Kategorie

Natrium chloratum 0,9% Fresenius (Natrii chloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Natrium chloratum 0,9% Fresenius?

Natrium chloratum 0,9% Fresenius jest roztworem chlorku sodu, o stężeniu zbliżonym do stężenia soli w organizmie człowieka.

Podstawowe informacje

NazwaNatrium chloratum 0,9% Fresenius
Nazwa międzynarodowaNatrii chloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

9 mg/ ml

PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Chlorek sodu

Skład - substancje pomocnicze
 • woda do wstrzykiwań
 • 2% wodorotlenek sodu
 • kwas solny
Dostępne opakowania

Pojemnik polietylenowy KabiPac z kapslem:

 • 100 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 1000 ml

Pojemnik polipropylenowy KabiClear z kapslem:

 • 100 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 1000 ml

Worek polipropylenowy typu „freeflex®” lub „freeflex®+” (z portem bezigłowym):

 • 50 ml
 • 100 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 1000 ml

Butelka szklana:

 • 250 ml
 • 500 ml
Działanie / właściwości
Zastosowanie
 • pozajelitowe uzupełnianie płynów i elektrolitów (sód i chlorki)
 • rozcieńczanie i rozpuszczanie koncentratów elektrolitów i leków
 • do przepłukiwania w postępowaniu chirurgicznym lub jako roztwór sprawdzający aparaturę do dializy
Przeciwwskazania
 • uczulenie na otrzymywaną substancję rozpuszczaną lub rozcieńczaną w leku Natrium chloratum 0,9% Fresenius
 • zbyt duża ilość płynów w organizmie (przewodnienie)
 • hipernatremia
 • hiperchloremia
 • kwasica
 • hipokalemia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zastoinowa niewydolność serca
 • ciężka niewydolność nerek
 • obrzęki spowodowane zatrzymaniem sodu w organizmie
 • terapia kortykosteroidami lub kortykotropiną
Działania niepożądane / Skutki uboczne

W przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami, działania niepożądane nie powinny wystąpić.

Możliwe interakcje z
 • kortykosteroidami
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • kortykotropiną
 • karbenoksolonem
Ciąża

Natrium chloratum 0,9% Fresenius może być podawany kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Natrium chloratum 0,9% Fresenius może być podawany kobietom w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Natrium chloratum 0,9% Fresenius u noworodków w celu uzupełniania wody, a jedynie w celu wyrównania zaburzeń jonowych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Natrium chloratum 0,9% Fresenius nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Natrium chloratum 0,9% Fresenius?

Roztwór chlorku sodu może być podawany dożylnie przez zestaw do infuzji, w celu uzupełnienia płynów i elektrolitów oraz jako rozpuszczalnik innych leków.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Natrium chloratum 0,9% Fresenius?

Roztwór chlorku sodu stosuje się w następujących stanach:

 • pozajelitowe uzupełnianie płynów i elektrolitów (sód i chlorki)
 • rozcieńczanie i rozpuszczanie koncentratów elektrolitów i leków
 • do przepłukiwania w postępowaniu chirurgicznym lub jako roztwór sprawdzający aparaturę do dializy

Dawkowanie

Jak stosować lek Natrium chloratum 0,9% Fresenius?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ten lek jest podawany wyłącznie przez personel medyczny. Leku nie należy stosować samodzielnie. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie każdemu pacjentowi w zależności od wieku, masy ciała i stanu klinicznego pacjenta.

W stanach ciężkiego niedoboru sodu można podać od 2 do 3 litrów produktu leczniczego Natrium chloratum 0,9% Fresenius w ciągu 2 - 3 godzin i następnie podawać roztwór z mniejszą szybkością.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Natrium chloratum 0,9% Fresenius

Objawami podania zbyt dużej dawki leku są:

 • hipernatremia
 • hiperchloremia
 • przewodnienie
 • ostre przeciążenie płynami
 • obrzęk
 • hiperosmolarność surowicy
 • kwasica metaboliczna

Pierwszymi objawami przedawkowania mogą być uczucie pragnienia, zagubienie, pocenie się, ból głowy, osłabienie, senność lub tachykardia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Natrium chloratum 0,9% Fresenius?

Lek Natrium chloratum 0,9% Fresenius jest przeciwwskazany w przypadku:

 • zbyt dużej zawartości płynów w organizmie (przewodnienie)
 • hipernatremii
 • hiperchloremii

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Natrium chloratum 0,9% Fresenius może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami, działania niepożądane nie powinny wystąpić.

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

Działania niepożądane związane z podaniem zbyt dużej objętości leku:

 • hipernatremia
 • hiperchloremia
 • przewodnienie
 • kwasica
 • nasilenie objawów niewydolności serca i obrzęk płuc (duszność, zmęczenie, obrzęki kończyn dolnych, nierówne bicie serca)

Działania niepożądane w miejscu podania leku: 

 • podrażnienie żyły
 • zakrzepowe zapalenie żyły objawiające się bólem i tkliwością

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów:

 • z zastoinową niewydolnością serca
 • z ciężką niewydolnością nerek
 • z obrzękami spowodowanymi zatrzymaniem sodu w organizmie
 • leczonych kortykosteroidami lub kortykotropiną
 • z hipokaliemią
 • z hipernatremią
 • z hiperchloremią

Podczas długotrwałego podawania leku Natrium chloratum 0,9% Fresenius lekarz będzie kontrolował stan pacjenta i zleci badania krwi, aby sprawdzić, czy nie doszło do zaburzenia równowagi płynów, stężenia elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Natrium chloratum 0,9% Fresenius a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Natrium chloratum 0,9% Fresenius może być podawany kobietom w ciąży.

Natrium chloratum 0,9% Fresenius a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Natrium chloratum 0,9% Fresenius może być podawany kobietom w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas równoczesnego stosowania leku Natrium chloratum 0,9% Fresenius z:

 • kortykosteroidami
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • kortykotropiną
 • karbenoksolonem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Natrium chloratum 0,9% Fresenius a alkohol

Brak danych.

Natrium chloratum 0,9% Fresenius a prowadzenie pojazdów

Lek Natrium chloratum 0,9% Fresenius nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Natrium chloratum 0,9% Fresenius?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • pojemnik polietylenowy KabiPac z kapslem: leku nie należy zamrażać
 • pojemnik polipropylenowy KabiClear z kapslem, worek polipropylenowy typu „freeflex®” lub „freeflex®+” (z portem bezigłowym), butelka szklana: lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać
 • po otwarciu opakowania, lek nie powinien być przechowywany i używany powtórnie
 • niezużyta ilość leku nie nadaje się do ponownego zastosowania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego