Poradnik
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
tydzień francuskich marek
Nebinad (Nebivololum)

Nebinad (Nebivololum)

Lek Nebinad zawiera substancję czynną nebiwolol, należący do grupy selektywnych leków beta - adrenolitycznych. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz choroby wieńcowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNebinad
Nazwa międzynarodowaNebivololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Nebiwolol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • krospowidon typ A
 • poloksamer
 • powidon
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwnadciśnieniowe
 • zapobieganie przyspieszeniu czynności serca
 • kontrolowanie siły skurczu serca
 • rozszerzające naczynia krwionośne
Zastosowanie
 • leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • leczenie łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów w wieku 70 lat i starszych
 • leczenie objawowej, stabilnej choroby wieńcowej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na nebiwolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jedno lub więcej z poniższych zaburzeń:
  • niskie ciśnienie tętnicze
  • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach górnych lub dolnych
  • bardzo wolna czynność serca (mniej niż 60 skurczów na minutę)
  • zaburzenia przewodzenia w sercu, jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub jeśli pacjent otrzymuje leczenie dożylne wspomagające pracę serca
  • problemy z oddychaniem lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości)
  • ciężka postać astmy oskrzelowej lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
  • nieleczony guz chromochłonny
  • zaburzenia czynności wątroby
  • zaburzenia przemiany materii (kwasica metaboliczna)
 • jeśli pacjent stosuje floktafeninę albo sultopryd
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieprawidłowo wolna czynność serca
 • ból w klatce piersiowej spowodowany samoistnym skurczem tętnic wieńcowych
 • nieleczona przewlekła niewydolność serca
 • blok serca I stopnia
 • zaburzenia krążenia w rękach lub nogach
 • utrzymujące się problemy z oddychaniem
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • uczulenie
 • łuszczyca obecnie lub w przeszłości
 • planowany zabieg chirurgiczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi

Często (rzadziej niż u 1 osoby na 10, ale częściej niż u 1 osoby na 100):

 • ból, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • parestezja, nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk lub stóp

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Często (rzadziej niż u 1 osoby na 10, ale częściej niż u 1 osoby na 100):

 • zaostrzenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (np. wrażenie omdlenia podczas szybkiego wstawania)
 • nietolerancja leku
 • łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca (blok przedsionkowo - komorowy pierwszego stopnia)
 • obrzęk kończyn dolnych, np. obrzęk okolicy kostek
Możliwe interakcje z
 • floktafeniną
 • sultoprydem
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy I (chinidyna, hydrochinidyna, cibenzolina, flekainid, dyzopiramid, lidokaina, meksyletyna, propafenon)
 • niedihydropirydynowymi antagonistami wapnia, np. werapamilem czy dilitiazemem
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu ośrodkowym, np. klonidyna, guanfacyna, moksonidyna, metylodopa, rylmenidyna
Ciąża

Leku Nebinad nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jego zastosowanie jest konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Nebinad.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Nebinad u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek ten może powodować zawroty głowy lub omdlenia. Wówczas nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nebinad?

Nebiwolol zawarty w leku Nebinad działa na układ sercowo - naczyniowy. Zapobiega on przyspieszaniu czynności serca, kontroluje siłę jego skurczu, a także rozszerza naczynia krwionośne, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nebinad?

Lek Nebinad stosuje się w leczeniu:

 • podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów w wieku 70 lat i starszych
 • objawowej, stabilnej choroby wieńcowej

Dawkowanie

Jak stosować lek Nebinad? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • lek należy przyjmować raz na dobę, najlepiej codziennie o tej samej porze
 • lekarz może zalecić stosowanie leku Nebinad w skojarzeniu z innymi lekami, właściwymi w leczeniu choroby pacjenta
 • nie należy stosować leku Nebinad u dzieci i młodzieży
 • pacjenci z niewydolnością wątroby nie powinni stosować tego leku

Leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)

 • zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę. Należy starać się przyjmować dawkę codziennie o tej samej porze
 • u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od połowy tabletki raz na dobę
 • może upłynąć do 4 tygodni zanim lek zacznie w pełni działać
 • w przypadku pacjentów powyżej 75. roku życia, lekarz będzie dodatkowo monitorował stan pacjenta

Leczenie przewlekłej niewydolności serca

 • leczenie rozpoczyna i monitoruje doświadczony lekarz
 • lekarz rozpocznie leczenie od ¼ tabletki na dobę. Po 1 - 2 tygodniach leczenia dawka ta może być zwiększona do połowy tabletki na dobę, następnie do 1 tabletki na dobę i kolejno do 2 tabletek na dobę, aż do uzyskania najlepszej dawki dla pacjenta. Lekarz określa właściwą dawkę na każdym etapie leczenia, a pacjent powinien ściśle przestrzegać jego zaleceń
 • maksymalna zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, czyli 10 mg nebiwololu
 • pacjent będzie wymagał ścisłej obserwacji przez doświadczonego lekarza przez 2 godziny po rozpoczęciu leczenia i za każdym razem, kiedy dawka leku będzie zwiększana
 • lekarz może zmniejszyć dawkę leku w razie potrzeby
 • nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to nasilić niewydolność serca
 • pacjenci z ciężką niewydolnością nerek nie powinni stosować tego leku

Leczenie objawowej stabilnej choroby wieńcowej

 • leczenie rozpoczyna i monitoruje doświadczony lekarz
 • lekarz rozpocznie leczenie od ¼ tabletki na dobę. Po 1 - 2 tygodniach leczenia dawka ta może być zwiększona do połowy tabletki na dobę, następnie do 1 tabletki na dobę i kolejno do 2 tabletek na dobę, aż do uzyskania najlepszej dawki dla pacjenta
 • maksymalna zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, czyli 10 mg nebiwololu

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nebinad

W razie przypadkowego przedawkowania leku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstsze objawy przedawkowania leku Nebinad to:

 • bardzo wolna czynność serca (bradykardia)
 • niskie ciśnienie tętnicze mogące powodować omdlenie (niedociśnienie)
 • utrudnienie oddychania lub świszczący oddech

Pominięcie zastosowania leku Nebinad

W razie pominięcia dawki leku Nebinad, ale przypomnienia sobie o tym niewiele później, należy zażyć zapomnianą dawkę tak szybko jak to możliwe. W przypadku znacznego opóźnienia, np. cała doba i zbliżania się pory przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną, wyznaczoną dawkę, o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku. Należy unikać wielokrotnego pomijania przyjęcia leku.

Przerwanie stosowania leku Nebinad

Nie należy przerywać przyjmowania leku Nebinad bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie leku może spowodować niebezpieczne nasilenie objawów u pacjenta. Dotyczy to szczególnie pacjentów z niewydolnością serca.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nebinad? 

Leku Nebinad nie należy stosować:

 • gdy pacjent ma uczulenie na nebiwolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono jedno lub więcej z poniższych zaburzeń:
  • niskie ciśnienie tętnicze
  • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach górnych lub dolnych
  • bardzo wolną czynność serca (mniej niż 60 skurczów na minutę)
  • zaburzenia przewodzenia w sercu (takie jak zespół chorej zatoki, w tym blok zatokowo - przedsionkowy lub blok przedsionkowo - komorowy drugiego lub trzeciego stopnia u pacjenta bez wszczepionego rozrusznika) lub jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub jeśli pacjent otrzymuje leczenie dożylne wspomagające pracę serca
  • problemy z oddychaniem lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości)
  • ciężka postać astmy oskrzelowej lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
  • nieleczony guz chromochłonny
  • zaburzenia czynności wątroby
  • zaburzenia przemiany materii (kwasica metaboliczna), np. kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy
 • jeśli pacjent stosuje floktafeninę albo sultopryd

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nebinad może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Podczas stosowania nebiwololu w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego odnotowano:

Często (mogą występować częściej niż u 1 osoby na 100 ale rzadziej niż u 1 osoby na 10):

 • ból, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • parestezja, nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk lub stóp

Niezbyt często (mogą występować częściej niż u 1 osoby na 1000, ale rzadziej niż u 1 osoby na 100):

 • wolna czynność serca lub inne zaburzenia serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • kurczowe bóle nóg podczas chodzenia
 • zaburzenia widzenia
 • impotencja
 • nastrój depresyjny
 • zaburzenia trawienia (niestrawność), wzdęcia, wymioty
 • wysypka skórna
 • ucisk w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu lub świszczący oddech
 • koszmary nocne

Bardzo rzadko (występujące częściej niż u 1 osoby na 10 000​​​​​​​):

 • omdlenie
 • nasilenie łuszczycy

Częstość nieznana:

 • obrzęk skóry twarzy lub kończyn, warg, języka, błon śluzowych gardła i dróg oddechowych, powodujący skrócenie oddechu lub problemy z połykaniem - należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • nadwrażliwość
 • pokrzywka

W badaniu klinicznym, w którym lek Nebinad stosowany był w przewlekłej niewydolności serca, odnotowano:

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Często (częściej niż u 1 osoby na 100 ale rzadziej niż u 1 osoby na 10):

 • zaostrzenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (np. wrażenie omdlenia podczas szybkiego wstawania)
 • nietolerancja leku
 • nieregularna czynność serca
 • obrzęk kończyn dolnych, np. obrzęk okolicy kostek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nebinad należy omówić to z lekarzem bądź farmaceutą.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub rozwija się którykolwiek z poniższych stanów:

 • nieprawidłowo wolna czynność serca
 • ból w klatce piersiowej spowodowany samoistnym skurczem tętnic wieńcowych (dławica piersiowa typu Prinzmetala)
 • nieleczona przewlekła niewydolność serca
 • blok serca I stopnia (łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca)
 • zaburzenia krążenia w rękach lub nogach, np. choroba lub zespół Raynaud’a, bóle kurczowe podczas chodzenia
 • utrzymujące się problemy z oddychaniem
 • cukrzyca (lek Nebinad nie wpływa na stężenie glukozy we krwi, ale może maskować objawy ostrzegawcze małego stężenia cukru we krwi (np. kołatanie serca, szybka czynność serca))
 • nadczynność tarczycy (lek Nebinad może maskować objawy nieprawidłowo szybkiej czynności serca, występującej przy tej chorobie)
 • uczulenie (lek Nebinad może nasilać reakcję na pyłki lub inne substancje uczulające (alergeny))
 • łuszczyca (łuszczące się, różowe plamamy) lub łuszczyca w przeszłości
 • planowany zabieg chirurgiczny - przed znieczuleniem należy poinformować anestezjologa lub dentystę o przyjmowaniu leku Nebinad

W razie ciężkich zaburzeń czynności nerek nie należy przyjmować leku Nebinad w leczeniu niewydolności serca oraz należy omówić to z lekarzem.

Stan pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca na początku leczenia monitorować będzie doświadczony lekarz.

Nie należy nagle przerywać leczenia, jeśli nie jest to wyraźnie zalecone przez lekarza.

Lek Nebinad może zmniejszać wydzielanie łez, dlatego jeśli pacjent nosi szkła kontaktowe powinien poinformować o tym fakcie lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nebinad a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Nebinad nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jego zastosowanie jest konieczne.

Nebinad a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Nebinad.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę  jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków równocześnie z lekiem Nebinad:

 • leki stosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub chorób serca (takie jak amiodaron, amlodypina, cybenzolina, klonidyna, digoksyna, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, guanfacyna, hydrochinidyna, lacydypina, lidokaina, metylodopa, meksyletyna, moksonidyna, nikardypina, nifedypina, nimodypina, nitrendypina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil - werapamilu nie należy stosować dożylnie)
 • leki uspokajające, które mogą być stosowane w leczeniu padaczki (barbiturany)
 • leki stosowane w leczeniu depresji lub psychoz typu fluoksetyna, paroksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, tiorydazyna, fenotiazyny takie jak lewomepromazyna
 • insulina i doustne leki stosowane w leczeniu cukrzycy
 • leki stosowane w nadkwaśności (cymetydyna) – wówczas lek Nebinad należy przyjmować podczas posiłku, a leki zobojętniające pomiędzy posiłkami
 • leki stosowane do znieczulenia podczas operacji - należy zawsze poinformować anestezjologa o zażywaniu leku Nebinad, zanim pacjent zostanie poddany znieczuleniu
 • leki stosowane w przypadku astmy, niedrożnego nosa lub niektórych chorób oczu, takich jak jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) lub w celu rozszerzenia źrenicy
 • baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni), amifostyna (lek o działaniu ochronnym, stosowany podczas leczenia nowotworów)
 • leki stosowane w przypadku zakażeń grzybiczych czy drożdżakowych (terbinafina)
 • leki wspomagające rzucenie palenia tytoniu (bupropion)
 • leki przeciwmalaryczne (meflochinina, chlorochinina – lek stosowany również w leczeniu reumatyzmu)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Nebinad a alkohol

Brak danych.

Nebinad a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn. Lek ten może jednak wywoływać zawroty głowy lub omdlenia, na skutek obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, dlatego nie należy wówczas prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn. Wystąpienie tych objawów jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nebinad?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nebinad a ciąża
Nebinad a karmienie piersią
Interakcje
Nebinad a alkohol
Nebinad a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki