Poradnik
niezbędnik wakacyjny
strefa opalania
tydzień francuskich marek
Nakom mite (Levodopum + Carbidopum)

Nakom mite (Levodopum + Carbidopum)

Nakom mite jest stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona i zespołu Parkinsona. Tabletki Nakom mite stanowią połączenie dwóch substancji czynnych: lewodopy, prekursora dopaminy oraz karbidopy, inhibitora dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych w krążeniu obwodowym. Lewodopa wyrównuje brak dopaminy, a karbidopa sprawia, że odpowiednia ilość lewodopy dociera do mózgu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNakom mite
Nazwa międzynarodowaLevodopum + Carbidopum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg + 25 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna
 • lewodopa
 • karbidopa
Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • skrobia żelatynizowana
 • stearynian magnezu
 • żółcień chinolinowa E 104
 • celuloza mikrokrystaliczna
Dostępne opakowania

100 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwparkinsonowe

Zastosowanie

Choroba i (lub) zespół Parkinsona

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na lewodopę, karbidopę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku
 • jaskra z wąskim  kątem przesączenia
 • ciężka niewydolność serca
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • ostra faza udaru mózgu
 • niezdiagnozowane zmiany skórne lub czerniak złośliwy
 • ciężkie psychozy
 • jednoczesne stosowanie leku Nakom mite z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) i selektywnymi inhibitorami MAO typu A
 • jednoczesne stosowanie leków działających na ośrodkowy układ nerwowy (leki sympatykomimetyczne)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Nakom mite nie jest zalecany do leczenia objawów pozapiramidowych oraz pląsawicy Huntingtona
 • Nakom mite można podawać pacjentom leczonymi wcześniej preparatami zawierającymi w swoim składzie wyłącznie lewodopę - należy jednak odczekać 12 godzin przed rozpoczęciem stosowania leku Nakom mite
 • występowanie u pacjenta zaburzeń ruchowych, drgania mięśni twarzy, sztywności mięśni, trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenie palców lub rąk
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z psychozą istniejącą obecnie lub w przeszłości, depresją i skłonnościami samobójczymi oraz przyjmujących jednocześnie leki psychotropowe
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu wewnątrzwydzielniczego
 • jeśli pacjent choruje na wrzody żołądka lub jelit
 • jeśli pacjent wymiotuje z krwią
 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego i utrzymujące się zaburzenia rytmu serca
 • przewlekła jaskra z szerokim kątem przesączenia
 • nasilona senność i skłonność do nagłego zasypiania
 • należy zachować ostrożność w przypadku jeśli zachodzi konieczność poddania się przez pacjenta znieczuleniu ogólnemu
 • jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek w przeszłości drgawki
 • nagłe odstawienie leku lub zmniejszenie dawki może powodować zaburzenia świadomości i zespół neuroleptyczny
 • należy regularnie kontrolować skórę, czy nie wystąpiły na niej zmiany wskazujące na rozwój czerniaka
 • należy regularnie kontrolować pacjentów czy nie rozwijają się u nich zaburzenia kontroli impulsów (skłonność do hazardu, zwiększenie libido, nadmierna aktywność seksualna, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub robienie zakupów, kompulsywne objadanie się)
 • podczas długotrwałej terapii lekiem Nakom mite zaleca się wykonywanie badań kontrolnych czynności wątroby, nerek, układu krwiotwórczego i krążenia
 • stosowanie leku Nakom mite może powodować zafałszowanie wyników niektórych badań laboratoryjnych
 • stosowanie leku Nakom mite może prowadzić do wystąpienia objawów podobnych do uzależnienia - należy powiedzieć o tym lekarzowi
 • nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie ustalono u nich bezpieczeństwa stosowania i skuteczności
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (nie częściej niż 1 na 10 pacjentów):

 • jadłowstręt
 • omamy
 • splątanie
 • senność
 • ospałość
 • koszmary senne
 • uczucie zmęczenia
 • bezsenność
 • depresja
 • euforia
 • otępienie
 • zaburzenia psychotyczne
 • urojenia
 • zwiększona motywacja
 • dyskinezy
 • pląsawica
 • dystonia
 • zaburzenia pozapiramidowe i ruchu
 • efekt "włączenia-wyłączenia"
 • kołatanie serca
 • nieregularna czynność serca
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • skłonność do zasłabnięć
 • omdlenia
 • nudności
 • wymioty
 • suchość jamy ustnej
 • gorzki posmak w jamie ustnej
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • antagonistami receptorów domapinowych D2
 • selegiliną
 • inhibitorami metylotransferazy katecholowej (COMT)
 • papaweryną
 • fenytoiną
 • amantydyną
 • metoklopramidem
 • symatykomimetykami
 • siarczanem lub glukonianem żelaza
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Nakom mite u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia lewodopą i karbidopą.

Dzieci

Nie zaleca się podawania lewodopy / karbidopy pacjentom w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas leczenia produktem Nakom mite, ponieważ lek może powodować senność i napady snu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nakom mite?

Lek Nakom mite zawiera w swoim składzie lewodopę, która należy do grupy leków dopaminergicznych, podlega dekarboksylacji do dopaminy w mózgu oraz karbidopę jest inhibitorem dekarboksylazy dopy i zapobiega metabolizmowi lewodopy do dopaminy w krążeniu obwodowym, zwiększając ilość lewodopy docierającej bezpośrednio do mózgu. Dzięki dodatkowi karbidopy możliwe jest stosowanie mniejszych dawek lewodopy, tym samym zmniejsza się ilość i nasilenie działań niepożądanych. Nakom mite pomaga w łagodzeniu objawów choroby Parkinsona, szczególnie sztywności mięśni i spowolnienia ruchowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nakom mite?

Wskazaniami do stosowania leku Nakom mite jest:

 • choroba Parkinsona
 • zespół Parkinsona

Dawkowanie

Jak stosować lek Nakom mite?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci nieleczenie wcześniej lewodopą

1 tabletka leku Nakom mite trzy razy na dobę. Istnieje możliwość zwiększenia dawki leku przez lekarza o jedną tabletkę codziennie lub co drugi dzień, zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta, maksymalnie do 8 tabletek leku Nakom mite na dobę.

Zmiana dotychczas stosowanego preparatu lewodopy na lek Nakom mite

Jeśli pacjent obecnie przyjmuje preparat lewodopy należy odstawić go na co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem stosowania leku Nakom mite, zaś w przypadku stosowania lewopody o przedłużonym uwalnianiu czas ostawienia wynosi co najmniej 24 godziny. Zmianę leku przeprowadza się stopniowo i wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Dawkowanie u pacjentów przyjmujących dotychczas mniej niż 1500 mg lewodopy na dobę

1 tabletka leku Nakom mite trzy lub cztery razy na dobę.

Dawkowanie u pacjentów przyjmujących dotychczas więcej niż 1500 mg lewodopy na dobę

U tych pacjentów lekarz zastosuje lek Nakom (250 mg lewodopy + 25 mg karbidopy).

Leczenie podtrzymujące

Lekarz ustala indywidualnie dawkowanie dla każdego pacjenta.

Zalecana dawka maksymalna

8 tabletek leku Nakom mite na dobę, co u pacjenta o masie ciała 70 kg stanowi około 30 mg / kg mc. lewodopy i 3 mg / kg mc. karbidopy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nakom mite

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Najczęstszymi objawami przedawkowania leku są kurcz powiek, zaburzenia rytmu serca. W razie potrzeby należy wdrożyć odpowiednie leczenie przeciwarytmiczne i obserwować pacjenta.

Pominięcie zastosowania dawki leku Nakom mite

W przypadku pominięcia dawki leku pacjent powinien przyjąć ją, jak tylko będzie to możliwe. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko kontynuować leczenie według zaleceń. Nie wolno stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Nakom mite

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku ani zmniejszać jego dawek. Po nagłym przerwaniu leku mogą pojawić się: sztywność mięśni, gorączka, zmiany osobowości.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nakom mite?

Leku Nakom mite nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma nadwrażliwość na lewodopę, karbidopę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku
 • u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączenia
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością serca
 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca
 • jeśli pacjent jest w ostrej fazie udaru mózgu
 • jeśli pacjent ma podejrzane, niezdiagnozowane zmiany skórne lub czerniaka złośliwego w wywiadzie - lewodopa może uaktywnić rozwój czerniaka złośliwego
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie psychozy
 • jeśli pacjent jednocześnie stosuje lek Nakom mite z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) i selektywnymi inhibitorami MAO typu A - podanie tych inhibitorów MAO należy przerwać co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem stosowania leku Nakom mite
 • jeśli pacjent przyjmuje leki działające na ośrodkowy układ nerwowy - leki sympatykomimetyczne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nakom mite może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • pokrzywka
 • pieczenie
 • wysypka
 • obrzęk twarzy, warg, języka, gardła
 • trudności w oddychaniu lub połykaniu

Inne działania niepożądane:

Często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • jadłowstręt
 • omamy
 • splątanie
 • senność
 • ospałość
 • koszmary senne
 • uczucie zmęczenia
 • bezsenność
 • depresja
 • euforia
 • otępienie
 • zaburzenia psychotyczne
 • urojenia
 • zwiększona motywacja
 • dyskinezy
 • pląsawica
 • dystonia
 • zaburzenia pozapiramidowe i ruchu
 • efekt "włączenia-wyłączenia"
 • kołatanie serca
 • nieregularna czynność serca
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • skłonność do zasłabnięć
 • omdlenia
 • nudności
 • wymioty
 • suchość jamy ustnej
 • gorzki posmak w jamie ustnej

Niezbyt często (u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała
 • ataksja
 • nasilone drżenie rąk
 • zwiększone ciśnienie tętnicze krwi
 • zapalenie żył
 • chrypka
 • bóle w klatce piersiowej
 • zaparcia
 • biegunka
 • ślinotok
 • trudności w połykaniu
 • wzdęcia
 • obrzęki
 • skurcz mięsni
 • ciemne zabarwienie moczu

Rzadko (u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • leukopenia
 • niedokrwistość hemolityczna i niehemolityczna
 • małopłytkowość
 • pobudzenie
 • lęk
 • zaburzenia myślenia
 • dezorientacja
 • bóle głowy
 • odrętwienie
 • napady drgawkowe
 • ciężkie zaburzenia spowodowane stosowaniem neuroleptyków (sztywność mięśni, wysoka gorączka, pocenie się, ślinotok, niemożność spokojnego siedzenia, zaburzenia świadomości)
 • parestezje
 • omdlenie
 • niezborność ruchów
 • szczękościsk
 • niewyraźne widzenie
 • skurcz mięśnia okrężnego oka wokół gałki ocznej
 • uaktywnienie istniejącego zespołu Hornera
 • podwójne widzenie
 • rozszerzenie źrenic
 • pogorszenie ruchów gałki ocznej
 • duszności
 • trudności w oddychaniu
 • zaburzenia trawienia (uczucie pełności w nadbrzuszu, bóle w nadbrzuszu, odbijanie, nudności, wymioty i zgaga)
 • bóle żołądka i jelit
 • ciemne zabarwienie śliny
 • zgrzytanie zębami
 • czkawka
 • krwawienie z przewodu pokarmowego
 • pieczenie języka
 • wrzody dwunastnicy
 • nagłe nagromadzenie płynu w obrębie skóry i błon śluzowych
 • trudności w oddychaniu
 • świąd i wysypka skórna
 • reakcja alergiczna
 • pokrzywka
 • świąd i zaczerwienienie twarzy
 • łysienie
 • wysypka
 • nadmierne pocenie się
 • ciemne zabarwienie potu
 • uaktywnienie czerniaka złośliwego
 • u dzieci krwawienia w obrębie skóry i ścian przewodu pokarmowego na tle alergicznym (plamica Schonleina-Henocha)
 • zatrzymanie moczu
 • mimowolne oddawanie moczu
 • bolesny wzwód prącia
 • osłabienie
 • złe samopoczucie
 • nawroty objawów choroby
 • senność

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • agranulocytoza
 • uczucie nieustannego zmęczenia w ciągu dnia
 • gwałtowne zasypianie

Częstość nieznana:

 • czerniak złośliwy
 • zawroty głowy
 • odczucie drętwienia
 • uderzenia gorąca
 • zaburzenia chodu
 • upadki

Inne działania niepożądane:

 • silny impuls do niepohamowanego uprawiania hazardu
 • zmienione lub zwiększone zainteresowania, lub zachowania seksualne, nasilony popęd seksualny
 • kompulsywne, niekontrolowane wydawanie pieniędzy lub kupowanie
 • napadowe objadanie się lub kompulsywne jedzenie
 • chęć przyjmowania dużych dawek leku Nakom mite, po których mogą wystąpić ciężkie zaburzenia w postaci mimowolnych ruchów (dyskinezy), wahania nastroju lub inne działania niepożądane

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Nakom mite nie jest zalecany do leczenia objawów pozapiramidowych oraz pląsawicy Huntingtona
 • Nakom mite można podawać pacjentom leczonymi wcześniej preparatami zawierającymi w swoim składzie wyłącznie lewodopę - należy jednak odczekać 12 godzin przed rozpoczęciem stosowania leku Nakom mite
 • występowanie u pacjenta zaburzeń ruchowych, drgania mięśni twarzy, sztywności mięśni, trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenie palców lub rąk - może być konieczne zmniejszenie dawki leku
 • należy zachować ostrożność i skontaktować się z lekarzem w przypadku pacjentów z psychozą istniejącą obecnie lub w przeszłości, depresją i skłonnościami samobójczymi oraz przyjmujących jednocześnie leki psychotropowe
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego (ciężka choroba płuc, gwałtowne napady duszności i obrzęk w błonach śluzowych dróg oddechowych, astma oskrzelowa)
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu wewnątrzwydzielniczego
 • jeśli pacjent choruje na wrzody żołądka lub jelit - ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego
 • jeśli pacjent wymiotuje z krwią
 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego i utrzymujące się zaburzenia rytmu serca
 • przewlekła jaskra z szerokim kątem przesączenia - należy monitorować ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów
 • nasilona senność i skłonność do nagłego zasypiania - w takim przypadku lekarz rozważy zmniejszenie dawki lub przerwanie jego stosowania
 • należy zachować ostrożność w przypadku jeśli zachodzi konieczność poddania się przez pacjenta znieczuleniu ogólnemu
 • jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek w przeszłości drgawki
 • nagłe odstawienie leku lub zmniejszenie dawki może powodować zaburzenia świadomości i zespół neuroleptyczny objawiający się sztywnością mięśni, zwiększeniem temperatury ciała, zmianami psychicznymi i zwiększeniem aktywności enzymu kinazy kreatynowej w surowicy krwi
 • należy regularnie kontrolować skórę, czy nie wystąpiły na niej zmiany wskazujące na rozwój czerniaka - najlepszym rozwiązaniem jest okresowa kontrola przez lekarza dermatologa
 • należy regularnie kontrolować pacjentów czy nie rozwijają się u nich zaburzenia kontroli impulsów (skłonność do hazardu, zwiększenie libido, nadmierna aktywność seksualna, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub robienie zakupów, kompulsywne objadanie się) - w takim przypadku należy poinformować o tym lekarza, gdyż może być konieczne przeanalizowanie dotychczasowego leczenia
 • podczas długotrwałej terapii lekiem Nakom mite zaleca się wykonywanie badań kontrolnych czynności wątroby, nerek, układu krwiotwórczego i krążenia
 • stosowanie leku Nakom mite może powodować zafałszowanie wyników niektórych badań laboratoryjnych, dlatego przed wykonaniem jakichkolwiek badań należy poinformować personel medyczny o stosowaniu leku Nakom mite
 • stosowanie leku Nakom mite może prowadzić do wystąpienia objawów podobnych do uzależnienia - należy powiedzieć o tym lekarzowi
 • nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie ustalono u nich bezpieczeństwa stosowania i skuteczności

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nakom mite a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Nakom mite u kobiet w ciąży. Lekarz podejmuje decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę korzyści z przyjmowania leku dla zdrowia matki wobec ryzyka związanego z przyjmowaniem leku dla dziecka. Każda pacjentka  w wieku rozrodczym stosująca lek Nakom mite powinna stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Nakom mite a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, lekarz zdecyduje, czy powinna kontynuować stosowanie leku Nakom mite, po uwzględnieniu znaczenia leczenia dla zdrowia matki. Kobiety podczas leczenia lewodopy z karbidopą nie powinny karmić piersią, ponieważ lek może przenikać do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na recepte, bez recepty są już przyjmowane lub pacjent planuje przyjmować.

Nie należy łączyć leku Nakom mite z:

 • lekami przeciwnadciśnieniowymi - może wystąpić zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i niedociśnienie ortostatyczne
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) - może wystąpić nadciśnienie tętnicze i dyskinezy
 • lekami przeciwcholinergicznymi - mogą zmniejszać skuteczność lewodopy przez opóźnianie jej wchłaniania, wymagana korekta dawkowania
 • antagonistami receptorów domapinowych D2 (fenotiazyną, butyrofenonem, rysperydonem, izoniazydem) - mogą zmniejszać działanie lewodopy
 • papaweryną i fenytoiną - mogą znieść korzystne działanie leku
 • selegiliną - może powodować ciężką hipotonię ortostatyczną
 • inhibitorami metylotransferazy katecholowej COMT (tolkaponem, entakaponem) - może zwiększać biodostępność leku Nakom mite
 • amantydyną - może nasilać działanie niepożądane leku
 • metoklopramidem - przyśpiesza opróżnianie żołądka i zwiększa biodostępność leku
 • symatykomimetykami - mogą nasilać działania niepożądane związane z układem krążenia
 • siarczanem lub glukonianem żelaza - może zmniejszać wchłanianie leku

Nakom mite z jedzeniem i piciem

Działanie lewodopy u pacjentów stosujących dietę z dużą zawartością białka może być niekiedy słabsze.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nakom mite a alkohol

Brak informacji.

Nakom mite a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn podczas stosowania leku Nakom mite, ponieważ lek może powodować bardzo silną senność i napady nagłego zasypiania, a także podwójne widzenie, co wiąże się z ryzykiem z poważnego uszkodzenia ciała lub zgonu podczas wykonywania czynności wymagających koncentracji. Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn do czasu ustąpienia wyżej opisanych działań niepożądanych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nakom mite?

 • przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • chronić przed światłem i wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nakom mite a ciąża
Nakom mite a karmienie piersią
Interakcje
Nakom mite a alkohol
Nakom mite a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki