Poradnik
Oxazepam Espefa (Oxazepamum)

Oxazepam Espefa (Oxazepamum)

Oxazepam Espefa jest krótko działającą pochodną beznodiazepin. Substancję czynną leku - oksazepam stosuje się w leczeniu stanów lękowych, w niepokoju związanym z depresją lub podnieceniem związanym z ostrym alkoholowym zespołem abstynencji.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaOxazepam Espefa
Nazwa międzynarodowaOxazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Oksazepam

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia ziemniaczana
 • sacharoza
 • powidon
 • stearynian wapnia
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • uspokajające
 • nasenne
 • przeciwdrgawkowe
Zastosowanie
 • stany lękowe
 • niepokój związany z depresją
 • podniecenie związane z ostrym alkoholowym zespołem abstynencyjnym
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka niewydolność wątroby
 • uzależnienia od leków, narkotyków lub alkoholu
 • ciężka niewydolność oddechowa, zespół bezdechu sennego
 • ostre zatrucie alkoholowe, zatrucie lekami nasennymi, opiatami, lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami, lekami przeciwdepresyjnymi, solami litu)
 • choroba myasthenia gravis (nużliwość mięśni)
 • kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią
 • dzieci poniżej 6 roku życia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie należy stosować w monoterapii u pacjentów z depresją lub z zaburzeniami psychotycznymi
 • zaburzenia oddychania
 • porfiria
 • podeszły wiek pacjenta i osłabienie organizmu jest wskazaniem do zmniejszenia dawki
 • długotrwałe stosowanie i nagłe przerwanie terapii
 • lek podawany w dawkach terapeutycznych może powodować niepamięć następczą, ryzyko jej wystąpienia wzrasta ze zwiększeniem dawek
 • mogą wystąpić reakcje paradoksalne, tj. stany ostrego pobudzenia, omamy, psychozy oraz stany euforyczne
 • pacjenci z niedociśnieniem tętniczym
 • pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek
 • regularne stosowanie może prowadzić do rozwoju tolerancji na lek, czyli zmniejszenia skuteczności jego działania
 • u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków (w wywiadzie)
 • lek może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • senność
 • spowolnienie reakcji
 • zawroty głowy
 • stany splątania i dezorientacji
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia koordynacji ruchowej ciała
 • zamazane podwójne widzenie
Możliwe interakcje z
 • lekami znieczulającymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • opioidowymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami zmniejszającymi napięcie mięśniowe
 • teofiliną i kofeiną
 • lekami poddawanymi w leczeniu Choroby Parkinsona
 • alkoholem
Ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W wieku od 6 do 18 roku życia nie zaleca się stosowania leku ze względu na brak zaleceń odnośnie dawkowania w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn po przyjęciu leku Oxazepam Espefa.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oxazepam Espefa?

Oxazepam Espefa posiada właściwości przeciwlękowe, uspokajające, nasenne i przeciwdrgawkowe. Oksazepam działając poprzez układ GABA-ergiczny wpływa głównie na układ limbiczny, wzgórze i podwzgórze.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oxazepam Espefa?

Lek Oxazepam Espefa stosuje się w leczeniu:

 • stanów lękowych
 • niepokoju związanym z depresją
 • podniecenia związanym z ostrym alkoholowym zespołem abstynencyjnym

Dawkowanie

Jak stosować lek Oxazepam Espefa?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekrzem.

Ogólne zasady podania:

 • zalecana dawka powinna być dostosowana indywidualnie do pacjenta
 • leku nie należy przyjmować wieczorem bezpośrednio po posiłku, z powodu opóźnienia działania i możliwości wystąpienia objawów zmęczenia i zaburzeń koncentracji następnego dnia rano
 • lek należy stosować doustnie, niezależnie od posiłków
 • czas leczenia należy ograniczyć do mininum, zazwyczaj jest to od kilku dni do 2 tygodni
 • czas leczenia łącznie z okresem stopniowego odstawienia nie powinnien przekraczać 4 tygodni

Leczenie niepokoju o znacznym nasileniu łagodnym do umiarkowanego

Zalecana dawka to od 10 mg do 20 mg podawane od 3 do 4 razy na dobę.

Leczenie niepokoju o znacznym nasileniu

Zalecana dawka to od 20 mg do 30 mg podawane od 3 do 4 razy na dobę (większa dawka w porze spoczynku).

Leczenie podniecenia związaną z ostrym alkoholowym zespołem abstynecji

Zalecana dawka to od 20 mg do 30 mg podawane 3 lub 4 razy na dobę. W ostrych przypadkach należy stosować pojedynczą dawkę lub kilka dawek w ciągu kilku dni.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku/osłabionych/ze zmniejszoną masą ciała/ z obniżonym ciśnieniem/ z niewydolnością krążenialub oddechową

Zaleca się podawanie najmniejszej efektywnej dawki, zwykle 10 mg 3 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxazepam Espefa

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Objawy łagodnego zatrucia to:

 • senność
 • splątanie
 • letarg
 • ataksja (zaburzenia koordynacji ruchowej ciała)
 • dyzartria (niewyraźna mowa)
 • hipotonia
 • dyskinezja (mimowolne powtarzające się, niekiedy stereotypowe ruchy obejmujące mięśnie bliższych i dalszych odcinków kończyn oraz tułowia)
 • płytkie i krótkotrwałe utraty przytomności

Objawy ciężkiego zatrucia to (zwłaszcza podczas jednoczesnego spożycia alkoholu):

 • zahamowanie czynności ośrodka oddechowego
 • zahamowanie czynności układu krążenia
 • śpiączka, a nawet śmierć

Pominiecie zastosowania leku Oxazepam Espefa

Jeżeli pacjent pominie dawkę, nie należy zwiększać następnej dawki leku ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oxazepam Espefa

Nie należy samodzielnie i gwałtownie przerywać stosowania leku. Lekarz stopniowo zmniejszy dawkę leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxazepam Espefa?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka niewydolność wątroby
 • uzależnienia od leków, narkotyków lub alkoholu
 • ciężka niewydolność oddechowa, zespół bezdechu sennego
 • ostre zatrucie alkoholowe, zatrucie lekami nasennymi, opiatami, lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami, lekami przeciwdepresyjnymi, solami litu)
 • choroba myasthenia gravis (nużliwość mięśni)
 • kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią
 • dzieci poniżej 6 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oxazepam Espefa może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

 • senność
 • spowolnienie reakcji
 • zawroty głowy
 • stany splątania i dezorientacji
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia koordynacji ruchowej ciała
 • zamazane podwójne widzenie

Rzadkie (u 1 na 10000 osób):

 • ból głowy

Częstość nieznana:

 • dyzartria (niewyraźna mowa) z mową zamazaną i nieprawidłowym wymawianiem
 • zaburzenia pamięci (niepamięć następcza)
 • zaburzenia libido
 • zamazane podwójne widzenie
 • reakcje alergiczne
 • niestrawność
 • zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu
 • drżenie mięśni, zwiotczenie mieśni
 • leukopenia
 • małopłytkowość
 • agranulocytoza
 • reakcje anafilaktyczne
 • zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka
 • zaburzenia miesiączkowania
 • brak apetytu
 • niewielkie obniżenie ciśnienia tętnicznego krwi
 • ogólne osłabienie, omdlenia
 • reakcje paradoksalne: niepokój psychoruchowy, pobudzenie i agresywność, splątanie, omamy, koszmary senne, urojenia, psychozy, drażliwość, nieodpowiednie zachowanie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxazepam Espefa należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • monoterapii u pacjentów z depresją lub z zaburzeniami psychotycznymi
 • pacjentów z zaburzeniami oddychania
 • pacjentów z porifrią
 • pacjentów w podeszłym wieku
 • długotrwałego stosowania i nagłego przerwania terapii
 • gdy lek podawany jest w dawkach terapeutycznych, ponieważ może powodować niepamięć następczą, ryzyko jej wystąpienia wzrasta ze zwiększeniem dawek
 • wystąpienia reakcji paradoksalnych, tj. stany ostrego pobudzenia, omamy, psychozy oraz stany euforyczne
 • pacjentów z niedociśnieniem tętniczym
 • pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
 • regularnego stosowania, ponieważ może prowadzić do rozwoju tolerancji na lek, czyli zmniejszenia skuteczności jego działania
 • pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków (w wywiadzie)
 • długotrwałego stosowania leku, ponieważ może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego, a odstawiony nagle może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych (tj. drażliwość, nadpobudliwość nerwowa, trudności w zasypianiu, niepokój, lęk, rzadziej skurcze i ból brzucha, utrata poczucia rzeczywistości, wzmożone pocenie się)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxazepam Espefa a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w czasie ciąży. Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Oxazepam Espefa u kobiet w ciąży. Nie wolno stosować leku zwłaszcza w I i III trzymeście ciąży, ponieważ lek może spowodować uszkodzenie płodu.

Podawanie leku Oxazepam Espefa w ostatniej fazie ciąży lub podczas porodu może wywołać u noworodka obniżenie temperatury ciała, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia oddychania, bezdech i osłabienie odruchu ssania.

Długotrwałe stosowanie leku w ciąży może być przyczyną zespołu abstynencyjnego u nowordka.

Oxazepam Espefa a karmienie piersią

Jeśli pacjenta karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią, ponieważ lek, jak i jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powienien przyjmować leku Oxazepam Espefa razem z:

 • lekami znieczulającymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • lekami miorelaksacyjnymi

ponieważ zwiększa się zarówno działanie uspokajające oksazepamu, jak i inne działanie tych leków.

Jednoczesne stosowanie oksazepamu z lekami opioidowymi grozi nasiloną euforią, co prowadzi do nasilenia uzależnienia psychicznego.

Teofilina i kofeina mogą osłabiać działanie nasenne oksazepamu.

Oksazepam podawany jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona (np. z lewodopą) może osłabiać ich działanie.

Oxazepam Espefa z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie leku z jedzeniem i piciem nie wpływa na stopień wchłaniania leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

 

Oxazepam Espefa a alkohol

Podczas leczenia oksazepamem należy unikać picia alkoholu, ponieważ może to powodować wystąpienie reakcji paradoksalnych.

Oxazepam Espefa a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn po przyjęciu leku Oxazepam Espefa. Podczas stosowania leku może dojść do zaburzenia sprawności psychofizycznej. Zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługowania urządzeń mechanicznych może być ograniczona z powodu:

 • senności
 • zaburzeń koncentracji
 • innych możliwych działań niepożądanych obniżających koncentrację

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oxazepam Espefa?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 250C
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Oxazepam Espefa a ciąża
Oxazepam Espefa a karmienie piersią
Interakcje
Oxazepam Espefa a alkohol
Oxazepam Espefa a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo