Poradnik
baby week
tato to twój dzień
Nabuton VP (Nabumetonum)

Nabuton VP (Nabumetonum)

Nabuton VP należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych, którego substancją czynną jest nabumeton. Lek hamuje syntezę prostaglandyn, przez co wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Lek Nabuton VP działa dopiero w chwili, gdy ulegnie przemianom metabolicznym w organizmie.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNabuton VP
Nazwa międzynarodowaNabumetonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

500 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Nabumeton

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon
 • laurylosiarczan sodu
 • stearynian magnezu
 • kroskarmeloza sodowa
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwbólowe
 • przeciwgorączkowe
Zastosowanie
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • reumatoidalne zapalenie stawów
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne objawiająca się napadem astmy, pokrzywką lub innymi reakcjami alergicznymi
 • ciężka niewydolność wątroby
 • uszkodzenie lub krwawienia z przewodu pokarmowego
 • choroba wrzodowa żołądka lub/ i dwunastnicy
 • ciężka niewydolność serca
 • czynne krwawienia z naczyń mózgowych lub inne krwawienia
 • trzeci trymestr ciąży
 • okres karmienia piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wiek powyżej 65 roku życia
 • jednoczesne stosowanie przez pacjenta leków takich jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (warfaryna), inne leki przeciwzapalne, leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI lub inne leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy, klopidrogel)
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna
 • nadciśnienie tętnicze
 • obrzęki
 • choroby serca, łagodna do umiarkowanej niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca
 • choroby tętnic obwodowych lub naczyń mózgowych
 • hiperlipidemia
 • cukrzyca
 • palenie papierosów
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • szumy w uszach, zaburzenia słuchu
 • wzrost ciśnienia tętniczego
 • biegunka, zaparcia, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, nudności, bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów
 • wysypka, świąd
 • obrzęki
Możliwe interakcje z
 • kortykosteroidami
 • lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryną)
 • lekami przeciwpłytkowymi (kwas acetylosalicylowy, klopidrogel)
 • lekami przeciwzdepresyjnymi z grupy wychwytu zwrotnego serotoniny
 • paracetamolem
 • kwasem acetylosalicylowym
 • cymetydyną
 • lekami zobojętniającymi zawierającym glin
 • glikozydami nasercowymi
 • metotreksatem
 • litem
 • lekami moczopędnymi
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami receptora angiotensyny
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2
 • sulfonamidami
 • lekami przeciwcukrzycowymi
Ciąża

Leku Nabuton VP nie wolno stosować w trzecim trymestrze ciąży. Nie ma doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania leku Nabuton VP w pierwszych dwóch trymestrach ciąży.

Karmienie piersią

Leku Nabuton VP nie wolno stosować podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Nabuton VP u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Nabuton VP wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub innych zaburzeń układu ośrodkowego.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nabuton VP?

Lek Nabuton VP należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Poza działaniem przeciwzapalnym działa również przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Po podaniu doustnym lek jest metabolizowany w wątrobie do jego czynnego metabolitu, który silnie hamuje syntezę prostaglandyn.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nabuton VP?

Wskazaniami do stosowania leku Nabuton VP są:

 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • reumotaidalne zapalenie stawów

Dawkowanie

Jak stosować lek Nabuton VP?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsulować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Doustnie, 2 tabletki jeden raz na dobę. Maksymalna dawka leku to 2 tabletki dwa razy na dobę, przyjmowane rano i wieczorem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Nabuton VP u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 500 mg na dobę. Należy unikać stosowania dawek większych niż 1 g leku na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie należy stosować leku Nabuton VP u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek konieczne może być zmniejszenie dawki leku.

Stosowanie leku Nabuton VP z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować podczas posiłku lub po posiłku. Pokarm przyśpiesza wchłanianie leku Nabuton VP.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Po zażyciu większej niż zalecana dawka leku Nabuton VP mogą wystąpić objawy: nudności, wymioty, ból brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka, dezorientacja, pobudzenie, śpiączka, senność, zawroty głowy, drgawki. W przypadku znacznego przedawkowania może dojść do ostrej niewydolności wątroby i nerek.

Pominięcie zastosowania dawki leku

Nie należy stosować podwójnej dawki leku Nabuton VP w celu uzupełnienia tej pominiętej. W przypadku pominięcia zastosowanej dawki leku w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją możliwie jak najszybciej. Jeżeli natomiast zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Przerwanie stosowania leku

W przypadku przerwania stosowania leku Nabuton VP mogą nasilić się objawy choroby, z powodu której lek był stosowany. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nabuton VP?

Leku nie należy stosować, gdy występuje:

 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne objawiająca się napadem astmy, pokrzywką lub innymi reakcjami alergicznymi
 • ciężka niewydolność wątroby
 • uszkodzenie przewodu pokarmowego, czynne lub przebyte krwawienia z przewodu pokarmowego
 • choroba wrzodowa żołądka lub/ i dwunastnicy lub perforacja przewodu pokarmowego
 • ciężka niewydolność serca
 • czynne krwawienia z naczyń mózgowych lub inne krwawienia
 • trzeci trymestr ciąży
 • okres karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nabuton VP może powodować skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Przyjmowanie leku Nabuton VP może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru. Należy przerwać stosowanie leku Nabuton VP i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zasięgnąć pomocy medycznej w przypadku wystąpienia takich objawów jak:

 • rozległa wysypka
 • wysoka temperatura ciała
 • podwyższona aktywność enzymów wątrobowych
 • zaburzenia krwi (eozynofilia)
 • powiększenie węzłów chłonnych i objęcie innych narządów

Inne działania niepożądane:

Często występują (u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • szumy w uszach
 • zaburzenia słuchu
 • zwiększenie ciśnienia tętniczego
 • biegunka
 • zaparcia
 • niestrawność
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • nudności
 • bóle brzucha
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • obrzęki

Niezbyt często występują (u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • dezorientacja
 • nerowowść
 • bezsenność
 • senność
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • parestezje
 • zaburzenia widzenia
 • choroby oczu
 • duszność
 • zaburzenia oddychania
 • krwawienie z nosa
 • wrzody żołądka i/lub dwunastnicy
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • zaburzenia przewodu pokarmowego
 • smoliste stolce
 • wymioty
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • suchość w jamie ustnej
 • nadwrażliwość na światło
 • pokrzywka
 • pocenie się
 • miopatia
 • zaburzenia układu moczowego
 • astenia, zmęczenie
 • nieprawidłowe wyniki badań oceniających czynność wątroby

Bardzo rzadko występują (u nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

 • zmniejszenie ilości płytek krwi
 • anafilaksja oraz reakcje rzekomoalergiczne
 • śródmiąższowe zapalenie płuc
 • niewydolność wątroby
 • żółtaczka
 • ciężkie rekacje skórne: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka i zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy
 • obrzęk naczynioruchowy, pseudoporfiria
 • łysienie
 • niewydolność nerek
 • zespół nerczycowy
 • nadmierne krwawienie miesiączkowe

Częstość nieznana:

 • krwawe wymioty
 • wrzodziejące zapalenie jamy ustnej
 • nasilenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Nabuton VP należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • pacjentów w podeszłym wieku powyżej 65 roku życia - zwiększa się prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Nabuton VP
 • jednoczesnego stosowania przez pacjenta leków takich jak doustne kortykosteroidy, leków przeciwzakrzepowych (warfaryna), innych leków przeciwzapalnych, leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI lub innych leków przeciwpłytkowych (kwas acetylosalicylowy, klopidrogel)
 • wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna ze względu na możliwość pogorszenia choroby
 • nadciśnienia tętniczego
 • obrzęków
 • chorób serca, łagodnej do umiarkowanej niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca
 • choroby tętnic obwodowych lub naczyń mózgowych
 • hiperlipidemii
 • cukrzycy
 • palenia przez pacjenta papierosów
 • zaburzeń czynności nerek - należy wykonać badania laboratoryjne przed rozpoczęciem leczenia oraz po kilku tygodniach po rozpoczęciu leczenia
 • zaburzeń czynności wątroby
 • nabumeton może maskować objawy istniejącej infekcji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nabuton VP a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy ograniczyć stosowanie leku Nabuton VP w pierwszych dwóch trymestrach ciąży do sytuacji gdy potencjalna korzyść dla matki przewyższa potencajalne ryzyko dla płodu lub noworodka. Stosowanie leku Nabuton VP w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ lek może powodować zwężenie przewodu tętniczego oraz uszkodzenie płuc i serca.

Nabuton VP a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Nabuton VP podczas karmienia piersią, ponieważ lek może przenikać do mleka kobiet karmiących i powodować wystąpienie ciężkich działań niepożądanych u dziecka. Decyzję o przerwaniu karmienia piersią podczas stosowania leku Nabuton VP lub odstawienia leku należy podjąć opierając się na na ocenie korzyści ze stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty są już przyjmowane lub pacjent planuje przyjmować.

Nie należy łączyć leku Nabuton VP z:

 • kortykosteroidami - istnieje zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego
 • lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryną) - nabumeton może zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych
 • lekami przeciwpłytkowymi (kwas acetylosalicylowy, klopidrogel) - istnieje zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego
 • lekami przeciwzdepresyjnymi z grupy wychwytu zwrotnego serotoniny - istnieje zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego
 • paracetamolem
 • kwasem acetylosalicylowym - istnieje ryzyko zwiększenia działań niepożądanych
 • cymetydyną
 • lekami zobojętniającymi zawierającym glin
 • glikozydami nasercowymi - nabumeton może powodować zwiększenie stężęnia glikozydów w osoczu i nasilenie działań niepożądanych
 • metotreksatem - nabumeton wpływa na zmniejszenie eliminacji metotreksatu
 • litem - nabumeton wpływa na zmniejszenie eliminacji litu
 • lekami moczopędnymi - istnieje ryzyko hiperkaliemii
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami receptora angiotensyny - może dojsć do zmniejszenia działania przeciwnadciśnieniowego leków
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 - istnieje ryzyko zwiększenia działań niepożądanych
 • sulfonamidami - należy zachować szczególną ostrożność i kontrolować stan pacjenta pod kątem występienia objawów przedawkowania
 • lekami przeciwcukrzycowymi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nabuton VP a alkohol

Brak informacji.

Nabuton VP a prowadzenie pojazdów

Lek Nabuton VP może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Pacjenci, u których występują zawroty głowy, dezorientacja lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego podczas stosowania leku nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nabuton VP?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nabuton VP a ciąża
Nabuton VP a karmienie piersią
Interakcje
Nabuton VP a alkohol
Nabuton VP a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki