Poradnik
Ospen 750 (Benzathini phenoxymethylpenicillinum)

Ospen 750 (Benzathini phenoxymethylpenicillinum)

Ospen 750 to lek, którego substancją czynną jest fenoksymetylopenicylina benzatynowa. Jest to antybiotyk należący do grupy penicylin o silnym działaniu przeciwbakteryjnym. Lek stosowany u dorosłych oraz dzieci powyżej 1. roku życia.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaOspen 750
Nazwa międzynarodowaBenzathini phenoxymethylpenicillinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

750 000 IU/ 5 ml

PostaćZawiesina doustna
Skład - substancja czynna

Fenoksymetylopenicylina benzatynowa lecytynowana

Skład - substancje pomocnicze
 • parahydroksybenzoesan propylu
 • symetykon
 • sacharyna sodowa
 • parahydroksybenzoesan metylu
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • aromat Tutti Frutti
 • tlenek żelaza żółty
 • karmeloza sodowa
 • krzemian glinowo-magnezowy
 • cytrynian sodu dwuwodny
 • sorbitol
 • woda
Dostępne opakowania
 • 60 ml
 • 150 ml
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia uszu, nosa i gardła, w tym zakażenia paciorkowcowe (płonica, zapalenie gardła, zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha środkowego, angina Vincenta)
 • zakażenia dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc, odoskrzelowe zapalenie płuc
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, różyca, ropne zapalenie skóry (np. liszajec, czyraczność), ropnie, ropowica
 • zapobieganie powikłaniom po zakażeniach paciorkowcowych, takim jak: nawroty gorączki reumatycznej i pląsawicy mniejszej, zapalenie wielostawowe, zapalenie wsierdzia, zapalenie kłębuszków nerkowych
 • zapobieganie bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia u pacjentów z wrodzoną lub reumatyczną wadą serca, przed i po małych zabiegach operacyjnych np. wycięcie migdałków, ekstrakcja zęba
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma nadwrażliwość na cefalosporyny
 • jeśli pacjent ma zaburzenia żołądkowo-jelitowe z uporczywą biegunką lub wymiotami, gdyż może to spowodować zmniejszenie wchłaniania leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent jest uczulony na penicyliny, cefalosporyny lub inne substancje, gdyż może być również uczulony na Ospen 750
 • jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości astmę oskrzelową, lub ciężkie reakcje alergiczne
 • jeśli pacjent przyjmuje Ospen 750 w celu zapobiegania nawrotom gorączki reumatycznej, gdyż przed planowanym zabiegiem chirurgicznym może być konieczne odpowiednie dostosowanie dawki leku
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza ciężkie, gdyż może być wskazane odpowiednie dostosowanie dawki leku lub wydłużenie odstępu między dawkami, a także regularna kontrola czynności nerek
 • jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, gdyż może u niego wystąpić wysypka na skórze
 • jeśli w przeszłości lek przeciwbakteryjny wywołał u pacjenta ciężką biegunkę
 • jeśli pacjent ma nudności, wymioty, biegunkę lub stwierdzono u niego rozszerzenie żołądka, zaburzenia przechodzenia pokarmu przez przełyk do żołądka lub nadmierny ruch jelit, gdyż może to zmniejszyć wchłanianie leku
 • jeśli pacjent ma poddać się szczepieniu przeciw durowi brzusznemu
 • jeśli podczas leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi u pacjenta ciężka i uporczywa biegunka, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych, które hamują perystaltykę jelit
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • reakcje alergiczne (zazwyczaj skórne)
 • pokrzywka
 • wysypka rumieniowa lub odropodobna
 • świąd
 • nudności
 • biegunka
 • wymioty
 • ból brzucha
 • uczucie pełności w żołądku
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • zapalenie języka
Możliwe interakcje z
 • wszelkimi lekami przeciwbakteryjnymi
 • lekami o działaniu przeciwzapalnym, przeciwreumatycznym, przeciwgorączkowym (zwłaszcza indometacyna, fenylobutazon i salicylany w dużych dawkach)
 • probenecydem i sulfinpirazonem (leki stosowane w dnie moczanowej)
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • metotreksatem (lek stosowany w leczeniu chorób reumatycznych i nowotworowych)
Ciąża

Leku Ospen 750 nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci

Lek Ospen 750 może być stosowany u dzieci powyżej 1. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie ustalono dotychczas wpływu leku Ospen 750 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ospen 750?

Lek Ospen wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne. Działa bakteriobójczo na wrażliwe, rozmnażające się drobnoustroje poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ospen 750?

Lek Ospen 750 stosowany jest w przypadku:

 • zakażeń uszu, nosa i gardła, w tym zakażeń paciorkowcowych (płonica, zapalenie gardła, zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha środkowego, angina Vincenta)
 • zakażeń dróg oddechowych, takich jak:
  • bakteryjne zapalenie oskrzeli
  • bakteryjne zapalenie płuc
  • odoskrzelowe zapalenie płuc
 • zakażeń skóry i tkanek miękkich, takich jak:
  • róża
  • różyca
  • ropne zapalenie skóry (np. liszajec, czyraczność)
  • ropnie
  • ropowica
 • zapobiegania powikłaniom po zakażeniach paciorkowcowych, takim jak:
  • nawroty gorączki reumatycznej i pląsawicy mniejszej
  • zapalenie wielostawowe
  • zapalenie wsierdzia
  • zapalenie kłębuszków nerkowych
 • zapobiegania bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia u pacjentów z wrodzoną lub reumatyczną wadą serca, przed i po małych zabiegach operacyjnych np. wycięcie migdałków, ekstrakcja zęba

Dawkowanie

Jak stosować lek Ospen 750?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • dokładne dawkowanie i czas trwania leczenia ustala lekarz
 • przyjmuje się, że leczenie należy kontynuować przez 2 do 3 dni po ustąpieniu objawów
 • aby zapobiec powikłaniom, pacjenci z zakażeniami paciorkowcowymi powinni przyjmować ten lek przez co najmniej 10 dni
 • Ospen 750 można przyjmować niezależnie od posiłków

Dorośli i młodzież:

Zalecana dawka to 2 miarki zawiesiny doustnej leku Ospen 750 (1 500 000 IU) trzy razy na dobę (co 8 godzin).

W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (o masie ciała od 22 do 38 kg):

Zalecana dawka to 1 miarka zawiesiny doustnej leku Ospen 750 (750 000 IU) trzy razy na dobę (co 8 godzin).

Dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat (o masie ciała od 10 do 22 kg):

Zalecana dawka to 1/2 miarki zawiesiny doustnej leku Ospen 750 (375 000 IU) trzy razy na dobę (co 8 godzin).

Specjalne zalecenia dotyczące dawkowania leku stosowanego zapobiegawczo

 • zakażenia paciorkowcowe (np. płonica): w razie kontaktu zaleca się profilaktyczne podanie doustnej penicyliny w dawkach leczniczych przez 10 dni po kontakcie
 • gorączka reumatyczna - u dzieci o masie ciała powyżej 30 kg stosuje się 1/2 miarki leku Ospen 750 co 12 godzin (dwa razy na dobę)

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Zmniejszenie dawki leku u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek nie jest zazwyczaj konieczne.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ospen 750

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Ospen 750 należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Objawy przedawkowania:

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka)
 • zaburzenia równowago wodno-elektrolitowej
 • napady drgawek

Pominięcie przyjęcia leku Ospen 750

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ospen 750

Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Zbyt wczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót zakażenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ospen 750?

Leku Ospen 750 nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma nadwrażliwość na cefalosporyny
 • jeśli pacjent ma zaburzenia żołądkowo-jelitowe z uporczywą biegunką lub wymiotami, gdyż może to spowodować zmniejszenie wchłaniania leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ospen 750 może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ospen 750 i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • obrzęk twarzy, warg, gardła lub innych części ciała, które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu
 • wysypka skórna ze świądem

Inne działania niepożądane:

Częste (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • reakcje alergiczne (zazwyczaj skórne)
 • pokrzywka
 • wysypka rumieniowa lub odropodobna
 • świąd
 • nudności
 • biegunka
 • wymioty
 • ból brzucha
 • uczucie pełności w żołądku
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • zapalenie języka

Niezbyt częste (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • neuropatia
 • drgawki
 • parestezje
 • nefropatia

Rzadkie (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
 • ciężkie reakcje alergiczne, powodujące obrzęk naczynioruchowy
 • obrzęk krtani i anafilaksja
 • reakcje przypominające chorobą posurowiczą
 • ból w jamie ustnej
 • czarny włochaty język
 • złuszczające zapalenie skóry

Bardzo rzadkie (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmiany w obrębie krwi, w tym małopłytkowość
 • neutropenia
 • leukopenia (zmniejszenie liczny białych krwinek)
 • eozynofilia
 • niedokrwistość hemolityczna
 • agranulocytoza
 • zaburzenia krzepnięcia
 • zapalenie wątroby i żółtaczka na skutek zastoju żółci
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • dodatni bezpośredni test Coombsa

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • wstrząs anafilaktyczny (ostra, zagrażająca życiu reakcja alergiczna) z zapaścią
 • reakcje rzekomoanafilaktyczne (astma oskrzelowa, plamica, objawy żołądkowo-jelitowe)
 • rumień wielopostaciowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Ospen 750:

 • jeśli pacjent jest uczulony na penicyliny, cefalosporyny lub inne substancje, gdyż może być również uczulony na Ospen 750
 • jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości astmę oskrzelową, lub ciężkie reakcje alergiczne
 • jeśli pacjent przyjmuje Ospen 750 w celu zapobiegania nawrotom gorączki reumatycznej, gdyż przed planowanym zabiegiem chirurgicznym może być konieczne odpowiednie dostosowanie dawki leku
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza ciężkie, gdyż może być wskazane odpowiednie dostosowanie dawki leku lub wydłużenie odstępu między dawkami, a także regularna kontrola czynności nerek
 • jeśli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną, gdyż może u niego wystąpić wysypka na skórze
 • jeśli w przeszłości lek przeciwbakteryjny wywołał u pacjenta ciężką biegunkę
 • jeśli pacjent ma nudności, wymioty, biegunkę lub stwierdzono u niego rozszerzenie żołądka, zaburzenia przechodzenia pokarmu przez przełyk do żołądka lub nadmierny ruch jelit, gdyż może to zmniejszyć wchłanianie leku
 • jeśli pacjent ma poddać się szczepieniu przeciw durowi brzusznemu
 • jeśli podczas leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi u pacjenta ciężka i uporczywa biegunka, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych, które hamują perystaltykę jelit

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ospen 750 a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ospen 750 nie należy stosować w okresie ciąży.

Ospen 750 a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Ospen 750 przenika do mleka kobiet karmiących piersią i może działać na karmione dziecko.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • wszelkie leki przeciwbakteryjne
 • leki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwreumatycznym, przeciwgorączkowym (zwłaszcza indometacyna, fenylobutazon i salicylany w dużych dawkach)
 • probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w dnie moczanowej)
 • leki przeciwzakrzepowe
 • metotreksat (lek stosowany w leczeniu chorób reumatycznych i nowotworowych)

Ospen 750 może hamować aktywność doustnej szczepionki przeciw durowi brzusznemu.

Lek Ospen 750 z jedzeniem i piciem

Guma guar (dodatek do żywności, zawarty w produktach spożywczych) może zmniejszać wchłanianie leku Ospen 750.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ospen 750 a alkohol

Brak danych.

Ospen 750 a prowadzenie pojazdów

Nie ustalono dotychczas wpływu leku Ospen 750 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ospen 750?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C)
 • lek należy chronić przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ospen 750 a ciąża
Ospen 750 a karmienie piersią
Interakcje
Ospen 750 a alkohol
Ospen 750 a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo