Poradnik
Norsept (Norfloxacinum)

Norsept (Norfloxacinum)

Lek Norsept zawieta norfloksacynę, która jest lekiem o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, należącym do grupy fluorochinolonów.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNorsept
Nazwa międzynarodowaNorfloxacinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

400 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Norfloksacyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laurylosiarczan sodu
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian wapnia

Otoczka:

 • hypromeloza (E 5)
 • hypromeloza (E 15)
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol 4000
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żółcień pomarańczowa (E 110)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • powikłane ostre zapalenie pęcherza moczowego
 • niepowikłane ostre zapalenie pęcherza moczowego
 • zapalenie cewki moczowej wywołane przez wrażliwe szczepy dwoinki rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae)
 • niepowikłane ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego
 • zapalenie jąder i najądrzy wywołane przez wrażliwe szczepy dwoinki rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na norfloksacynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na inne antybiotyki z grupy fluorochinolonów
 • dzieci i młodzież w okresie wzrostu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie należy przyjmować leków przeciwbakteryjnych zawierających fluorochinolony lub chinolony, jeśli u pacjenta wystąpiło w przeszłości jakiekolwiek ciężkie działanie niepożądane podczas przyjmowania chinolonu lub fluorochinolonu. W takiej sytuacji należy jak najszybciej poinformować lekarza
 • norfloksacyny nie należy stosować u pacjentów, u których w przeszłości występowały drgawki lub u których jest ryzyko napadów padaczkowych, chyba że lekarz stwierdzi bezwzględną konieczność zastosowania leku. Rzadko obserwowano wystąpienie drgawek po norfloksacynie
 • lekarz powinien zachować ostrożność stosując norfloksacynę u pacjentów z miastenią, ze względu na ryzyko zaostrzenia przebiegu choroby i zagrażającego życiu osłabienia mięśni oddechowych
 • reakcje hemolityczne są rzadko opisywane u pacjentów z utajonym lub jawnym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, przyjmujących antybiotyki z grupy chinolonów z norfloksacyną włącznie
 • jeśli u pacjenta stwierdzono poszerzenie dużego naczynia krwionośnego (tętniak aorty lub dużej tętnicy obwodowej)
 • jeśli w przeszłości wystąpiło u pacjenta rozwarstwienie aorty (rozdarcie ściany aorty)
 • jeśli w rodzinie występowały przypadki tętniaka aorty lub rozwarstwienia aorty, inne czynniki ryzyka lub stany predysponujące (np. choroby tkanki łącznej, takie jak zespół Marfana lub postać naczyniowa zespołu Ehlersa-Danlosa, lub choroby naczyń krwionośnych, takie jak zapalenie tętnic Takayasu, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, choroba Behceta, nadciśnienie tętnicze lub potwierdzona miażdżyca tętnic)
 • zaburzenia dotyczące serca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

 • nadwrażliwość na światło
 • rumień wielopostaciowy i jego ciężka postać
 • martwica toksyczno-rozpływna naskórka
 • złuszczające zapalenie skóry
 • świąd

Zaburzenia żołądka i jelit:

 • brak łaknienia
 • nudności
 • bóle lub skurcze brzuszne
 • zgaga
 • biegunka
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka, w tym żółtaczka przebiegająca z zahamowaniem wydzielania żółci
 • podwyższone wartości parametrów czynności wątroby

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

 • zapalenie ścięgien
 • pęknięcie ścięgna
 • zaostrzenie przebiegu miastenii
 • zwiększona aktywność kinazy kreatynowej

Zaburzenia układu nerwowego:

 • polineuropatia, w tym zespół Guillain-Barré
 • parestezje
 • drgawki
 • drżenia
 • drgawki miokloniczne
 • zaburzenia smaku

Zaburzenia psychiczne:

 • reakcje psychotyczne
 • dezorientacja

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

 • zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi (leukopenia lub neutropenia)
 • zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi (eozynofilia)
 • zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), które może objawiać się wydłużeniem czasu krwawienia z ran i łatwością tworzenia się siniaków
 • niedokrwistość hemolityczna, niekiedy związana z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, objawiająca się uczuciem osłabienia i zmęczenia

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

 • grzybica pochwy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

 • niewydolność nerek

Zaburzenia oka i ucha:

 • zaburzenia widzenia
 • łzawienie
 • szumy uszne

Zaburzenia serca:

 • bardzo szybkie bicie serca
 • zagrażające życiu nieregularne bicie serca
 • zaburzenie rytmu serca (wydłużenie odcinka QT, widoczne w EKG)
Możliwe interakcje z
 • produktami wielowitaminowymi oraz innymi produktami zawierającymi żelazo lub cynk
 • lekami zobojętniającymi
 • sukralfatem
 • dydanozyną
 • fenbufenem
Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania norfloksacyny u kobiet w ciąży, dlatego nie zaleca się stosowania jej w tym okresie. Norfloksacyna, podobnie jak inne chinolony, wywołuje artropatię (zaburzenia funkcjonowania stawów) u zwierząt w okresie dojrzewania.

Karmienie piersią

Nie ustalono, czy norfloksacyna przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się jej stosowania u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Leku Norsept nie należy podawać dzieciom i młodzieży w okresie wzrostu, gdyż norfloksacyna podawana zwierzętom przed zakończeniem okresu dojrzewania może wywoływać zmiany w stawach.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem norfloksacyny mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Norsept?

Norsept jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Norsept?

Lek Norsept stosuje się, kiedy występuje:

 • powikłane ostre zapalenie pęcherza moczowego
 • niepowikłane ostre zapalenie pęcherza moczowego
 • zapalenie cewki moczowej wywołane przez wrażliwe szczepy dwoinki rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae)
 • niepowikłane ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego
 • zapalenie jąder i najądrzy wywołane przez wrażliwe szczepy dwoinki rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae)

Dawkowanie

Jak stosować lek Norsept?

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • lek Norsept należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku lub spożyciu mleka, popijając szklanką wody
 • produktów wielowitaminowych oraz innych zawierających żelazo lub cynk, leków zobojętniających zawierających magnez lub glin, sukralfatu, a także produktów zawierających dydanozynę, nie należy przyjmować w ciągu 2 godzin od przyjęcia norfloksacyny

Niepowikłane zakażenie dolnych dróg moczowych (np. zapalenie pęcherza)

 • zalecana dawka to 400 mg dwa razy na dobę przez 3 dni

Zakażenia dróg moczowych

 • zalecana dawka to 400 mg dwa razy na dobę przez 7-10 dni

Przewlekłe nawracające zakażenia dróg moczowych

 • zalecana dawka to 400 mg dwa razy na dobę przez maksymalnie 12 tygodni

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek może być konieczne zmniejszenie dawki. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/ min /1,73 m2, zaleca się stosowanie norfloksacyny w dawce 400 mg raz na dobę.

 Osoby w podeszłym wieku 

U pacjentów z wydolnymi nerkami nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Norsept

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Po przedawkowaniu norfloksacyny należy opróżnić żołądek prowokując wymioty lub stosując płukanie żołądka. Pacjenta należy uważnie obserwować. W razie konieczności stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie podając dużo płynów.

Pominięcie przyjęcia leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Norsept?

Leku Norsept nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na norfloksacynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na inne antybiotyki z grupy fluorochinolonów
 • u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Norsept może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Norsept i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • reakcje alergiczne w postaci nagle występujących obrzęków skóry i błon śluzowych
 • pokrzywka
 • duszność
 • zapalenie naczyń
 • zapalenie stawów
 • bóle stawów i mięśni
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • pogorszenie wzroku lub inne zaburzenia widzenia

Inne działania niepożądane:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

 • nadwrażliwość na światło
 • rumień wielopostaciowy i jego ciężka postać
 • martwica toksyczno-rozpływna naskórka
 • złuszczające zapalenie skóry
 • świąd

Zaburzenia żołądka i jelit:

 • brak łaknienia
 • nudności
 • bóle lub skurcze brzuszne
 • zgaga
 • biegunka
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka, w tym żółtaczka przebiegająca z zahamowaniem wydzielania żółci
 • podwyższone wartości parametrów czynności wątroby

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

 • zapalenie ścięgien
 • pęknięcie ścięgna
 • zaostrzenie przebiegu miastenii
 • zwiększona aktywność kinazy kreatynowej

Zaburzenia układu nerwowego:

 • polineuropatia, w tym zespół Guillain-Barré
 • parestezje
 • drgawki
 • drżenia
 • drgawki miokloniczne
 • zaburzenia smaku

Zaburzenia psychiczne:

 • reakcje psychotyczne
 • dezorientacja

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

 • zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi (leukopenia lub neutropenia)
 • zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi (eozynofilia)
 • zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), które może objawiać się wydłużeniem czasu krwawienia z ran i łatwością tworzenia się siniaków
 • niedokrwistość hemolityczna, niekiedy związana z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, objawiająca się uczuciem osłabienia i zmęczenia

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

 • grzybica pochwy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

 • niewydolność nerek

Zaburzenia oka i ucha:

 • zaburzenia widzenia
 • łzawienie
 • szumy uszne

Zaburzenia serca:

 • bardzo szybkie bicie serca
 • zagrażające życiu nieregularne bicie serca
 • zaburzenie rytmu serca (wydłużenie odcinka QT, widoczne w EKG)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Norsept należy omówić to z lekarzem:

 • nie należy przyjmować leków przeciwbakteryjnych zawierających fluorochinolony lub chinolony, jeśli u pacjenta wystąpiło w przeszłości jakiekolwiek ciężkie działanie niepożądane podczas przyjmowania chinolonu lub fluorochinolonu. W takiej sytuacji należy jak najszybciej poinformować lekarza
 • norfloksacyny nie należy stosować u pacjentów, u których w przeszłości występowały drgawki lub u których jest ryzyko napadów padaczkowych, chyba że lekarz stwierdzi bezwzględną konieczność zastosowania leku. Rzadko obserwowano wystąpienie drgawek po norfloksacynie
 • lekarz powinien zachować ostrożność stosując norfloksacynę u pacjentów z miastenią, ze względu na ryzyko zaostrzenia przebiegu choroby i zagrażającego życiu osłabienia mięśni oddechowych
 • reakcje hemolityczne są rzadko opisywane u pacjentów z utajonym lub jawnym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, przyjmujących antybiotyki z grupy chinolonów z norfloksacyną włącznie
 • jeśli u pacjenta stwierdzono poszerzenie dużego naczynia krwionośnego (tętniak aorty lub dużej tętnicy obwodowej)
 • jeśli w przeszłości wystąpiło u pacjenta rozwarstwienie aorty (rozdarcie ściany aorty)
 • jeśli w rodzinie występowały przypadki tętniaka aorty lub rozwarstwienia aorty, inne czynniki ryzyka lub stany predysponujące (np. choroby tkanki łącznej, takie jak zespół Marfana lub postać naczyniowa zespołu Ehlersa-Danlosa, lub choroby naczyń krwionośnych, takie jak zapalenie tętnic Takayasu, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, choroba Behceta, nadciśnienie tętnicze lub potwierdzona miażdżyca tętnic)
 • jeśli pacjent ma zaburzenia dotyczące serca
 • u pacjentów przyjmujących leki z grupy chinolonów mogą wystąpić reakcje fotowrażliwości w wyniku narażenia na intensywne światło słoneczne. Podczas leczenia pacjent powinien unikać nasłonecznienia. Jeśli wystąpi tego typu reakcja, lekarz powinien zlecić odstawienie norfloksacyny
 • u pacjenta mogą rzadko wystąpić objawy uszkodzenia nerwów (neuropatii), takie jak ból, pieczenie, mrowienie, drętwienie i/lub osłabienie, zwłaszcza stóp i nóg oraz dłoni i rąk. W takim przypadku należy przerwać przyjmowanie leku Norsept i natychmiast poinformować lekarza, aby zapobiec rozwojowi potencjalnie nieodwracalnej choroby
 • w przypadku wystąpienia nagłego silnego bólu brzucha, pleców lub w klatce piersiowej należy się natychmiast zgłosić do oddziału ratunkowego

Należy zachować ostrożność podczas, stosowania leku Norsept, jeśli:

 • u pacjenta stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT (widoczne w zapisie EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca)
 • u pacjenta stwierdzono zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu i magnezu we krwi)
 • pacjent ma bardzo wolny rytm serca (bradykardia)
 • pacjent ma niewydolność serca
 • pacjent przebył zawał mięśnia sercowego
 • pacjent jest kobietą lub u osobą w podeszłym wieku
 • pacjent stosuje inne leki, które mogą powodować zmiany w zapisie EKG

Podczas przyjmowania tego leku rzadko może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz stan zapalny lub zerwanie ścięgien. Ryzyko jest zwiększone u osób:

 • w podeszłym wieku (powyżej 60 lat)
 • po przeszczepie narządu
 • mających problemy z nerkami
 • leczonych kortykosteroidami

Stan zapalny i zerwania ścięgien mogą wystąpić w ciągu pierwszych 48 godzin leczenia, a nawet do kilku miesięcy po przerwaniu leczenia lekiem Norsept. Po wystąpieniu pierwszych objawów bólu lub stanu zapalnego ścięgna (na przykład w stawie skokowym, nadgarstku, łokciu, barku lub kolanie) należy przerwać przyjmowanie leku Norsept, skontaktować się z lekarzem i odciążyć bolący obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może to zwiększyć ryzyko zerwania ścięgna.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Norsept a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosoaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania norfloksacyny u kobiet w ciąży, dlatego nie zaleca się stosowania jej w tym okresie. Norfloksacyna, podobnie jak inne chinolony, wywołuje artropatię (zaburzenia funkcjonowania stawów) u zwierząt w okresie dojrzewania.

Norsept a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono, czy norfloksacyna przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się jej stosowania u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wpływać na rytm serca, koniecznie powinien powiedzieć o tym lekarzowi:
  • leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)
  • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
  • niektóre leki przeciwbakteryjne (należące do grupy makrolidów)
  • niektóre leki przeciwpsychotyczne
 • probenecyd zmniejsza wydalanie norfloksacyny z moczem, nie wpływając na jej stężenie w surowicy
 • nitrofurantoina może zmniejszać działanie przeciwbakteryjne norfloksacyny
 • norfloksacyna zwiększa stężenie teofiliny w osoczu oraz ryzyko wystąpienia związanych z tym działań niepożądanych. Jeśli nie da się uniknąć jednoczesnego stosowania tych leków, konieczne jest monitorowanie stężenia teofiliny i odpowiednia modyfikacja dawkowania
 • norfloksacyna zwiększa stężenie cyklosporyny w surowicy. Jeśli jednoczesne stosowanie obu tych leków jest konieczne, lekarz powinien monitorować stężenie cyklosporyny w surowicy i odpowiednio modyfikować jej dawkowanie
 • norfloksacyna może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny oraz innych doustnych leków z tej grupy, poprzez wypieranie ich z połączeń z albuminami surowicy. Jeśli nie da się uniknąć jednoczesnego stosowania obu tych leków, lekarz zaleci oznaczanie parametrów krzepnięcia, a szczególnie czasu protrombinowego
 • norfloksacyna nasila hipoglikemizujące działanie glibenklamidu, zwiększając ryzyko wystąpienia ciężkiej hipoglikemii. Podczas stosowania obu leków lekarz powinien zlecić kontrolę poziomu glukozy we krwi
 • jednoczesne stosowanie norfloksacyny z produktami wielowitaminowymi oraz innymi produktami zawierającymi żelazo lub cynk, lekami zobojętniającymi, sukralfatem oraz dydanozyną, może zmniejszać wchłanianie norfloksacyny z przewodu pokarmowego, zmniejszając jej stężenie w surowicy i moczu. Produktów tych nie należy stosować jednocześnie z norfloksacyną oraz do 2 godzin przed podaniem lub po podaniu norfloksacyny
 • niektóre chinolony, w tym norfloksacyna mogą wpływać na metabolizm kofeiny, zmniejszając jej klirens i wydłużając okres półtrwania w osoczu
 • w badaniach na zwierzętach stwierdzono, że chinolony w połączeniu z fenbufenem mogą wywoływać drgawki. Należy unikać jednoczesnego stosowania obu tych leków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowaniu leku u pacjenta.

Norsept a alkohol

Brak danych.

Norsept a prowadzenie pojazdów

Niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem norfloksacyny mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Norsept?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC 

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Norsept a ciąża
Norsept a karmienie piersią
Interakcje
Norsept a alkohol
Norsept a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo