Kategorie

Oxazepam GSK (Oxazepamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Oxazepam GSK?

Lek Oxazepam GSK jest krótko działającą pochodzną beznodiazepiny, którą stosuje się w leczeniu stanów lękowych i niepokoju związanego z depresją oraz w leczeniu objawów nagłego odstawienia alkoholu.

Podstawowe informacje

NazwaOxazepam GSK
Nazwa międzynarodowaOxazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Oksazepam

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia ziemniaczana
 • talk
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania

20 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • uspakajające
 • nasenne
 • przeciwdrgawkowe
Zastosowanie
 • leczenie stanów lękowych
 • leczenie niepokoju związanego z depresją (jako leczenie wspomagające)
 • leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu
Przeciwwskazania
 • uczulenie na oksazepam lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • nadmierne osłabienie mięśni (zwane nużliwością mięśni)
 • uzależnienie od leków, alkoholu, oprócz przypadków leczenia ostrych objawów odstawienia
 • dzieci w wieku poniżej 12 lat
 • bezdech senny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężka niewydolność wątroby, lek może powodować uszkodzenie mózgu (zwane encefalopatią)
 • uzależnienie od alkoholu lub leków
 • podczas stosowania leku może wystąpić tzw. tolerancja na lek (zmniejszenie skuteczności leku)
 • nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie objawów odstawienia
 • depresja, zaburzenia psychotyczne (zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości), stany lękowe lub bezsenność
 • u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) jest większe ryzyko reakcji paradoksalnych
 • u pacjentów, u których spadek ciśnienia krwi może wywołać zaburzenia sercowo-naczyniowe lub mózgowo-naczyniowe
 • długotrwałe stosowanie i nagłe przerwanie terapii
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • uspokojenie
 • wyczerpanie
 • senność

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • depresja
 • zaburzenia równowagi
 • chwiejny chód
 • osłabienie mięśni
 • brak reakcji na bodźce przy jednoczesnym zachowaniu przytomności (osłupienie)
 • zaburzenia świadomości (dezorientacja)
 • osłabienie
Możliwe interakcje z
 • barbituranami (lekami stosowanymi w leczeniu bezsenności i padaczki)
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
 • lekami przeciwpsychotyczne (lekami stosowanymi w leczeniu m.in. schizofrenii)
 • lekami uspokajającymi
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwlękowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki
 • lekami przeciwhistaminowymi I generacji (lekami stosowanymi w leczeniu np. alergii)
 • lekami znieczulającymi
 • opioidowymi lekami przeciwbólowymi (np. morfiną), ponieważ może wystąpić euforia
 • lewodopą (lekiem stosowanym w chorobie Parkinsona)
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • probenecydem (lekiem stosowanym w leczeniu dny moczanowej)
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • teofiliną i aminofiliną
Ciąża

Nie należy stosować leku Oxazepam GSK w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Oxazepam GSK u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Leku Oxazepam GSK nie powinno się stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Oxazepam GSK może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oxazepam GSK?

Lek Oxazepam GSK zawiera substancję czynną oksazepam, która ma działanie przeciwlękowe, uspakajające, nasenne i przeciwdrgawkowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oxazepam GSK?

Lek Oxazepam GSK stosuje się w leczeniu:

 • stanów lękowych
 • niepokoju związanego z depresją (jako leczenie wspomagające)
 • objawów nagłego odstawienia alkoholu

Dawkowanie

Jak stosować lek Oxazepam GSK?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • zalecana dawka dla dorosłych to od 10 do 30 mg (od 1 do 3 tabletek) 3 do 4 razy na dobę
 • osoby powyżej 65 lat, początkowo 10 mg (1 tabletka) 3 razy na dobę; następnie lekarz może zwiększyć dawkę do 15 mg (1,5 tabletki) 3 lub 4 razy na dobę
 • lek należy przyjmować doustnie
 • leku nie należy stosować dłużej niż 8-12 tygodni

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxazepam GKS:

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Objawy łagodnego przedokowania to:

 • brak reakcji na bodźce przy jednoczesnym zachowaniu przytomności (osłupienie)
 • zaburzenia świadomości (dezorientacja)
 • reakcje paradoksalne
 • letarg (stan głębokiego uśpienia, połączony z bezładem i brakiem wrażliwości na bodźce)

Objawy ciężkiego przedawkowania to:

 • zaburzenia równowagi, chwiejny chód
 • osłabienie siły mięśniowej
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • spowolnienie pracy serca
 • zwolnienie oraz spłycenie oddechu, bezdech
 • śpiączka (rzadko)
 • zgon (bardzo rzadko)

Pominiecie zastosowania leku Oxazepam GSK:

Jeżeli pacjent pominie dawkę leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak jest to możliwe. Jeśli zbliża się pora kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy zwiększać następnej dawki leku ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oxazepam GSK:

Nie należy samodzielnie i gwałtownie przerywać stosowania leku. Lek należy odstawiać stopniowo. Nagłe przerwanie leku Oxazepam GKS może spowodować wystąpienie objawów odstawienia, takich jak:

 • drżenia
 • niepokój
 • trudności z zasypianiem
 • dezorientacja, zawroty głowy
 • drażliwość, depresja
 • lęk
 • bóle głowy
 • zwiększone napięcie mięśniowe
 • zjawisko „z odbicia”
 • zaburzenia nastroju
 • utrata poczucia rzeczywistości
 • zaburzenia osobowości
 • nadwrażliwość na dźwięk
 • drętwienie i mrowienie kończyn
 • nadwrażliwość na światło
 • zaburzenia odbierania wrażeń i postrzegania
 • ruchy mimowolne
 • utrata pamięci krótkotrwałej
 • zaburzenia koncentracji
 • podwyższenie temperatury ciała
 • wzmożone pocenie się
 • nudności, wymioty, biegunka
 • utrata apetytu
 • palpitacje i tachykardia (przyspieszenie akcji serca)
 • nadmierna odpowiedź na odruchy
 • skurcze mięśniowe, skurcze brzucha
 • zaburzenia postrzegania, a w rzadkich przypadkach delirium (majaczenie)
 • omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób)
 • ataki paniki
 • ataki i drgawki mózgowe

Jeśli pojawią się objawy odstawienia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Oxazepam GSK należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxazepam GSK?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Oxazepam GSK jest:

 • uczulenie na oksazepam lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • nadmierne osłabienie mięśni (zwane nużliwością mięśni)
 • uzależnienie od leków, alkoholu, oprócz przypadków leczenia ostrych objawów odstawienia
 • dzieci w wieku poniżej 12 lat
 • bezdech senny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oxazepam GSK może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • uspokojenie
 • wyczerpanie
 • senność

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • depresja
 • zaburzenia równowagi
 • chwiejny chód
 • osłabienie mięśni
 • brak reakcji na bodźce przy jednoczesnym zachowaniu przytomności (osłupienie)
 • zaburzenia świadomości (dezorientacja)
 • osłabienie

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego (libido)
 • impotencja
 • anorgazmia (niemożność osiągania orgazmu)
 • nudności

Nieznana częstość:

 • reakcje paradoksalne (występują częściej u osób w podeszłym wieku): niepokój, pobudzenie, pobudliwość, lęk, wrogość, złość, agresywne zachowania, urojenia (błędne przekonania odporne na argumentację), omamy (fałszywe spostrzeżenia zmysłowe), mania (podwyższony lub drażliwy nastrój), koszmary senne, psychozy, zmiana zachowania, brak zahamowań, euforia (nienaturalnie dobre samopoczucie), myśli i wyobrażenia samobójcze, próby samobójcze
 • sztywność mięśni, słaba mimika, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy (tzw. objawy pozapiramidowe)
 • zaburzenia mowy, niewyraźna, spowolniona mowa
 • zawroty głowy, bóle głowy
 • drżenia
 • drgawki i/lub napady drgawkowe
 • śpiączka
 • przejściowa niepamięć następcza (niemożność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji) lub zaburzenia pamięci
 • zaburzenia widzenia (np. podwójne widzenie, niewyraźne widzenie)
 • zwolnienie oraz spłycenie oddechu, bezdech, a nawet śmierć wskutek uduszenia się (tzw. depresja oddechowa)
 • nasilenie się objawów bezdechu sennego oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • zaparcia
 • żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu) oraz zmiany w obrazie krwi
 • reakcje skórne (np. swędzące grudki lub bąble na skórze), łysienie
 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków)
 • agranulocytoza (zmniejszenie ilości niektórych białych krwinek, prowadzące do obniżenia odporności organizmu)
 • dyskrazja krwi (zaburzenie wytwarzania elementów morfotycznych krwi)
 • pancytopenia (zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi)
 • reakcje nadwrażliwości (reakcje uczuleniowe)
 • reakcje anafilaktyczne i/lub anafilaktoidalne (poważne reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy)
 • zespół Schwartza i Barttera (choroba wywołana nadmiernym wydzielaniem hormonu wazopresyny)
 • obniżone stężenie sodu we krwi (hiponatremia)
 • nietrzymanie moczu
 • zatrzymanie moczu
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • obniżenie temperatury ciała

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Oxazepam GSK należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxazepam GSK należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • ciężkiej niewydolność wątroby, lek może powodować uszkodzenie mózgu (zwane encefalopatią)
 • pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków
 • gdy wystąpi tzw. tolerancja na lek (zmniejszenie skuteczności leku)
 • nagłego odstawienie leku, może to spowodować wystąpienie objawów odstawienia
 • występowania depresji, zaburzeń psychotycznych (zaburzeń w postrzeganiu rzeczywistości), stanów lękowych lub bezsenności
 • osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) jest większe ryzyko reakcji paradoksalnych
 • pacjentów, u których spadek ciśnienia krwi może wywołać zaburzenia sercowo-naczyniowe lub mózgowo-naczyniowe
 • długotrwałego stosowania i nagłego przerwania terapii

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxazepam GSK a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Oxazepam GSK nie wolno stosować u kobiet w ciąży, ponieważ może spowodować uszkodzenie płodu.

Regularne stosowanie benzodiazepin przez kobiety w ciąży może powodować fizyczne uzależnienie i objawy odstawienia u noworodka. Benzodiazepiny stosowane podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży powodują u noworodka:

 • hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego
 • wiotkość
 • trudności w ssaniu
 • hipotermię (obniżenie temperatury ciała poniżej 36°C)
 • zaburzenia oddychania

Oxazepam GSK a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Oxazepam GSK u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Oxazepam GSK razem z:

 • barbituranami (lekami stosowanymi w leczeniu bezsenności i padaczki)
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
 • lekami przeciwpsychotyczne (lekami stosowanymi w leczeniu m.in. schizofrenii)
 • lekami uspokajającymi
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwlękowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki
 • lekami przeciwhistaminowymi I generacji (lekami stosowanymi w leczeniu np. alergii)
 • lekami znieczulającymi
 • opioidowymi lekami przeciwbólowymi (np. morfiną), ponieważ może wystąpić euforia
 • lewodopą (lekiem stosowanym w chorobie Parkinsona)
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • probenecydem (lekiem stosowanym w leczeniu dny moczanowej)
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • teofiliną i aminofiliną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxazepam GSK a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Oxazepam GSK, ponieważ alkohol może nasilić działanie uspakajające leku.

Oxazepam GSK a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn po przyjęciu leku Oxazepam GSK. Lek może powodować:

 • zaburzenia widzenia
 • senność
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oxazepam GSK?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 250C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy chronić przed światłem i wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego