Poradnik
NebivoLEK (Nebivololum)

NebivoLEK (Nebivololum)

Lek NebivoLEK zawiera substancję czynną nebiwolol, należący do grupy wybiórczych leków beta - adrenolitycznych. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz jako lek wspomagający w leczeniu łagodnej i umiarkowanej przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNebivoLEK
Nazwa międzynarodowaNebivololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Nebiwolol

Skład - substancje pomocnicze
 • kroskarmeloza sodowa
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
Działanie / właściwości
 • zapobieganie przyspieszeniu czynności serca
 • kontrolowanie siły skurczów serca
 • rozszerzająco na naczynia krwionośne
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • łagodna i przewlekła niewydolność serca u pacjentów w wieku 70 lat i starszych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na nebiwolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent ma jedno lub więcej z poniższych zaburzeń:
  • niskie ciśnienie tętnicze krwi
  • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach
  • bardzo wolna czynność serca (mniej niż 60 uderzeń na minutę)
  • inne, ciężkie zaburzenia rytmu serca (np. blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, zaburzenia przewodzenia w sercu)
  • niewydolność serca, która właśnie wystąpiła lub ostatnio nasiliła się, lub pacjent otrzymuje dożylnie leki wspomagające pracę serca z powodu wstrząsu kardiogennego na skutek ostrej niewydolności serca
  • astma oskrzelowa lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości)
  • nieleczony guz chromochłonny
  • guz zlokalizowany w gruczołach nad górną częścią nerek (w nadnerczach)
  • zaburzenia czynności wątroby
  • zaburzenie metaboliczne (kwasica metaboliczna), np. cukrzycowa kwasica ketonowa
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieprawidłowo wolna czynność serca
 • ból w klatce piersiowej, spowodowany samoistnym skurczem naczyń krwionośnych serca
 • nieleczona przewlekła niewydolność serca
 • blok serca I stopnia
 • słabe krążenie w kończynach, np. choroba lub zespół Raynauda, bóle skurczowe podczas chodzenia
 • długotrwałe zaburzenia oddychania
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • alergia
 • łuszczyca występująca obecnie lub w przeszłości
 • planowany zabieg chirurgiczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi

Często (do 1 na 10 pacjentów):

 • ból, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk lub stóp

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Często (do 1 na 10 pacjentów):

 • nasilenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (np. wrażenie omdlenia podczas szybkiego wstawania)
 • nietolerancja leku
 • łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca (blok przedsionkowo - komorowy pierwszego stopnia)
 • obrzęk kończyn dolnych, np. obrzęk okolicy kostek
Możliwe interakcje z
 • amiodaronem, amlodypiną, cybenzoliną, klonidyną, digoksyną, diltiazemem, dyzopiramidem, felodypiną, flekainidem, guanfacyną, hydrochinidyną, lacydypiną, lidokainą, metylodopą, meksyletyną, moksonidyną, nikardypiną, nifedypiną, nimodypiną, nitrendypiną, propafenonem, chinidyną, rylmenidyną, werapamilem
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • lekami uspokajającymi i przeciwpsychotycznymi, np. barbituranami, fenotiazyną oraz tiorydazyną
 • lekami przeciwdepresyjnymi, np. amitryptyliną, paroksetyną, fluoksetyną
 • lekami znieczulającymi, stosowanymi podczas operacji
 • lekami stosowanymi w przypadku astmy oskrzelowej, niedrożnego nosa lub niektórych chorób oczu
 • amifostyną stosowaną w leczeniu raka
 • baklofenem stosowanym w leczeniu padaczki
Ciąża

Leku NebivoLEK nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku NebivoLEK podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku NebivoLEK u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących stosowania nebiwololu w tej grupie pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać zawroty głowy lub zmęczenie. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek NebivoLEK?

Nebiwolol zawarty w leku NebivoLEK działa na układ sercowo - naczyniowy. Lek zapobiega przyspieszeniu czynności serca, kontroluje siłę skurczów serca, działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, co powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek NebivoLEK?

Lek NebivoLEK stosuje się w leczeniu:

 • podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • łagodnej i przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat i starszych

Dawkowanie

Jak stosować lek NebivoLEK? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)

 • zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę
 • u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od połowy tabletki na dobę
 • działanie lecznicze na ciśnienie tętnicze krwi staje się zauważalne po upływie od 1 do 2 tygodni leczenia. Niekiedy najlepszy wynik leczenia uzyskuje się dopiero po 4 tygodniach

Leczenie przewlekłej niewydolności serca

 • leczenie rozpoczyna i monitoruje doświadczony lekarz
 • lekarz rozpocznie leczenie od ¼ tabletki na dobę. Po 1 - 2 tygodniach leczenia dawka ta może być zwiększona do połowy tabletki na dobę, następnie do 1 tabletki na dobę i kolejno do 2 tabletek na dobę, aż do uzyskania najlepszej dawki dla pacjenta
 • maksymalna zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, czyli 10 mg nebiwololu
 • pacjent będzie wymagał ścisłej obserwacji przez doświadczonego lekarza przez 2 godziny po rozpoczęciu leczenia i za każdym razem, kiedy dawka leku będzie zwiększana
 • lekarz może zmniejszyć dawkę leku w razie potrzeby
 • nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to nasilić niewydolność serca
 • pacjenci z ciężką niewydolnością nerek nie powinni stosować tego leku
 • lek należy przyjmować jeden raz na dobę, najlepiej codziennie o tej samej porze

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NebivoLEK

W razie przypadkowego przedawkowania leku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstsze objawy przedawkowania leku NebivoLEK to:

 • wolna czynność serca (bradykardia)
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi z możliwym omdleniem
 • duszność, taka jak w przebiegu astmy oskrzelowej (skurcz oskrzeli)
 • ostra niewydolność serca

Podczas oczekiwania na przybycie lekarza można przyjąć węgiel aktywowany.

Pominięcie zastosowania leku NebivoLEK

W razie pominięcia dawki leku NebivoLEK, ale przypomnienia sobie o tym niewiele później, należy zażyć następną tabletkę tak szybko jak to możliwe. W przypadku znacznego opóźnienia, np. cała doba należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną, wyznaczoną dawkę, o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku. Należy unikać wielokrotnego pomijania przyjęcia leku.

Przerwanie stosowania leku NebivoLEK

Przed przerwaniem stosowania leku NebivoLEK należy zawsze skonsultować się z lekarzem, niezależnie od tego, czy lek przyjmowany jest z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, czy z powodu przewlekłej niewydolności serca. Nie należy nagle przerywać leczenia lekiem NebivoLEK, gdyż może to czasowo nasilić niewydolność serca. Jeśli przerwanie leczenia nebiwololem przewlekłej niewydolności serca jest konieczne, dawkę dobową należy zmniejszać stopniowo, o połowę co tydzień.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku NebivoLEK? 

Leku NebivoLEK nie należy stosować:

 • gdy pacjent ma uczulenie na nebiwolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma jedno lub więcej z poniższych zaburzeń:
  • niskie ciśnienie tętnicze krwi
  • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach
  • bardzo wolna czynność serca (mniej niż 60 uderzeń na minutę)
  • inne, ciężkie zaburzenia rytmu serca (np. blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, zaburzenia przewodzenia w sercu)
  • niewydolność serca, która właśnie wystąpiła lub ostatnio nasiliła się, lub pacjent otrzymuje dożylnie leki wspomagające pracę serca z powodu wstrząsu kardiogennego na skutek ostrej niewydolności serca
  • astma oskrzelowa lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości)
  • nieleczony guz chromochłonny
  • guz zlokalizowany w gruczołach nad górną częścią nerek (w nadnerczach)
  • zaburzenia czynności wątroby
  • zaburzenie metaboliczne (kwasica metaboliczna), np. cukrzycowa kwasica ketonowa

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek NebivoLEK może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Podczas stosowania nebiwololu w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego odnotowano:

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • ból, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk lub stóp

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • wolna czynność serca lub inne zaburzenia serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • kurczowe bóle nóg podczas chodzenia
 • zaburzenia widzenia
 • impotencja
 • nastrój depresyjny
 • zaburzenia trawienia (niestrawność), wzdęcia, wymioty
 • wysypka skórna, swędzenie
 • duszność podobna do występującej w astmie oskrzelowej, spowodowana nagłym skurczem oskrzeli
 • koszmary nocne

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • omdlenie
 • nasilenie łuszczycy

Częstość nieznana:

 • nadwrażliwość
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła)
 • pokrzywka (swędząca wysypka)

Następujące działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu podobnych leków:

 • omamy
 • epizody psychotyczne
 • splątanie
 • zimne kończyny, zasinienie kończyn
 • objaw Raynauda (przebarwienie skóry palców rąk i nóg, sporadycznie również innych części ciała)
 • suchość oczu
 • tworzenie nowej tkanki łącznej w obrębie oczu i przepony (toksyczność oczno - śluzówkowo - skórna typowa dla praktololu)

W badaniu klinicznym, w którym lek NebivoLEK stosowany był w przewlekłej niewydolności serca, odnotowano:

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • nasilenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (np. wrażenie omdlenia podczas szybkiego wstawania)
 • nietolerancja leku
 • łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca (blok przedsionkowo -  komorowy pierwszego stopnia)
 • obrzęk kończyn dolnych, np. obrzęk okolicy kostek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku NebivoLEK należy omówić to z lekarzem.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub rozwija się którykolwiek z poniższych stanów:

 • nieprawidłowo wolna czynność serca
 • ból w klatce piersiowej, spowodowany samoistnym skurczem naczyń krwionośnych serca (dławica piersiowa Prinzmetala)
 • nieleczona przewlekła niewydolność serca
 • blok serca I stopnia (łagodne zaburzenia przewodzenia w sercu, które wpływają na rytm serca)
 • słabe krążenie w kończynach, np. choroba lub zespół Raynauda, bóle skurczowe podczas chodzenia
 • długotrwałe zaburzenia oddychania
 • cukrzyca: ten lek nie ma wpływu na stężenie glukozy we krwi, ale może maskować ostrzegawcze objawy małego stężenia glukozy (np. kołatanie serca, szybka czynność serca)
 • nadczynność tarczycy: lek może maskować nieprawidłowo przyspieszoną czynność serca, wywołaną tą chorobą
 • alergia: może dojśc do nasilenia reakcji na pyłek lub inne substancje, na które pacjent jest uczulony
 • łuszczyca (choroba skóry – łuszczące się, różowe zmiany na skórze) występująca obecnie lub w przeszłości
 • jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny: przed znieczuleniem należy zawsze poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku NebivoLEK

Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek, nie powinien stosować leku NebivoLEK w leczeniu niewydolności serca. Należy poinformować o tym lekarza.

Na początku leczenia przewlekłej niewydolności serca pacjent będzie regularnie badany przez doświadczonego lekarza. Leczenia nie należy przerywać nagle bez konkretnego zalecenia i oceny dokonanej przez lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

NebivoLEK a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku NebivoLEK nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

NebivoLEK a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku NebivoLEK podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Dotyczy to przede wszystkim leków:

 • kontrolujących ciśnienie tętnicze krwi lub stosowanych w chorobach serca (np. amiodaron, amlodypina, cybenzolina, klonidyna, digoksyna, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, guanfacyna, hydrochinidyna, lacydypina, lidokaina, metylodopa, meksyletyna, moksonidyna, nikardypina, nifedypina, nimodypina, nitrendypina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil)
 • sympatykomimetycznych (pobudzających układ współczulny i wpływających na czynność serca oraz krążenie)
 • uspokajających i przeciwpsychotycznych (stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych), np. barbituranów (stosowanych również w leczeniu padaczki), fenotiazyny (stosowanej również przy wymiotach i nudnościach) oraz tiorydazyny
 • przeciwdepresyjnych, takich jak amitryptylina, paroksetyna, fluoksetyna
 • znieczulających, stosowanych podczas operacji
 • stosowanych w przypadku astmy oskrzelowej, niedrożnego nosa lub niektórych chorób oczu, takich jak jaskra lub rozszerzenie źrenic
 • amifostyny stosowanej w leczeniu raka
 • baklofenu stosowanego w leczeniu padaczki
 • zmniejszających ilość kwasu solnego w żołądku lub stosowanych w leczeniu choroby wrzodowej (leki zobojętniające), np. cymetydyna. NebivoLEK należy przyjmować podczas posiłku, a lek zobojętniający między posiłkami

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

NebivoLEK a alkohol

Brak danych.

NebivoLEK a prowadzenie pojazdów

Lek może wywoływać zawroty głowy lub zmęczenie. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek NebivoLEK?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
NebivoLEK a ciąża
NebivoLEK a karmienie piersią
Interakcje
NebivoLEK a alkohol
NebivoLEK a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo