Poradnik
Osporil (Acidum zoledronicum)

Osporil (Acidum zoledronicum)

Lek Osporil zawiera jako substancję czynną, kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfofonianami.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaOsporil
Nazwa międzynarodowaAcidum zoledronicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji:

 • 4 mg/ 5 ml

Roztwór do infuzji:

 • 4 mg/ 100 ml
PostaćRoztwór do infuzji, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Kwas zoledronowy

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • cytrynian sodu
 • kwas solny (0,1M) (koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji)
 • wodorotlenek sodu (0,1M) (koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji)
 • woda do wstrzykiwań
 • azot (roztwór do infuzji)
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka
 • 10 fiolek
Działanie / właściwości

Opóźnienie szybkości przebudowy kości.

Zastosowanie
 • zapobieganie powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca występowania do kości)
 • zmniejszenie stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów w przypadkach, kiedy stężenie jest zwiększone z powodu obecności nowotworu
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z nerkami
 • ból, obrzęk lub zdrętwienie szczęki, uczucie ciężkości szczęki lub ruszania się zębów
 • leczenie stomatologiczne albo zabieg chirurgii szczękowej
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • małe stężenie fosforanów we krwi

Częste (u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy i objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, zmęczenie, osłabienie, senność, dreszcze oraz bóle kości, stawów i/lub mięśni
 • objawy ze strony przewodu pokarmowego w postaci nudności i wymiotów oraz utrata apetytu
 • zapalenie spojówek
 • mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek (zazwyczaj stwierdzane przez lekarza prowadzącego na podstawie specyficznych badań krwi)
 • małe stężenie wapnia we krwi
Możliwe interakcje z
 • antybiotykami z grupy aminoglikozydów, kalcytoniną, diuretykami pętlowymi lub innymi lekami zmniejszającymi stężenie wapnia
 • talidomidem lub innymi lekami, które mogą być szkodliwe dla nerek
 • innymi lekami zawierającymi kwas zoledronowy
 • innymi bisfosfonianami
 • lekami antyangiogennymi
Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie w ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Bardzo rzadko występują zawroty głowy i senności związane ze stosowaniem leku. Dlatego też należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Osporil?

Lek Osporil zawiera kwas zoledronowy, który dzięki swoim właściwościom wiąże się z tkanką kostną i opóźnia szybkość przebudowy kości.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Osporil?

Lek Osporil stosuje się w:

 • zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca występowania do kości)
 • celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów w przypadkach, kiedy stężenie jest zwiększone z powodu obecności nowotworu

Dawkowanie

Jak stosować lek Osporil?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady stosowania:

 • lek musi być podawany wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, posiadające odpowiednie przygotowanie do dożylnego podawania bisfoofonianów
 • lekarz zaleci wypicie odpowiedniej ilości wody przed każdym podaniem leku, aby zapobiec odwodnieniu
 • zalecana dawka pojedyncza wynosi 4 mg
 • u pacjentów z zaburzaniami czynności nerek, lekarz może zastosować mniejszą dawkę leku
 • w przypadku leczenia mającego na celu zmniejszenie stężenia wapnia we krwi, zwykle stosuje się tylko jedną infuzję leku Osporil
 • w przypadku zapobiegania powikłaniom kostnym spowodowanym przerzutami do kości, podaje się jedną infuzję leku Osporil co trzy do czterech tygodni

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Osporil?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Osporil może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

Częste (u 1 na 10 pacjentów):

 • ciężkie zaburzenia czynności nerek (zazwyczaj stwierdzane przez lekarza prowadzącego na podstawie specyficznych badań krwi)
 • małe stężenie wapnia we krwi

Niezbyt częste (u 1 na 100 pacjentów):

 • ból w jamie ustnej, ból zębów i/lub szczęki, obrzęk lub niegojące się nadżerki w jamie ustnej lub na żuchwie, wydzielina, zdrętwienie lub uczucie ciężkości szczęki, lub ruszanie się zębów, objawy uszkodzenia kości w szczęce (martwica kości)
 • u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną leczonych kwasem zoledronowym zaobserwowano nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków)
 • ciężkie reakcje alergiczne: duszność, obrzęk, głównie twarzy i gardła

Rzadkie (u 1 na 1000 pacjentów):

 • jako następstwo małych stężeń wapnia: nieregularne bicie serca (zaburzenia rytmu serca; wtórnie do hipokalcemii), napady padaczkowe, drętwienie i tężyczka (wtórna do hipokalcemii)
 • zaburzenie czynności nerek nazywane zespołem Fanconiego (zwykle potwierdzane przez lekarza prowadzącego po wykonaniu określonych badań moczu)

Bardzo rzadkie (u 1 na 10 000 pacjentów):

 • jako następstwo małego stężenia wapnia: napady padaczkowe, drętwienie i tężyczka (wtórna do hipokalcemii)
 • jeśli u pacjenta wystąpi ból ucha, wydzielina z ucha i/lub zakażenie ucha, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi (objawy uszkodzenia tkanki kostnej w uchu)
 • bardzo rzadko obserwuje się martwicę kości innych niż szczęka, zwłaszcza biodra i uda

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących działaniach niepożądanych:

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • małe stężenie fosforanów we krwi

Częste (u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy i objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, zmęczenie, osłabienie, senność, dreszcze oraz bóle kości, stawów i/lub mięśni
 • objawy ze strony przewodu pokarmowego w postaci nudności i wymiotów oraz utrata apetytu
 • zapalenie spojówek
 • mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość)

Niezbyt częste (u 1 na 100 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości
 • niskie ciśnienie krwi
 • ból w klatce piersiowej
 • reakcje skórne (zaczerwienienie i obrzęki) w miejscu podania, wysypka, swędzenie
 • wysokie ciśnienie krwi, spłycenie oddechu, zawroty głowy, lęk, zaburzenia snu, zaburzenia smaku, drżenie, mrowienie i drętwienie rąk lub stóp, biegunka, zaparcia, bóle brzucha, suchość w jamie ustnej
 • mała liczba białych krwinek i płytek krwi
 • małe stężenie magnezu i potasu we krwi
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększona potliwość
 • senność
 • niewyraźne widzenie, łzawienie oczu, wrażliwość oczu na światło
 • nagłe uczucie zimna z omdleniem, zwiotczeniem ciała lub zapaścią
 • trudność w oddychaniu, z sapaniem i kaszlem
 • pokrzywka

Rzadkie (u 1 na 1000 pacjentów):

 • wolne bicie serca
 • splątanie
 • w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej, szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy
 • choroba śródmiąższowa płuc (zapalenie tkanki otaczającej pęcherzyki płucne)
 • objawy grypopodobne, w tym zapalenie stawów i obrzęk stawów
 • bolesne zaczerwienienie i/lub obrzęk w obrębie oczu

Bardzo rzadkie (u 1 na 10 000 pacjentów):

 • omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem krwi
 • silny ból kości, stawów i/lub mięśni, czasami powodujący unieruchomienie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Osporil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Osporil należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • problemy z nerkami
 • ból, obrzęk lub zdrętwienie szczęki, uczucie ciężkości szczęki lub ruszania się zębów
 • leczenia stomatologicznego albo zabiegu chirurgii szczękowej

W trakcie leczenia lekiem Osporil pacjent powinien utrzymywać właściwą higienę jamy ustnej (regularnie szczotkować zęby) i systematycznie chodzić na przeglądy profilaktyczne.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Osporil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku Osporil nie należy stosować w okresie w ciąży.

Osporil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku Osporil nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Osporil razem z:

 • antybiotykami z grupy aminoglikozydów (leki stosowane w leczeniu ciężkich zakażeń), kalcytoniną (lek stosowany do leczenia osteoporozy pomenopauzalnej i hipokalcemii), diuretykami pętlowymi (leki stosowane do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego lub obrzęków) lub innymi lekami zmniejszającymi stężenie wapnia, ponieważ stosowanie ich w skojarzeniu z bisfosfonianami może powodować nadmierne zmniejszenie stężenia wapnia we krwi
 • talidomidem (lek stosowany w leczeniu niektórych nowotworów krwi z zajęciem kości) lub innymi lekami, które mogą być szkodliwe dla nerek
 • innymi lekami zawierającymi kwas zoledronowy, które stosowane są w leczeniu osteoporozy i innych nienowotworowych chorób kości
 • innymi bisfosfonianami, ponieważ łączne skutki działania tych leków przyjmowanych z lekiem Osporil nie są znane
 • lekami antyangiogennymi (stosowanymi w leczeniu raka), ponieważ jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Osporil było związane ze zwiększonym ryzykiem martwicy kości szczęki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Osporil a alkohol

Brak danych.

Osporil a prowadzenie pojazdów

Bardzo rzadko występują zawroty głowy i senności związane ze stosowaniem leku. Dlatego też należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Osporil?

Lekarz prowadzący, farmaceuta lub pielęgniarka są poinformowani o tym, jak przechowywać lek Osporil.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Osporil a ciąża
Osporil a karmienie piersią
Interakcje
Osporil a alkohol
Osporil a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo