Poradnik
projekt opalanie
Neurol (Alprazolamum)

Neurol (Alprazolamum)

Neurol zawiera substancję czynną alprazolam, należący do grupy zwanych benzodiazepinami, który działa przeciwlękowo i przeciwdepresyjnie.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNeurol
Nazwa międzynarodowaAlprazolamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,25 mg
 • 1 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Alprazolam

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • granulowana celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian wapnia
 • koloidalny dwutlenek krzemu
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • zmniejsza stany nadmiernego napięcia nerwowego
 • przeciwlękowe
 • uspakajające
 • przeciwdepresyjne
Zastosowanie
 • zaburzenia lękowego uogólnionego
 • zaburzenia lękowego z napadami lęku
 • zaburzenia lękowego w postaci fobii
 • zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nużliwość mięśni (myasthenia gravis)
 • ciężka niewydolność oddechowa (nagłe trudności w oddychaniu)
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc z niewydolnością oddechową
 • zespół bezdechu śródsennego
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • długotrwałe leczenie może prowadzić do uzależnienia
 • zmniejszenie dawki lub nagłe przerwanie leczenia może doprowadzić do objawów odstawienia
 • depresja oraz zaburzenia lękowe
 • stosowanie innych leków przeciwlękowych i nasennych
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia czynności wątroby i nerek
 • jaskra
 • nadużywanie alkoholu oraz stosowanie środków odurzających
 • podeszły wiek
 • niepamięć na skutek stosowania leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u więcej 1 na 10 osób):

 • depresja
 • uspokojenie
 • senność
 • ataksja
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia mowy
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość

Częste (u 1 na 10 osób):

 • zmniejszenie apetytu
 • stan splątania
 • dezorientacja
 • zmniejszenie libido
 • zwiększenie libido
 • lęk
 • bezsenność
 • nerwowość
 • zaburzenia równowagi
 • nieprawidłowa koordynacja
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadmierna potrzeba snu
 • letarg
 • drżenie
 • nieostre widzenie
 • nudności
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • zmniejszenie masy ciała
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • opioidami
 • lekami przewicpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwlękowymi
 • lekami uspakajającymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • przeciwbólowymi lekami narkotycznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • lekami znieczulającymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • alkoholem
 • lekami przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego
 • fluoksetyną
 • propksyfenem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • sertraliną
 • diltiazemem
 • antybiotykami makrolidowymi
 • inhibitowami proteazy HIV
 • digostyną
 • teofiliną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Neurol?

Lek Neurol zmniejsza stany nadmiernego napięcia nerwowego, działa przeciwlękowo, w stanach niepokoju, przeciwdepresyjnie i wykazuje ogólne działanie uspakajające.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Neurol?

Lek Neurol stosuje się w:

 • zaburzeniach lękowych uogólnionych
 • zaburzeniach lękowych z napadami lęku
 • zaburzeniach lękowych w postaci fobii
 • zaburzeniach depresyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Neurol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku Neurol:

 • leczenie powinno trwać jak najkrócej, przy czym pacjent powinien regularnie oceniać stan pacjenta
 • całkowity czas leczenia nie powinien przekraczać 8-12 tygodni
 • dawka leku jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta
 • w razie wystąpienia działań niepożądanych po podaniu dawki początkowej lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg lub 1 mg przed snem. Lekarz może zwiększyć dawkę w zależności od potrzeb pacjenta. Zwiększenie dawki nie powinno się odbywać w odstępach krótszych niż co trzy do czterech dni. Lekarz może zalecić przyjmowanie dawki dodatkowej, tak aby łączna liczba dawek podzielonych nie przekraczała  3 lub 4 dawek na dobę. Na większość pacjentów skuteczny zakres dawek to od 4 do 8 mg przyjmowane w dawkach podzielonych. Niektórzy pacjenci muszą przyjmować dawkę 10 mg na dobę. Leczenie trwa zazwyczaj od 4 do 10 tygodni.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg do 0,5 mg trzy razy na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę w zależności od potrzeb pacjenta. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 mg, podzielona na mniejsze dawki przyjmowane przez cały dzień. Leczenie trwa zazwyczaj 4 miesiące.

Osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa to 0,25 mg dwa lub trzy razy na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę, jeśli jest dobrze tolerowana przez pacjenta. W razie wystąpienia działań niepożądanych lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki początkowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neurol

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • ataksję (niezborność ruchów)
 • senność
 • zaburzenia mowy
 • śpiączkę
 • depresję oddechową

Pominiecie zastosowania leku Neurol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neurol

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. Leczenie ma charakter objawowy, po jego przerwaniu objawy choroby mogą powrócić. Lekarz zadecyduje o stopniowym zmniejszeniu dawki. Zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o nie więcej niż 0,5 mg co trzy dni. Jednak u niektórych pacjentów może być konieczne jeszcze wolniejsze zmniejszenie dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Neurol?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nużliwość mięśni (myasthenia gravis)
 • ciężka niewydolność oddechowa (nagłe trudności w oddychaniu)
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc z niewydolnością oddechową
 • zespół bezdechu śródsennego
 • ciężka niewydolność wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Neurol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (u więcej 1 na 10 osób):

 • depresja
 • uspokojenie
 • senność
 • ataksja
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia mowy
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość

Częste (u 1 na 10 osób):

 • zmniejszenie apetytu
 • stan splątania
 • dezorientacja
 • zmniejszenie libido
 • zwiększenie libido
 • lęk
 • bezsenność
 • nerwowość
 • zaburzenia równowagi
 • nieprawidłowa koordynacja
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadmierna potrzeba snu
 • letarg
 • drżenie
 • nieostre widzenie
 • nudności
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • zmniejszenie masy ciała
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (u 1 do 100 osób):

 • mania
 • halucynacje
 • gniew
 • pobudzenie
 • niepamięć
 • osłabienie siły mięśniowej
 • nietrzymanie moczu
 • nieregularna miesiączka

Częstość nieznana:

 • hiperprolaktynemia (zwiększone stężenie prolaktyny)
 • hipomania
 • agresywne zachowanie
 • wrogie zachowanie
 • zaburzenia myślenia
 • zwiększona aktywność psychoruchowa
 • zaburzenia działania układu nerwowego autonomicznego
 • dystonia (zaburzenia napięcia mięśni)
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zapalenie wątroby
 • zaburzenia wątroby
 • żółtaczka
 • obrzęk naczynioruchowy
 • reakcje nadwrażliwości na światło
 • zatrzymanie moczu
 • obrzęki obwodowe (obrzęki kostek, stóp lub palców)
 • zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Sytuacje wymagające zachowania ostrożności podczas stosowania leku to:

 • depresja oraz zaburzenia lękowe
 • stosowanie innych leków przeciwlękowych i nasennych
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia czynności wątroby i nerek
 • jaskra
 • nadużywanie alkoholu oraz stosowanie środków odurzających
 • podeszły wiek
 • niepamięć na skutek stosowania leku

Ponadto:

 • długotrwałe leczenie może prowadzić do uzależnienia
 • zmniejszenie dawki lub nagłe przerwanie leczenia może doprowadzić do objawów odstawienia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Neurol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Neurol u kobiet w ciąży. Jeśli lek jest stosowany w trakcie ciąży lub jeśli pacjenta zajdzie w ciąże podczas stosowania alprazolamu, powinna zostać zbadana pod kątem zagrożenia dla płodu.

Neurol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Neurol podczas karmienia piersią. Benzodiazepiny w małych stężeniach przenikają do mleka ludzkiego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Neurol razem z:

 • opioidami, ponieważ działają depresyjnie na układ oddechowy, wiąże się to z ryzykiem nadmiernego uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki lub do śmierci
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwlękowymi
 • lekami uspakajającymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • przeciwbólowymi lekami narkotycznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • lekami znieczulającymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób żołądka
 • alkoholem
 • lekami przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego
 • fluoksetyną
 • propksyfenem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • sertraliną
 • diltiazemem
 • antybiotykami makrolidowymi
 • inhibitowami proteazy HIV
 • digoksyną
 • teofiliną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Neurol a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Neurol.

Neurol a prowadzenie pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku Neurol. Lek powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Neurol?

Lek Neurol należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Neurol a ciąża
Neurol a karmienie piersią
Interakcje
Neurol a alkohol
Neurol a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki