Poradnik
Nobaxin (Azithromycinum)

Nobaxin (Azithromycinum)

Lek Nobaxin zawiera azytromycynę, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Stosowany jest między innymi w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, ostrym zapaleniu ucha środkowego, zakażeniach skóry i tkanek miękkich.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNobaxin
Nazwa międzynarodowaAzithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

500 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Azytromycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia żelowana
 • skrobia kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • powidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • laurylosiarczan sodu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza
 • laktoza jednowodna
 • makrogol
 • dwutlenek tytanu
 • triacetyna
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki
 • 3 tabletki 
 • 6 tabletek
 • 9 tabletek
 • 12 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec, wtórne ropne zapalenia skóry, rumień wędrujący - pierwszy objaw boreliozy z Lyme; trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych
 • choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis
Przeciwwskazania
 • uczulenie na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stany sprzyjające powstawaniu zaburzeń rytmu serca
  • wrodzone lub występujące kiedykolwiek zaburzenia rytmu serca
   • ciężka niewydolność serca
   • bardzo wolna czynność serca
   • zaburzenia elektrolitowe, szczególnie małe stężenie potasu i magnezu
   • przyjmowanie innych leków mogących spowodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • nowe zakażenie, co może świadczyć o nadmiernym wzroście opornych drobnoustrojów lub zakażeniu grzybiczym
 • zaburzenia nerwowe lub umysłowe
 • choroba przenoszona drogą płciową: lekarz powinien upewnić się czy nie współistnieje zakażenie kiłą
 • stosowanie pochodnych ergotaminy (preparaty sporyszu)
 • zakażone rany oparzeniowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • wymioty, ból brzucha, nudności
 • zmiana liczby krwinek białych
 • zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej)

Możliwe interakcje z
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy
 • alkaloidami sporyszu (stosowane w migrenie lub zmniejszające przepływ krwi), np. ergotamina
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną
 • digoksyną
 • kolchicyną
 • atorwastatyną
 • ryfabutyną
 • cyklosporyną
 • lekami wpływającymi na odstęp QT, takimi jak:
  • chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol (w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
  • cyzapryd (w zaburzeniach żołądka)
  • terfenadyna (w leczeniu alergii)
  • leki przeciwpsychotyczne, np. pimozyd
  • leki przeciwdepresyjne, np. cytalopram
  • fluorochinolony (stosowane w zakażeniach), np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna
Ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie leczenia azytromycyną, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Dzieci

Nobaxin w postaci tabletek powlekanych 500 mg jest zalecany do stosowania u dzieci tylko o masie ciała nie mniejszej niż 45 kg.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Nobaxin mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki. Jeśli u pacjenta wystąpią powyższe objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nobaxin?
Lek Nobaxin zawiera azytromycynę, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Stosowany jest w celu leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na azytromycynę: między innymi zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, ostre zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nobaxin?

 • zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec, wtórne ropne zapalenia skóry, rumień wędrujący - pierwszy objaw boreliozy z Lyme; trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych
 • choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis

Dawkowanie

Jak stosować lek Nobaxin?
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli, młodzież i dzieci o masie ciała powyżej 45 kg

Zakażenia dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego i trądziku pospolitego):

 • dawka całkowita to 1,5 g w ciągu 3 dni (500 mg raz na dobę)
 • tę samą dawkę całkowitą (1500 mg) można podawać również przez 5 dni: 500 mg w pierwszym dniu leczenia i po 250 mg od 2. do 5. dnia leczenia.

Rumień wędrujący:

 • dawka całkowita to 3 g i należy ją podać w następującym schemacie:
  • pierwszy dzień leczenia: 1 g (2 tabletki po 500 mg), a następnie
  • od drugiego do piątego dnia - 500 mg (1 tabletka).

Trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu:

 • wyłącznie u dorosłych: dawka całkowita wynosi 6 g i jest zalecana do podania według następującego schematu: 
  • 1 tabletka 500 mg raz na dobę przez 3 dni, następnie 
  • 1 tabletka 500 mg raz na tydzień przez kolejnych 9 tygodni. W drugim tygodniu kuracji lek należy przyjąć po 7 dniach od przyjęcia pierwszej dawki, a następne osiem dawek przyjmować w odstępach 7-dniowych. 

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie powyższej kuracji u pacjentów z trądzikiem pospolitym o umiarkowanym nasileniu konieczne jest monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych ze względu na przyjmowanie dużej dawki azytromycyny. 

Ze względu na brak danych z kontrolowanych badań klinicznych, dotyczących powtarzania schematu leczenia trądziku pospolitego o umiarkowanym nasileniu, schemat ten (3 dni + 9 tygodni) może być u danego pacjenta zastosowany tylko raz.

Niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis:

 • 1 g (2 tabletki powlekane po 500 mg) w pojedynczej dawce.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy poinformować o tym lekarza. Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Sposób podawania

Azytromycynę należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Nobaxin w postaci tabletek powlekanych 500 mg można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nobaxin

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zbyt duże dawki mogą spowodować nudności, wymioty, biegunkę i przejściowe zaburzenia słuchu. Leczenie przedawkowania obejmuje podanie węgla aktywnego oraz zastosowanie leczenia objawowego, a jeżeli to konieczne, również leczenia podtrzymującego czynności życiowe.

Pominięcie zastosowania leku Nobaxin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej. Następną dawkę należy zażyć w zwykłym czasie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nobaxin?
Leku Nobaxin nie powinno się stosować w przypadku: 

 • uczulenia na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nobaxin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

W przypadku wystąpienia poniższych działań niepożądanych należy zakończyć stosowanie leku Nobaxin i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, wysypka, swędzenie skóry po duże pęcherze na skórze, lub też owrzodzenie warg, oczu, nosa, ust i narządów płciowych; mogą to być objawy obrzęku naczynioruchowego, ciężkiej reakcji alergicznej lub anafilaktycznej
 • ciężka, długotrwała biegunka z krwią lub śluzem w kale; może to być objaw poważnego schorzenia jelit, zwanego „rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego” (nieznana częstość występowania)
 • gorączka, czerwone plamy na skórze, pęcherze lub łuszczenie się skóry, bóle stawów, opuchlizna w okolicy oczu, szybko pojawiające się obszary zaczerwienienia skóry usiane niewielkimi krostkami (pęcherzykami z białym lub żółtym płynem); może to być spowodowane ciężkimi reakcjami skórnymi, takimi jak zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Inne działania niepożądane, które mogą pojawić się podczas leczenia azytromycyną:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • wymioty, ból brzucha, nudności
 • zmiana liczby krwinek białych
 • zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zakażenia drożdżakowe (kandydoza), zakażenie pochwy, zapalenie płuc, zakażenie grzybicze, bakteryjne, zapalenie gardła, nieżyt żołądka i jelit, zaburzenia oddechowe, nieżyt nosa, zakażenie drożdżakowe jamy ustnej
 • zmiany we krwi liczby różnych rodzajów krwinek białych
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk w obrębie twarzy i gardła z trudnościami w oddychaniu), nadwrażliwość
 • jadłowstręt
 • nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, senność, zaburzenia smaku, parestezje (zaburzenia czucia - mrowienie, kłucie lub drętwienie skóry)
 • zaburzenia widzenia, zaburzenia ucha i równowagi
 • kołatanie serca
 • uderzenia gorąca
 • duszność, krwawienie z nosa
 • zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaburzenia połykania, wzdęty brzuch, suchość w ustach, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, owrzodzenia jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny
 • wysypka, świąd, pokrzywka, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierna potliwość
 • choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle mięśni, ból pleców, ból szyi
 • bolesne oddawanie moczu, ból nerek
 • krwotok maciczny, zaburzenia czynności jąder
 • obrzęk, osłabienie (astenia), złe samopoczucie (apatia), uczucie zmęczenia, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból, obrzęk obwodowy
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. dotyczących parametrów krwi lub czynności wątroby, poziomu glukozy, elektrolitów)
 • powikłania po zabiegach

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • pobudzenie
 • zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka z zastojem żółci (cholestatyczna)
 • nadwrażliwość na światło
 • ciężkie reakcje skórne: ostra uogólniona osutka krostkowa z szybkim pojawianiem się obszarów zaczerwienienia skóry usianych niewielkimi krostkami (pęcherzykami wypełnionymi białym lub żółtym płynem)

Nieznana częstość występowania:

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), zmniejszona liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna)
 • reakcja anafilaktyczna (uogólniona reakcja alergiczna rzadko prowadząca do zgonu; może przebiegać z takimi objawami, jak: obrzęk warg, twarzy lub szyi, prowadzący do trudności w oddychaniu, wysypki na skórze lub pokrzywki)
 • zachowanie agresywne, lęk, majaczenie, omamy
 • utrata przytomności (omdlenie), drgawki, zaburzenia czucia, nadmierna aktywność psychoruchowa, brak węchu czy smaku, zaburzenia węchu, szybkie męczenie się mięśni (miastenia)
 • zaburzenia słuchu w tym głuchota i/lub szumy uszne
 • zaburzenia rytmu serca (w tym zaburzenia typu torsade de pointes i częstoskurcz komorowy), wydłużenie odstępu QT w zapisie elektrokardiogramu
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • zapalenie trzustki, przebarwienie języka
 • niewydolność wątroby (rzadko prowadząca do zgonu), piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby
 • ciężkie reakcje skórne: pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), toksyczna nekroliza naskórka, rumień wielopostaciowy, polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS)
 • bóle stawów
 • ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

Działania niepożądane, których związek ze stosowaniem azytromycyny w zapobieganiu i leczeniu zakażenia Mycobacterium avium jest prawdopodobny:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • nudności
 • wzdęcia
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
 • luźne stolce

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • jadłowstręt
 • zawroty głowy i bóle głowy
 • uczucie mrowienia, i drętwienia
 • zaburzenia smaku i/lub widzenia
 • głuchota
 • wysypka, świąd
 • bóle stawów (zapalenie stawów)
 • zmęczenie

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • osłabienie czucia dotyku
 • zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach 
 • kołatanie serca
 • zapalenie wątroby 
 • zespół Stevensa - Johnsona (ciężka reakcja skórna), nadwrażliwość na światło
 • osłabienie (astenia)
 • złe samopoczucie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Nobaxin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy:

 • u pacjenta występują stany sprzyjające powstawaniu zaburzeń rytmu serca (istotne szczególnie u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku):
  • wrodzone lub występujące kiedykolwiek zaburzenia rytmu serca widoczne w zapisie EKG
  • ciężka niewydolność serca
  • bardzo wolna czynność serca (bradykardia)
  • zaburzenia elektrolitowe, szczególnie małe stężenie potasu i magnezu
  • przyjmowanie innych leków mogących spowodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby, lekarz może monitorować czynność wątroby lub przerwać leczenie
 • pacjent ma nowe zakażenie, co może świadczyć o nadmiernym wzroście opornych drobnoustrojów lub zakażeniu grzybiczym
 • pacjent ma zaburzenia nerwowe lub umysłowe
 • pacjent ma chorobę przenoszoną drogą płciową: lekarz powinien upewnić się czy nie współistnieje zakażenie kiłą
 • pacjent stosuje pochodne ergotaminy (preparaty sporyszu)
 • pacjent ma zakażone rany oparzeniowe. 

Zakażenia wywołane przez paciorkowce

W leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych spowodowanych przez paciorkowce lekiem z wyboru jest zazwyczaj penicylina.

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

W przypadku wystąpienia biegunki należy to natychmiast zgłosić lekarzowi, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy - powikłania występującego czasami podczas stosowania antybiotyków makrolidowych. Takie rozpoznanie lekarz powinien rozważyć u pacjentów, u których wystąpi biegunka po rozpoczęciu terapii azytromycyną. W przypadku rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy w wyniku stosowania azytromycyny konieczne może być odstawienie leku Nobaxin i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Przeciwwskazaniem jest podawanie środków hamujących perystaltykę.

Długotrwałe stosowanie

Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności azytromycyny stosowanej długotrwale w wymienionych wskazaniach. W przypadku szybko nawracających zakażeń, lekarz rozważy leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym.

Miastenia

Podczas leczenia azytromycyną obserwowano zaostrzenie miastenii lub wystąpienie zespołu miastenicznego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nobaxin a ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla dziecka.

Nobaxin a karmienie piersią

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie leczenia azytromycyną, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Interakcje

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki zobojętniające sok żołądkowy – stosowane w leczeniu zgagi i niestrawności. Lek Nobaxin należy przyjmować przynajmniej godzinę przed i dwie godziny po przyjęciu leku zobojętniającego
 • doustne leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna
 • alkaloidy sporyszu (stosowane w migrenie lub zmniejszające przepływ krwi), np. ergotamina stosowana z azytromycyną może spowodować zatrucie sporyszem (objawami są skurcz obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwienie)
 • digoksyna (w leczeniu zaburzeń czynności serca)
 • kolchicyna (w leczeniu dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej)
 • atorwastatyna (w celu obniżenia stężenia cholesterolu)
 • ryfabutyna – stosowana w leczeniu gruźlicy lub HIV
 • cyklosporyna – lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu przez organizm
 • leki wpływające na odstęp QT, takie jak:
  • chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol (w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
  • cyzapryd (w zaburzeniach żołądka)
  • terfenadyna (w leczeniu alergii)
  • leki przeciwpsychotyczne, np. pimozyd
  • leki przeciwdepresyjne, np. cytalopram
  • fluorochinolony (stosowane w zakażeniach), np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna.

Nobaxin z jedzeniem i piciem

Nobaxin można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Nobaxin a alkohol

Brak danych.

Nobaxin a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Nobaxin mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki. Jeśli u pacjenta wystąpią powyższe objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nobaxin?
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nobaxin a ciąża
Nobaxin a karmienie piersią
Interakcje
Nobaxin a alkohol
Nobaxin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo