Poradnik

Olopeg (Macrogolum)

Olopeg jest lekiem zawierającym substancję czynną makrogol o przeczyszczającym działaniu osmotycznym. 
Lek stosowany jest w leczeniu zaparać, w oczyszczaniu jelita przed badaniem diagnostycznym oraz przed operacjami w obrębie jelit.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaOlopeg
Nazwa międzynarodowaMacrogolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

52,5 g/100 ml (13,125 g /25 ml)

PostaćKoncentrat do sporządzania roztworu
Skład - substancja czynna

Makrogol 4000

Skład - substancje pomocnicze
 • dwuwodny cytrynian sodu  
 • kwas cytrynowy bezwodny
 • chlorek sodu 
 • chlorek potasu 
 • aromat malinowy (H + R No.203580)
 • acesulfam potasowy
 • woda oczyszczona 
Dostępne opakowania
 • 100 ml
 • 200 ml
 • 500 ml
 • 1000 ml
Działanie / właściwości

Przeczyszczające

Zastosowanie
 • objawowe leczenie zaparć
 • oczyszczanie jelit przed badaniem diagnostycznym 
 • oczyszczanie jelit przed operacjami w obrębie jelit
Przeciwwskazania
 • uczulenie na makrogol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • ból brzucha o przyczynie nieznanej
 • niedrożność jelit lub jej podejrzenie 
 • zwężenie, perforacja lub niebezpieczeństwo perforacji w obrębie przewodu pokarmowego
 • skłonność do zaburzeń opróżniania żołądka
 • ostra choroba wrzodowa przewodu pokarmowego
 • ciężkie, zapalne schorzenie jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Colitis ulcerosa), toksyczna okrężnica olbrzymia, toksyczne lub szybko postępujące zapalenie jelita grubego)
 • niewydolność serca i układu krążenia lub niewydolność nerek lub wątroby
 • zaburzenia przytomności i pacjenci nieprzytomni
 • skłonność do zachłyśnięć lub do zarzucania treści pokarmowej
 • zaburzenia odruchu połykania i odruchu gardłowego
 • ciężkie odwodnienie
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Olopeg należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów: 

 • z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej (na wyraźne zalecenie lekarskie)
 • w podeszłym wieku 
 • z refluksowym zapaleniem przełyku lub z zaburzeniami rytmu serca (wyłącznie pod nadzorem lekarza)
 • stosujących dietę dietę niskosodową, 
 • z niewydolnością nerek lub stosujących dietę niskopotasową
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Działania niepożądane w leczeniu przewlekłych zaparć
Często: biegunka
Niezbyt często: 

 • bóle brzucha
 • wzdęcia, kruczenie jelit 
 • nudności
 • nagła konieczność wypróżnienia
 • nietrzymanie kału

Działania niepożądane w przypadku oczyszczania jelit
Często:

 • nudności
 • uczucie pełności
 • wzdęcia

Niezbyt często: 

 • nagła konieczność wypróżnienia
 • nietrzymanie kału
Możliwe interakcje z
 • w leczeniu zapararć lek Olopeg może być jednocześnie stosowany z innymi lekami z zachowaniem co najmniej dwugodzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem leku Olopeg i innych leków.
 • lek Olopeg zastosowany w celu oczyszczania jelit może zmniejszyć lub całkowicie zablokowować wchłanianianie innych leków równocześnie przyjmowanych 
Ciąża

Lek Olopeg można stosować w czasie ciąży tylko jeśl jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Lek Olopeg można stosować w okresie karmienia piersią tylko jeśli jest to bezwzględnie konieczne.

Dzieci

Leku Olopeg nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Olopeg?

Lek Olopeg po podaniu doustnym zwiększa objętość płynów w jelicie, powodując częstsze wypróżnianie i w konsekwencji oczyszczenie jelit. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Olopeg?

Lek Olopeg stosowany jest w:

 • objawowym leczeniu zaparć
 • oczyszczaniu jelit przed badaniem diagnostycznym np. kolonoskopią 
 • przed operacjami w obrębie jelit

Dawkowanie

Jak stosować lek Olopeg?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawowe leczenie zaparć
Lek stosuje się jedynie pomocniczo, z zachowaniem odpowiedniego trybu życia i odpowiedniej diety.

 • przed wypiciem należy rozcieńczyć lek Olopeg w wodzie
 • Dorośli: 2-3 razy na dobę 25 ml leku Olopeg rozcieńczyć w 100 ml wody (razem 125 ml roztworu na jedną dawkę), a następnie wypić
 • Osoby w podeszłym wieku: początkowo jeden raz na dobę 25 ml leku Olopeg rozcieńczyć w 100 ml wody (co daje 125 ml roztworu), a następnie wypić

Leku Olopeg nie zaleca się:

 • stosować długotrwale
 • dłużej niż 2 tygodnie
 • w razie potrzeby można zastosować ponownie

Oczyszczenie jelit przed badaniem diagnostycznym

 • w celu przygotowania jednego litra roztworu do 200 ml leku Olopeg należy dodać 800 ml wody
 • żeby całkowicie opróżnić jelita należy wypić od 3 do 4 litrów roztworu
 • roztwór należy pić w porcjach po 200-300 ml co 10 minut do czasu, gdy kał jest przezroczysty lub gdy pacjent przyjmie w ten sposób 3 litry (lub maksymalnie 4 litry) roztworu
 • roztwór oczyszczający jelita przyjmuje się zazwyczaj około 4 godziny przed rozpoczęciem badania
 • pacjent może również potrzebną ilość roztworu wypić poprzedniego wieczoru lub część roztworu może wypić poprzedniego wieczoru, a resztę rano w dniu badania.
 • na 2-3 godziny przed podaniem leku Olopeg aż do czasu wykonania badania nie należy przyjmować stałego pokarmu
 • jeśli wystąpią dolegliwości żołądkowo-jelitowe należy wolniej pić roztwór lub zakończyć przyjmowanie roztworu do czasu ustania tych objawów

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Olopeg
Należy zwrócić się do lekarza, gdy wystąpią objawy świadczące o przedawkowaniu: 

 • silny ból
 • wzdęcia
 • ciężka biegunka

Pominięcie zastosowania leku Olopeg

 • jeśli ilość wypitego roztworu jest wyraźnie mniejsza niż dawka zalecana, oczyszczenie jelit może być niewystarczające
 • może to uniemożliwić przeprowadzenie zaplanowanego badania
 • należy ściśle przestrzegać zaleconego przez lekarza dawkowania lub zaleceń umieszczonych w ulotce dla pacjenta

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Olopeg?

Leku Olopeg nie powinno się stosować, gdy:

 • pacjent ma uczulenie na makrogol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • pacjent ma bóle brzucha o przyczynie nieznanej
 • u pacjenta zdiagnozowano niedrożność przewodu pokarmowego (np. jelit) lub podejrzewa się niedrożność
 • u pacjenta występuje zwężenie, perforacja ścian przewodu pokarmowego lub zwiększone ryzyko perforacji
 • pacjent cierpi na zaburzenia opróżniania żołądka 
 • występuje ostra choroba wrzodowa przewodu pokarmowego
 • powstało ciężkie, zapalne schorzenie jelit (choroba Crohna, Colitis ulcerosa, toksyczna okrężnica olbrzymia, toksyczne lub szybko postępujące zapalenie jelita grubego)
 • występuje niewydolność serca i układu krążenia
 • u pacjenta zdiagnozowano zaburzenia czynnościowe nerek lub wątroby
 • pacjent jest nieprzytomny lub istnieje ryzyko utrary przytomności
 • pacjent ma skłonności do zachłyśnięć lub do zarzucania treści pokarmowej
 • u pacjenta pojawiają się zaburzenia odruchu połykania i odruchu gardłowego
 • pacjent jest z ciężkio odwodniony

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Olopeg może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym reakcji alergicznych należy lek odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.

Działania niepożądane w leczeniu przewlekłych zaparć
Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • biegunka

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób): 

 • bóle brzucha
 • wzdęcia
 • kruczenie jelit
 • nudności
 • nagła konieczność wypróżnienia
 • nietrzymanie kału

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

 • reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości (świąd, wysypka, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy) wstrząs anafilaktyczny (ostra, czasami zagrażająca życiu, uogólniona reakcja alergiczna organizmu)

Działania niepożądane w przypadku oczyszczania jelit
Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób): 

 • nudności
 • uczucie pełności
 • wzdęcia

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób): 

 • nagła konieczność wypróżnienia
 • nietrzymanie kału

Rzadko (mogą dotyczyć 1 na 1000 osób):

 • wymioty
 • skurcze żołądka 
 • podrażnienia odbytu

Przyczyną tych działań niepożądanych jest wypicie stosunkowo dużej ilości płynu w krótkim czasie.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób): 

 • zaburzenia rytmu serca
 • częstoskurcz
 • obrzęk płuc

U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka należy ściśle kontrolować gospodarkę wodno-elektrolitową.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): 

 • zmniejszenie stężenia jonów wapnia w surowicy
 • zaburzenia elektrolitowe (zbyt małe stężenie wapnia lub potasu we krwi)
 • wysypka
 • pokrzywka 
 • obrzęk
 • wyciek wodnisty z nosa
 • zapalenie skóry najprawdopodobniej o podłożu alergicznym
 • złe samopoczucie
 • bezsenność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli podczas przyjmowania leku Olopeg do oczyszczania jelita, u pacjenta wystąpi nagły ból brzucha lub krwawienie z odbytu, należy skontaktować się z lekarzem lub bezzwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Należy zachować szczególną ostrożność:

 • u pacjentów z zaburzeniem gospodarki wodno-elektrolitowej  (z objawami takimi, jak np. obrzęki, duszność, nasilające się zmęczenie, odwodnienie, osłabienie serca) należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Olopeg, lekarz może zdecydować o wykonaniu pomiaru stężenia elektrolitów i w razie potrzeby zastosować odpowiednie środki
 • u pacjentów ze skłonnością do występowania zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej (np. u osób starszych, pacjentów z zaburzeniami pracy wątroby lub nerek, u pacjentów przyjmujących leki moczopędne) lek Olopeg można stosować na wyraźne zalecenie lekarskie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  Jeśli pojawią się biegunki zalecana jest kontrola gospodarki wodnej i elektrolitowej. 
 • u pacjentów z refluksowym zapaleniem przełyku lub z zaburzeniami rytmu serca (zaburzenie przewodnictwa bodźców między węzłem zatokowym serca a przedsionkiem serca, zespół chorego węzła zatokowego) lek Olopeg można stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów stosujących dietę niskopotasową lub niskosodową należy dobrać optymalną dawkę leku
 • u pacjentów z cukrzycą nie ma konieczności doliczania dodatkowych jednostek chlebowych

Osoby w podeszłym wieku
Lek Olopeg powinien być stosowany wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, ponieważ osoby starsze są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych leku.

Olopeg a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie przeprowadzono wystarczającej ilości badań dotyczących stosowania leku w okresie ciąży, dlatego lek Olopeg można stosować u kobiet w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Olopeg a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie przeprowadzono wystarczającej ilości badań dotyczących stosowania leku w okresie karmienia piersią, dlatego lek Olopeg można stosować u kobiet karmiących piersią tylko jeśli jest to bezwzględnie konieczne.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Interakcje leku Olopeg z innymi lekami stosowanymi podczas leczenia zaparć

Makrogol (substancja czynna leku Olopeg) zwiększa rozpuszczalność substancji rozpuszczalnych w alkoholu i stosunkowo słabo rozpuszczalnych w wodzie. 
Istnieje zatem możliwość zmniejszeonego wchłaniania się innych, jednocześnie stosowanych leków.
Dlatego zaleca się zachowanie co najmniej dwugodzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem leku Olopeg i innych leków.

Interakcje leku Olopeg z innymi lekami stosowanymi podczas oczyszczania jelit

Zwiększona ilość wypróżnień wywołana przez lek Olopeg może w sposób znaczący wpływać na wchłanianie jednocześnie podawanych leków. 
W konsekwencji mogą one nie zadziałać w oczekiwany sposób.
Jeśli krótko przed lub podczas przyjmowania preparatu Olopeg konieczne jest podanie innego leku o wskazaniu podtrzymującym życie, należy go podać w postai dożylnej lub domięśniowej.

Badania diagnostyczne
Podczas badań przeprowadzanych metodą enzymatyczną (np. ELISA) może dojść do interakcji między glikolem polietylenowym a enzymami. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Olopeg a alkohol

Brak informacji o możliwej interakcji leku z alkoholem.

Olopeg a prowadzenie pojazdów

Lek Olopeg nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Olopeg?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25˚C
 • po pierwszym otwarciu butelki, lek można stosować przez 3 tygodnie
 • sporządzony roztwór należy zużyć w ciaśgu 48 godzin

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Olopeg a ciąża
Olopeg a karmienie piersią
Interakcje
Olopeg a alkohol
Olopeg a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo