Poradnik
projekt opalanie
Olicard (Isosorbidi mononitras)

Olicard (Isosorbidi mononitras)

Olicard to lek zawierający substancję czynną monoazotan izosorbidu, która należy do grupy nitratów.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaOlicard
Nazwa międzynarodowaIsosorbidi mononitras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 40 mg
 • 60 mg
PostaćKapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Skład - substancja czynna

Monoazotan izosorbidu

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza
 • skrobia kukurydziana
 • etyloceluloza
 • talk
 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania
 • 20 kapsułek
 • 50 kapsułek
Działanie / właściwości

Bezpośrednio rozkurczająco na mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, wywołując rozszerzenie naczyń.

Zastosowanie

Zapobieganie napadom dławicy piersiowej w przebiegu stabilnej choroby wieńcowej.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na monoazotan izosorbidu, inne azotany lub substancje pomocnicze
 • ostra niewydolność krążenia (zapaść krążeniowa, wstrząs)
 • wstrząs wywołany niewydolnością serca (wstrząs kardiogenny), jeżeli zastosowane zabiegi nie pozwoliły przywrócić odpowiednio wysokiego ciśnienia napełnienia w sercu (lewokomorowe ciśnienie końcoworozkurczowe)
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi (znaczne niedociśnienie), tzn. przy wartości ciśnienia skurczowego poniżej 90 mmHg
 • przyjmowanie leków stosowanych w zaburzeniach erekcji, które zawierają sildenafil, wardenafil lub tadalafil
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu
 • zaciskające zapalenie osierdzia
 • tamponada worka osierdziowego
 • niskie wartości ciśnienia napełniania, np. w ostrym zawale serca lub pogorszeniu czynności lewej komory (niewydolność lewej komory serca)
 • zwężenie zastawek lewej komory
 • skłonności do zaburzeń w zakresie regulacji układu krążenia przy spadku ciśnienia krwi
 • choroby przebiegające z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym
 • ryzyko przemijającego niedotlenienia i niedokrwienia mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową serca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • zmęczenie
 • zawroty głowy
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne
 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi
 • lekami stosowanymi w depresji
 • neuroleptykami
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji, które jako substancję czynną zawierają inhibitor 5-fosfodiesterazy
 • dihydroergotaminą
Ciąża

Lek Olicard można stosować w okresie ciąży tylko na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego.

Karmienie piersią

Lek Olicard można stosować podczas karmienia piersią tylko na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego.

Dzieci

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Olicard u pacjentów poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas leczenia lekiem Olicard mogą pojawić się zawroty głowy, zmęczenie, senność. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Olicard?

Olicard to lek zawierający monoazotan izosorbidu. Substancja ta działa bezpośrednio rozkurczająco na mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co wywołuje rozszerzenie naczyń. Powoduje to wzrost objętości układu żylnego, zmniejsza się obciążenie wstępne serca. Obniża to zapotrzebowanie mięśnia sercowego na energię oraz tlen. Rozszerzenie dużych naczyń tętniczych położonych blisko serca prowadzi do zmniejszenia oporu obwodowego oraz oporu płucnego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Olicard?

Lek Olicard stosuje się w zapobieganiu napadom dławicy piersiowej w przebiegu stabilnej choroby wieńcowej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Olicard?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

 • jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosuje się kapsułkę w dawce 40 mg lub 60 mg raz na dobę
 • leczenie należy rozpocząć od niskich dawek leku, stopniowo je zwiększając do uzyskania pożądanej dawki
 • kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody
 • w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Olicard

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dotychczas nie odnotowano żadnego przypadku przedawkowania leku Olicard.

W zależnosci od stopnia przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy:

 • hipotonia z przyspieszeniem akcji serca
 • ból głowy
 • zmęczenie
 • uczucie zamroczenia
 • zawroty głowy
 • nudności
 • uderzenia gorąca
 • wymioty
 • biegunka

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleconym schematem.

Przerwanie stosowania leku

O czasie trwania leczenia decyduje lekarz prowadzący. W przypadku przerwania stosowania leku Olicard, skuteczność leczenia może zostać zmniejszona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Olicard?

Nie należy przyjmować leku Olicard w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną, inne azotany lub substancje pomocnicze leku
 • ostrej niewydolności krążenia (zapaść krążeniowa, wstrząs)
 • wstrząsu wywołanego niewydolnością serca (wstrząsu kardiogennego), jeśli zastosowane zabiegi nie pozwoliły przywrócić odpowiednio wysokiego ciśnienia napełnienia w sercu (lewokomorowe ciśnienie końcoworozkurczowe)
 • bardzo niskiego ciśnienia tętniczego krwi (znacznego niedociśnienia), tzn. przy wartości ciśnienia skurczowego poniżej 90 mmHg
 • przyjmowania leków przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, które zawierają jako substancję czynną inhibitor 5-fosfodiesterazy (sildenafil, wardenafil, tadalafil), ponieważ może to skutkować znacznym obniżeniem ciśnienia krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Olicard może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • zmęczenie
 • zawroty głowy

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • uderzenia gorąca

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • nasilenie lub wystąpienie dławicy piersiowej
 • senność
 • zwolnienie pracy serca z zaburzeniami rytmu serca
 • przyspieszenie pracy serca
 • spadki ciśnienia tętniczego w czasie przyjmowania pozycji stojącej
 • omdlenia
 • zapaść krążeniowa
 • wymioty
 • nudności
 • ciężka choroba zapalna skóry (złuszczające zapalenie skóry)
 • skórne reakcje nadwrażliwości

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Olicard należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu
 • zaciskające zapalenie osierdzia
 • tamponada worka osierdziowego
 • niskie wartości ciśnienia napełniania, np. w ostrym zawale serca lub pogorszeniu czynności lewej komory (niewydolność lewej komory serca)
 • zwężenie zastawek lewej komory
 • skłonności do zaburzeń w zakresie regulacji układu krążenia przy spadku ciśnienia krwi
 • choroby przebiegające z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym
 • ryzyko przemijającego niedotlenienia i niedokrwienia mięśnia sercowego (u pacjentów z chorobą wieńcową serca)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Olicard a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych w zakresie stosowania leku w okresie ciąży, preparat Olicard może być przyjmowany tylko na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego.

Olicard a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak badań dotyczących przenikania substancji czynnej leku Olicard do mleka matki. Lek Olicard można stosować podczas karmienia piersią tylko na wyraźne zalecenie lekarza.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Do nasilenia działania obniżającego ciśnienie krwi dochodzi w wyniku jednoczesnego przyjmowania:

 • leków przeciwdepresyjnych
 • neuroleptyków
 • inhibitorów 5 - fosfodiesterazy (sildenafil, wardenafil, tadalafil), stosowanych w zaburzeniach erekcji
 • leków obniżających ciśnienie krwi, takich jak beta-adrenolityki, antagonisty wapnia, inhibitory konwertazy angiotensyny
 • innych leków rozszerzających naczynia krwionośne

Lek Olicard stosowany jednocześnie z dihydroergotaminą może powodować wzrost jej stężenia we krwi i tym samym nasilić jej działanie podwyższające ciśnienie krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Olicard a alkohol

Jednoczesne przyjęcie leku Olicard z alkoholem może doprowadzić do zbyt dużego spadku ciśnienia krwi.

Olicard a prowadzenie pojazdów

Podczas leczenia lekiem Olicard mogą pojawić się zawroty głowy, zmęczenie, senność. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Olicard?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Olicard a ciąża
Olicard a karmienie piersią
Interakcje
Olicard a alkohol
Olicard a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki