Kategorie

Ozempic (Semaglutidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ozempic?

Lek Ozempic zawiera substancję czynną semaglutyd, który obniża zbyt wysokie stężenie cukru we krwi. Stosowany jest w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaOzempic
Nazwa międzynarodowaSemaglutidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,25 mg
 • 0,5 mg
 • 1 mg
PostaćRoztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Skład - substancja czynna

Semaglutyd

Skład - substancje pomocnicze
 • dwuwodny fosforan disodu 
 • glikol propylenowy
 • fenol
 • kwas solny 
 • wodorotlenek sodu 
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Ozempic 0,25 mg:

 • 1 wstrzykiwacz po 1,5 ml i 4 jednorazowe igły NovoFine Plus

Ozempic 0,5 mg:

 • 1 wstrzykiwacz po 1,5 ml i 4 jednorazowe igły NovoFine Plus
 • 3 wstrzykiwacze po 1,5 ml i 12 jednorazowych igieł NovoFine Plus

Ozempic 1 mg: 

 • 1 wstrzykiwacz po 3 ml i 4 jednorazowe igły NovoFine Plus
 • 3 wstrzykiwacze 3 ml i 12 jednorazowych igieł NovoFine Plus
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenie cukru we krwi.

Zastosowanie

Cukrzyca

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzyca typu 1
 • cukrzycowa kwasica ketonowa

Podczas stosowania mogą wystąpić:

 • odwodnienie
 • zapalenia trzustki
 • hipoglikemia
 • retinopatia cukrzycowa
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności – zwykle przemijające
 • biegunka – zwykle przemijająca

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • wymioty
 • małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) w przypadku stosowania tego leku w skojarzeniu z innym lekiem przeciwcukrzycowym
 • niestrawność
 • zapalenie żołądka – objawy takie jak ból brzucha, nudności lub wymioty
 • refluks lub zgaga – inaczej „choroba refluksowa przełyku”
 • ból brzucha
 • wzdęcie brzucha
 • zaparcie
 • odbijanie się
 • kamienie żółciowe
 • zawroty głowy
 • uczucie zmęczenia
 • zmniejszenie masy ciała
 • zmniejszenie apetytu
 • nadmierna ilość gazów jelitowych (wzdęcia)
 • zwiększona aktywność enzymów trzustkowych (takich jak lipaza i amylaza)
Możliwe interakcje z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • doustnymi lekami wymagającymi szybkiego wchłaniania w przewodzie pokarmowym
Ciąża

Leku Ozempic nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ozempic w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Ozempic u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Niski poziom cukru we krwi, może doprowadzić do zaburzeń koncentracji, co wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ozempic?

Semaglutyd (substancja czynna leku Ozempic) wykazuje działanie:

 • zmniejszające stężenie glukozy we krwi poprzez pobudzenie wydzielania insuliny i zmniejszenie wydzielania glukagonu, gdy stężenie glukozy we krwi jest wysokie
 • opóźniające opróżnianie żołądka po posiłku
 • zmniejszające wydzielanie insuliny (nie zaburzając wydzielania glukagonu) podczas hipoglikemii 
 • zmniejszające masę ciała i masę tłuszczową (w wyniku zmniejszenia podaży kalorii poprzez hamowanie apetytu i zmniejszanie ochoty na pokarmy wysokotłuszczowe)

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ozempic?

Lek Ozempic stosowany jest u pacjentów dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2 łącznie z odpowiednią dietą i wysiłkiem fizycznym:

 • w monoterapii (jako jedyny lek) u pacjentów, u których stosowanie tylko diety i wysiłku fizycznego jest niewystarczające do uzyskania kontroli cukru we krwi, a  przyjmowanie przez nich metforminy jest niewskazane, ze względu na nietolerancję lub istniejące przeciwwskazania
 • w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy

Dawkowanie

Jak stosować lek Ozempic?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania

 • lek należy podawać we wstrzyknięciu pod skórę (podskórnie)
 • najkorzystniej jest wstrzykiwać go w okolicę brzucha, przednią część ud lub ramiona
 • lek należy podawać raz w tygodniu, jeśli to możliwe tego samego dnia tygodnia
 • zalecane jest zapisanie wybranego dnia tygodnia (np. „środa”) na opakowaniu zewnętrznym, a następnie zapisywanie na opakowaniu dat kolejnych wstrzyknięć dawek leku
 • w razie potrzeby można zmienić dzień cotygodniowych wstrzyknięć, pod warunkiem, że od ostatniego wstrzyknięcia upłynęły co najmniej 3 dni, po dokonaniu wyboru nowego dnia podawania leku, należy kontynuować jego podawanie raz na tydzień
 • wstrzyknięcia można wykonywać samodzielnie o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków
 • przed pierwszym użyciem wstrzykiwacza lekarz lub pielęgniarka pokażą, jak należy go używać
 • nie stosować leku, jeśli roztwór nie jest przezroczysty i bezbarwny lub prawie bezbarwny

Dawkowanie

Dorośli:

 • dawka początkowa wynosi 0,25 mg raz na tydzień przez cztery tygodnie
 • po upływie czterech tygodni lekarz zwiększy dawkę leku do 0,5 mg raz na tydzień
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 1 mg raz na tydzień, jeśli u pacjenta nie dojdzie do osiągnięcia odpowiedniej kontroli stężenia cukru we krwi po zastosowaniu dawki 0,5 mg raz na tydzień
 • nie należy zmieniać dawki bez zalecenia lekarza

Dzieci i młodzież:

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności semaglutydu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ozempic

 • jeśli zastosowano większą dawkę leku niż zalecona przez lekarza, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • mogą wystąpić objawy niepożądane (np. nudności)

Pominięcie zastosowania leku Ozempic

W przypadku, gdy pominięto podanie dawki i:

 • upłynęło nie więcej niż 5 dni od dnia, w którym należało przyjąć dawkę leku Ozempic, należy przyjąć ją jak najszybciej gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni, następną dawkę należy wstrzyknąć jak zwykle, w wybranym uprzednio dniu tygodnia
 • upłynęło ponad 5 dni od dnia, w którym należało przyjąć dawkę leku Ozempic, należy pominąć dawkę, o której pacjent zapomniał, następną dawkę należy wstrzyknąć normalnie, w wybranym uprzednio dniu tygodnia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ozempic

 • nie należy przerywać stosowania tego leku bez konsultacji z lekarzem 
 • po przerwaniu stosowania leku stężenie cukru we krwi może się zwiększyć

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ozempic?

Leku Ozempic nie należy stosować, jeśli pacjent jest uczulony na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ozempic może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Ciężkie działania niepożądane

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • powikłania wynikające z cukrzycowej choroby oczu (retinopatii cukrzycowej) – w przypadku, gdy w trakcie leczenia lekiem Ozempic wystąpią jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, na przykład zaburzenia widzenia, należy powiadomić o tym lekarza

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne). W przypadku wystąpienia: trudności z oddychaniem, obrzęku gardła i twarzy lub przyspieszonego bicie serca, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną i natychmiast skontaktować się z lekarzem

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności – zwykle przemijające
 • biegunka – zwykle przemijająca

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • wymioty
 • małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) w przypadku stosowania tego leku w skojarzeniu z innym lekiem przeciwcukrzycowym
  Objawy zapowiadające małe stężenie cukru we krwi mogą pojawić się nagle i mogą być to między innymi: zimne poty, chłodna blada skóra, ból głowy, kołatanie serca, nudności, uczucie silnego głodu, zmiany widzenia, senność, uczucie osłabienia, nerwowość, niepokój, stan splątania, zaburzenie koncentracji, drżenie. Lekarz udzieli informacji na temat, jak leczyć objawy spowodowane małym stężeniem cukru we krwi i jak się zachować w przypadku pojawiania się objawów zapowiadających ten stan.
  Wystąpienie małego stężenia cukru we krwi jest bardziej prawdopodobne, jeżeli stosowana jest równocześnie pochodna sulfonylomocznika lub insulina. Lekarz może zmniejszyć dawki tych leków przed zastosowaniem tego leku.
 • niestrawność
 • zapalenie żołądka – objawy takie jak ból brzucha, nudności lub wymioty
 • refluks lub zgaga – inaczej „choroba refluksowa przełyku”
 • ból brzucha
 • wzdęcie brzucha
 • zaparcie
 • odbijanie się
 • kamienie żółciowe
 • zawroty głowy
 • uczucie zmęczenia
 • zmniejszenie masy ciała
 • zmniejszenie apetytu
 • nadmierna ilość gazów jelitowych (wzdęcia)
 • zwiększona aktywność enzymów trzustkowych (takich jak lipaza i amylaza)

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmiana odczuwania smaku pokarmów lub napojów
 • przyspieszone tętno
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia – takie jak zasinienie, ból, podrażnienie, swędzenie i wysypka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Leku Ozempic nie należy stosować:

 • u pacjentów z cukrzycą typu 1 (choroba, w której organizm nie produkuje insuliny)
 • u pacjentów z cukrzycową kwasicą ketonową (powikłanie cukrzycy, z dużym stężeniem cukru w krwi)

Podczas stosowania leku Ozempic mogą wystąpić:

 • nudności, wymioty, biegunki, które mogą powodować odwodnienie pacjenta (należy pić dużo płynów w celu uniknięcia odwodnienia, szczególne pacjenci ze schorzeniami nerek)
 • silny i uporczywy ból brzucha, który może być wynikiem ostrego zapalenia trzustki (jeśli wystąpi silny i uporczywy ból w obrębie brzucha należy natychmiast skontaktować się z lekarzem)
 • hipoglikemia -  stosowanie pochodnych sulfonylomocznika lub insuliny w łącznie z lekiem Ozempic może zwiększać ryzyko wystąpienia małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii)
 • retinopatia cukrzycowa (cukrzycowa choroba oczu) - u pacjentów z retinopatią cukrzycową stosujących insulinę, lek Ozempic może wywołać pogorszenie widzenia, co może wymagać leczenia (należy poinformować lekarza, jeśli pacjent cierpi na retinopatię cukrzycową lub jeśli podczas stosowania leku Ozempic wystąpią jakiekolwiek problemy ze wzrokiem) 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ozempic a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ozempic nie należy stosować w okresie ciąży. Dane dotyczące stosowania semaglutydu (substancji czynnej leku Ozempic) u kobiet w okresie ciąży są ograniczone. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub ją planuje, należy poinformować o tym lekarza. Należy przerwać stosowanie leku co najmniej 2 miesiące przed planowaną ciążą.

Ozempic a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ozempic w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo czy lek ten przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Przed zastosowaniem leku Ozempic należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę) - przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Ozempic może być konieczne częstsze wykonywanie badań oceniających krzepliwość krwi
 • leki doustne wymagające szybkiego wchłaniania w przewodzie pokarmowym - lek Ozempic opóźnia opróżnianie żołądka, co może wpływać na szybkość wchłaniania jednocześnie podawanych innych leków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ozempic a alkohol

Brak informacji.

Ozempic a prowadzenie pojazdów

Lek  Ozempic nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli lek jest stosowany jednocześnie z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną może wystąpić zbyt niskie stężenie cukru we krwi, może to doprowadzić do zaburzeń koncentracji, co wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ozempic?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed otwarciem

 • przechowywać w lodówce od 2°C do 8°C
 • nie zamrażać
 • chronić przed światłem

Podczas stosowania

 • można przechowywać przez 6 tygodni w temperaturze poniżej 30°C lub w lodówce od 2°C do 8°C
 • nie zamrażać
 • nie używać uprzednio zamrożonego leku
 • w celu ochrony przed światłem nakładać nasadkę na wstrzykiwacz, gdy wstrzykiwacz nie jest używany

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego