Kategorie

Oxsoralen (8-Methoxypsoralen)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Oxsoralen?

Lek Oxsoralen zawiera substancję czynną metoksalen z grupy furanokumaryn, która hamuje nadmierne namnażanie komórek naskórka. To lek zwiększający wrażliwość skóry na promienie ultrafioletowe.

Podstawowe informacje

NazwaOxsoralen
Nazwa międzynarodowa8-Methoxypsoralen
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćKapsułki miękkie
Skład - substancja czynna

Metoksalen

Skład - substancje pomocnicze
 • makrogol 400
 • glikol propylenowy
 • żelatyna
 • glicerol 85%
 • dwutlenek tytanu  (E171)
 • anidrisorb 85/70
 • sorbitol
 • sorbitan
 • mannitol
 • superior Polyols
Dostępne opakowania

50 kapsułek miękkich (substancja czynna jest w postaci płynnej)

Działanie / właściwości

Hamowanie nadmiernego namnażania komórek naskórka

Zastosowanie

Leczenie ciężkiej łuszczycy pospolitej jako część tzw. fotochemioterapii PUVA (Psoralen + UV-A).

Przeciwwskazania
 • alergia na metoksalen, inne psoraleny lub jakikolwiek inny składnik tego leku
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • choroby związane z nadwrażliwością na światło np. porfiria skórna późna, porfiria mieszana, porfiria erytropoetyczna, kseroderma pigmentowa, fotodermatozy wielopostaciowe
 • toczeń rumieniowaty
 • albinizm
 • czerniak złośliwy, rak płaskokomórkowy skóry lub przebyte nowotwory skóry w wywiadzie
 • jednoczesne stosowanie terapii przeciwnowotworowej (chemioterapia, naświetlania)
 • bezsoczewkowość oka
 • wiek poniżej 12 lat
 • ciąża i laktacja
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie w przeszłości niektórych metod leczenia tj. terapia dziegciem, terapia z zastosowaniem preparatów z arszenikiem, terapia z zastosowaniem promieniowania UV-B lub promieniowania rentgenowskiego
 • blada karnacja (typ skóry I i II)
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały nowotwory skóry, opryszczka, zaburzenia narzadu wzroku (szczególnie zaćma i jaskra, zapalenia naczyniówki i siatkówki)
 • pacjenci z zaburzeniami układu sercowo – naczyniowego
 • w czasie leczenia  mężczyźni aktywni seksualnie oraz kobiety w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczne metody antykoncepcyjne
 • zachować ostrożność u pacjentów z padaczką
 • należy unikać dłuższego przebywania na powietrzu oraz narażenia na działanie promieniowania słonecznego nawet przez szyby, na 24 godziny przed i co najmniej przez 8 godzin po podaniu leku
 • nie należy opalać się przez cały czas trwania terapii
 • w celu ochrony oczu  należy nosić dobrze dopasowane okulary chroniące przed promieniowaniem UV-A  co najmniej przez pierwszych 8 godzin po przyjęciu leku
 • należy poinformować lekarza o zaburzeniach czynności wątroby, ponieważ może powodować to konieczność zastosowania dłuższego okresu ochrony przed światłem słonecznym niż określono dla wszystkich pacjentów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często:

 • ból głowy
 • nerwowość
 • bezsenność
 • nudności i wymioty natychmiast
 • reakcje nadwrażliwości na światło pod postacią rumienia lub wysypki
 • świąd po naświetlaniach
Możliwe interakcje z
 • fenytoiną
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń skóry np. ditranol, smoła pogazowa, gryzeofulwina
 • antybiotykami np. tetracykliny i lekami przeciwdrobnoustrojowymi np. kwas naliksydowy, sulfonamidy
 • lekami przeciwcukrzycowymi np. tolbutamidem
 • lekami moczopędnymi
 • lekami uspokajającymi
 • niektórymi substancjami mającymi wpływ na krzepnięcie krwi tj. doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny, pochodne chlorowcowanych salicyloanilidów
 • niektórymi barwnikami organicznymi tj.błękit metylenowy, błękit toluidyny, róż bengalski, oranż metylowy
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 12 roku zycia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa lub ma nieznaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oxsoralen?

Lek Oxsoralen zawiera metoksalen, który hamuje nadmierne namnażanie komórek naskórka. Metoksalen wymaga aktywacji – jest aktywowany przez długie fale promieniowania UV (promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 320-400 nm), które jest  emitowane przez specjalne aparaty do naświetlań lub przez światło słoneczne. Daje odczyn fototoksyczny. W postaci aktywnej wiąże się z DNA, hamując procesy podziałów komórkowych. Powoduje w ten sposób zwiększenie wrażliwości skóry na promienie ultrafioletowe. Działa też prozapalnie, co prowadzi do zwiększenia liczby melanocytów i wytwarzania melaniny, a także zgrubienia warstwy rogowej naskórka.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oxsoralen?

Lek Oxsoralen stosuje się :

 • w leczeniu ciężkiej łuszczycy pospolitej (jako część tzw. fotochemioterapii PUVA)

Fotochemioterapia PUVA (PUVA = Psoralen + UV-A) to leczenie polegające na doustnym przyjmowaniu kapsułek przepisanych przez lekarza, a następnie naświetlaniu promieniami UV-A emitowanymi przez specjalne lampy.

Dawkowanie

Jak stosować lek Oxsoralen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować sie z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne jset, aby:

 • terapia z zastosowaniem leku Oxsoralen i naświetlania promieniami UV-A może być przeprowadzana jedynie przez personel medyczny, specjalnie w tym celu wyszkolony i mający dostęp do odpowiedniej aparatury
 • należy używać specjalnych lamp UV-A emitujących stale jednakowe dawki promieniowania UV-A, ale bez istotnej emisji promieniowania UV-B czy UV-C
 • należy używać urządzeń do dokładnego pomiaru emitowanej energii (podawanej w dżulach, wyliczenie promieniowania w J/cm2 pc.) oraz bezpiecznych urządzeń do naświetlania

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka to:

 • do 40 kg 1 kapsułka (10 mg)
 • 40 – 50 kg 2 kapsułki (20 mg)
 • 50 – 60 kg 3 kapsułki (30 mg)
 • powyżej 60 kg 4 do maksymalnie 5 kapsułek (40 mg, maksymalnie do 50 mg)

Uwaga- u pacjentów, którzy wykazują małą wrażliwość na promieniowanie UV, lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki, aby uniknąć zbyt długiego naświetlania.

Sposób podawania:

 • przed rozpoczęciem terapii, konieczne należy przeprowadzić test wrażliwości na światło, który ma na celu określenie odpowiedniej dawki promieniowania oraz czasu naświetlania
 • przed wykonaniem testu, należy przyjąć przepisaną przez lekarza dawkę leku Oxsoralen w ściśle określonym przez niego czasie
 • kapsułkę lub kapsułki leku Oxsoralen powinno się popijać szklanką mleka lub przyjmować z jedzeniem (w celu zapobiegania wystąpienia nudności lub wymiotów)
 • po upływie jednej godziny od przyjęcia kapsułki lub kapsułek leku Oxsoralen, rozpoczyna się naświetlanie najpierw niewielką dawką promieniowania UV-A, a następnie zwiększającymi się dawkami promieniowania UV-A, aż do lekkiego zaczerwienienia skóry, które wskazuje na to, że leczenie zaczęło działać
 • w trakcie naświetlania promieniami UV-A oczy muszą być całkowicie zasłonięte osłoną nieprzepuszczającą jakiegokolwiek światła
 • całkowita dawka metoksalenu oraz promieniowania UV-A powinna być utrzymywana na jak najniższym, możliwym stałym poziomie

Czas trwania leczenia:

 • na początku leczenie powinno być przeprowadzane raz na dobę i nie częściej niż cztery razy w tygodniu
 • po dwóch kolejnych dniach naświetlań, należy zrobić jednodniową przerwę w leczeniu – dzień bez zabiegu
 • gdy zajdzie potrzeba zmiany dawki naświetlania, lekarz może zalecić ponowne przeprowadzenie testów wrażliwości na światło
 • lekarz określi indywidualnie przerwy w leczeniu i całkowity czas trwania terapii
 • po ustąpieniu objawów klinicznych można stosować terapię przerywaną z zastosowaniem tych samych dawek: 2 ×/tydz. przez miesiąc, następnie 1 ×/tydz. przez kolejny miesiąc
 • leczenie można zakończyć, jeżeli nie ma klinicznych objawów łuszczycy

Zastosowanie większej dawki leku Oxsoralen niż zalecana:

 • ostre przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie nudności, gwałtownych wymiotów i zawrotów głowy
 • należy prowokować u pacjenta wymioty
 • pacjent powinien pozostawać w zaciemnionym pokoju przez co najmniej 24 godziny
 • zalecane jest monitorowanie czynności układu sercowo-naczyniowego

Pominięcie dawki leku Oxsoralen :

 • ze względu na to, że lek Oxsoralen jest częścią terapii PUVA, należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem naświetlań, że przepisana dawka leku leku została pominięta
 • nie należy przyjmować podwójnej dawki leku
 • w przypadku pytań na temat leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxsoralen?

Leku Oxsoralen nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • alergii na metoksalen, inne psoraleny lub jakikolwiek inny składnik tego leku
 • ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby w wywiadzie
 • chorób związanych z nadwrażliwością na światło tj. porfiria skórna późna, porfiria mieszana, porfiria erytropoetyczna, kseroderma pigmentowa, fotodermatozy wielopostaciowe
 • tocznia rumieniowatego
 • bielactwa wrodzonego, czyli albinizmu
 • czerniaka złośliwego, raka płaskokomórkowego skóry lub przebytych nowotworów skóry w wywiadzie
 • gdy jednocześnie stosowana jest terapia przeciwnowotworowa- pacjent stosuje cytostatyki lub jest poddawany działaniu promieniowania jonizującego
 • bezsoczewkowości oka
 • u dzieci poniżej 12 roku życia
 • w okresie ciąży lub karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oxsoralen może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • ból głowy
 • nerwowość
 • bezsenność
 • nudności i wymioty natychmiast po przyjęciu leku Oxsoralen- daltego lek należy przyjąć z mlekiem lub jedzeniem
 • reakcje nadwrażliwości na światło w postaci rumienia, wysypki i świądu po naświetlaniach- jeśli zaczerwienienie będzie miało ostrzejszy przebieg lub pojawią się pęcherze, należy przed kolejnym naświetlaniem poinformować o tym lekarza
 • przedawkowanie promieniowania UV-A może spowodować oparzenia słoneczne, w poważnych przypadkach z pęcherzami i rumieniem

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • zblaknięcie koloru włosów, które jest całkowicie odwracalne po zaprzestaniu leczenia

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • zmiany w obrazie krwi- szczególnie podczas długotrwałego leczenia
 • uszkodzenie wątroby- szczególnie podczas długotrwałego leczenia
 • uszkodzenie nerek- szczególnie podczas długotrwałego leczenia

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • w czasie terapii długotrwałej występuje nadmierne rogowacenie naskórka
 • przedwczesne starzenie się skóry
 • pojawiają się plamy na skórze

Zwiększa się ryzyko rozwoju nowotworów skóry. Szczególnie dotyczy to zewnętrznych męskich narządów płciowych, ale nie może być wykluczone u kobiet.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Oxsoralen należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed zastosowaniem leku Oxsoralen należy poinformować lekarza czy w przeszłości pacjent stosował którąkolwiek z wymienionych poniżej metod leczenia, gdyż wykluczają one możliwość zastosowania fotochemioterapii PUVA. Są to:

 • terapia dziegciem
 • terapia z zastosowaniem preparatów z arszenikiem
 • terapia z zastosowaniem promieniowania UV-B lub promieniowania rentgenowskiego

Fotochemioterapia PUVA może być zastosowana w poniższych przypadkach tylko wtedy, jeśli lekarz uzna, że jest ona absolutnie konieczna:

 • u pacjentów młodych
 • u pacjentów o bladej karnacji (typ skóry I i II)
 • gdy u pacjenta występują lub występowały nowotwory skóry, opryszczka, zaburzenia oczu (szczególnie zaćma i jaskra, zapalenia naczyniówki i siatkówki)
 • u pacjentów z zaburzeniami układu sercowo – naczyniowego, gdyż ci pacjenci powinni być naświetlani w pozycji leżącej

W czasie leczenia z zastosowaniem leku Oxsoralen, mężczyźni aktywni seksualnie oraz kobiety w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczne metody antykoncepcyjne.

Istnieje przypuszczenie, że u pacjentów z padaczką migotanie światła fluorescencyjnych lamp UV-A, może wyzwalać ataki drgawek.

Należy poinformować lekarza o zaburzeniach czynności wątroby, ponieważ może powodować to konieczność zastosowania dłuższego okresu ochrony przed światłem słonecznym niż określono dla wszystkich pacjentów.

Lek Oxsoralen zawiera sorbitol- jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej  nietolerancję niektórych cukrów,  powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak uniknąć uszkodzenia skóry i oczu podczas stosowania leku Oxsoralen?

 • lek Oxsoralen zwiększa wrażliwość skóry całego ciała na światło słoneczne (promieniowanie UV-A) lub sztuczne światło o właściwościach podobnych do promieniowania słonecznego
 • ponieważ światło dzienne również zawiera pewną ilość fal długich promieniowania UV, dlatego należy stosować środki ostrożności podczas leczenia lekiem Oxsoralen w celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych, szczególnie należy dbać o oczy i skórę
 • należy unikać dłuższego przebywania na powietrzu i wystawiania się na działanie promieniowania słonecznego, nawet przez szyby okienne- jeśli nieosłonięta skóra jest wystawiana na światło słoneczne (nawet w cieniu) po zastosowaniu leku Oxsoralen, może spowodować to poważne poparzenia
 • na 24 godziny przed i co najmniej przez 8 godzin po podaniu leku Oxsoralen należy unikać dłuższego przebywania na powietrzu oraz narażenia na działanie promieniowania słonecznego nawet przez szyby
 • nie należy opalać się przez cały czas trwania terapii
 • leku Oxsoralen nie należy stosować jako środka wspomagającego lub przyspieszającego opalanie
 • zastosowanie leku niezgodne ze wskazaniami może prowadzić do zagrażających życiu poparzeń, uszkodzenia skóry i zwiększyć ryzyko rozwoju raka skóry
 • z uwagi na ryzyko raka płaskokomórkowego skóry, u mężczyzn należy dokładnie przykrywać zewnętrzne narządy płciowe podczas naświetlania
 • u kobiet należy okrywać narządy płciowe, jeśli naświetlanie odbywa się w pozycji leżącej
 • w celu ochrony oczu, z uwagi na ryzyko ich uszkodzenia, co najmniej przez pierwszych 8 godzin po przyjęciu leku Oxsoralen, należy nosić dobrze dopasowane okulary chroniące przed promieniowaniem UV-A
 • łagodna reakcja skórna, objawiająca się jako zaczerwienienie skóry, jest efektem pożądanym i wskazuje, że leczenie przynosi efekty
 • swędzenie po naświetlaniu można łagodzić stosując natłuszczające kremy lub maści przeciw świądowi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxsoralen a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Oxsoralen w okresie ciąży.

Oxsoralen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Oxsoralen w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Oxsoralen z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia  działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • fenytoiny (leku przeciwdrgawkowego)- może zaburzać wydalanie leku Oxsoralen i w wyniku tego osłabiać działanie terapii PUVA
 • innych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń skóry np. ditranolu, smoły pogazowej, gryzeofulwiny
 • antybiotyków np. tetracykliny i leków przeciwdrobnoustrojowych tj. kwas naliksydowy czy sulfonamidy
 • niektórych leków przeciwcukrzycowych, zwłaszcza pochodnych sulfonylomocznika
 • leków moczopędnych z grupy tiazydów
 • leków uspokajających
 • niektórych substancji wpływających na krzepnięcie krwi- są to doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny, pochodne chlorowcowanych salicyloanilidów
 • niektórych barwników organicznych, zwłaszcza błękitu metylenowego, błękitu toluidyny, różu bengalskiego czy oranżu metylowego

Możliwe jest jednoczesne stosowanie leków zawierających retynoidy- może to zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxsoralen a alkohol

Brak danych.

Oxsoralen a prowadzenie pojazdów

Lek Oxsoralen nie wpływa lub ma nieznaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywac lek Oxsoralen?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego