Poradnik
projekt opalanie
Pegorel (Clopidogrelum)

Pegorel (Clopidogrelum)

Substancją czynną leku Pegorel jest klopidogrel. Należy on do grupy leków przeciwpłytkowych. Wykazuje działanie przeciwzakrzepowe.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPegorel
Nazwa międzynarodowaClopidogrelum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klopidogrel

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • mannitol
 • hydroksypropyloceluloza
 • krospowidon (typ A)
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • makrogol 6000
 • kwas stearynowy
 • talk

Otoczka:

 • hypromeloza
 • laktoza jednowodna
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • triacetyna
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletki
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 500 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwpłytkowe

Zastosowanie
 • profilaktyka wtórna powikłań zakrzepowych miażdżycy (zawał serca, udar niedokrwienny, rozpoznana choroba tętnic obwodowych, ostry zespół wieńcowy)
 • profilaktyka powikłań zakrzepowych miadżycy i zatorowo - zakrzepowych u pacjentów z migotaniem przedsionków
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • stan chorobowy, który wywołuje obecnie krwawienie (wrzód żołądka, krwawienie w mózgu)
 • ciężka choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stan chorobowy, który stanowi ryzyko krawienia wewnętrznego (np. wrzód żołądka)
 • zaburzenie krwi powodujące podatność na wystąpienie krwawienia wewnętrznego (krwawienia do tkanek, narządów, stawów)
 • niedawno przebyty ciężki uraz
 • niedawno przebyty zabieg chirurgiczny, także stomatologiczny
 • planowany w ciągu kolejnych 7 dni zabieg chirurgiczny, w tym stomatologiczny
 • udar niedokrwienny przebyty w ciągu ostatnich 7 dni
 • choroba nerek lub wątroby
 • występująca w przeszłości alergia lub inna reakcja na leki stosowane w trakcie leczenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha
 • biegunka
 • zgaga
 • niestrawność
Możliwe interakcje z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • heparyną lub innymi lekami podawanymi we wstrzyknięciach w celu obniżenia krzepliwości krwi
 • tyklopidyną i innymi lekami przeciwpłytkowymi
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
 • omeprazolem
 • ezomeprazolem
 • flukonazolem
 • worykonazolem
 • efawirenzem
 • moklobemidem
 • karbamazepiną
 • repaglinidem
 • paklitakselem
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży. Nie wykazuje on działania leczniczego w tej grupie pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Pegorel?

Lek Pegorel przeciwdziała zlepianiu się płytek krwi podczas jej krzepnięcia, zmniejszając tym samym ryzyko tworzenia się zakrzepów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Pegorel?

Lek Pegorel stosuje się u osób dorosłych, w celu zapobiegania tworzenia się zakrzepów w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych, które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak: udar mózgu, atak serca lub zgon).

Dawkowanie

Jak stosować lek Pegorel?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • zalecana dawka dobowa wynosi 75 mg
 • lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze dnia, niezależnie od posiłku

W przypadku wystąpienia silnych bóli w klatce piersiowej (atak serca lub niestabilna dławica piersiowa) lekarz prowadzący może zalecić jednorazowo 300 mg na rozpoczęcie terapii. Następnie zalecana dawka dobowa wynosi 75 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pegorel

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub szpitalem, w związku z nasilonym ryzykiem wystąpienia krwawienia.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce w ciągu 12 godzin, powinien niezwłocznie przyjąć lek, a następną tabletkę zażyć o stałej porze. Jeżeli jednak pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce po 12 godzinach, powinien przyjąć następną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pegorel

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pegorel?

Leku Pegorel nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • stan chorobowy, który wywołuje obecnie krwawienie (wrzód żołądka, krwawienie w mózgu)
 • ciężka choroba wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Pegorel może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Pegorel i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych.

 • gorączka, objawy zakażenia, uczucie skrajnego zmęczenia - mogą być spowodowane rzadko występującym spadkiem liczby niektórych krwinek
 • objawy zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry i/lub oczu związane lub nie ze stanem dezorientacji i/lub krwawieniem, które pojawia się w postaci czerwonych punktowych plamek)
 • obrzęk ust, wysypka, świąd, pęcherze skórne - mogą to być objawy reakcji alergicznych

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest krwawienie, które może pojawić się w żołądku, jelitach, w postaci zasinień pod skórą, krwawienia z nosa lub krwi w moczu. Rzadziej obserwowano przypadki krwawień do wnętrza głowy, stawów, płuc lub oka.

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha
 • biegunka
 • zgaga
 • niestrawność

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • owrzodzenie żołądka
 • wymioty
 • nudności
 • zaparcie
 • nadmiar gazów w żołądku lub jelitach
 • wysypki
 • świąd
 • zawroty głowy
 • uczucie mrowienia lub zdrętwienia

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka
 • gorączka
 • silny ból brzucha z możliwym bólem pleców
 • gorączka
 • uogólnione reakcje alergiczne (uczucie gorąca z nagłym ogólnym dyskomfortem, aż do omdlenia)
 • trudności w oddychaniu, czasami połączone z kaszlem
 • pęcherze skórne
 • obrzęk ust
 • owrzodzenie jamy ustnej
 • alergia skórna
 • dezorientacja
 • omamy
 • spadek ciśnienia krwi
 • bóle stawów i mięśni
 • zaburzenia smaku

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje nadwrażliwości z bólem w klatce piersiowej lub bólem brzucha
 • zmiany w wynikach badań krwi lub moczu

Czas krwawienia w przypadku skaleczenia lub zranienia może być dłuższy niż zwykle, choć przy drobnych urazach nie jest to bardzo kłopotliwe. Jest to związane z działaniem leku, które zapobiega powstawaniu zakrzepów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli pacjenta dotyczą poniższe sytuacje:

 • stan chorobowy, który stanowi ryzyko krawienia wewnętrznego (np. wrzód żołądka)
 • zaburzenie krwi powodujące podatność na wystąpienie krwawienia wewnętrznego (krwawienia do tkanek, narządów, stawów)
 • niedawno przebyty ciężki uraz
 • niedawno przebyty zabieg chirurgiczny, także stomatologiczny
 • planowany w ciągu kolejnych 7 dni zabieg chirurgiczny, w tym stomatologiczny
 • udar niedokrwienny przebyty w ciągu ostatnich 7 dni
 • choroba nerek lub wątroby
 • występująca w przeszłości alergia lub inna reakcja na leki stosowane w trakcie leczenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pegorel a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany podczas ciąży.

Pegorel a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Pegorel podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki zwiększające ryzyko krwawienia:
  • doustne leki przeciwzakrzepowe
  • niesteroidowe leki przeciwzapalne
  • heparyna lub inne leki podawane we wstrzyknięciach w celu obniżenia krzepliwości krwi
  • tyklopidyna i inne leki przeciwpłytkowe
  • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna, fluwoksamina)
 • leki stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowych, takie jak omeprazol, ezomeprazol
 • leki stosowane w zakażeniach grzybiczych, takie jak flukonazol, worykonazol
 • efawirenz (lek stosowany w terapii zakażenia HIV)
 • moklobemid (lek stosowany w terapii depresji)
 • karbamazepina (lek stosowany w terapii padaczki)
 • repaglinid (lek stosowany w terapii cukrzycy)
 • paklitaksel (lek stosowany w terapii raka)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pegorel a alkohol

Brak danych.

Pegorel a prowadzenie pojazdów

Lek Pegorel nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Pegorel?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Pegorel a ciąża
Pegorel a karmienie piersią
Interakcje
Pegorel a alkohol
Pegorel a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki