłytkowość samoistna:

Zazwyczaj stosowana dawka to 2 do 4 mg każdego dnia.

 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Myleran:

Należy niezwłocznie poinformować lekarza lub natychmiast udać się do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Myleran:

Należy powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Myleran:

Nie należy przerywać stosowania leku Myleran bez zalecenia lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Myleran?

Leku Myleran nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na busulfan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • przyjmowania w przeszłości leku bez oczekiwanych efektów leczenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Myleran może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować o tym lekarza specjalistę, albo natychmiast udać się do najbliższego szpitala:

 • wysoka gorączka lub jakiekolwiek objawy zakażenia (ból gardła, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub zaburzenia oddawania moczu)
 • niespodziewane powstawanie sińców lub krwawienie
 • nagłe złe samopoczucie (nawet, jeśli temperatura ciała jest prawidłowa)

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmniejszenie liczby komórek krwi i płytek krwi
 • u dziewczynek dojrzewanie może być opóźnione lub może nie nastąpić
 • u chłopców i u mężczyzn wytwarzanie plemników może być opóźnione, zmniejszone lub zahamowane, a wielkość jąder może się zmniejszyć

podczas stosowania dużych dawek leku:

 • mdłości, wymioty, biegunka i owrzodzenie jamy ustnej
 • żółte zabarwienie białkówek oczu lub skóry, uszkodzenie wątroby i uszkodzenie dróg żółciowych
 • u kobiet zanik miesiączki, zaburzenia płodności i wcześniejszy początek menopauzy
 • zapalenie płuc bez objawów zakażenia

Często (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zapalenie płuc, które powoduje duszność, kaszel i podwyższenie temperatury ciała
 • ciemne plamy na skórze
 • białaczka

podczas stosowania dużych dawek leku:

 • nieprawidłowe bicie serca - zwłaszcza, jeśli pacjent choruje na talasemię
 • łysienie
 • ślady krwi w moczu oraz ból podczas oddawania moczu - podczas stosowania w tym samym czasie cyklofosfamidu

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób):

 • u kobiet może nastąpić zanik miesiączki, zaburzenia płodności i wcześniejszy początek menopauzy

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • niedokrwistość aplastyczna
 • nudności i wymioty, biegunka i owrzodzenie jamy ustnej
 • łysienie
 • nieprawidłowy rozwój określonych rodzajów komórek
 • suchość w jamie ustnej, suchość warg, nadmierna suchość skóry, swędzenie lub wysypka

podczas stosowania dużych dawek leku:

 • drgawki lub napad padaczkowy
 • zaćma lub inne zaburzenia oczu - po przeszczepieniu szpiku kostnego
 • żółtaczka i uszkodzenie dróg żółciowych

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • miastenia
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • osłabienie, odczuwanie silnego zmęczenia, utrata masy ciała
 • nudności, wymioty i ciemne plamy na skórze

Częstość nieznana:

 • niekompletny rozwój zębów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Myleran należy omówić leczenie z lekarzem, jeżeli:

 • pacjent jest obecnie lub był niedawno poddawany radioterapii lub jakiejkolwiek innej chemioterapii lub jeśli kiedykolwiek otrzymał przeszczep komórek macierzystych, u pacjentów otrzymujących Myleran może rozwinąć się choroba zarostowa żył wątrobowych, ryzyko choroby zwiększa się po radioterapii, co najmniej trzech cyklach chemioterapii lub po otrzymaniu przeszczepu komórek macierzystych
 • u pacjenta stwierdzono nadmierną ilość kwasu moczowego lub dnę moczanową, co może powodować ból stawów
 • u pacjenta występują zaburzenia wątroby, nerek lub płuc

Lek Myleran może zarówno u mężczyzn jak i u kobiet wywoływać niepłodność.

Przyjmowanie leku Myleran może zwiększyć ryzyko wystąpienia innego nowotworu złośliwego w przyszłości.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Myleran a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Myleran a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Myleran.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie z lekiem Myleran innych leków cytotoksycznych może prowadzić do zwiększenia możliwości wystąpienia działań niepożądanych dotyczących płuc.

Należy powstrzymać się od szczepień zawierających żywe organizmy, gdyż busulfan może spowodować, że organizm stanie się mniej zdolny do zwalczania zakażeń.

Lek Myleran może wchodzić w interakcje z innymi lekami i należy zachować ostrożność przy jednoczesnym jego stosowaniu z:

 • fenytoiną
 • itrakonazolem lub metronidazolem
 • cyklofosfamidem
 • paracetamolem
 • deferazyroksem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Myleran a alkohol

Nie przeprowadzono badań odnośnie wpływu spożywanego alkoholu podczas stosowania leku Myleran.

Myleran a prowadzenie pojazdów

Brak jest danych dotyczących wpływu busulfanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Myleran?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Myleran a ciąża
Myleran a karmienie piersią
Interakcje
Myleran a alkohol
Myleran a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo