Poradnik
Naloxonum hydrochloricum WZF (Naloxoni hydrochloridum)

Naloxonum hydrochloricum WZF (Naloxoni hydrochloridum)

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF zawiera jako substancję czynną nalokson należącą do grupy leków zwanych antagonistami opioidów.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNaloxonum hydrochloricum WZF
Nazwa międzynarodowaNaloxoni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

400 mcg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek naloksonu

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek 1 ml

Działanie / właściwości

Odwracanie działań niepożadanych silnych leków przeciwbólowych jak np. morfina.

Zastosowanie
 • odtrutka przy zastosowaniu zbyt dużej dawki silnych leków przeciwbólowych (opioidów) i wystąpieniu nasilonych trudności z oddychaniem
 • odwrócenie działania opioidów zastosowanych podczas operacji
 • leczenie trudności z oddychaniem u noworodków, których matki otrzymały opioidy podczas porodu
 • w celu określenia, czy przyczyną zatrucia są opioidy
Przeciwwskazania

Uczulenie na nalokson lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przyjęcie zbyt dużej dawki opioidów lub uzależnienie od opioidów, może dojść do rozwoju objawów ostrego zespołu odstawiennego, takich jak wysokie ciśnienie tętnicze, szybkie bicie serca, ciężkie zaburzenia oddychania lub zatrzymanie akcji serca, co niekiedy może prowadzić do zgonu
 • występują objawy z odstawienia, takie jak np. nudności, wymioty, biegunka, osłabienie, przyspieszone bicie serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, gorączka, wyciek wydzieliny z nosa, kichanie, piloerekcja (tzw. „gęsia skórka”), pocenie się, ziewanie, nerwowość, niepokój, drażliwość, drżenie, kurczowe bóle brzucha, bóle w różnych częściach ciała; u noworodków mogą wystąpić drgawki, nadmierny płacz, nasilenie odruchów
 • jeśli Naloxonum hydrochloricum WZF ma być podawany noworodkowi, którego matka przyjmowała opiody przed porodem lub jest uzależnieniona od opioidów, gdyż mogą wystąpić ciężkie objawy z odstawienia u noworodka
 • pacjent choruje na serce lub ma choroby układu krążenia, lub przyjmuje leki nasercowe, lub wywierające działania niepożądane na układ sercowo-naczyniowy, gdyż u tych pacjentów występuje większe ryzyko działań niepożądanych, takich jak na przykład nieregularne bicie serca, nadciśnienie lub niedociśnienie krwi lub kłopoty z oddychaniem
 • stosowanie przez pacjent silnego leku przeciwbólowego - buprenorfiny lub pentazocyny, ponieważ skuteczność leku Naloxonum hydrochloricum WZF w tym przypadku jest ograniczona
 • po zastosowaniu leku Naloxonum hydrochloricum WZF wystąpią trudności z oddychaniem, gdyż może to wynikać z tego, że czas działania naloksonu jest krótszy niż opioidów
 • podawanie leku po operacji, podczas której zastosowano opioidy, gdyż mogą wystąpić takie objawy, jak nudności, wymioty, drżenia, nadciśnienie tętnicze, przyspieszone bicie serca
 • choroba wątroby lub nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • nudności

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • przyspieszone bicie serca
 • niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze krwi
 • wymioty
 • ból pooperacyjny
Możliwe interakcje z
Ciąża

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF może być stosowany w okresie ciąży jedynie gdy w opinii lekarza jego zastosowanie jest bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią przez 24 godziny po zastosowaniu leku Naloxonum hydrochloricum WZF.

Dzieci

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF może być stosowany u dzieci jedynie pod nadzorem lekarza w dawce określonej na podstawie masy ciała dziecka.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Przez 24 godziny od zastosowania leku Naloxonum hydrochloricum WZF, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Naloxonum hydrochloricum WZF?

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF odwraca działania niepożadane silnych leków przeciwbólowych (opioidów) takie jak senność i trudności w oddychaniu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Naloxonum hydrochloricum WZF?

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF stosuje się w następujących przypadkach:

 • jako odtrutka przy zastosowaniu zbyt dużej dawki silnych leków przeciwbólowych (opioidów) i wystąpieniu nasilonych trudności z oddychaniem
 • w celu odwrócenia działania opioidów zastosowanych podczas operacji
 • leczenie trudności z oddychaniem u noworodków, których matki otrzymały opioidy podczas porodu
 • w celu określenia, czy przyczyną zatrucia są opioidy

Dawkowanie

Jak stosować lek Naloxonum hydrochloricum WZF?

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF jest zawsze podawany przez personel medyczny.

Lek może być stosowany:

 • dożylnie - wstrzykiwany bezpośrednio do żyły lub podawany w kroplówce
 • domięśniowo
 • podskórnie

Podana dawka zależy od masy ciała, stanu pacjenta oraz rodzaju i ilości zastosowanego opioidu

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Naloxonum hydrochloricum WZF

Jest mało prawdopodobne aby nastąpiło przedawkowanie leku, ponieważ jest on podawany przez personel medyczny. Po zastosowaniu większych dawek naloksonu może wystąpić nawrót bólu i powrót napięcia mięśniowego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Naloxonum hydrochloricum WZF?

Leku Naloxonum hydrochloricum WZF nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na nalokson lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Naloxonum hydrochloricum WZF może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli wystąpią następujące objawy:

 • świszczący oddech
 • trudności w oddychaniu
 • obrzęk powiek, twarzy lub warg
 • wysypka lub swędzenie (zwłaszcza obejmujące całe ciało)

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • nudności

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • przyspieszone bicie serca
 • niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze krwi
 • wymioty
 • ból pooperacyjny

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • drżenie, pocenie się
 • zaburzenia rytmu serca, spowolnione bicie serca
 • biegunka
 • suchość w ustach
 • podrażnienie ścian naczyń krwionośnych po podaniu dożylnym leku
 • miejscowe podrażnienie, pieczenie i zaczerwienienie w miejscu domięśniowego podania leku
 • zbyt szybki i pogłębiony oddech

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • drgawki
 • napięcie mięśniowe

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie zaburzenia serca
 • obrzęk płuc
 • rumień wielopostaciowy (objawy to zwykle rozległe zmiany w postaci pęcherzy i wysypki na skórze, zmiana zabarwienia skóry i uszkodzenia błony śluzowej i skóry)
 • reakcje alergiczne (objawy to zwykle pokrzywka, zapalenie błony śluzowej nosa, duszność, obrzęk twarzy), wstrząs anafilaktyczny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Naloxonum hydrochloricum WZF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku jeśli:

 • pacjent przyjął zbyt dużą dawkę opioidów lub jest uzależniony od opioidów, może,dojść do rozwoju objawów ostrego zespołu odstawiennego, takich jak wysokie ciśnienie tętnicze, szybkie bicie serca, ciężkie zaburzenia oddychania lub zatrzymanie akcji serca, co niekiedy może prowadzić do zgonu
 • występują objawy z odstawienia, takie jak np. nudności, wymioty, biegunka, osłabienie, przyspieszone bicie serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, gorączka, wyciek wydzieliny z nosa, kichanie, piloerekcja (tzw. „gęsia skórka”), pocenie się, ziewanie, nerwowość, niepokój, drażliwość, drżenie, kurczowe bóle brzucha, bóle w różnych częściach ciała; u noworodków mogą wystąpić drgawki, nadmierny płacz, nasilenie odruchów
 • jeśli Naloxonum hydrochloricum WZF ma być podawany noworodkowi, którego matka przyjmowała opiody przed porodem lub jest uzależnieniona od opioidów, gdyż mogą wystąpić ciężkie objawy z odstawienia u noworodka
 • pacjent choruje na serce lub ma choroby układu krążenia, lub przyjmuje leki nasercowe, lub wywierające działania niepożądane na układ sercowo-naczyniowy, gdyż u tych pacjentów występuje większe ryzyko działań niepożądanych, takich jak na przykład nieregularne bicie serca, nadciśnienie lub niedociśnienie krwi lub kłopoty z oddychaniem
 • stosowanie przez pacjent silnego leku przeciwbólowego - buprenorfiny lub pentazocyny, ponieważ skuteczność leku Naloxonum hydrochloricum WZF w tym przypadku jest ograniczona
 • po zastosowaniu leku Naloxonum hydrochloricum WZF wystąpią trudności z oddychaniem, gdyż może to wynikać z tego, że czas działania naloksonu jest krótszy niż opioidów
 • podawanie leku po operacji, podczas której zastosowano opioidy, gdyż mogą wystąpić takie objawy, jak nudności, wymioty, drżenia, nadciśnienie tętnicze, przyspieszone bicie serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Naloxonum hydrochloricum WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Naloxonum hydrochloricum WZF może być stosowany w okresie ciąży jedynie gdy w opinii lekarza jego zastosowanie jest bezwzględnie konieczne. Lek może wywołać u noworodków objawy z odstawienia.

Naloxonum hydrochloricum WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią przez 24 godziny po zastosowaniu leku Naloxonum hydrochloricum WZF.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku nalokson:

 • silnie działające leki przeciwbólowe (np. morfina, kodeina, buprenorfina, pentazocyna)
 • leki nasenne i/lub uspokajające
 • leki mogące wpływać na serce lub układ krążenia (np. leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, antagoniści wapnia, leki beta-adrenolityczne, digoksyna, klonidyna, kokaina, metamfetamina)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Naloxonum hydrochloricum WZF a alkohol

Brak danych.

Naloxonum hydrochloricum WZF a prowadzenie pojazdów

Przez 24 godziny od zastosowania leku Naloxonum hydrochloricum WZF, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Naloxonum hydrochloricum WZF?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • ampułki przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
 • nie zamrażać

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Naloxonum hydrochloricum WZF a ciąża
Naloxonum hydrochloricum WZF a karmienie piersią
Interakcje
Naloxonum hydrochloricum WZF a alkohol
Naloxonum hydrochloricum WZF a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo