Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Nidrazid (Isoniazidum)

Nidrazid (Isoniazidum)

Nidrazid zawiera substancję czynną izoniazyd stosowaną w leczeniu gruźlicy. Może być stosowana u dorosłych i dzieci powyżej w wieku 3 lat. Lek może być stosowany w połączeniu z innymi lekami przeciwprątkowymi lub samodzielnie w monoterapii jako środek zapobiegawczy.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNidrazid
Nazwa międzynarodowaIsoniazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Izoniazyd

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • stearynian glinu
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • żelatyna
 • talk
Dostępne opakowania

250 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwgruźliczy

Zastosowanie
 • leczenie płucnych i pozapłucnych postaci gruźlicy
 • zapobieganie rozwojowi płucnych postaci gruźlicy
Przeciwwskazania
 • uczulenie na izoniazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka
 • psychoza
 • zapalenie nerwu
 • skłonnośc do występowania krwawień
 • choroby wątroby
 • choroby nerek
 • AIDS
 • cukrzyca
 • podeszły wiek pacjenta
 • nadużywanie alkoholu
 • dożylne przyjmowanie leków
 • niedożywienie pacjenta
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • niedobór witaminy B6
 • zaburzenia psychiczne (drażliwość, niepokój)
 • psychoza (mania, katatonia, paranoja)
 • ból głowy, zawroty głowy
 • uczucie mrowienia, swędzenia (neuropatia obwodowa)
 • nudności, wymioty
 • niestrawność
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • benzodiazepinami
 • stawudyną, zalcytabiną
 • ryfampicyną
 • cykloseryną
 • disulfiramem
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • alfentanylem
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy
 • kwas p-aminosalicylowym
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży bez konsultacji z lekrzem.

Karmienie piersią

Lek przenika do mleka matki, nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 3 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojawdów i obsługi maszyn. W przypadku przedawkowania leku mogą pojawić się bóle lub zawroty głowy, zaburzenia psychiczne czy psychozy. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nidrazid?

Lek Nidrazid jest lekiem o działaniu przeciwgruźliczym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nidrazid?

Lek Nidrazid stosuje się w celu:

 • leczenia płucnych i pozapłucnych postaci gruźlicy
 • zapobiegania rozwojowi płucnych postaci gruźlicy

Dawkowanie

Jak stosować lek Nidrazid?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie powinno odbywać sie pod nadzorem lekarza, w dawce ustalonej przez specjalistów doświadczonych w leczeniu gruźlicy, leczenie jest długotrwałe

Dorośli:

 • podawanie raz na dobę: dawka terapeutyczna to zwykle 5 mg/kg mc. na dobę, nie należy przekraczać 3 tabletek (300 mg) na dobę
 • podawanie 2 razy w tygodniu: dawka jednorazowa to 15 mg/kg mc., nie więcej niż 9 tabletek (900 mg)
 • zapobieganie gruźlicy płucnej: 3 tabletki na dobę (300 mg)

Dzieci w wieku powyżej 3 lat:

 • podawanie raz na dobę: dawka terapeutyczna to zwykle 5 do 10 mg/kg mc. na dobę, nie należy przekraczać 3 tabletek (300 mg) na dobę
 • podawanie 2 razy w tygodniu: dawka jednorazowa to 15 mg/kg mc., nie więcej niż 9 tabletek (900 mg)
 • zapobieganie grużlicy płucnej: nie więcej niż 3 tabletki na dobę (300 mg), 5 do l0 mg/kg mc. na dobę

Zapobieganie neuropatii

W celu zapobiegania wystąpieniu neuropatii należy codzienie przyjmować witaminę B6 (pirydoksynę) w dawce 10 mg. W momencie pojawienia się zapalenia nerwu, dawkę witaminy należy zwiekszyć do 50mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może podjąć decyzję o zastosowaniu mniejszej dawki leku Nidrazid.

Sposób podawania:

 • lek przyjmuje się raz na dobę na czczo 
 • lek powinien być przyjmowany 30 minut przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nidrazid

W razie przedawkowania leku konieczny jest kontakt z lekarzem. Objawy przedawkowania: nudności, wymioty, zawroty głowy, niewyraźne mówienie i widzenie, ataksja, omamy wzrokowe (w tym widzenie w jasnych kolorach oraz dziwnych wzorów), wysypka skórna; w cięższych przypadkach mogą wystąpić niewydolność oddechowa, depresja OUN, przechodząca szybko z osłupienia w głęboką śpiączkę, a także ciężkie napady padaczkowe oporne na leczenie. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się kwasicę metaboliczną, obecność ciał ketonowych (acetonurię) i hiperglikemię

Pominięcie zastosowania leku Nidrazid

Należy przyjąć pominiętą dawkę leku tak szybko jak to tylko możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wtedy należy przyjąć kolejną dawkę leku zgodnie z przyjętym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nidrazid

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nidrazid?

Leku Nidrazid nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na izoniazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niewydolności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nidrazid może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Nidrazid i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak zmęczenie, jadłowstręt, nudności, wymioty, świąd lub zażółócenie skóry lub białkówki oka

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia poniższych objawów:

 • zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha i pleców
 • poważne, rozległe uszkodzenia skóry (oddzielanie się naskórka i powierzchniowych błon śluzowych), toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella)
 • reakcja na lek powodująca wysypkę, gorączkę, stan zapalny narządów wewnętrznych, nieprawidłowości hematologiczne i chorobę układową (zespół DRESS)
 • ciężka choroba objawiająca się powstawaniem pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, w okolicy oczu i na narządach płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)
 • żółknięcie skóry lub białek oczu bądź występowanie ciemniejszego moczu i jaśniejszego stolca, zmęczenie, osłabienie, złe samopoczucie, utrata apetytu, nudności lub wymioty spowodowane przez schorzenie wątroby (zapalenie wątroby)

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • niedobór witaminy B6
 • zaburzenia psychiczne (drażliwość, niepokój)
 • psychoza (mania, katatonia, paranoja)
 • ból głowy, zawroty głowy
 • uczucie mrowienia, swędzenia (neuropatia obwodowa)
 • nudności, wymioty
 • niestrawność

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • żółtaczka
 • zapalenie wątroby (występują zwykle 4-8 tygodni lub nawet kilka miesięcy od rozpoczęcia leczenia)
 • zmęczenie, osłabienie, gorączka

Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • jadłowstręt
 • pelagra (niedobór niacyny czyli witaminy B3)
 • skurcze mięśni
 • zapalenie nerwu wzrokowego (np. niewyraźne widzenie)
 • skórne reakcje alergiczne
 • pokrzywka, świąd, wyprysk, wysypka, rumień
 • zmiany skórne pelagryczne
 • toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella)
 • zespół DRESS (objawy układowe eozynofilii)
 • zaburzenia oddawnia moczu

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zmiany w morfologii krwi (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmiany liczby krwinek białych)
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • zaburzenia układu immunologicznego (zespół toczniopodobny)
 • ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn i kobiet)
 • zwiększenie stężenia bilirubiny lub glukozy we krwi
 • kwasica metaboliczna

Częstość nieznana:

 • reakcje anafilaktyczne
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • kwasica metaboliczna
 • zaburzenia psychotyczne (odnotowano szczególnie u pacjentów: w złym stanie ogólnym; z zaburzeniami metabolicznymi: cukrzycą, nadczynnością tarczycy; z chorobą alkoholową, padaczką)
 • toksyczna encefalopatia
 • zaburzenia pamięci
 • utrata odruchów ścięgnistych, bóle stawów, osłabienie mięśni, bóle mięśni rozpad mięśni
 • zanik nerwu wzrokowego
 • stan zapalny naczyń krwionośnych
 • zapalenie trzustki
 • dyskomfort w nadbrzuszu, zaparcia lub biegunka
 • suchość w jamie ustnej
 • ciężkie zapalenie wątroby (w skrajnych przypadkach prowadzące do zgonu)
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • pęcherzyca
 • kłębuszkowe zapalenie nerek (zwykle odwracalne)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nidrazid należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występują:

 • padaczka
 • psychoza
 • zapalenie nerwu
 • skłonność do występowania krwawień
 • choroby wątroby
 • choroby nerek
 • AIDS
 • cukrzyca
 • podeszły wiek pacjenta
 • pacjent nadużywa alkoholu
 • dożylne przyjmowanie leków
 • niedożywienie pacjenta

Podczas stosowania leku może rozwinąć się zapalenie wątroby objawiające się: zmęczeniem, osłabieniem, złym samopoczuciem, jadłowstrętem, nudnościami lub wymiotami. Pacjenci przyjmujący lek powinni być stale kontrolowani, powinni przed rozpoczęciem leczenia wykonywać badania krwi oraz czynności wątroby.

Lek należy ostrożnie stosować u kobiet rasy czarnej, pochodzenia latynoskiego.

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem jeśli podczas leczenia u pacjenta wystąpi:

 • postępująca wysypka (często z pęcherzami lub zmianami na błonach śluzowych) ponieważ mogą to być objawy ciężkich reakcji skórnych zwanych zespołem Stevensa-Johnsona oraz toksycznej nekrolizy naskórka, zespół Lyella
 • gorączka lub powiększenie węzłów chłonnych, ponieważ mogą to być objawy wielonarządowych zaburzeń o typie nadwrażliwości znane jako reakcja polekowa z eozynofilią i objawami układowymi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nidrazid a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Nidrazid a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, chyba że potencjalne korzyści dla pacjentki przewyższają potencjalne ryzyko dla niemowlęcia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W okresie przyjmownaia leku Nidrazid nie należy bez konsultacji z lekarzem stosować żadnych leków wydawanych bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, gdy pacjent stosuje takie leki jak:

 • lekai przeciwzakrzepowe 
 • leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, karbamazepina, kwas walproinowy, etosuksymid, prymidon, barbiturany),
 • benzodiazepiny
 • stawudyna, zalcytabina (leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV)
 • ryfampicyna
 • cykloseryna
 • disulfiram
 • ketokonazol, itrakonazol
 • alfentanyl
 • leki zobojętniające sok żołądkowy
 • kwas p-aminosalicylowy

Nidrazid z jedzeniem, piciem

Podczas przyjmowania leku Nidrazid należyunikać spożywania pokarmów i napojów zawierających tyraminę (takich jak ser, czerwone wino) i histaminę (takich jak bonito, tuńczyk, inne ryby tropikalne).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nidrazid a alkohol

Nie należy spożywać napojów alkoholowych podczas stosowanie leku.

Nidrazid a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojawdów i obsługi maszyn. W przypadku przedawkowania leku mogą pojawić się bóle lub zawroty głowy, zaburzenia psychiczne czy psychozy. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nidrazid?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25˚C
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nidrazid a ciąża
Nidrazid a karmienie piersią
Interakcje
Nidrazid a alkohol
Nidrazid a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki