Poradnik
Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma (Natrii hydrogenocarbonas)

Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma (Natrii hydrogenocarbonas)

Lek Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma zawiera wodorowęglan sodu, który zmniejsza poziom zakwaszenia organizmu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNatrium bicarbonicum 8,4% Polpharma
Nazwa międzynarodowaNatrii hydrogenocarbonas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

84 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Wodorowęglan sodu

Skład - substancje pomocnicze
 • edetynian disodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek po 20 ml

Działanie / właściwości

Alkalizujące

Zastosowanie
 • kwasica metaboliczna
 • kwasica mleczanowa
 • nerczyca sulfonamidowa
 • zatrucie barbituranami, salicylanami
Przeciwwskazania
 • uczulenie na wodorowęglan sodu lub pozostałe składniki preparatu
 • jeśli u pacjenta występują: alkaloza (zasadowica) oddechowa, alkaloza (zasadowica) metaboliczna, ryzyko rozwoju alkalozy spowodowanej przez leki moczopędne, hipowentylacja, hipokalcemia, nadmierna utrata chlorków (spowodowana np. wymiotami)
 • u pacjentów z hipernatremią i stanami w których podaż sodu jest przeciwskazana np. obrzękami, rzucawką, zastoinową niewydolnością krążenia, nadciśnieniem, niewydolnością nerek
 • lek jest przeciwskazany do rutynowego stosowania w celu podtrzymania akcji serca np. w trakcie reanimacji
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie u pacjentów: z bezmoczem, skąpomoczem, niewydolnością nerek, z zagrożeniem hipokalemii, niewyrównaną zastoinową niewydolnością krążenia, obrzękami lub innymi stanami związanymi z zatrzymaniem sodu w organiźmie
 • z uwagą stosować w przypadku gdy dostarczenie sodu nie jest zalecane a czynność nerek niezaburzona - wówczas należy przeprowadzić alkalizacje roztworem trometamolu (THAM)
 • przed podaniem leku należy wyrównać niedobory elektrolitów
 • preparat może być podawany tylko przez wykwalifikowany personel medyczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • hipokalemia
 • hipernatremia
 • hiperosmolarność
 • tężyczka, alkaloza metaboliczna
 • obrzęki
 • miejscowe owrzodzenia
 • martwica tkanek
Możliwe interakcje z

Nie należy łączyć leku z:

 • roztworami zawierającymi sole wapnia, magnezu, fosforany
 • preparatami powodującycmi niezgodności w postaci widocznego wytrąconego osadu lub zmętnienia

Wskazana jest konsultacja z lekarzem jesli pacjent przyjmuje lub zamierza zażywać:

 • produkty potasu
 • sole litu
 • antybiotyki z grupy tetracyklin
 • kortykosteroidy lub kortykotropinę
 • chinidynę, efedrynę, pseudoefedrynę, pochodne amfetaminy
 • kwas etakrynowy, bumetamid, furosemid i tiazydowe leki moczopędne
Ciąża

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży tylko na zlecenie lekarza, gdy korzyści dla matki przewyższają ryzyko uszkodzenia dla płodu.

Karmienie piersią

Należy unikać stosowania leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma? 

Lek na drodze dysocjacji uwalnia jony wodoroweglanowe, co powoduje podwyższenie wodorowęglanów w surowicy krwi i pH surowicy. Zastosowanie preparatu u pacjentów z kwasicą i obniżonym pH surowicy może powodować redystrybucję jonów potasowych w komórkach.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma?

Lek Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma stosuje się :

 • w kwasicy mleczanowej, czyli zwiększonym stężeniu kwasu mlekowego we krwi
 • w kwasicy metabolicznej, czyli nadmiarze kwaśnych produktów przemiany marterii we krwi, która pojawia się w: zaistoinowej niewydolności krążenia, odwodnieniu, wstrząsie, w przebiegu ciężkich chorób nerek, chorobie alkoholowej, podczas stosowania chlorku amonu i leków z grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej (leki moczopędne)
 • w sytuacji gdy potrzebna jest szybka alkalizacja moczu np. w nerczycy sulfonamidowej, zatruciu barbituranami lub salicylanami

Dawkowanie

Jak stosować lek Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma?

Lek Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma może być podawany wyłącznie przez wykwalikowany personel medyczny.

Preparat można podawać:

 • w dożylnym wlewie kroplowym w postaci rozcieńczonej 5% roztworem glukozy w stosunku 1:1 z szybkościa 60 kropli na minutę, wyłacznie przez cewnik wprowadzony do żyły
 • nierozcieńczony w bezpśredniej injekcji dożylnej (ze wskazań życiowych np. w sytuacji zatrzymania akcji serca)
 • rzadko podskórnie po rozcieńczeniu i doprowadzeniu roztworu do izotoniczności np. 1,5% roztwór

Preparat jest zgodny z roztworami:

 • 0,45% i 0,9% chlorek sodu
 • 5% glukoza w 0,9% chlorku sodu
 • 6% dekstran w 5% glukozie
 • 6% dekstran w 0,9% chlorku sodu

Dzieci

Zaleca się stosowanie preparatu w postaci infuzji dożylnej w dawce nie wiekszej niż 8 mEq/ kg masy ciała na dobę. U niemowląt i dzieci do 2 lat należy aplikować lek w powolnym wlewie kroplowym do 8 mEq/ kg masy ciała na dobę (8 ml/ kg mc./ dobę). Dawka początkowa to 1 mEq/ kg mc. Roztwór należy podawać w postaci rozcieńczonej by nie dopuścić do krwawienia wewnątrzczaszkowego. Jeśli zajdzie konieczność podania leku w postaci bezpośredniej injekcji dożylnej, powinno się początkowo zaaplikować 33-50% wyliczonej dawki leku.

U starszych dzieci w lżejszych postaciach kwasicy metabolicznej preparat stosuje się w infuzji dożylnej w dawce 2 do 5 mEq/ kg mc. co 4-8 godzin. Dawkę podtrzymująca ustala się na podstawie oceny stanu równowagi kwasowo-zasadowej i odpowiedzi terapeutycznej na lek.

Dorośli

Dawka leku ustalana jest na podstawie masy pacjenta i równowagi kwasowo-zasadowej w jego organiźmie. Określa się ją na podstawie wzoru:

NaHCO(mmol) = niedobór zasad (mmol) x masa ciała x 0,3

1 ml roztworu zawiera: 1 mmol Na+i 1 mmol HCO3-(= 1 mEq wodorowęglanu sodu NaHCO3).

Nie zaleca się stosowania leku w rutynowych czynnościach w celu podtrzymania akcji serca np. w trakcie reanimacji. W sytuacji zatrzymania akcji serca dawka początkowa nie powinna być większa niż 1mEq/ kg mc. W przypadku braku efektu leczniczego można podać kolejną dawke po 10 minutach w ilości do 0,5 mEq/ kg mc.

Przy lżejszych typach kwasicy metabolicznej lek podaje się w infuzji dożylnej w dawce 2 do 5 mEq/kg mc. co 4-8 godzin. Dawka podtrzymująca jest ustalana na podstawie badań równowagi kwasowo-zasadowej w organiźmie pacjenta i odpowiedzi terapeutycznej na lek.

Nie należy dążyć do całkowitego uzupełnienia deficytu zasad w ciagu 24 godzin leczenia, ponieważ może dojść do alkalozy metabolicznej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma

W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie dawki większej niż zalecana grozi przedawkowaniem leku i wystąpieniem alkalozy metabolicznej.

Pominięcie zastosowania leku Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia opuszczonej dawki. Preparat jest podawany pod ścisłą kontrolą, dlatego taka sytuacja jest mało prawdopodobna. W razie wątpliwości pacjent powinien jak najszybciej skonsultować się z lekarzem lub pielegniarką.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma?

Leku Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na wodorowęglan sodu lub pozostałe składniki preparatu
 • jeśli u pacjenta występują: alkaloza (zasadowica) oddechowa, alkaloza (zasadowica) metaboliczna, ryzyko rozwoju alkalozy spowodowanej przez leki moczopędne, hipowentylacja, hipokalcemia, nadmierna utrata chlorków ( spowodowana np. wymiotami)
 • u pacjentów z hipernatremią i stanami w których podaż sodu jest przeciwskazana np. obrzękami, rzucawką, zastoinową niewydolnością krążenia, nadciśnieniem, niewydolnością nerek
 • lek jest przeciwskazany do rutynowego stosowania w celu podtrzymania akcji serca np. w trakcie reanimacji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Lek może powodować:

 • hipokalemię
 • hipernatremię
 • hiperosmolarność, szczególnie po zastosowaniu dużych dawek i podczas resuscytacji sercowo-płucnej
 • tężyczkę, alkalozę metaboliczną, głównie po zastosowaniu dużych dawek i u pacjentów z hipokalcemią
 • obrzęki, które pojawiają się po zastosowaniu dużych dawek głównie u pacjentów z niewydolnościa nerek, niewydolnością krązenia oraz ze skłonnościami do retencji sodu i obrzęków
 • miejscowe owrzodzenia
 • martwicę tkanek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy wyrównać niedobory elektrolitów w organizmie pacjenta by nie dopuścić do hipokalcemii (może powodować tężyczkę i skurcz sródstopia) oraz hipokalemii (może powodować alkalozę metaboliczną). 

Wskazana jest ostrożność w przypadku:

 • stosowanie u pacjentów: z bezmoczem, skąpomoczem, niewydolnością nerek, z zagrożeniem hipokalemii, niewyrównaną zastoinową niewydolnością krążenia, obrzękami lub innymi stanami związanymi z zatrzymaniem sodu w organizmie
 • gdy dostarczenie sodu nie jest zalecane a czynność nerek niezaburzona - wówczas należy przeprowadzić alkalizacje roztworem trometamolu (THAM)

Lek może być podawany tylko przez wykwalifikowany personej medyczny m.in z powodu:

 • zbyt szybkie wstrzyknięcie (10 ml/ min) hipertonicznego roztworu noworodkom i dzieciom do 2 lat może spowodować krwawienia wewnątrzczaszkowe, hipernatremię lub obniżyć ciśniene płynu mózgowo-rdzeniowego
 • podanie pozanaczyniowe może wywołać martwicę tkanek, dlatego lek należy podać dokładnie do żyły

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak badań nad bezpieczeństwem stosowania leku u kobiet w ciąży. Preparat może być stosowany tylko na zlecenie lekarza jeśli korzyści dla matki przewyższaja potencjalne ryzyko uszkodzenia płodu.

Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Nie należy łączyć leku z:

 • roztworami zawierającymi sole wapnia, magnezu, fosforany
 • preparatami powodującycmi niezgodności w postaci widocznego wytrąconego osadu lub zmętnienia

Wskazana jest konsultacja z lekarzem jesli pacjent przyjmuje lub zamierza zażywać:

 • produkty potasu - jednoczesne podawanie może zmniejszyć stęzenie potasu w surowicy krwi
 • sole litu - lek zwiększa wydalanie soli litu
 • antybiotyki z grupy tetracyklin, szczególnie doksycyklinę. Alkalizacja moczu może doprowadzić do szybszego wydalania tych antybiotyków przez nerki.
 • kortykosteroidy lub kortykotropinę
 • chinidynę, efedrynę, pseudoefedrynę, pochodne amfetaminy - może dojść do wydłużenia okresu półtrwania tych leków, a więc ich dłuższej bytności w organizmie
 • kwas etakrynowy, bumetamid, furosemid i tiazydowe leki moczopędne - jednoczesne stosowanie może wywołać alkalozę hipochloremiczną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma a alkohol

Brak danych.

Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma?

Lek należy przechowywać w temperaturze do 25°C, nie w lodówce.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma a ciąża
Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma a karmienie piersią
Interakcje
Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma a alkohol
Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki