Kategorie

Onglyza (Saxagliptinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Onglyza?

Lek Onglyza zawiera substancję czynną saksagliptynę zmniejszającą stężenia cukru we krwi u dorosłych z cukrzycą typu 2. Podczas terapii lekiem konieczne jest stosowanie diety oraz kontyunuacja zaleconego wysiłku fizycznego.

Podstawowe informacje

NazwaOnglyza
Nazwa międzynarodowaSaxagliptinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Saksagliptyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna (E460i)
 • kroskarmeloza sodowa (E468)
 • magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

 • alkohol poliwinylowy
 • makrogol/3350
 • tytanu dwutlenek (E171)
 • talk (E553b)
 • żelaza tlenek żółty (E172)

Tusz:

 • szelak
 • indygotyna (E132)
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe

Zastosowanie

Zmniejszanie stężeniea cukru we krwi u dorosłych z cukrzycą typu 2.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na saksagliptynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie reakcje alergiczne na inne podobne produkty lecznicze stosowane w leczeniu cukrzycy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • leku nie należy stosować zamiast insuliny
 • cukrzyca typu I
 • wystepująca lub przebyta choroba trzustki
 • przyjmowanie insuliny lub pochodnej sulfonylomocznika
 • infekcje które mogą zmniejszać odporność organizmu
 • niewydolnośc serca lub czynniki ryzyka które mogą prowadzić do jej rozwoju
 • niewydolność nerek
 • choroby wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • objawy hipoglikemii: drżenia, pocenie się, niepokój, niewyraźne widzenie, mrowienie wokół ust, bladość, zmiana nastroju, zaburzenia świadomości i splątanie
 • małe stężenie cukru we krwi

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • zakażenia górnych dróg oddechowych lub płuc,
 • zakażenia układu moczowego,
 • zapalenie żołądka i jelit zazwyczaj spowodowane przez zakażenie,
 • zakażenia zatok z uczuciem bólu i dyskomfortu w okolicy policzków i oczu,
 • zapalenie nosa i gardła (wśród objawów mogą występować przeziębienie i zapalenie gardła)
 • bóle głowy
 • bóle mięśni
 • wymioty
 • zapalenie żołądka,
 • ból brzucha i niestrawność
 • obrzęki dłoni, wokół kostek i stóp (obrzęki obwodowe)
 • zawroty głowy, zmęczenie
Możliwe interakcje z
 • karbamazepiną
 • fenobarbitalem
 • fenytoiną
 • deksametazonem
 • ryfampicyną
 • ketokonazolem
 • dilitiazemem
Ciąża

Nie należy stosować tego leku podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie powinno się stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia. Nie ma pewności, czy lek ten jest bezpieczny i skuteczny w przypadku stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Onglyza nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli wystąpią zawroty głowy oraz senność należy zachować ostrożność.

Stosowanie tego leku z insuliną lub z pochodnymi sulfonylomocznika może prowadzić do niskiego poziomu cukru we krwi (hipoglikemii), co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Onglyza?

Onglyza zawiera substancję czynną saksagliptynę, powodującą zmniejszenie stężenia cukru we krwi u dorosłych z cukrzycą typu 2. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Onglyza?

Lek Onglyza jest stosowany w celu zmniejszenia zbyt dużego stężenia cukru we krwi u dorosłych, będącego skutkiem cukrzycy typu 2. Lek stosuje się w monoterapii lub w połączeniu z insuliną lub innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Onglyza?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • zalecana dawka to 5 mg raz na dobę
 • u pacjentów z niewydolnością nerek stosuje się zazwyczaj 2,5 mg raz na dobę
 • lek może być stosowany samodzielnie, z insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • tabletek nie wolno kruszyć ani dzielić
 • tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą
 • lek może być przyjmowany na czczo lub z jedzeniem
 • tabletkę można zażyć o dowolnej porze dnia, najelpiej jednak stosować stały schemat dawkowania

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Onglyza

Należy natymiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zażycia leku Onglyza

W razie pominięcia dawki, należy przyjąć ją tak szybko jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora zażycia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej przyjmować lek według zwykłego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej.

Przerwanie stosowania leku Onglyza

W celu utrzymania kontroli stężenia cukru we krwi, lek należy przyjmować tak długo, jak zaleci to lekarz. Nie należy przerywać stosowania tego leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Onglyza?

Leku Onglyza nie należy stosować jeśli pacjent ma:

 • uczulenie na saksagliptynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie reakcje alergiczne na inne podobne produkty lecznicze stosowane w leczeniu cukrzycy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Onglyza może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Onglyza i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • objawy hipoglikemii: drżenia, pocenie się, niepokój, niewyraźne widzenie, mrowienie wokół ust, bladość, zmiana nastroju, zaburzenia świadomości i splątanie

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • objawy ciężkiej reakcji alergicznej: wysypka, wypukłe czerwone plamy na skórze, obrzęk twarzy, ust, języka i gardła mogący powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu

Częstość nieznana:

 • silny i utrzymujący się ból brzucha (w okolicach żołądka), który może sięgać aż do pleców, jak również, nudności i wymioty (mogą wskazywać na zapalenie trzustki)

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi następujące działanie niepożądane:

U niektórych pacjentów po zastosowaniu leku Onglyza i metforminy występowały następujące działania niepożądane:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • zakażenia górnych dróg oddechowych lub płuc, zakażenia układu moczowego, zapalenie żołądka i jelit zazwyczaj spowodowane przez zakażenie (zapalenie błony śluzowej żołądka), zakażenia zatok z uczuciem bólu i dyskomfortu w okolicy policzków i oczu (zapalenie zatok), zapalenie nosa i gardła (wśród objawów mogą występować przeziębienie i zapalenie gardła), bóle głowy, bóle mięśni (mialgia), wymioty, zapalenie żołądka, ból brzucha i niestrawność (dyspepsja)

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • bóle stawów (artralgia) i trudności z uzyskaniem lub podtrzymaniem erekcji (zaburzenia erekcji)

U niektórych pacjentów po zastosowaniu leku Onglyza i sulfonylomocznika występowały następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • małe stężenie cukru we krwi

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • zakażenia górnych dróg oddechowych lub płuc, zakażenia układu moczowego, zapalenie żołądka i jelit zazwyczaj spowodowane przez zakażenie (zapalenie błony śluzowej żołądka), zakażenia zatok z uczuciem bólu i dyskomfortu w okolicy policzków i oczu (zapalenie zatok), bóle głowy, ból brzucha i wymioty

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmęczenie, nieprawidłowe wyniki badań tłuszczów (kwasów tłuszczowych) we krwi (dyslipidemia, hipertriglicerydemia)

U niektórych pacjentów po zastosowaniu leku Onglyza i tiazolidynodionu występowały następujące działania niepożądane:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • zakażenia górnych dróg oddechowych lub płuc, zakażenia układu moczowego, zapalenie żołądka i jelit zazwyczaj spowodowane przez zakażenie (zapalenie błony śluzowej żołądka), zakażenia zatok z uczuciem bólu i dyskomfortu w okolicy policzków i oczu (zapalenie zatok), bóle głowy, wymioty, ból brzucha i obrzęki dłoni, wokół kostek i stóp (obrzęki obwodowe)

U niektórych pacjentów po zastosowaniu leku Onglyza oraz metforminy i pochodnych sulfonylomocznika występowały następujące działania niepożądane:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • zawroty głowy, zmęczenie, ból brzucha i wzdęcia

U niektórych pacjentów po zastosowaniu samego leku Onglyza występowały dodatkowo następujące działania niepożądane:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • zawroty głowy, biegunka i ból brzucha

Podczas stosowania leku Onglyza samodzielnie lub z innymi lekami, u niektórych pacjentów występowały następujące działania niepożądane:

 • zaparcia, pęcherze na skórze (pemfigoid pęcherzowy)
 • niewielkie zmniejszenie ilości białych krwinek (limfocytów) w badaniu krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Onglyza należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie:

 • o przyjmowaniu insuliny, leku nie należy stosować zamiast insuliny
 • cukrzycy typu I, kwasicy cukrzycowej; lek nie powinien być stosowany w tych chorobach
 • wystepującej lub przebytej chorobie trzustki
 • przyjmowaniu insuliny lub pochodnej sulfonylomocznika
 • infekcjach które mogą zmniejszać odporność organizmu
 • niewydolności serca lub czynników ryzyka które mogą prowadzić do jej rozwoju
 • niewydolności nerek, może być konieczne zmniejszenie dawek leku
 • chorobach wątroby, w przypadku ciężkich chorób wątroby przyjmowanie leku nie jest zalecane

Podczas stosowania leku należy obserwować stan skóry, jeśli pojawią się na niej pęcherze może to być oznaka stanu zwanego pemfigoidem pęcherzowym. Lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania leku Onglyza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Onglyza a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku podczas ciąży.

Onglyza a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów stosujących:

 • karbamazepinę, fenobarbital lub fenytoinę
 • deksametazon
 • ryfampicynę
 • ketokonazol
 • dilitiazem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Onglyza a alkohol

Brak danych.

Onglyza a prowadzenie pojazdów

Lek Onglyza nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli wystąpią zawroty głowy oraz senność należy zachować ostrożność.

Stosowanie tego leku z insuliną lub z pochodnymi sulfonylomocznika może prowadzić do niskiego poziomu cukru we krwi (hipoglikemii), co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Onglyza?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego