Kategorie

Ofloxacin-POS (Ofloxacinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ofloxacin-POS?

Lek Ofloxacin-POS zawiera substancję czynną ofloksacynę, należącą do grupy chinolonowych leków przeciwbakteryjnych. Stosowany jest w leczeniu powierzchownych zakażeń oka u dzieci i dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaOfloxacin-POS
Nazwa międzynarodowaOfloxacinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

3 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Ofloksacyna

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek benzalkoniowy
 • chlorek sodu
 • kwas solny i wodorotlenek sodu (do korekty pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

1 butelka 5 ml

Działanie / właściwości
 • przeciwbakteryjne
 • antybiotyk z grupy chinolonów
Zastosowanie
 • leczenie bakteryjnego zapalenia spojówki
 • leczenie bakteryjnego zapalenia rogówki
Przeciwwskazania

Uczulenie na ofloksacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub inne chinolony.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadwrażliwość na inne leki przeciwbakteryjne należące do chinolonów
 • uszkodzenia lub owrzodzenia oka
 • noszenie soczewek kontaktowych
 • choroby serca: wydłużenie odcinka QT, zaburzenia elektrolitowe, bradykardia, przebyty zawał
 • stosowanie leków zaburzających zapis EKG
 • kobiety lub osoby w podeszłym wieku
 • wystapienie podczas leczenia bólu lub obrzęku ścięgna (zapalenie ścięgna)
 • możliwość wystąpienia nadwrażliwości na światło podczas stosowania leku 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 na 10 pacjentów):

 • podrażnienie oka
 • uczucie dyskomfortu w oku
Nie łączyć z
 • lekami antyarytmicznymi (chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)
 • trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi
 • niektórymi lekami przeciwspychotycznymi
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Powyżej 1 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Po aplikacji preparatu mogą wystapić przez kilka minut przejściowe zaburzenia widzenia. W tym czasie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ofloxacin-POS?

Lek Ofloxacin-POS działa przeciwbakteryjnie wobec bakterii wrażliwych na działanie ofloksacyny.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ofloxacin-POS?

Lek Ofloxacin-POS stosuje się u dorosłych i dzieci w leczeniu powierzchownych zakażeń oczu, takich jak bakteryjne zapalenie spojówki i zapalenie rogówki.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ofloxacin-POS?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • pierwsze 2 dni: 1 kropla do oka (oczu) co 2 - 4 godziny
 • następnie 4 razy na dobę
 • leczenie nie powinno być dłuższe niż 14 dni

Jeśli kropla leku nie trafi do oka należy spróbować ponownie.

Końcówka zakraplacza nie może mieć kontaktu z okiem i innymi powierzchniami, aby nie doszło do skażenia preparatu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ofloxacin-POS

Oko należy przemyć czystą wodą. Następna dawka leku powinna być przyjęta o zwykłej porze.

Pominięcie zastosowania leku Ofloxacin-POS

Pominiętą dawkę należy zastosować możliwie najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki - wtedy należy opuścić pominiętą dawkę leku i stosować lek zgodnie ze schematem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ofloxacin-POS?

Leku Ofloxacin-POS nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na ofloksacynę, inne chinolony lub którykolwiek ze składników pomocniczych leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ofloxacin-POS może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ofloxacin-POS i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • wystąpienie reakcji alergicznej (obrzmienie skóry i śluzówki, szyi lub języka, bezdech)
 • zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Inne działania niepożądane

Częste (u 1 na 10 pacjentów):

 • podrażnienie oka
 • uczucie dyskomfortu w oku

O nieznanej częstości:

 • zaczerwienienie oka/ alergia oka
 • swędzenie
 • niewyraźne widzenie
 • wzmożone łzawienie
 • suchość oka
 • ból oka
 • nadwrażliwość na światło
 • obrzęk wokół oczu (w tym obrzęk powieki)
 • reakcja alergiczna
 • zawroty głowy
 • drętwienie
 • nudności
 • ból głowy
 • obrzęk twarzy
 • nieprawidłowy, przyspieszony rytm serca
 • zagrażający życiu nieregularny rytm serca
 • zmiana rytmu serca (wydłużenie odcinka QT)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ofloxacin-POS należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy u pacjenta występuje:

 • nadwrażliwość na inne chinolonowe leki przeciwbakteryjne
 • uszkodzenie lub owrzodzenie oka
 • wydłużony odstęp QT w wywiadzie rodzinnym, zaburzenie stężenia elektrolitów, bradykardia, niewydolność serca, przebyty zawał a także jeśli pacjent stosuje leki wpływające na zapis EKG, pacjent jest kobietą lub osobą w podeszłym wieku  

Podczas stosowania leku może wystąpić nadwrażliwość na światło słoneczne i promieniowanie UV.

Lek zawiera chlorek beznalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka, a także zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.  Należy usunąć soczewki przed aplikacją leku i odczekać minimum 15 minut przed ich ponownym założeniem. Zaleca się jednak, aby w trakcie leczenia infekcji oka nie używać soczewek kontaktowych.

Jeżeli w trakcie kuracji wystąpi ból lub obrzek ścięgna, należy przerwać stosowanie leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ofloxacin-POS a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży.

Ofloxacin-POS a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ofloksacyna i jej metabolity przenikają do mleka kobiecego, dlatego leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności:

 • leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)
 • trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych
 • niektórych leków przeciwbakteryjnych (makrolidy)
 • niektóryych leków przeciwspychotycznych

Należy zachować przynajmniej 15-minutową przerwę pomiędzy aplikacją poszczególnych leków ocznych. maści stosuje się zawsze na końcu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ofloxacin-POS a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Ofloxacin-POS a prowadzenie pojazdów

Po aplikacji preparatu mogą wystapić kilkuminutowe, przejściowe zabudzenia widzenia. W tym czasie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ofloxacin-POS?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • po pierwszym otwarciu krople można używać przez 4 tygodnie

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego