Poradnik
Nebivolol Aurovitas (Nebivololum)

Nebivolol Aurovitas (Nebivololum)

Nebivolol Aurovitas jest to lek zawierający substancję czynną nebiwolol, należącą do grupy selektywnych leków beta-adrenolitycznych (wybiórczo wpływających na układ sercowo - naczyniowy). Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNebivolol Aurovitas
Nazwa międzynarodowaNebivololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Nebiwolol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • kroskarmeloza sodowa
 • hypromeloza 15cp
 • polisorbat 80
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
 • 250 tabletek
Działanie / właściwości
 • hipotensyjne
 • zapobiega przyspieszeniu czynności serca
 • kontroluje siłę skurczu serca
Zastosowanie
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach górnych lub dolnych
 • bardzo wolna czynność serca
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność serca, która wystąpiła niedawno lub nasiliła się, lub jeżeli pacjent otrzymuje dożylne leki wspomagające pracę serca z powodu wstrząsu kardiogennego w przebiegu ostrej niewydolności serca
 • astma lub świszczący oddech
 • nieleczony guz chromochłonny
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia przemiany materii (kwasica metaboliczna)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieprawidłowo wolna czynność serca
 • ból w klatce piersiowej spowodowany samoistnym skurczem tętnic wieńcowych (dławica piersiowa Prinzmetala)
 • nieleczona przewlekła niewydolność serca
 • blok serca I stopnia
 • zaburzenia krążenia w rękach lub nogach
 • utrzymujące się trudności w oddychaniu
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • uczulenie
 • łuszczyca
 • planowany zabieg chirurgiczny
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

W leczeniu nadciśnienia tętniczego

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • uczucie swędzenia, mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk, stóp

W badaniu klinicznym pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

Bardzo częste (u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaostrzenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • nietolerancja leku
 • łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na jego rytm
 • obrzęk nóg (np. w okolicy kostek)
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub chorób serca takimi jak: amiodaron, amlodypina, cybenzolina, klonidyna, digoksyna, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, guanfacyna, hydrochinidyna, lacydypina, lidokaina, metyldopa, meksyletyna, moksonidyna, nikardypina, nifedypina, nimodypina, nitrendypina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil
 • lekami uspokajającymi oraz przeciwpsychotycznymi (np. barbituranami, fenotiazyną, tiorydazyną)
 • lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptyliną, paroksetyną, fluoksetyną)
 • lekami stosowanymi do znieczulenia podczas operacji
 • lekami stosowanymi w astmie, niedrożności nosa, jaskrze lub stosowanymi w celu rozszerzenia źrenicy
 • baklofenem
 • amifostyną
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy kierować pojazdami ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nebivolol Aurovitas?

Lek Nebivolol Aurovitas zawiera nebiwolol należący do grupy selektywnych leków beta - adrenolitycznych (wybiórczo wpływających na układ sercowo - naczyniowy). Zapobiega on przyspieszeniu czynności serca i kontroluje siłę jego skurczu. Działa również rozszerzająco na naczynia krwionośne, co wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nebivolol Aurovitas?

Lek Nebivolol Aurovitas stosuje się w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego
 • łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów w wieku 70 lat i starszych

Dawkowanie

Jak stosować lek Nebivolol Aurovitas?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Nebivolol Aurovitas można przyjmować niezależnie od posiłków, najlepiej o stałej porze dnia. Tabletkę połknąć popijając wodą.

Leczenie nadciśnienia tętniczego:

1 tabletka 5 mg raz na dobę.

Efekt jest widoczny po 1 - 2 tygodniach (w rzadkich przypadkach po 4 tygodniach) leczenia.

Leczenie przewlekłej niewydolności serca:

Leczenie rozpoczyna się od dawki 1,25 mg (ćwierć tabletki) raz na dobę.

Po 1 - 2 tygodniach leczenia lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 2,5 mg (pół tabletki) raz na dobę, następnie do 5 mg (1 tabletka) raz na dobę i kolejno do 10 mg (2 tabletki) raz na dobę, aż do uzyskania optymalnej dawki dla pacjenta.

Pacjent wymaga obserwacji przez 2 godziny po rozpoczęciu leczania oraz przy każdorazowym zwiększaniu dawki.

Pacjenci w podeszłym wieku i z zaburzeniami czynności nerek

leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 2,5 mg (1/2 tabletki) raz na dobę.

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek

W tej sytuacji nie należy przyjmować leku Nebivolol Aurovitas w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nebivolol Aurovitas

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego. Pacjent oczekujący na przyjazd lekarza może przyjąć węgiel aktywny.

Najczęstsze objawy przedawkowania to:

 • bardzo wolna czynność serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • omdlenie
 • duszność
 • ostra niewydolność serca.

Pominięcie dawki leku Nebivolol Aurovitas

Pominiętą dawkę należy zażyć możliwie szybko tego samego dnia. W przypadku znacznego opóźnienia, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną o stałej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy unikać wielokrotnego pomijania dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Nebivolol Aurovitas

Nagłe przerwanie stosowania leku może doprowadzić  to do przemijającego zaostrzenia objawów niewydolności serca.

W razie konieczności przerwania leczenia przewlekłej niewydolności serca, lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę leku o połowę w odstępach tygodniowych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nebivolol Aurovitas?

Nie należy stosować leku Nebivolol Aurovitas jeśli u pacjenta stwierdzono:

 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancj pomocniczych
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach górnych lub dolnych
 • bardzo wolną czynność serca (poniżej 60 skurczów na minutę)
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca (np. blok przedsionkowo - komorowy II i III stopnia, zaburzenia przewodzenia w sercu)
 • niewydolność serca, która wystąpiła niedawno lub nasiliła się, lub jeżeli pacjent otrzymuje dożylne leki wspomagające pracę serca z powodu wstrząsu kardiogennego w przebiegu ostrej niewydolności serca
 • astmę lub świszczący oddech
 • nieleczony guz chromochłonny
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia przemiany materii np. kwasicę ketonową w przebiegu cukrzycy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nebivolol Aurovitas może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Działania niepożądane, które odnotowano podczas leczenia nebiwololem nadciśnienia tętniczego:

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • uczucie swędzenia, mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk, stóp

Niezbyt częste (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wolna czynność lub inne zaburzenia serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • kurczowe bóle nóg podczas chodzenia
 • zaburzenia widzenia
 • impotencja
 • depresyjny nastrój
 • koszmary senne
 • zaburzenia trawienia, wdzęcie, wymioty
 • wysypka skórna, swędzenie
 • duszność spowodowana nagłym skurczem mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli)

Bardzo rzadkie (u nie więcej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • omdlenie
 • nasilenie łuszczycy

Pojedyncze przypadki:

 • reakcje alergiczne obejmujące całe ciało, z uogólnionymi zmianami skórnymi
 • obrzęk naczynioruchowy
 • wysypka skórna z bladoczerwonymi, uniesionymi, swędzącymi guzkami, (alergia lub pokrzywka)

Działania niepożądane, które odnotowano w badaniu klinicznym pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca stosujących nebiwolol:

Bardzo częste (u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaostrzenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • nietolerancja leku
 • łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na jego rytm
 • obrzęk nóg (np. w okolicy kostek)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występuje lub rozwija się któryś z poniższych stanów:

 • nieprawidłowo wolna czynność serca
 • ból w klatce piersiowej spowodowany samoistnym skurczem tętnic wieńcowych (dławica piersiowa Prinzmetala)
 • nieleczona przewlekła niewydolność serca
 • blok serca I stopnia
 • zaburzenia krążenia w rękach lub nogach (np. zespół Raynauda, bóle kurczowe w czasie chodzenia)
 • utrzymujące się trudności w oddychaniu
 • cukrzyca, Nebivolol Aurovitas może maskować objawy ostrzegawcze hipoglikemii, takie jak kołatanie serca, tachykardia
 • nadczynność tarczycy, Nebivolol Aurovitas może maskować objawy nieprawidłowo szybkiej czynności serca, występujące w tej chorobie
 • uczulenie (Nebivolol Aurovitas może nasilać reakcję na alergeny)
 • łuszczyca (także występująca w przeszłości)
 • planowany zabieg chirurgiczny

Ciężkie zaburzenia czynności nerek są przeciwwskazaniem do stosowania leku.

Na początku leczenia niewydolności serca lekarz powinien regularnie kontrolować stan kliniczny pacjenta.

Lek Nebivolol Aurovitas zawiera laktozę. Jeśli pacjent cierpi na nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nebivolol Aurovitas a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Nebivolol Aurovitas w okresie ciąży, chyba że w ocenie lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Nebivolol Aurovitas a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Nebivolol Aurovitas w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Dotyczy to:

 • leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub chorób serca takich jak: amiodaron, amlodypina, cybenzolina, klonidyna, digoksyna, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, guanfacyna, chinidyna, hydrochinidyna, lacydypina, lidokaina, metyldopa, meksyletyna, moksonidyna, nikardypina, nifedypina, nimodypina, nitrendypina, propafenon, rylmenidyna, werapamil
 • leków uspokajających i przeciwpsychotycznych (barbiturany, fenotiazyna, tiorydazyna)
 • leków przeciwdepresyjnych takich jak: amitryptylina, paroksetyna, fluoksetyna
 • leków stosowanych w astmie, niedrożności nosa, jaskrze lub stosowanych w celu rozszerzenia źrenicy
 • baklofenu
 • amifostyny
 • leków stosowanych w chorobie wrzodowej żołądka lub nadkwaśności np. cymetydyny. Nebivolol Aurovitas należy wówczas przyjmować w trakcie posiłku, a lek zobojętniający pomiędzy posiłkami

Jeżeli planowany jest zabieg w znieczuleniu ogólnym, pacjent powinien poinformować o przyjmowaniu nebiwololu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nebivolol Aurovitas a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Nebivolol Aurovitas a prowadzenie pojazdów

Nebivolol Aurovitas może wywoływać zawroty głowy i zmęczenie. W razie wystąpienia takich objawów nie należy kierować pojazdami ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nebivolol Aurovitas?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25° C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nebivolol Aurovitas a ciąża
Nebivolol Aurovitas a karmienie piersią
Interakcje
Nebivolol Aurovitas a alkohol
Nebivolol Aurovitas a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo