Poradnik
Nironovo SR (Ropinirolum)

Nironovo SR (Ropinirolum)

Lek Nironovo SR zawiera substancję czynną ropinirol, który jest agonistą dopaminy działającym w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą. Stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNironovo SR
Nazwa międzynarodowaRopinirolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 8 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Ropinirol

Skład - substancje pomocnicze
 • hypromeloza
 • kroskarmeloza sodowa
 • maltodekstryna
 • jednowodna laktoza 
 • uwodorniony olej rycynowy 
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • stearynian magnezu 

Nironovo SR, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

 • żółty tlenek żelaza (E 172)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • jednowodna laktoza

Nironovo SR, 4 mg i 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

 • żółty tlenek żelaza (E 172)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • jednowodna laktoza 
 • czarny tlenek żelaza (E 172)
Dostępne opakowania

Nironovo SR, 2 mg: 

 • 21 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Nironovo SR, 4 mg i 8 mg: 

 • 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Agonista dopaminy zmniejszający jej niedobór w mózgu.

Zastosowanie

Leczenie choroby Parkinsona.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ropinirol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka choroba nerek
 • schorzenia wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciąża lub jej podejrzenie 
 • karmienie piersią
 • wiek poniżej 18 roku życia
 • ciężka choroba serca
 • ciężkie zaburzenia psychiczne
 • nietolerancja niektórych cukrów (np. laktozy)
 • szczególne skłonności i/ lub zachowania pacjenta np. uzależnienia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • omdlenia
 • uczucie senności
 • mdłości (nudności)

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • nagłe zapadanie w sen niepoprzedzone uczuciem senności (nagłe napady snu)
 • omamy („widzenie” rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją)
 • wymioty
 • zawroty głowy (uczucie wirowania)
 • zgaga
 • ból brzucha
 • zaparcia;
 • obrzęki nóg, stóp lub rąk
Możliwe interakcje z
 • fluwoksaminą (lek przeciwdepresyjny) 
 • metoklopramidem (stosowanym w leczeniu nudności i zgagi)
 • innymi lekami stosowane w chorobie Parkinsona
 • lekami stosowanymi w innych schorzeniach psychicznych (np. sulpiryd)
 • lekami stosowanymi w hormonalnej terapii zastępczej (HZT)
 • antybiotykami: cyprofloksacyną i enoksacyną
 • antagonistami witaminy K (leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi), np. warfaryną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Nironovo SR w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Nironovo SR w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stpspwania leku u dzieci poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Nironovo SR nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nironovo SR?

Substancją czynną leku Nironovo SR jest ropinirol należący do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. 
Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą.
Ropinirol pomaga złagodzić objawy choroby Parkinsona.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nironovo SR?

Lek Nironovo SR stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona.
Stosowany jest na początku leczenia w monoterapii (jako jedyny lek) oraz w dalszym leczeniu w skojarzeniu z lewodopą.

Dawkowanie

Jak stosować lek Nironovo SR?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • lek Nironovo SR nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia
 • lek Nironovo SR może być stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innym lekiem zwanym L-dopą 
 • gdy pacjent przyjmuje L-dopę, podczas rozpoczęcia stosowania leku Nironovo SR mogą wystąpić niezależne od woli ruchy (dyskinezy)
  W przypadku wystąpienia tych objawów, należy poinformować lekarza, który może zdecydować o modyfikacji dawki przyjmowanych przez pacjenta leków.
 • tabletki Nironovo SR zostały opracowane w taki sposób, aby lek uwalniał się przez 24 godziny
  Jeżeli u pacjenta występuje np. biegunka, tabletki mogą nie rozpuścić się całkowicie i lek może nie działać właściwie.
  Tabletka może być również wydalona ze stolcem. W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Jakie dawki leku Nironovo SR należy stosować
Ustalenie odpowiedniej dla pacjenta dawki leku Nironovo SR może wymagać czasu.

 • zalecana dawka początkowa leku Nironovo SR w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 2 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień
 • lekarz może zwiększyć dawkę leku Nironovo SR w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu do 4 mg raz na dobę, zaczynając od drugiego tygodnia leczenia
 • jeżeli pacjent jest w bardzo podeszłym wieku, lekarz może wolniej zwiększać dawkę leku
 • w trakcie leczenia lekarz dostosuje dawkę, tak by była optymalna dla pacjenta
 • niektórzy pacjenci przyjmują do 24 mg leku Nironovo SR w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu na dobę
 • jeżeli na początku leczenia u pacjenta wystąpią trudne do zniesienia działania niepożądane, należy poinformować o tym lekarza 
 • lekarz może zalecić zmniejszenie dawki ropinirolu w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, którą pacjent będzie przyjmować trzy razy na dobę
 • nie należy przyjmować większej dawki leku Nironovo SR niż ta zalecona przez lekarza
 • może upłynąć kilka tygodni, zanim wystąpi korzystne działanie leku

Przyjmowanie dawki leku Nironovo SR

 • lek Nironovo SR należy przyjmować raz na dobę o tej samej porze każdego dnia
 • tabletkę o przedłużonym uwalnianiu leku Nironovo SR należy połykać w całości, popijając szklanką wody
 • tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy przełamywać, żuć ani rozkruszać
  Jeżeli do tego dojdzie, istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania, z uwagi na zbyt szybkie uwolnienie się leku w organizmie.

Zmiana leczenia u pacjentów stosujących ropinirol w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu)

 • lekarz ustali dawkę leku Nironovo SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, na podstawie stosowanej uprzednio dawki ropinirolu w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu
 • należy przyjąć dotychczas stosowaną dawkę ropinirolu w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu w dniu poprzedzającym zamianę leczenia
 • następnego dnia rano należy przyjąć lek Nironovo SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i nie przyjmować więcej ropinirolu w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nironovo SR

 • należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty
 • jeżeli to możliwe, zabrać ze sobą opakowanie leku Nironovo SR żeby lekarz wiedzaił co pacjent zażył

U osoby, która zastosowała większą niż zalecana dawkę leku Nironovo SR mogą wystąpić: 

 • nudności
 • wymioty
 • zawroty głowy
 • uczucie senności
 • uczucie zmęczenia psychicznego lub fizycznego
 • omdlenie
 • omamy

Pominięcie przyjęcia leku Nironovo SR

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • w przypadku pominięcia dawki leku Nironovo SR przez dobę lub dłużej, należy zasięgnąć porady lekarza dotyczącej ponownego rozpoczęcia stosowania leku Nironovo SR

Przerwanie przyjmowania leku Nironovo SR

 • nie należy przerywać stosowania leku Nironovo SR, jeżeli nie zaleci tego lekarz
 • lek Nironovo SR należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz
 • nie należy przerywać stosowania, chyba, że zaleci to lekarz
 • nagłe zaprzestanie stosowania leku Nironovo SR może spowodować, w krótkim czasie, nasilenie objawów choroby Parkinsona 
 • nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować wystąpienie stanu chorobowego określanego  jako złośliwy zespół neuroleptyczny, który może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, objawami zespołu neuroleptycznego są: utrata zdolności ruchowej, sztywność mięśni, gorączka, niestabilne ciśnienie krwi, przyspieszone bicie serca, splątanie, obniżony poziom świadomości (np. śpiączka)
 • w przypadku konieczności przerwania stosowania leku Nironovo SR, lekarz stopniowo zmniejszy przyjmowaną dawkę

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nironovo SR?

Leku Nironovo SR nie należy stosować gdy:

 • pacjent ma uczulenie na ropinirol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, Nironovo SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią. 

Działania niepożądane leku Nironovo SR najczęściej występują tuż po rozpoczęciu leczenia lub w momencie zwiększenia dawki leku.
Są zazwyczaj łagodne i stają się mniej uciązliwe po krótkim czasie stosowania leku. 
Jeśli wystąpią działaia niepożądane, należy poradzić się lekarza.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • omdlenia
 • uczucie senności
 • mdłości (nudności)

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • nagłe zapadanie w sen niepoprzedzone uczuciem senności (nagłe napady snu)
 • omamy („widzenie” rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją)
 • wymioty
 • zawroty głowy (uczucie wirowania)
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • obrzęki nóg, stóp lub rąk
 • zgaga

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 100):

 • zawroty głowy lub omdlenia, zwłaszcza przy nagłej zmianie pozycji ciała na stojącą (ma to związek z obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi)
 • bardzo silne uczucie senności podczas dnia (niepohamowana senność)
 • zaburzenia psychiczne, takie jak majaczenie (ciężkie zaburzenia orientacji), urojenia (irracjonalne myśli) lub paranoja (nieuzasadniona podejrzliwość)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje alergiczne, takie jak swędząca wysypka skórna, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka i swędzenie
 • zmiany czynnościowe wątroby, które wykazano w badaniach krwi
 • zachowania agresywne
 • nadużywanie leku Nironovo SR (pragnienie przyjmowania dużych dawek leków dopaminergicznych, większych niż to konieczne w celu kontroli ruchowej, znane jako zespół dysregulacji dopaminergicznej)
 • niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób np.: silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych konsekwencji osobistych lub rodzinnych, zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. nasilonego popędu seksualnego, kompulsyjnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania, napadowego objadania się (spożywania bardzo dużych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsyjnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Po zaprzestaniu przyjmowania lub zmniejszeniu dawki leku Nironovo SR mogą wystąpić: 

 • depresja
 • apatia,
 • niepokój,
 • zmęczenie
 • pocenie się lub ból (określane jako zespół odstawienia agonisty dopaminy lub DAWS)

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

Przyjmowanie leku Nironovo SR razem z L-dopą
Działania niepożądane:

 • niekontrolowane ruchy (dyskinezy) są bardzo częstym działaniem niepożądanym
  Jednoczesne stosowanie L-dopy, podczas rozpoczęcia stosowania leku Nironovo SR mogą wystąpić niezależne od woli ruchy (dyskinezy). 
  W przypadku wystąpienia tych objawów należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków
 • uczucie dezorientacji (częste działanie niepożądane)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Nironovo SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Zanim lekarz zaleci stosowanie tego leku musi wiedzieć: 

 • czy pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży
 • czy pacjentka karmi piersią
 • w jakim wieku jest pacjent 
 • czy u pacjenta występują ciężkie choroba serca lub ciężkie zaburzenia psychiczne, jakiekolwiek uzależnienia
 • czy pacjent ma dolegliwości z powodu nietolerancji niektórych cukrów (np. laktozy)

Może być konieczna modyfikacja dawki leku Nironovo SR  jeśli u pacjenta po zaprzestaniu przyjmowania lub zmniejszeniu dawki ropinirolu pojawią się i utrzymują dłużej niż kilka tygodni oznaki:

 • depresji
 • apatia
 • niepokoju
 • zmęczenia
 • pocenia się lub bólu (zespół odstawienia agonisty dopaminy - DAWS)

Modyfikacja lub nawet zaprzestanie leczenia czy wykonywanie dodatkowych badań kontrolnych w trakcie leczenia może być konieczne jeśli pacjent przejawia nietypowe zachowanie, zwane zaburzeniami kontroli impulsów (np.:uzależnienie od hazardu, kompulsyjne lub napadowe objadanie się, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne)

Jesli w trakcie stosowania leku Nironovo SR pacjent rozpoczął palenie tytoniu lub porzucił ten nałóg należy poinformować lekarza.
W tej sytuacji również może być konieczna zmiana stosowanej dawki leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nironovo SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Nironovo SR w czasie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że zastosowanie leku spowoduje korzyść dla pacjentki przeważającą nad ryzykiem dla nienarodzonego dziecka.

Nironovo SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy ropinirol (substancja czynna leku Nironovo SR) przenika do mleka ludzkiego. 
Nie można więc wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią.
Ropinirol nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią ponieważ może hamować laktację.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki zwiększające działanie Nironovo SR, zwiększające ryzyko wystąpienia działań niepożądanych:

 • lek przeciwdepresyjny fluwoksamina 
 • leki stosowane jako hormonalna terapia zastępcza (HTZ)
 • antybiotyki: cyprofloksacyna i enoksacyna

Leki mogące zmnijszać skuteczność ropinirolu (należy unikać stosowania tych leków jednocześnie z ropinirolem):

 • sulpiryd stosowany w zaburzeniach psychicznych
 • metoklopramid, który jest lekiem stosowanym w leczeniu nudności 
 • inne leki blokujące działanie dopaminy w mózgu

U pacjentów otrzymujących ropinirol w skojarzeniu z antagonistami witaminy K - lekami stosowanymi w celu zmniejszenia krzepliwości krwi (warfaryna) może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań krwi.
 
Nironovo SR z jedzeniem i piciem
Nironovo SR może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od posiłków, zależnie od potrzeby.
 
Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nironovo SR a alkohol

Brak informacji na temat interakcji leku Nironovo SR z alkoholem.

Nironovo SR a prowadzenie pojazdów

Lek Nironovo SR może powodować senność i niespodziewane napady snu, niepoprzedzone sennością, omamy.
Jeśli u pacjenta występują takie o nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nironovo SR?

 • w temperaturze poniżej 30°C
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nironovo SR a ciąża
Nironovo SR a karmienie piersią
Interakcje
Nironovo SR a alkohol
Nironovo SR a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo