Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Oftensin (Timololum)

Oftensin (Timololum)

Oftensin jest lekiem w postaci kropli ocznych. Stosowany jest w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Roztwór ten zawiera substancję czynną meleinian tymololu należącą do grupy leków beta - adrenolitycznych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
Nazwa Oftensin
Nazwa międzynarodowaTimololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg/ ml
 • 5 mg/ ml
PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Tymolol

Skład - substancje pomocnicze
 • dwuwodny diwodorofosforan sodu 
 • dwunastowodny fosforan disodu 
 • chlorek benzalkoniowy
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

5 ml

Działanie / właściwości
 • zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej
 • obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
Zastosowanie

Leczenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przebiegu następujących chorób:

 • nadciśnienie oczne 
 • przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączania
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • astma oskrzelowa, występującą aktualnie bądź w przeszłości
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc, obecnie lub w przeszłości
 • bradykardia zatokowa
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • blok przedsionkowo - komorowy drugiego lub trzeciego stopnia
 • jawna niewydolność serca
 • wstrząs kardiogenny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wystąpienie działań niepożądanych po przyjęciu leków beta - adrenolitycznych
 • przyjmowanie doustnych leków beta - adrenolitycznych
 • niewydolność serca 
 • choroba niedokrwienna serca
 • zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi
 • zaburzenia rytmu serca
 • problemy z oddychaniem 
 • astma
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • cukrzyca
 • jaskra z zamkniętym kątem
 • nadczynność tarczycy
 • u pacjenta został przeprowadzony zabieg filtracji
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk tkanek podskórnych, które mogą wystąpić w takich miejscach, jak twarz i kończyny, mogą blokować drogi oddechowe, pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa i uogólniona wysypka, swędzenie, ciężka zagrażająca życiu reakcja alergiczna
 • niski poziom glukozy we krwi
 • bezsenność, depresja, koszmary senne, utrata pamięci, halucynacja
 • omdlenia, udar, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, zawroty głowy, nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie i drętwienie, bóle głowy
 • objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka, zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i oderwanie warstwy pod siatkówką, która zawiera naczynia krwionośne, po zabiegach filtracyjnych, które mogą spowodować zaburzenia widzenia, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, uszkodzenia i ubytki rogówki, opadanie górnej powieki, podwójne widzenie
 • spowolniona czynność serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, zmiany w rytmie i częstości bicia serca, zastoinowa niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy
 • zwężenie dróg oddechowych w płucach, trudności w oddychaniu, kaszel
 • zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha, wymioty
 • wypadanie włosów, wysypka skórna o biało - srebrzystym kolorze (wysypka łuszczycopodobna) lub pogorszenie łuszczycy, wysypka skórna
 • bóle mięśni nie spowodowane aktywnością fizyczną
 • zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido
 • osłabienie i/lub zmęczenie
Możliwe interakcje z
 • lekami beta - adrenolitycznymi
 • adrenaliną
 • cymetydyną, ranitydyną, haloperydolem, amiodaronem, pochodnymi fenotiazyny, rezerpiny
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • antagonistami wapnia
 • digoksyną
 • chinidyną
 • guanetydyną
 • lekami parasympatykomimetycznymi
 • wziewnymi lekami znieczulającymi
 • lekami przeciwcukrzycowymi
Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u noworodków, dzieci i młodzieży. Należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku wystąpił kaszel, szmery oddechowe, nieprawidłowy oddech lub bezdech.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać zaburzenia widzenia i zawroty głowy. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oftensin?

Działanie leku Oftensin polega na obniżeniu ciśnienia wewnątrz oka (ciśnienie wewnątrzgałkowe). Krople do oczu z tymololem są stosowane miejscowo, do worka spojówkowego, gdzie obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej oraz zwiększenie jej odpływu drogą naczyniówkowo - twardówkową.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oftensin?

Lek Oftensin wskazany jest w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przebiegu następujących chorób:

 • nadciśnienie oczne
 • przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączania

Dawkowanie

Jak stosować lek Oftensin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

 • przed zastosowaniem leku należy ocenić stosunek korzyści do ryzyka
 • zazwyczaj stosowany jest 0,1% roztwór tymololu, wystarczający do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • w przypadku zbyt słabego działania lek można zastosowac 2 razy na dobę z zachowaniem 12 - godzinnego odstępu czasu
 • noworodki i dzieci należy obserowować przez 1 - 2 godziny od podania leku
 • u dzieci i młodzieży lek stosuje się w leczeniu przejściowym

Dorośli

 • dawka początkowa to 1 kropla leku Oftensin 2,5 mg/ ml do każdego chorego oka 2 razy na dobę
 • jeśli działanie leku jest niewystarczające, należy zastosować 1 kroplę roztworu Oftensin 5 mg/ ml do każdego chorego oka 2 razy na dobę
 • lek Oftensin może być stosowany jednocześnie z innymi lekami, jednak nie dotyczy to dwóch leków beta - adrenolitycznych podawanych jednocześnie miejscowo
 • ocena skuteczności leczenia powinna być wykonana po 4 tygodniach stosowania, po pomiarach ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe ulegnie stabilizacji, lekarz może zmiejszyć dawkę leku i zalecić stosowanie raz na dobę

Zmiana dotychcas stosowanego leczenia:

Jeżeli pacjent stosuje inny miejscowy lek beta - adrenolityczny, należy zaprzestać jego stosowania po podaniu pełnej dawki poprzedniego dnia, a następnego dnia należy podać do chorego oka 1 kroplę 0,25% roztworu tymololu 2 razy na dobę. Jeżeli reakcja na leczenie jest niewystarczająca, dawkę można zwiększyć do 1 kropli 0,5% roztworu tymololu 2 razy na dobę.

Zmiana z innego leku przeciwjaskrowego, nie będącego lekiem beta - adrenolitycznym stosowanym miejscowo: ostatniego dnia podawania leku przeciwjaskrowego zacząć podawać 0,25% roztwór tymololu w dawce 1 kropla 2 razy na dobę, nastepnego dnia odstawić uprzednio stosowany lek i kontynuować leczenie 0,25% roztworem tymololu. Jeżeli reakcja na leczenie nie jest wystarczająca, lekarz może zwiekszyć dawkowanie do 1 kropli 0,5% roztworu tymololu 2 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oftensin

Jeśli pacjent zastosował większa dawkę leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Możliwe objawy przedawkowania powodują spowolnienie akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi, niewydolność serca oraz trudności z oddychaniem. 

Pominięcie zastosowania leku Oftensin

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oftensin?

Leku Oftensin nie należy stosować u pacjentów, u których występują:

 • uczulenie na substancję czynną, inne leki beta - adrenolityczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zaburzenia oddychania (astma oskrzelowa, występującą aktualnie bądź w przeszłości, ciężka, przewlekła obturacyjna choroba płuc - ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i/lub uporczywy kaszel)
 • choroby serca (zbyt wolny rytm serca - bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo - przedsionkowy, blok przedsionkowo - komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oftensin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każego pacjenta. 

 • uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk tkanek podskórnych, które mogą wystąpić w takich miejscach, jak twarz i kończyny, mogą blokować drogi oddechowe, co może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa i uogólniona wysypka, swędzenie, ciężka zagrażająca życiu reakcja alergiczna
 • niski poziom glukozy we krwi
 • bezsenność, depresja, koszmary senne, utrata pamięci, halucynacja
 • omdlenia, udar, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii (zaburzenia mięśni), zawroty głowy, nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie i drętwienie, bóle głowy
 • objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i oderwanie warstwy pod siatkówką, która zawiera naczynia krwionośne, po zabiegach filtracyjnych, które mogą spowodować zaburzenia widzenia, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, uszkodzenia i ubytki rogówki (przedniej warstwy gałki ocznej), opadanie górnej powieki (oko w połowie jest zamknięte), podwójne widzenie
 • spowolniona czynność serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, zmiany w rytmie i częstości bicia serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca z dusznościami i obrzękami stóp i nóg spowodowanymi gromadzeniem płynów), zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy
 • zwężenie dróg oddechowych w płucach, trudności w oddychaniu, kaszel
 • zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha, wymioty
 • wypadanie włosów, wysypka skórna o biało - srebrzystym kolorze (wysypka łuszczycopodobna) lub pogorszenie łuszczycy, wysypka skórna
 • bóle mięśni nie spowodowane aktywnością fizyczną
 • zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido
 • osłabienie i/lub zmęczenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oftensin należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości:

 • działania niepożądane po przyjęciu leków beta - adrenolitycznych
 • niewydolność serca 
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia rytmu serca, takie jak spowolnienie rytmu serca
 • zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi
 • problemy z oddychaniem 
 • astma
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • zaburzenia krążenia obwodowego, np. choroba Raynauda lub zespół Raynauda
 • cukrzyca - tymolol może maskować objawy obniżonego stężenia cukru we krwi
 • jaskra z zamkniętym kątem
 • nadczynność tarczycy

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje już doustnie lek beta - adrenolityczny. Nie należy również stosować miejscowo dwóch leków z tej grupy.

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Oftensin należy również omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta przeprowadzono zabieg filtracji.

Lek Oftensin może ulegać wchłanianiu ogólnoustrojowemu i może spowodować działania niepożądane, takie jak występujące podczas stosowania doustnych leków beta - adrenolitycznych.

W razie wystąpienia jakiejkolwiek ostrej reakcji alergicznej (wysypka skórna, zaczerwienienie, swędzenie oczu) podczas stosowania leku zawierającego tymolol, niezależnie od przyczyny reakcji alergicznej, standardowe leczenie epinefryną (adrenaliną) może być nieskuteczne. 

Jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny, należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Oftensin, ponieważ tymolol może wpływać na działanie niektórych leków stosowanych w trakcie znieczulenia. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oftensin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku nie należy stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Oftensin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku Oftensin podczas karmienia piersią. Tymolol może przenikać do mleka matki. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy skonsultować się z lekarzem, w przypadku stosowania któregokolwiek spośród następujących leków:

 • antagoistów wapnia: nifedypiny, werapamilu, diltiazemu
 • digoksyny, leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca lub leczenia zaburzeń rytmu serca 
 • cymetydyny, ranitydyny, haloperydolu i amiodaronu, pochodnych fenotiazyny, rezerpiny
 • chinydyny
 • innych leków beta - adrenolitycznych 
 • adrenaliny
 • leków stosowanych na cukrzycę
 • leków przeciwdepresyjnych, takich jak fluoksetyna i paroksetyna
 • guanetydyny 
 • leków parasympatykomimetycznych  
 • anestetyków wziewnych: enfluranu, halotanu, izofluranu, metoksyfluranu, chloroformu, cyklopropanu, czy też trichloroetylenu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oftensin a alkohol

Brak danych.

Oftensin a prowadzenie pojazdów

Lek może wywołać zaburzenia widzenia i zawroty głowy. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oftensin?

 • przechwywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci 
 • okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni 
 • w temepraturze poniżej 25°C
 • chronić od światła

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Oftensin a ciąża
Oftensin a karmienie piersią
Interakcje
Oftensin a alkohol
Oftensin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki