Kategorie

Omeprazole Genoptim (Omeprazolum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Omeprazole Genoptim ?

Lek Omeprazole Genoptim zawiera substancję czynną, która jest inhibitorem pompy protonowej. Efektem jej działania jest zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku. 

Podstawowe informacje

NazwaOmeprazole Genoptim
Nazwa międzynarodowaOmeprazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćKapsułki
Skład - substancja czynna

Omeprazol

Skład - substancje pomocnicze

Skład kapsułki:

 • sacharoza
 • laktoza bezwodna
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • laurylosiarczan sodu
 • dwuwodny fosforan disodu
 • ftalan hypromelozy
 • ftalan dietylu

Otoczka kapsułki:

 • żelatyna
 • indygotyna
 • żółcień chinolinowa - Omeprazole 20 mg
 • erytrozyna - Omeprazole 40 mg 
Dostępne opakowania

Omeprazole Genoptim 20 mg:

 • 7 kapsułek
 • 14 kapsułek
 • 28 kapsułek

Omeprazole Genoptim 40 mg:

 • 28 kapsułek 
Działanie / właściwości

Zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Zastosowanie
 • choroba refluksowa przełyku
 • owrzodzenia górnego odcinka jelita cienkiego (wrzody dwunastnicy) lub żołądka (wrzody żołądka)
 • owrzodzenia zakażone bakteriami nazywanymi „Helicobacter pylori”
 • owrzodzenia spowodowane przez leki określane jako NLPZ
 • zespół Zollingera-Ellisona

Dzieci powyżej 1 roku życia oraz ≥ 10 kg masy ciała:

 • choroba refluksowa przełyku

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat:

 • owrzodzenia dwunastnicy zakażone bakteriami nazywanymi „Helicobacter pylori”
Przeciwwskazania
 • uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej
 • jednoczesne stosowanie leku zawierającego nelfinawir - jest stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • utrata masy ciała
 • utrudnione połykanie
 • ból żołądka lub niestrawność
 • wymioty treścią pokarmową lub krwią
 • oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)
 • ciężka lub uporczywa biegunka
 • ciężkie zaburzenia pracy wątroby
 • reakcja skórna w wyniku stosowania podobnego leku - wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych
 • planowane specyficzne badanie krwi (stężenie chromograniny A)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • ból głowy
 • ból żołądka
 • biegunka
 • zaparcia
 • gazy (wzdęcia)
 • nudności lub wymioty
 • łagodne polipy żołądka
Możliwe interakcje z
 • ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem lub worykonazolem
 • digoksyną
 • diazepamem
 • fenytoiną
 • lekami stosowanymi w celu zmniejszenia krzepliwości krwi
 • ryfampicyną
 • atazanawirem
 • takrolimusem
 • zielem dziurawca
 • cylostazolem
 • sakwinawirem
 • klopidogrelem
 • erlotynibem
 • metotreksatem
Ciąża

Zasadność stosowania leku w okresie ciąży ocenia lekarz. 

Karmienie piersią

Zasadność stosowania leku w okresie karmienia piersią ocenia lekarz. 

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci powyżej 1. roku życia oraz ≥ 10 kg masy ciała.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Omeprazole Genoptim?

Lek Omeprazole Genoptim zawiera omeprazol. Jego działanie polega na blokowaniu pompy protonowej komórek okładzinowych żołądka. Efektem tego jest zmniejszenie wydzielania do światła żołądka jonów wodorowych, co powoduje zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Omeprazole Genoptim?

Lek Omeprazole Genoptim stosuje się u dorosłych w następujących wskazaniach:

 • choroba refluksowa przełyku. Polega na tym, że kwas z żołądka przedostaje się do przełyku (rurki łączącej gardło z żołądkiem), co powoduje ból, stan zapalny oraz zgagę
 • owrzodzenia górnego odcinka jelita cienkiego (wrzody dwunastnicy) lub żołądka (wrzody żołądka)
 • owrzodzenia zakażone bakteriami nazywanymi „Helicobacter pylori”. Wówczas lekarz może przepisać również antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodów.
 • owrzodzenia spowodowane przez leki określane jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Lek Omeprazole Genoptim może być stosowany także w celu zapobiegania rozwojowi owrzodzeń podczas przyjmowania NLPZ.
 • zespół Zollingera-Ellisona

Dzieci powyżej 1 roku życia oraz ≥ 10 kg masy ciała:

 • choroba refluksowa przełyku

Polega na tym, że kwas z żołądka przedostaje się do przełyku (rurki łączącej gardło z żołądkiem), co powoduje ból, stan zapalny i zgagę. U dzieci objawy tego zaburzenia mogą obejmować cofanie się treści żołądkowej do jamy ustnej (zarzucanie/zwracanie pokarmu), wymioty oraz za mały przyrost masy ciała

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat:

 • owrzodzenia zakażone bakteriami nazywanymi „Helicobacter pylori”

Dawkowanie

Jak stosować lek Omeprazole Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania leku:

 • lek Omeprazole Genoptim należy przyjmować rano
 • kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody
 • kapsułki nie wolno żuć ani kruszyć

Dorośli

Leczenie objawów GERD, np. zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej:

 • dawka zalecana to 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni
 • lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie dawki 40 mg przez kolejne 8 tygodni, jeżeli przełyk nie będzie jeszcze wygojony
 • dawka zalecana po uzyskaniu wygojenia przełyku wynosi 10 mg raz na dobę
 • gdy przełyk nie uległ uszkodzeniu, to dawka zalecana wynosi 10 mg raz na dobę

Leczenie wrzodów górnego odcinka jelita cienkiego (wrzodów dwunastnicy):

 • dawka zalecana to 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie
 • lekarz może zalecić przyjmowanie takiej samej dawki przez dalsze 2 tygodnie, jeżeli wrzody nie ulegną wygojeniu w tym czasie
 • gdy wrzód nie wygoi się całkowicie, dawkę może zwiększyć do 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie

Leczenie wrzodów w żołądku:

 • dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie
 • lekarz może zalecić przyjmowanie takiej samej dawki przez dalsze 4 tygodnie, jeżeli wrzody nie ulegną wygojeniu w tym czasie
 • gdy wrzód nie wygoi się całkowicie, dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę przez 8 tygodni

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka:

 • dawka zalecana to 10 mg lub 20 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg raz na dobę

Leczenie owrzodzeń dwunastnicy i żołądka spowodowanych przez NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne):

 • dawka zalecana to 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka podczas stosowania NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych):

 • dawka zalecana to 20 mg raz na dobę

Leczenie owrzodzeń spowodowanych zakażeniem bakteryjnym Helicobacter pylori oraz zapobieganie ich nawrotom:

 • dawka zalecana to 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień
 • lekarz zaleci pacjentowi przyjmowanie także dwóch antybiotyków spośród amoksycyliny, klarytromycyny oraz metronidazolu

Leczenie nadmiernego wydzielania kwasu w żołądku spowodowanego zmianą rozrostową w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona):

 • dawka zalecana to 60 mg na dobę
 • dawkę należy dostosować uwzględniając indywidualne potrzeby danego pacjenta
 • lekarz zdecyduje przez jak długi czas konieczne będzie przyjmowanie leku

Dzieci i młodzież

Leczenie objawów GERD, np. zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej:

 • lek może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała powyżej 10 kg
 • dawka leku Omeprazole Genoptim dla dzieci jest zależna od masy ciała dziecka
 • odpowiednia dawka leku zostanie zalecona przez lekarza

Leczenie owrzodzeń spowodowanych zakażeniem bakteryjnym Helicobacter pylori oraz zapobieganie ich nawrotom:

 • lek może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 4 lat
 • dawka jest zależna od masy ciała dziecka
 • właściwa dla danego dziecka dawka zostanie zalecona przez lekarza
 • lekarz zaleci też podawanie dziecku dwóch antybiotyków: amoksycyliny oraz klarytromycyny

Gdy u pacjenta dorosłego lub u dziecka istnieje utrudnienie połykania kapsułek, wówczas postępowanie powinno być następujące:

 • kapsułkę należy otworzyć i przełknąć zawartość bezpośrednio, popijając szklanką wody
 • można też wsypać zawartość do szklanki wody niegazowanej, dowolnego kwaśnego soku owocowego np. jabłkowego, pomarańczowego lub ananasowego lub do musu jabłkowego
 • należy zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem - mieszanina nie będzie klarowna
 • wypić mieszaninę od razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut
 • by mieć pewność, że pacjent wypił całą dawkę leku, należy dobrze wypłukać szklankę wodą w ilości pół szklanki i wypić ten płyn
 • cząstki stałe zawierają lek – nie należy ich żuć ani kruszyć

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Omeprazole Genoptim:

Gdy doszło do przyjęcia większej dawki leku Omeprazole Genoptim należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Omeprazole Genoptim:

 • gdy pominięto dawkę wskutek zapomnienia należy przyjąć dawkę natychmiast po przypomnieniu
 • gdy jednak nadszedł właściwy czas na przyjęcie kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę
 • nie powinno się stosować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Omeprazole Genoptim?

Leku Omeprazol Genoptim nie należy stosować w stanach:

 • uczulenia na omeprazol lub na pozostałe składniki leku
 • uczulenia na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej
 • jednoczesnego stosowania leku zawierającego nelfinawir - jest stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Omeprazole Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Omeprazole Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nagłe świsty
 • obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała
 • wysypka
 • omdlenie
 • utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna)
 • zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem - mogą pojawić się duże pęcherze i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych; może to być zespół Stevens-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica naskórka
 • pożółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie mogą świadczyć o zaburzeniu pracy wątroby

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 osób):

 • bóle głowy
 • biegunka
 • zaparcia
 • ból żołądka
 • wzdęcia
 • nudności lub wymioty
 • łagodne polipy żołądka

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 osób):

 • obrzmienie stóp i kostek
 • bezsenność
 • uczucie zawrotu głowy i zawroty głowy
 • uczucie mrowienia i kłucia
 • uczucie senności
 • zmiany wyników badań czynnościowych wątroby
 • wysypka skórna
 • wysypka grudkowata (pokrzywka)
 • świąd skóry
 • złe samopoczucie
 • brak energii

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 osób):

 • zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytek krwi - prowadzi do osłabienia, łatwiejszego siniaczenia lub zwiększenia ryzyka wystąpienia zakażenia
 • reakcje alergiczne, niekiedy o bardzo ciężkim przebiegu, które obejmują obrzmienie warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech
 • niskie stężenie sodu we krwi - prowadzi to do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych
 • uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia
 • zmiana odczuwania smaku
 • problemy ze wzrokiem - pacjent może uskarżać się na niewyraźne widzenie
 • nagłe odczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurczu oskrzeli)
 • uczucie suchości w jamie ustnej
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • zakażenia grzybicze, które mogą obejmować również jelita
 • zaburzenia pracy wątroby z żółtaczką, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie
 • wzmożone wypadanie włosów - łysienie
 • wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce
 • bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (myalgia)
 • ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek)
 • zwiększona potliwość

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 10000 osób):

 • zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą, czyli brakiem białych krwinek
 • agresja
 • widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących - omamy
 • ciężkie zaburzenia pracy wątroby, które mogą prowadzić do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu
 • nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry - towarzyszyć temu mogą wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka)
 • osłabienie siły mięśni
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Częstość nieznana (częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych):

 • zapalenie jelit (powodujące biegunkę)
 • zmniejszenie stężenia magnezu we krwi, jeśli lek był przyjmowany dłużej niż trzy miesiące, a niskie stężenie magnezu objawia się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca; małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi
 • wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Omeprazole Genoptim należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • nieuzasadnionej utraty masy ciała oraz utrudnionego połykania
 • bólu żołądka lub niestrawności
 • pojawienia się wymiotów treścią pokarmową lub krwią
 • oddawania czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)
 • ciężkiej lub uporczywej biegunki - stosowanie leku zawierającego omeprazol wiąże się z niewielkim zwiększeniem częstości występowania biegunki zakaźnej
 • ciężkich zaburzeń pracy wątroby
 • gdy w przeszłości wystąpiła u pacjenta reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku Omeprazole  Genoptim, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego
 • planowanego specyficznego badania krwi celem oznaczenia stężenie chromograniny A

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Omeprazole Genoptim a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Omeprazole Genoptim może być stosowany w okresie ciąży.

Omeprazole Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Omeprazole Genoptim przenika do mleka matki, lecz nie ma zagrożenia niekorzystnego oddziaływania na dziecko podczas stosowania leku w dawkach terapeutycznych.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Omeprazole Genoptim może oddziaływać z niżej wymienionymi lekami:

 • ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem lub worykonazolem
 • digoksyną
 • diazepamem
 • fenytoiną
 • lekami stosowanymi w celu zmniejszenia krzepliwości krwi
 • ryfampicyną
 • atazanawirem
 • takrolimusem
 • zielem dziurawca
 • cylostazolem
 • sakwinawirem
 • klopidogrelem
 • erlotynibem
 • metotreksatem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Omeprazole Genoptim a alkohol

Brak danych.

Omeprazole Genoptim a prowadzenie pojazdów

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Omeprazol Genoptim?

Lek Omeprazol Genoptim należy:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego