Poradnik
Nemdatine (Memantini hydrochloridum)

Nemdatine (Memantini hydrochloridum)

Lek Nemdatine zawiera substancję czynną zawaną chlorowodorkiem memantyny. Jest on antagonistą receptorów NMDA, które mają właściwości poprawiające przekaźnictwo impulsów nerwowych oraz pamięć. Należy on do grupy leków przeciw otępieniu. Stosowany jest w leczeniu pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNemdatine
Nazwa międzynarodowaMemantini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon typu A
 • talk
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 6cP
 • tytanu dwutlenek (E171)
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 3350
 • triacetyna 
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 42 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 112 tabletek
Działanie / właściwości
 • poprawiające funkcje poznawcze
 • poprawiające przekazywanie impulsów nerwowych oraz pamięć
Zastosowanie

Leczenie choroby Alzheimera o umiarkowanym albo ciężkim nasileniu

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu
 • wiek poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka
 • stosowanie amantadyny, ketaminy czy dekstrometorfanu
 • drastyczna zmiany diety, na przykład przejście z diety mięsnej na wegetariańską
 • przyjmowanie dużych dawek preparatów alkalizujących treść żołądkową
 • kwasica kanalikowo-nerkowa
 • ciężkie zakażenia dróg moczowych wywołane przez bakterie z rodzaju Proteus
 • nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nadwrażliwość na lek
 • senność
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • nadciśnienie tętnicze
 • duszność
 • zaparcia
 • zwiększona aktywność wątroby i dróg żółciowych
 • bóle głowy
Możliwe interakcje z
 • amantadyną
 • ketaminą
 • dekstrometorfanem
 • fenytoiną
 • lewodopą
 • cymetydyną
 • ranitydyną
 • prokainamidem
 • chinidyną
 • chininą
 • nikotyną
 • hydrochlorotiazydem
 • dantrolenem
 • baklofenem
 • barbituranami
 • neuroleptykami
Ciąża

Nie jest zalecane podawanie memantyny kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Kobiety przyjmujące memantynę nie powinny karmić piersią. 

Dzieci

Lek Nemdatine nie jest zalecany u dzieci poniżej 18 lat, ponieważ brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W przypadku choroby Alzheimera często zdolność prowadzenia pojazdów bywa upośledzona. Dodatowo lek Nemdatine wywiera nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nemdatine?

Lex Nemdatine wpływa na receptory NMDA, co poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Memantyna pozytywnie wypływa na stan pacjenta w domenach funkcji poznawczych, ogólnej ocenie klinicznej oraz codziennego funkcjonowania.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nemdatine?

Lek Nemdatine stosuje się w leczeniu choroby Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu. 

Dawkowanie

Jak stosować lek Nemdatine?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Leczenie może być rozpoczęte tylko, gdy zostanie zapewniony stały nadzór nad przyjmowaniem produktu leczniczego przez pacjenta. Należy regularnie ocenić tolerancję, a także dawkowanie memantyny, zwłaszcza w ciągu pierwszych trzech miesięcy leczenia. Później należy określić wpływ terapeutyczny.

Maksymalna dawka dobowa to 20 mg. 

By zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w ciągu pierwszych trzech tygodni dawkę należy zwiększać stopniowo, o 5 mg co tydzień, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej, według poniższego schematu.

 • pierwszy tydzień (dzień 1-7): jedna tabletka 5 mg na dobę, przez 7 dni
 • drugi tydzień (dzień 8-14): dwie tabletki powlekane 5 mg (10 mg) na dobę, przez 7 dni
 • trzeci tydzień (dzień 15-21): trzy tabletki powlekane 5 mg (15 mg) na dobę, przez 7 dni.
 • począwszy od czwartego tygodnia: cztery tabletki powlekane 5 mg (20 mg) na dobę
 • zalecana dawka podtrzymująca to 20 mg na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku:

Według badań klinicznych oceniono, że dla pacjentów w wieku powyżej 65 lat, zalecaną dawką jest 20 mg na dobę. Lek stosować należy zgodnie z opisanym powyżej schematem. 

Dzieci i młodzież:

Lek Nemdatine nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat, ponieważ brak danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej.

Zaburzenie czynności nerek

 • nieznacznie zaburzona czynność nerek - dostosowanie dawki nie jest wymagane
 • umiarkowane zaburzenie czynność nerek - dawka dobowa powinna wynosić 10 mg, przy dobrej tolerancj przez co najmniej 7 dni, dawkę można zwiększyć do 20 mg na dobę zgodnie ze standardowym schematem zwiększania dawki
 • ciężkie zaburzenie czynności nerek - dawka dobowa powinna wynosić 10 mg

Zaburzenie czynności wątroby

W przypadku nieznacznego lub umiarkowanego zaburzenia czynności wątroby nie ma potrzeby dostosowania dawki. Brak dostępnych danych na temat stosowania memantyny u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Nie zaleca się podawania leku Nemdatine u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku przedawkowania dużych dawek mogą pojawić się objawy niepożądane takie jak:

 • zmęczenie
 • osłabienie 
 • biegunka
 • splątanie
 • senność
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • pobudzenie
 • agresja
 • omamy
 • zaburzony chód
 • stan przeddrgawkowy
 • senność
 • stupor
 • utrata świadomości

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nemdatine?

Leku Nemdatine nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub substancję pomocniczą
 • wieku poniżej 18 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nemdatine może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nadwrażliwość na lek 
 • senność
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • nadciśnienie tętnicze  
 • duszność
 • zaparcia
 • bóle głowy
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • splątanie
 • omamy
 • nieprawidłowy chód
 • niewydolność serca
 • zatorowość/ zakrzepica żylna
 • wymioty
 • zmęczenie

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • napady padaczkowe

Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości:

 • reakcje psychotyczne
 • zapalenie trzuski
 • zapalenie wątroby

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przy stosowaniu leku Nemdatine, należy zachować ostrożność w przypadku:

 • pacjentów z padaczką, z drgawkami lub z czynnikami predysponującymi do padaczki
 • stosowania leków z grupy antagonistów kwasu N-metylo-D-asparaginowego, takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan - należy unikać takiego połączenia ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększenia częstości oraz nasilenia działań niepożądanych
 • stosowania drastycznej zmiany diety, np. przejście z diety mięsnej na wegetariańską - ponieważ powoduje to zwiększenie pH moczu, co prowadzi do wielokrotnego zwolnienia wydalania memantyny przez nerki
 • przyjmowania dużych dawek preparatów alkalizujących treść żołądkową - ponieważ powoduje to zwiększenie pH moczu, co prowadzi do wielokrotnego zwolnienia wydalania memantyny przez nerki
 • kwasica kanalikowo-nerkowa oraz ciężkie zakażenia dróg moczowych - ponieważ w tym wypadku również dochodzi do zaburzenia pH moczu
 • pacjentów ze świeżo przebytym zawałem mięśnia sercowego, z niewyrównaną zastoinową niewydolnością serca albo niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym - nie ma szczegółowych danych na temat postępowania z takimi pacjentami podczas stosowania memantyny, dlatego też zalecana jest w tym przypadku wnikliwa kontrola lekarza
 • pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy - ponieważ lek ma w swoim składzie laktozę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nemdatine a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku Nemdatine w okresie ciąży, nie jest on zalecany, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. 

Nemdatine a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety przyjmujące lek Nemdatine nie powinny karmić piersią ze względu na prawdopodobieństwo przenikania substancji czynnej do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • amantadyna - wiąże się to z ryzykiem wystąpienia psychozy farmakotoksycznej
 • ketamina - równoczesne podawanie tych związków może prowadzić do zwiększenia częstości oraz nasilenia działań niepożądanych
 • dekstrometorfan - powoduje nasilenie działań niepożądanych
 • fenytoina - powoduje nasilenie działań niepożądanych
 • lewodopa - nasila działania niepożądane
 • cymetydyna, ranitydyna - połączenie to może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu
 • prokainamid, chinidyna, chinina - połączenie to może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu
 • nikotyna - połączenie to może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu
 • hydrochlorotiazyd - może wystąpić zmniejszenie stężenia hydrochlorotiazydu w surowicy
 • doustne leki przeciwzakrzepowe - wskazane jest ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego lub wartości INR u pacjentów

Stosowany z tymi lekami, może spowodować osłabienie ich działania:

 • barbiturany
 • neuroleptyki
 • dantrolen
 • baklofen

Stosowanie leku Nemdatine z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli:

 • pacjent dokonał niedawno lub planuje dokonanie zasadniczych zmian w sposobie odżywiania takich jak na przykład przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską

Nemdatine a alkohol

Brak danych dotyczących stosowania leku Nemdatine z alkoholem.

Nemdatine a prowadzenie pojazdów

W przypadku choroby Alzheimera o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim najczęściej następuje upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Dodatkowo lek Nemdatine wywiera nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego pacjenci powinni zachować szczególne środki ostrożności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nemdatine?

 • lek należy przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nemdatine a ciąża
Nemdatine a karmienie piersią
Interakcje
Nemdatine a alkohol
Nemdatine a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo