Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Penicillinum Procainicum L TZF (Benzylpenicillinum procainicum)

Penicillinum Procainicum L TZF (Benzylpenicillinum procainicum)

Penicillinum Procainicum L TZF to lek w postaci proszku do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, który w swoim składzie zawiera jako substancję czynną benzylopenicylinę, która jest naturalną penicyliną. Benzylopenicylina działa bakteriobójczo na wiele gatunków bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPenicillinum Procainicum L TZF
Nazwa międzynarodowaBenzylpenicillinum procainicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 200 000 j.m.
 • 2 400 000 j.m.
PostaćProszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Benzylopenicylina prokainowa lecytynowana

Skład - substancje pomocnicze

Lek nie zawiera innych składników.

Dostępne opakowania
 • 1 fiolka o pojemności 20 ml
Działanie / właściwości

Bakteriobójczo na wiele gatunków bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich.

Zastosowanie
 • zakażenia wywołane przez paciorkowce, pneumokoki, przebiegające bez bakteriemii zakażenia krwi bakteriami jak np. zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia, płonica, paciorkowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej (róża)
 • kiła nabyta lub wrodzona
 • krętkowice endemiczne
 • rzeżączka przebiegająca bez bakteriemii
 • mieszane zakażenia gardła, dolnych dróg oddechowych, narządów płciowych
 • różyca
 • wąglik
 • gorączka szczurza
 • zapobieganie błonicy w skojarzeniu z antytoksyną
Przeciwwskazania

Uczulenie na penicylinę lub inne antybiotyki beta-laktamowe lub prokainę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występująca w przeszłości inna reakcja uczuleniowa, reakcje nadwrażliwości na penicylinę mogą występować częściej u osób ze skłonnościami do reakcji uczuleniowych na wiele różnych substancji
 • jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek
 • w przypadku osób starszych lekarz uwzględni prawidłowość funkcjonowania nerek, wątroby i serca
 • u pacjentów leczonych penicyliną z powodu kiły, najczęściej u tych pacjentów może pojawić się ból głowy, gorączka, uczucie ogólnego rozbicia
 • podawanie antybiotyków może być przyczyną nadmiernego rozwoju niewrażliwych na stosowany antybiotyk bakterii
 • pacjenci, u których podczas stosowania antybiotyku lub wkrótce po jego odstawieniu wystąpiła biegunka, nie powinni sami jej leczyć, lecz zgłosić się do lekarza
 • u niektórych pacjentów, zwłaszcza gdy podawana jest duża dawka pojedyncza (4 800 000 j.m.) może wystąpić nagła reakcja na prokainę w postaci zespołu Hoigne (zespół objawia się zaburzeniami psychicznymi tj. lękiem przed śmiercią, depresją, niepokojem)
 • przypadkowe wstrzyknięcie penicyliny bezpośrednio do tętnicy może spowodować poważne uszkodzenia, w tym martwicze zapalenie rdzenia z trwałym porażeniem
 • gdy pacjent przyjmuję penicylinę należy poinformować o tym lekarza jeśli zaleca badanie krwi, ponieważ może ona spowodować wystąpienie fałszywie dodatniego wyniku testu Coombsa stosowany przy transfuzjach
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny
 • nagłe utrudnione oddychania, mówienia i połykania
 • obrzęk warg, języka, twarzy lub szyi
 • silne zawroty głowy lub zapaść, znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi
 • gorączka, dreszcze, uczucie ogólnego rozbicia, ból głowy (reakcja Jarisch-Herxheimera)
 • zmniejszenie niektórych rodzajów krwinek, małopłytkowość, niedokrwistość
 • bóle mięśni i stawów
 • gorączka, dreszcze
Możliwe interakcje z
 • probenecydem (lek stosowany w dnie moczanowej)
 • innymi antybiotykami działającymi bakteriostatycznie (np. tetracyklina, chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy)
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi -podczas leczenia penicyliną zalecane jest stosowanie dodatkowej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży
Ciąża

Lek Penicillinum Procainicum L TZF może być podawany kobietom w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Penicillinum Procainicum L TZF w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się podawania Penicillinum Procainicum L TZF dzieciom w wieku poniżej 4 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku Penicillinum Procainicum L TZF na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Penicillinum Procainicum L TZF?

Bakteriobójczo na wiele gatunków bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Penicillinum Procainicum L TZF?

Lek Penicillinum Procainicum L TZF stosuje się w przypadkach:

 • zakażenia wywołane przez paciorkowce, pneumokoki, przebiegające bez bakteriemii zakażenia krwi bakteriami jak np. zakażenia górynych dróg oddechowych, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia, płonica (szkarlatyna), paciorkowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej (róża)
 • kiła nabyta lub wrodzona (wywołana przez Treponema pallidum)
 • krętkowice endemiczne
 • rzeżączka przebiegająca bez bakteriemii- zakażenia krwi (wywoływana przez Neisseria gonorrhoeae-szczepy ß-laktamazo-ujemne)
 • mieszane zakażenia gardła, dolnych dróg oddechowych, narządów płciowych wywołane przez wrzecionowce i krętki
 • różyca (wywoływana przez Erysipelothrix rhusiopathiae) groźna dla ludzi zakaźna i zaraźliwa choroba świń, drobiu)
 • wąglik
 • gorączka szczurza
 • zapobieganie błonnicy w skojarzeniu z antytoksyną

Dawkowanie

Jak stosować lek Penicillinum Procainicum L TZF?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Penicillinum Procainicum L TZF podaje lekarz lub pielęgniarka. Wielkość dawki zależy od ciężkości zakażenia, rodzaju drobnoustroju wywołującego zakażenie, wieku i masy ciała pacjenta.

Dorośli i dzieci w wieku od 4 lat:

W większości zakażeń, w zależności od ich ciężkości, penicylinę prokainową podaje się od 600 000 j.m. do 1 200 000 j.m. na dobę, w dwóch dawkach podzielonych.

W zakażeniach paciorkowcami leczenie należy kontynuować przez co najmniej 10 dni.

Rzeżączka - 4 800 000 j.m. na dobę. Dawkę penicyliny należy podzielić na dwie części i podać w dwa oddzielne miejsca. Dodatkowo należy podać doustnie 1 g probenecydu.

Kiła - 600 000 j.m. na dobę. W trzeciorzędowej kile układu nerwowego - 2 400 000 j.m. na dobę oraz doustnie 2,5 g probenecydu.

W przypadku ciężkich zakażeń, gdy konieczne jest uzyskanie wysokich stężeń leku we krwi, zaleca się podawanie domięśniowo lub dożylnie benzylopenicyliny potasowej lub sodowej.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek konieczne jest zmniejszenie dawki w zależności od klirensu kreatyniny.

 

Sposób podawania:

 • Penicylinę prokainową należy podawać tylko domięśniowo
 • domięsniowo wstrzyknięcia penicyliny prokainowej należy wykonywać z dużą ostrożnością, by uniknąć wkłucia igły w żyłę lub wstrzyknięcia dotętniczego oraz nie uszkodzić nerwów obwodowych lub naczyń kwionośnych - zawiesinę penicyliny należy podawać bezpośrednio po przygotowaniu

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Penicillinum Procainicum L TZF

Jeśli pacjent sądzi, że podano mu zbyt dużą dawkę leku, powinien niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub zgłosić się na oddział ratunkowy szpitala.

Pominięcie zastosowania leku PenicillinumProcainicum L TZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Penicillinum Procainicum L TZF

Nie należy przerywać leczenia, dlatego że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może nawrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Penicillinum Procainicum L TZF należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Penicillinum Procainicum L TZF?

Leku Penicillinum Procainicum TZF nie należy stosować jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na penicylinę lub inne antybiotyki beta-laktamowe lub prokainę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Penicillinum Procainicum L TZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy przerwać stosowanie leku Penicillinum Procainicum L TZF i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu jeśli wystąpi którykolwiek z ciężkich objawów niepożądanych:

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny
 • nagłe utrudnione oddychania, mówienia i połykania
 • obrzęk warg, języka, twarzy lub szyi
 • silne zawroty głowy lub zapaść, znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi
 • gorączka, dreszcze, uczucie ogólnego rozbicia, ból głowy (reakcja Jarisch-Herxheimera)

Częstość nieznana:

 • ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka) wysypka z krostami na ciele, nadżerki w jamie ustnej, oczach, narządach płciowych i na skórze, złuszczeniu dużych płatów naskórka
 • drgawki jako ciężkie objawy toksyczne- obserwowano u pacjentów otrzymujących duża dawki penicyliny lub u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek
 • ciężka, długotrwała lub krwawa biegunka, ból brzucha, gorączka - może być objawem ciężkiego rzekomobłoniastego zapalenia jelit

Inne działania niepożądane:

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie niektórych krwinek białych, małopłytkowość
 • bóle mięśni, bóle stawów
 • gorączka, dreszcze

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zakażenia drożdżakami z rodzaju Candida

Częstość nieznana:

 • przemijające zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi
 • przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • wysypka, pokrzywka, plamica (ciemnoczerwona wysypka, alergiczne zapalenie naczyń)
 • ból w miejscu podania
 • lęk, dezorientacja, pobudzenie, pobudzenie ruchowe, depresja, niepokój, lęk przed śmiercią, drgawki, halucynacje wzrokowe i słuchowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Penicillinum Procainicum L TZF:

 • występująca w przeszłości inna reakcja uczuleniowa, reakcje nadwrażliwości na penicylinę mogą występować częściej u osób ze skłonnościami do reakcji uczuleniowych na wiele różnych substancji
 • jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek
 • w przypadku osób starszych lekarz uwzględni prawidłowość funkcjonowania nerek, wątroby i serca
 • u pacjentów leczonych penicyliną z powodu kiły, najczęściej u tych pacjentów może pojawić się ból głowy, gorączka, uczucie ogólnego rozbicia
 • podawanie antybiotyków może być przyczyną nadmiernego rozwoju niewrażliwych na stosowany antybiotyk bakterii
 • pacjenci, u których podczas stosowania antybiotyku lub wkrótce po jego odstawieniu wystąpiła biegunka, nie powinni sami jej leczyć, lecz zgłosić się do lekarza
 • u niektórych pacjentów, zwłaszcza gdy podawana jest duża dawka pojedyncza (4 800 000 j.m.) może wystąpić nagła reakcja na prokainę w postaci zespołu Hoigne (zespół objawia się zaburzeniami psychicznymi tj. lękiem przed śmiercią, depresją, niepokojem)
 • przypadkowe wstrzyknięcie penicyliny bezpośrednio do tętnicy może spowodować poważne uszkodzenia, w tym martwicze zapalenie rdzenia z trwałym porażeniem
 • gdy pacjent przyjmuję penicylinę należy poinformować o tym lekarza jeśli zaleca badanie krwi, ponieważ możę ona spowodować wystąpienie fałszywie dodatniego wyniku testu Coombsa stosowany przy transfuzjach

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Penicillinum Procainicum L TZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Penicillinum Procainicum L TZF może być stosowany w okresie ciąży, jeśli lekarz uzna zastosowanie leku za bezwzględnie konieczne.

Penicillinum Procainicum L TZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Benzylopenicylina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Kobiety karmiące piersią muszą zachować ostrożność podczas leczenia lekiem Penicillinum Procainicum L TZF.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

 • probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej)
 • inne antybiotyki działające bakteriostatycznie (np. tetracyklina, chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy)
 • doustne środki antykoncepcyjne-podczas leczenia penicyliną zalecane jest stosowanie dodatkowej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Penicillinum Procainicum L TZF a alkohol

Brak danych.

Penicillinum Procainicum L TZF a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. U niektórych pacjentów mogą jednak wystąpić objawy niepożądane osłabiające zdolność prowadzenia pojazdów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Penicillinum Procainicum L TZF?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • lek należy chronić od światła

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Penicillinum Procainicum L TZF a ciąża
Penicillinum Procainicum L TZF a karmienie piersią
Interakcje
Penicillinum Procainicum L TZF a alkohol
Penicillinum Procainicum L TZF a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki