Poradnik
Oxydolor Fast (Oxycodoni hydrochloridum)

Oxydolor Fast (Oxycodoni hydrochloridum)

Lek Oxydolor Fast jako substancję czynną zawiera oksykodon, należący do grupy narkotycznych leków przeciwbólowych tzw. opioidów.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaOxydolor Fast
Nazwa międzynarodowaOxycodoni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek oksykodonu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • alkohol poliwinylowy
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • makrogol 3350
 • lecytyna sojowa (E322)
 • indygokarmin, lak aluminiowy
 • czerwień koszenilowa, lak aluminiowy (E124) - dla tabletek powlekanych 5 mg
 • tlenek żelaza żółty (E171) - dla tabletek powlekanych 20 mg
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Silne działanie przeciwbólowe.

Zastosowanie

Leczenie ostrego bólu, który powoduje konieczność leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi, gdy inne leki przeciwbólowe okazały się nieskuteczne.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek oksykodonu, soję, orzechy ziemne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku
 • zaburzenia oddychania, takie jak zbyt wolny czy zbyt płaski oddech (depresja oddechowa)
 • zbyt duże stężenie dwutlenku węgla we krwi pacjenta
 • przewlekłe choroby płuc
 • zaburzenia ze strony serca znane jako zespół serca płucnego
 • astma
 • niedrożność jelit
 • ostry i silny ból żołądka
 • opóźnione opróżnianie żołądka
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wiek pacjenta
 • ciężkie zaburzenia pracy nerek, płuc lub wątroby
 • zaburzenia pracy tarczycy
 • zaburzenia czynności nadnerczy
 • przerost gruczołu krokowego
 • choroba alkoholowa
 • trudności lub ból w trakcie oddawania moczu
 • uzależnienie od silnych leków przeciwbólowych
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia ze strony pęcherzyka żółciowego
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • obniżone ciśnienie tętnicze krwi
 • padaczka lub skłonność do napadów drgawek
 • stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy MAO w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 osób):

 • senność
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zaparcia
 • nudności i wymioty
 • świąd

Często (występują u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmiany nastroju i osobowości (lęk, stan splątania, depresja, nerwowość, zaburzenia snu, nietypowe myśli)
 • zmniejszona aktywność
 • niepokój
 • zwiększona aktywność
 • niekontrolowane drżenie jednej lub wielu części ciała, uczucie osłabienia
 • trudności w oddychaniu lub świszczący oddech
 • suchość w jamie ustnej
 • czkawka
 • ogólne objawy niestrawności jak ból żołądka, biegunka, zgaga
 • reakcje skórne, wysypka, pocenie się
 • osłabienie
 • zmniejszenie apetytu aż do całkowitej utraty apetytu
 • bolesne oddawanie moczu, nasilona potrzeba oddawania moczu
Możliwe interakcje z
 • innymi silnymi lekami przeciwbólowymi (lekami opioidowymi)
 • lekami nasennymi i uspokajającymi (pochodne benzodiazepiny)
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu alergii, choroby lokomocyjnej lub nudności (leki antyhistaminowe lub przeciwwymiotne)
 • lekami działającymi na układ nerwowy (pochodne fenotiazyny, neuroleptyki)
 • lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona np. inhibitorami MAO
 • cymetydyną
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • niektórymi antybiotykami
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • preparatami zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego
Ciąża

Nie należy stosować leku Oxydolor Fast w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Oxydolor Fast w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12. roku życia, ponieważ brak jest badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może osłabiać czujność i zdolność reakcji do takiego stopnia, że pacjent może nie być dłużej zdolny do prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Oxydolor Fast?

Lek Oxydolor Fast zawiera narkotyczny lek przeciwbólowy oksykodon. Oksykodon wykazuje powinowactwo do receptorów opioidowych kappa, mi i delta w mózgu i rdzeniu kręgowym. Działanie terapeutyczne polega głównie na znieczuleniu i uspokojeniu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Oxydolor Fast?

Lek Oxydolor Fast stosuje się w leczeniu silnego i ostrego bólu, który wymaga zastosowania opioidowych leków przeciwbólowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Oxydolor Fast?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady i sposób podawania leku:

 • tabletkę należy połykać w całości z wystarczającą ilością płynu (np. pół szklanki wody) co 4-6 godzin, tak jak zleci lekarz
 • lek można przyjmować niezależnie od posiłków lub z posiłkami
 • tabletek nie należy łamać, żuć ani kruszyć 

Dawkowanie:

 • lekarz ustala dawkę według intensywności bólu i indywidualnej odpowiedzi na leczenie
 • zawsze należy poinformować lekarza, jeśli działanie leku Oxydolor Fast jest za mocne lub za słabe
 • lekarz podejmie decyzję o wielkości dawki dobowej oraz o podziale dawki dobowej na pojedyncze dawki poranne i wieczorne
 • lekarz zadecyduje również o zmianie dawkowania w trakcie leczenia
 • pacjenci, którzy wcześniej przyjmowali inne silne leki przeciwbólowe (opioidy), mogą mieć przepisaną większą dawkę początkową leku

Dorośli i młodzież (powyżej 12 lat):

Zwykle dawka początkowa wynosi 5 mg chlorowodorku oksykodonu co 6 godzin. Jeśli to konieczne, lekarz może zalecić zmniejszenie odstępu między dawkami do 4 godzin. Należy jednak pamiętać, że leku Oxydolor Fast nie można przyjmować więcej niż 6 razy na dobę.

Osoby w wieku podeszłym (65 lat i starsze):

Nie ma konieczności zmieniania dawki u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością wątroby i (lub) nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby lub z małą masą ciała:

Lekarz może przepisać mniejszą dawkę początkową.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

 • należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecana
 • mogą pojawić się następujące objawy przedawkowania leku: zwężenie źrenic, zaburzenia oddychania, uczucie słabości mięśni (zmniejszone napięcie mięśni szkieletowych, hipotonia) i obniżenie ciśnienia krwi
 • w ciężkich przypadkach wystąpić może senność lub omdlenie spowodowane niewydolnością krążenia (tzw. zapaść krążeniowa), otępienie, utrata przytomności i śpiączka, zwolnienie akcji serca, nagromadzenie płynu w płucach, który powoduje wystąpienie trudności w oddychaniu
 • przyjęcie dużych dawek leku Oxydolor Fast może powodować zgon

Pominięcie zastosowania leku

 • zażycie mniejszej dawki leku Oxydolor Fast niż przepisana lub jej pominięcie, nie prowadzi do wyeliminowania bólu
 • jeśli pacjent pominie jedną dawkę, powinien przyjąć ją jak najszybciej
 • nie należy przyjmować podwójnej dawki, w celu uzupełnienia dawki pominiętej

Przerwanie stosowania leku

 • nie należy przerywać stosowania leku Oxydolor Fast bez porozumienia z lekarzem, mogą się bowiem pojawić objawy odstawienne
 • jeśli leczenie z zastosowaniem leku Oxydolor Fast nie jest już konieczne, lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę, aby uniknąć wystąpienia objawów odstawiennych

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxydolor Fast?

Leku Oxydolor Fast nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na chlorowodorek oksykodonu, soję, orzechy ziemne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku
 • zaburzenia oddychania, takie jak zbyt wolny czy zbyt płaski oddech (depresja oddechowa)
 • zbyt duże stężenie dwutlenku węgla we krwi pacjenta
 • przewlekłe choroby płuc
 • zaburzenia ze strony serca znane jako zespół serca płucnego
 • astma
 • niedrożność jelit
 • ostry i silny ból żołądka
 • opóźnione opróżnianie żołądka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Oxydolor Fast może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Oxydolor Fast i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • spowolniony lub słaby oddech (depresja oddechowa) - to największe ryzyko spowodowane lekami takimi jak Oxydolor Fast (opioidy) i przy stosowaniu dużych dawek może powodować zgon

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 osób):

 • senność
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zaparcia
 • nudności i wymioty
 • świąd

Często (występują u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmiany nastroju i osobowości (lęk, stan splątania, depresja, nerwowość, zaburzenia snu, nietypowe myśli)
 • zmniejszona aktywność
 • niepokój
 • zwiększona aktywność
 • niekontrolowane drżenie jednej lub wielu części ciała, uczucie osłabienia
 • trudności w oddychaniu lub świszczący oddech
 • suchość w jamie ustnej
 • czkawka
 • ogólne objawy niestrawności jak ból żołądka, biegunka, zgaga
 • reakcje skórne, wysypka, pocenie się
 • osłabienie
 • zmniejszenie apetytu aż do całkowitej utraty apetytu
 • bolesne oddawanie moczu, nasilona potrzeba oddawania moczu

Niezbyt często (występują u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • reakcje uczuleniowe
 • zwiększenie wydzielania hormonu antydiuretycznego (ADH) we krwi
 • zbyt mała ilość płynów w organizmie (odwodnienie)
 • pobudzenie, zmiany nastroju, omamy, derealizacja, euforyczny nastrój, zmniejszone libido, uzależnienie od leku
 • utrata pamięci, zaburzenia koncentracji, mrowienie i drętwienie (rąk i stóp), zwiększone lub zmniejszone napięcie mięśni, tiki, omdlenie, zmniejszona wrażliwość na ból lub dotyk, zaburzenia smaku
 • zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic
 • zaburzenia słuchu, uczucie wirowania (zawroty głowy)
 • nieprzyjemne uczucie nieregularnego lub silnego bicia serca, przyspieszony puls
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych prowadzące do obniżenia ciśnienia krwi
 • spłycenie oddechu, wzmożony kaszel, ból gardła, nieżyt nosa, zmiany głosu
 • trudności w przełykaniu, owrzodzenie ust, ból dziąseł
 • wzdęcia (nadmierna ilość gazów w żołądku lub jelitach), odbijanie się, niedrożność jelit
 • zwiększenie stężenia we krwi niektórych enzymów wątrobowych
 • suchość skóry
 • trudności w oddawaniu moczu
 • zmniejszona percepcja seksualna i niezdolność do erekcji lub utrzymania erekcji podczas stosunku płciowego
 • zmniejszona aktywność funkcjonalna gonad
 • dreszcze
 • nudności
 • urazy z powodu wypadków wynikających ze zmniejszonej czujności
 • ból (np. ból w klatce piersiowej)
 • zatrzymanie płynów (obrzęk)
 • migrena
 • pragnienie
 • uzależnienie fizyczne z objawami z odstawienia
 • potrzeba zażycia znacząco większej dawki leku Oxydolor Fast w celu uzyskania takiego samego zniesienia bólu (tolerancja na lek)
 • drgawki, szczególnie u pacjentów z padaczką lub ze skłonnością do drgawek
 • powolniejsze i słabsze niż zazwyczaj oddychanie (depresja oddechowa)

Rzadko (występują u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • choroba węzłów chłonnych
 • kurcze mięśniowe
 • obniżone ciśnienie krwi
 • krwawienia z dziąseł
 • wzmożony apetyt
 • zmiany masy ciała - zwiększenie lub utrata wagi
 • smoliste stolce
 • swędząca wysypka
 • pęcherze na skórze i błonie śluzowej (zakażenie opryszczkowe lub opryszczka)

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • ciężkie reakcje alergiczne
 • agresja
 • zwiększona wrażliwość na ból
 • ubytki lub próchnica zębów
 • zastój żółci, która może prowadzić do kolki żółciowej, powodującej ból brzucha
 • brak miesiączki
 • objaw odstawienny u noworodków (drażliwość, nadpobudliwość i nienormalny wzorzec snu, wysoki krzyk, drżenie, wymioty, biegunka i brak przybierania na wadze)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Oxydolor Fast należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli pacjenta dotyczą:

 • podeszły wiek
 • ciężkie zaburzenia pracy nerek, płuc lub wątroby
 • zaburzenia pracy tarczycy
 • zaburzenia czynności nadnerczy
 • przerost gruczołu krokowego
 • choroba alkoholowa
 • trudności lub ból w trakcie oddawania moczu
 • uzależnienie od silnych leków przeciwbólowych
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia ze strony pęcherzyka żółciowego
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • obniżone ciśnienie tętnicze krwi
 • padaczka lub skłonność do napadów drgawek
 • stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy MAO w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona

Lek Oxydolor Fast zawiera lecytynę sojową - jeśli u pacjenta występuje alergia na orzeszki ziemne lub soję, nie należy przyjmować tego leku.

Tolerancja i uzależnienie

Stosowanie leku Oxydolor Fast w leczeniu długoterminowym niesie ze sobą ryzyko rozwoju tolerancji na lek co oznacza, że w celu opanowania bólu będzie występowała potrzeba stopniowego zwiększania dawki. Lek posiada właściwości uzależniające, a nagłe przerwanie jego stosowania może doprowadzić do pojawienia się zespołu odstawiennego. W celu uniknięcia zespołu odstawiennego lekarz z będzie stopniowo zmniejszał dawkę tylko wtedy, gdy stosowanie leku Oxydolor Fast nie będzie już potrzebne. Ryzyko fizycznego i psychicznego uzależnienia jest małe, gdy lek Oxydolor Fast jest stosowany zgodnie ze wskazaniami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxydolor Fast a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Oxydolor Fast w czasie ciąży.

Stosowanie oksykodonu w okresie ciąży przez dłuższy czas może powodować objawy z odstawienia u noworodka. Jeśli oksykodon podawany jest podczas porodu, u dziecka mogą wystąpić zaburzenia oddychania.

Oxydolor Fast a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy przerwać karmienie piersią w okresie stosowania leku Oxydolor Fast, ponieważ oksykodon przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Oxydolor Fast z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • innych silnych leków przeciwbólowych z grupy opioidów
 • leków nasennych lub  uspokajających z grupy pochodnych benzodiazepiny - w tym przypadku wzrasta ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki, co może zagrażać życiu pacjenta
 • leków stosowanych w leczeniu alergii, choroby lokomocyjnej lub nudności (leki antyhistaminowe lub przeciwwymiotne)
 • innych leków działających na układ nerwowy (pochodne fenotiazyny, neuroleptyki)
 • leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona, zwłaszcza inhibitorów MAO
 • leków przeciwdepresyjnych, takich jak citalopram, duloksetyna, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna - mogą one wywołać mimowolne i rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni kontrolujących ruchy oka, pobudzenie, nadmierną potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, wzrost napięcia mięśniowego, podwyższenie temperatury ciała do ponad 38°C
 • cymetydyny
 • leków przeciwzakrzepowych np. warfaryny
 • niektórych antybiotyków
 • leków przeciwgrzybiczych
 • preparatów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego

Oxydolor Fast z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać soku grapefruitowego podczas stosowania leku Oxydolor Fast, gdyż może to spowodować wzrost stężenia oksykodonu we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Oxydolor Fast a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Oxydolor Fast, ponieważ może to  spowodować u pacjenta uczucie senności oraz zwiększyć ryzyko poważnych działań niepożądanych takich jak spłycenie oddechu z ryzykiem zatrzymania oddechu i utraty przytomności.

Oxydolor Fast a prowadzenie pojazdów

Lek może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może osłabiać czujność i zdolność reakcji do takiego stopnia, że pacjent może nie być dłużej zdolny do prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Oxydolor Fast?

Lek Oxydolor Fast należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Oxydolor Fast a ciąża
Oxydolor Fast a karmienie piersią
Interakcje
Oxydolor Fast a alkohol
Oxydolor Fast a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo