Poradnik
Nivalin (Galantamini hydrobromidum)

Nivalin (Galantamini hydrobromidum)

Nivalin jest lekiem zawierającym galantaminę. Dostępny jest w postaci roztworu do wstrzykiwań. Wykazuje on działanie w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNivalin
Nazwa międzynarodowaGalantamini hydrobromidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg/ ml
 • 5 mg/ ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Bromowodorek galantaminy

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 5 ampułek o pojemności 1 ml
 • 10 ampułek o pojemności 1 ml
Działanie / właściwości
 • zwiększa stężenie acetylocholiny
 • wzmaga kurczliwość mięśni szkieletowych
 • ułatwia przewodnictwo w układzie nerwowym
 • zwiększa napięcie mięśni gładkich
Zastosowanie

Objawowe leczenie wspomagające chorób nerwowo-mięśniowych i rdzenia.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • astma oskrzelowa
 • wolny rytm serca
 • zaburzenia przewodzenia
 • choroba niedokrwienna serca
 • ciężka niewydolność serca
 • padaczka
 • nadmierna aktywność motoryczna
 • ciężka niewydolność nerek lub wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zespół chorego węzła zatokowego lub inne zaburzenia przewodnictwa w sercu
 • przyjmowanie leków spowalniających rytm serca
 • duże lub małe stężenie potasu we krwi
 • objawy choroby Parkinsona
 • ciężka choroba układu oddechowego
 • umiarkowana niewydolność nerek lub niedrożność dróg moczowych
 • przebyte chirurgiczne leczenie gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego
 • przebyta operacja lub zabieg w znieczuleniu ogólnym
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • spowolnienie rytmu serca
 • niemiarowość serca
 • ból w okolicy serca
 • kołatanie serca
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • nasilona perystaltyka
 • bóle brzucha
Możliwe interakcje z
 • chinidyną
 • digoksyną
 • lekami blokującymi receptor β-adrenergiczny
 • gentamycyną
 • amikacyną
 • erytromycyną
 • paroksetyną
 • fluoksetyną
 • ketokonazolem
 • rytonawirem
Ciąża

Lek nie jest zalecany do stosowania podczas ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie jest zalecany do stosowania u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek można stosować u dzieci powyżej 1. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W czasie stosowania leku Nivalin należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż mogą wystąpić objawy, takie jak: zaburzenia widzenia, zawroty głowy, senność.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nivalin?

Lek Nivalin jest lekiem zawierającym substancję czynną galantaminę. Galantamina należy do grupy leków zwanych inhibitorami actetylocholinoesterazy. Zwiększa stężenie acetylocholiny, która uczestniczy w przenoszeniu impulsów nerwowych w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Zwiększa napięcie mięśni gładkich oraz wydzielanie gruczołów przewodu pokarmowego i potowych oraz powoduje zwężenie źrenic.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Nivalin?

Lek Nivalin stosuje się w objawowym leczeniu wspomagającym chorób nerwowo-mięśniowych i rdzenia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Nivalin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie chorób neurologicznych

Dorośli

 • zalecana dawka początkowa to 2,5 mg
 • dawkę stopniowo (co 3-4 dni) zwiększa się o 2,5 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych
 • maksymalna dawka jednorazowa u dorosłych wynosi 10 mg (podskórnie)
 • maksymalna dawka dobowa to 20 mg

Dzieci

Lek podaje się podskórnie w następujących dawkach dobowych:

 • od 1 do 2 lat: dawka 0,25 mg - 1 mg
 • od 3 do 5 lat: dawka 0,5 mg - 5 mg
 • od 6 do 8 lat: dawka 0,75 mg - 7,5 mg
 • od 9 do 11 lat: dawka 1 mg - 10 mg
 • od 12 do 15 lat: dawka 1,25 - 12,5 mg
 • powyżej 15 lat: dawka 1,25 - 15 mg

Dodatkowe informacje:

 • lek stosuje się podskórnie, domięśniowo lub dożylnie
 • lek jest podawany przez wykwalifikowany personel medyczny pod kontrolą lekarską
 • dawkowanie i czas trwania leczenia określa lekarz w zależności od rodzaju choroby i jej ciężkości
 • leczenie trwa najczęściej od 40 do 60 dni
 • cykle leczenia można powtarzać 2-3 razy w odstępie 1-2 miesięcy

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nivalin

Przedawkowanie leku Nivalin jest mało prawdopodobne, ze względu na podawanie go przez wykwalifikowany personel medyczny. Jeśli wystąpią podejrzenia przedawkowania należy zgłosić to lekarzowi.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nivalin?

Leku Nivalin nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • astmy oskrzelowej (trudności w oddychaniu)
 • wolnego rytmu serca (bradykardia)
 • zaburzeń przewodzenia (blok przedsionkowo-komorowy)
 • choroby niedokrwiennej serca (niedostateczne ukrwienie mięśnia sercowego)
 • ciężkiej niewydolności serca (zaburzona czynność serca)
 • padaczki
 • nadmiernej aktywności motorycznej (ruchowej)
 • ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nivalin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • spowolnienie rytmu serca
 • niemiarowość serca
 • ból w okolicy serca
 • kołatanie serca
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • nasilona perystaltyka
 • bóle brzucha
 • nadciśnienie lub obniżone ciśnienie krwi
 • zwężenie źrenic
 • wzmożone wydzielanie potu i śliny
 • nadmierne wydalanie wydzieliny z nosa, gruczołów łzowych i oskrzeli
 • bezsenność
 • kurcze mięśni
 • zawroty i bóle głowy
 • przyspieszony oddech
 • zaburzenia oddychania
 • utrata łaknienia
 • utrata masy ciała
 • reakcje alergiczne (świąd, wysypka skórna, pokrzywka, nieżyt nosa)
 • ciężkie reakcje z nadwrażliwości z utratą świadomości

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nivalin należy omówić z lekarzem, jeśli:

 • u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego (zaburzone powstawanie impulsów elektrycznych w sercu) lub inne zaburzenia przewodnictwa w sercu
 • pacjent stosuje inne leki spowalniające rytm serca (digoksynę, leki blokujące receptor β-adrenergiczny)
 • u pacjenta rozpoznano duże lub małe stężenie potasu we krwi
 • u pacjenta występują objawy choroby Parkinsona (drżenia, sztywność, twarz maskowata, powolne ruchy i szurający chwiejny krok)
 • pacjent cierpi na ciężką chorobę układu oddechowego (obturacyjna choroba płuc)
 • u pacjenta występuje umiarkowana niewydolność nerek lub niedrożność dróg moczowych
 • pacjent przebył niedawno chirurgiczne leczenie gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego
 • pacjent przebył lub ma zaplanowaną operację w znieczuleniu ogólnym
 • podczas leczenia preparatem Nivalin nastąpi nadmierna utrata masy ciała, należy ją monitorować

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nivalin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Nivalin nie jest zalecany podczas ciąży, gdyż jego bezpieczeństwo w takich przypadkach nie zostało określone.

Nivalin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Nivalin nie jest zalecany dla kobiet karmiących piersią, gdyż jego bezpieczeństwo w takich przypadkach nie zostało określone.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki przeciwarytmiczne lub przeciwnadciśnieniowe, takie jak chinidyna, digoksyna, leki blokujące receptory β-adrenergiczne, np. atenolol, propranolol
 • antybiotyki, takie jak gentamycyna, amikacyna, erytromycyna
 • leki przeciwdepresyjne, takie jak paroksetyna, fluoksetyna
 • ketokonazol (lek stosowany w terapii zakażeń grzybiczych)
 • rytonawir (lek stosowany w terapii zakażenia HIV)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nivalin a alkohol

Brak danych.

Nivalin a prowadzenie pojazdów

W czasie stosowania leku Nivalin należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż mogą wystąpić objawy, takie jak: zaburzenia widzenia, zawroty głowy, senność.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nivalin?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, z dala od światła

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nivalin a ciąża
Nivalin a karmienie piersią
Interakcje
Nivalin a alkohol
Nivalin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki