Poradnik
tydzien-marek-swiata-1151
strefa-opalania-2926
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
Nitrocard (Glyceroli trinitratis)

Nitrocard (Glyceroli trinitratis)

Nitrocard jest lekiem w postaci maści. Jego działanie polega na rozszerzeniu naczyń żylnych oraz obniżeniu ciśnienia tętniczego. Stosowany jest w celu zapobiegania bólom w dławicy piersiowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNitrocard
Nazwa międzynarodowaGlyceroli trinitratis
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg/ g

PostaćMaść
Skład - substancja czynna

Triazotan glicerolu (Nitrogliceryna)

Skład - substancje pomocnicze
 • wazelina biała
 • lanolina
 • butylohydroksyanizol (E 320)
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

30 g

Działanie / właściwości
 • rozszerzenie naczyń żylnych
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • rozkurczenie mięśni gładkich naczyń krwionośnych i innych narządów zbudowanych z mięśni gładkich
 • zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen
Zastosowanie

Zapobieganie bólom występującym w dławicy piersiowej.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na nitroglicerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ostra niewydolność krążenia ze znacznym niedociśnieniem
 • znaczne niedociśnienie
 • stan związany z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym
 • niewydolność mięśnia sercowego spowodowana zwężeniem zastawki aortalnej i mitralnej lub zaciskającym zapaleniem osierdzia
 • stosowanie syldenafilu, wardenafilu i tadalafilu
 • ciężka hipowolemia
 • stan po spożyciu alkoholu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • zaburzona czynność nerek
 • ostra niewydolność krążenia
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • dławica piersiowa
 • zawał mięśnia sercowego
 • niedokrwienie mózgu
 • niedobór tlenu we krwi
 • hipoksja (niedobór tlenu np. w komórkach)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • wymioty

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy spowodowane rozszerzeniem naczyń mózgowych
Możliwe interakcje z
 • syldenafilem
 • wardenafilem
 • tadalafilem
Ciąża

Nie należy stosować leku Nitrocard u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku Nitrocard.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Nitrocard może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nitrogliceryna, zwłaszcza na początku leczenia, może opóźniać reakcje psychoruchowe lub rzadko powodować hipotonię ortostatyczną i zawroty głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nitrocard?

Lek Nitrocard zawiera jako substancję czynną nitroglicerynę. Działanie leku polega na rozszerzeniu naczyń żylnych, w wyniku uwalniania tlenku azotu, co zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen. Lek Nitrocard powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego. Nitrogliceryna powoduje rozkurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych i innych narządów zbudowanych z mięśni gładkich (dróg żółciowych i moczowych, wszystkich zwieraczy, mięśni gładkich żołądka i jelit oraz mięśnia macicy).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Nitocard?

Lek Nitrocard należy stosować w zapobieganiu bólom w dławicy piersiowej, jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Nitrocard?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

 • zalecana jednorazowa dawka wynosi 2,6 mg nitrogliceryny, odpowiada to 0,5 cm wyciśniętej maści
 • maksymalna dopuszczalna jednorazowa dawka leku wynosi 10 mg nitrogliceryny, co odpowiada około 2 cm wyciśniętej maści

Sposób użycia:

 • maść należy wcierać w skórę w okolicy przedsercowej (na powierzchni skóry o średnicy od 2 do 5 cm)
 • działanie leku rozpoczyna się po 10-30 minutach i trwa 4-6 godzin
 • zaleca się stosować 3 do 4 razy na dobę
 • wcieranie należy wykonywać w gumowej rękawiczce
 • po zastosowaniu maści natychmiast umyć rękę, by zapobiec dostaniu się nitrogliceryny do oczu lub do błon śluzowych, ponieważ lek działa silnie drażniąco
 • w przypadku występowania dolegliwości głównie w dzień (np. w czasie wysiłku fizycznego) preparat należy stosować w ciągu dnia z przerwą nocną
 • w przypadkach bólów nocnych preparat należy stosować 4 godziny przed snem i tuż przed zaśnięciem

Uwaga: dawkować lek ściśle według opisanego sposobu podawania i zaleceń lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nitrocard

Po zastosowaniu zbyt dużych dawek na początku leczenia mogą występować gwałtowne spadki ciśnienia krwi (może to prowadzić do do zawału serca lub migotania komór). Wysokie dawki nitrogliceryny mogą prowadzić do ciężkiego niedociśnienia tętniczego i odruchowej tachykardii (przyspieszenie akcji serca powyżej 100 uderzeń na minutę) lub zasłabnięć i utraty przytomności, a nawet methemoglobinemii (sinica, duszności, bóle i zawroty głowy oraz senność).

Objawy przedawkowania to najczęściej:

 • zapaść, drgawki
 • bradykardia (zbyt wolne lub nieregularne tętno)
 • nadmierne pocenie
 • zaburzenia oddychania
 • utrata przytomności

W razie użycia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nitrocard?

Leku Nitrocard nie należy stosować, jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na nitroglicerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność krążenia ze znacznym niedociśnieniem (wstrząs)
 • u pacjenta stwierdzono znaczne niedociśnienie (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mm Hg)
 • u pacjenta stwierdzono stan związany z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym
 • u pacjenta stwierdzono niewydolność mięśnia sercowego spowodowaną zwężeniem zastawki aortalnej i mitralnej lub zaciskającym zapaleniem osierdzia
 • pacjent jednocześnie stosuje leki, takie jak syldenafil, wardenafil i tadalafil (leki te mogą nasilać naczyniorozszerzające działanie leku Nitrocard, co może prowadzić do ostrego niedociśnienia krwi)
 • u pacjenta stwierdzono ciężką hipowolemię (zbyt mała ilość krwi w układzie krążenia)
 • pacjent spożywa alkohol
 • konieczne jest przerwanie bólu dławicowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • wymioty

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy spowodowane rozszerzeniem naczyń mózgowych (mijają zwykle po kilku dniach kontynuowania leczenia. W przypadku, gdy objawy utrzymują się w trakcie leczenia przerywanego, należy stosować łagodne środki przeciwbólowe. Należy zmniejszyć dawkę leku lub przerwać leczenie, jeśli objawy utrzymują się pomimo stosowania środków przeciwbólowych)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • kontaktowe zapalenie skóry
 • rumień w miejscu podania
 • świąd
 • pieczenie
 • podrażnienie

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • tachykardia - przyspieszenie akcji serca powyżej 100 uderzeń na minutę (w celu uniknięcia tego działania, lekarz może przepisać dodatkowo lek beta-adrenolityczny)
 • przyspieszenie czynności serca
 • niedociśnienie ortostatyczne (obniżenie ciśnienia tętniczego, szczególnie w czasie gwałtownej pionizacji)
 • zaczerwienienie twarzy

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zawroty głowy

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • palpitacje
 • uogólniona wysypka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Nitrocard należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • niskie ciśnienie tętnicze
 • zaburzona czynność nerek
 • ostra niewydolność krążenia
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • dławica piersiowa
 • zawał mięśnia sercowego
 • niedokrwienie mózgu
 • hipoksemia tętnicza (niedobór tlenu we krwi) spowodowana ciężką niedokrwistością
 • hipoksja (niedoborem tlenu np. w komórkach) i zaburzenie stosunku wentylacji do przepływu krwi przez narządy, spowodowane chorobą płuc lub chorobą niedokrwienną serca

Nitrocard może nasilać objawy dławicy wywołanej kardiomiopatią przerostową.

W przypadku rozwinięcia się tzw. "tolerancji" na duże dawki nie należy od razu odstawiać leku, gdyż może to doprowadzić do nagłego skurczu naczyń wieńcowych serca i nasilenia objawów dławicy piersiowej. Lek należy odstawiać stopniowo.

Lek działa silnie drażniąco na rogówkę, spojówki i błony śluzowe, dlatego aby uniknąć podrażnienia, wcieranie maści należy wykonywać w gumowej rękawiczce lub natychmiast po zastosowaniu leku dokładnie umyć ręce.

Duże dawki nitrogliceryny mogą prowadzić do spadku ciśnienia tętniczego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nitrocard a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Nitrocard nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że jest to niezbędne. W takim przypadku lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka przed zaleceniem leku.

Nitrocard a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku Nitrocard, ponieważ nie wiadomo, czy lek jest wydzielany do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nitrocard nie powinien być jednocześnie przyjmowany z:

 • syldenafilem, wardenafilem i tadalafilem (leki stosowane w zaburzeniach erekcji)

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • inne leki rozszerzające naczynia - mogą powodować istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
 • leki przeciwnadciśnieniowe, beta-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI), leki blokujące receptor AT1 dla angiotensyny, leki blokujące kanały wapniowe - mogą powodować istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
 • diuretyki (leki moczopędne, leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca, w leczeniu nadciśnienia tętniczego) - mogą powodować istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne - mogą powodować istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
 • leki uspokajające - mogą powodować istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
 • heparyna (lek przeciwzakrzepowy) - nitrogliceryna może zmniejszyć skuteczność działania heparyny
 • dihydroergotamina (stosowana w leczeniu migreny) - może hamować działanie nitrogliceryny, co może prowadzić do skurczu naczyń wieńcowych
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe) - mogą zmniejszać odpowiedź na leczenie nitrogliceryną
 • kwas acetylosalicylowy (aspiryna) i amifostyna krwi (lek osłaniający stosowany w chemioterapii przeciwnowotworowej) - nasilają hipotensyjne działanie leku Nitrocard
 • nifedypina (stosowana np. w nadciśnieniu tętniczym) - zmniejsza skuteczność nitrogliceryny
 • alteplaza (lek trombolityczny - rozpuszczający skrzepy) - nitrogliceryna powoduje zmniejszenie stężenia leku trombolitycznego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nitrocard a alkohol

Nie należy stosować leku Nitrocard razem z alkoholem. Lek stosowany po zażyciu alkoholu powoduje nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego i łatwo występują wówczas objawy przedawkowania.

Nitrocard a prowadzenie pojazdów

Lek Nitrocard może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nitrogliceryna, zwłaszcza na początku leczenia, może opóźniać reakcje psychoruchowe lub rzadko powodować hipotonię ortostatyczną i zawroty głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nitrocard?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nitrocard a ciąża
Nitrocard a karmienie piersią
Interakcje
Nitrocard a alkohol
Nitrocard a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki