Kategorie

Pioglitazone Actavis (Pioglitazonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Pioglitazone Actavis ?

Pioglitazone Actavis jest to lek zawierający substancję czynną pioglitazon, która należy do grupy leków przeciwcukrzycowych. Jest to preparat stosowany u dorosłych w leczeniu cukrzycy typu 2, w przypadku gdy podanie metforminy nie osiągneło oczekiwanego efektu lub jej zastosowanie nie powiodło się. Pioglitazon Actavis to jedyny lek podawany pacjentom, którzy nie mogą stosować metforminy, a ponadto leczenie dietą i wysiłkiem fizycznym nie dało możliwości kontroli stężenia cukru we krwi. Pioglitazone Actavis może być również stosowany w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwcukrzycowymi  (metformina, pochodne sulfonylomocznika lub insulina), które nie zapewniają wystarczającej kontroli stężenia cukru we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaPioglitazone Actavis
Nazwa międzynarodowaPioglitazonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 15 mg
 • 30 mg
 • 45 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Pioglitazon

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • hydroksypropyloceluloza
 • sól wapniowa karmelozy
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 84 tabletki
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwcukrzycowe
Zastosowanie
 • leczenie cukrzycy typu 2
Przeciwwskazania
 • uczulenie na pioglitazon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niewydolność serca
 • choroba wątroby
 • powikłania cukrzycowe
 • raka pęcherza
 • krew w moczu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zatrzymanie wody
 • niewydolność serca
 • obrzęk plamki żółtej
 • cysty na jajnikach
 • choroby wątroby lub serca
 • inne leki przeciwcukrzycowe
 • zwiększone ryzyko złamań kości
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • miejscowe obrzęki

Częste (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • niewydolność serca
 • złamania kości
 • zakażenia układu oddechowego
 • zaburzenia widzenia
 • wzrost masy ciała
 • zdrętwienie
Możliwe interakcje z
 • gemfibrozylem
 • ryfampicyną
Ciąża

Nie należy stosować Pioglitazonu Actavis w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Stosowanie Pioglitazonu Actavis u kobiet w okresie laktacji jest przeciwwskazane.

Dzieci

Nie jest wskazane stosować lek u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pioglitazone Actavis nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn, jednak w przypadku pacjentów z zaburzeniami wzroku należy zachować dodatkową ostrożność.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Pioglitazone Actavis?

Główne działanie leku to działanie przeciwcukrzycowe. Lek Pioglitazone Actavis zawierający substancję czynną pioglitazon, uczestniczy w kontroli stężenie cukru (glukozy) we krwi u osób cierpiących na cukrzycę typu 2., pomagając tym samym efektywniej wykorzystać produkowaną  przez organizm insulinę.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Pioglitazone Actavis?

Lek Pioglitazone Actavis stosowany jest w leczeniu:

 • cukrzycy typu 2 jako lek drugiego lub trzeciego rzutu

Dawkowanie

Jak stosować lek Pioglitazone Actavis?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie:

 • zwykle zalecana dawka początkowa to jedna tabletka zawierająca 15 mg lub 30 mg pioglitazonu raz na dobę (lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki maksymalnie do 45 mg pioglitazonu raz na dobę)
 • w przypadku stosowania leku Pioglitazone Actavis w tym samym czasie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (insulina, chlorpropamidem, glibenklamidem, gliklazydem lub tolbutamidem), lekarz zadecyduje o możliwości zmniejszenia dawki tych leków
 • w trakcie stosowania leku Pioglitazone Actavis lekarz powinien zlecić okresowe badania krwi, aby sprawdzić prawidłowość działania wątroby
 • dieta cukrzycowa powinna być nadal przestrzegana mimo przyjmowania leku Pioglitazone Actavis
 • należy regularnie sprawdzać masę ciała

Stosowanie leku Pioglitazone Actavis z jedzeniem i piciem:

 • tabletki można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia
 • tabletki należy połykać popijając szklanką wody

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pioglitazone Actavis

W sytuacji zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą (stężenie cukru może gwałtownie maleć do wartości znacznie mniejszych od prawidłowych, zaleca się przyjąć jak najszybciej cukier- kostki cukru, cukierki, ciastka lub słodki sok owocowy).

Pominięcie przyjęcia leku Pioglitazone Actavis

W przypadku pominięcia dawki, pacjent powinien zastosować pominiętą dawkę według wcześniejszego schematu dawkowania. W takiej sytuacji, nie wolno stosować podwójnej dawki leku.

Przerwanie przyjmowania leku Pioglitazone Actavis

Lek Pioglitazone Actavis powinien być przyjmowany regularnie każdego dnia, w celu właściwego działania. Przerwanie przyjmowania leku Pioglitazone Actavis może doprowadzić do wzrostu stężenia cukru we krwi. Należy poinformować lekarza zanim nastąpi przerwanie leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pioglitazone Actavis?

Nie należy stosować leku Pioglitazone Actavis:

 • jeśli pacjent wykazuje uczulenie na pioglitazon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowana jestniewydolność serca lub wcześniej pojawiła się już niewydolność serca
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano chorobę wątroby
 • jeśli u pacjenta pojawiły się powikłania w cukrzycy- spadek masy ciała, nudności, wymioty (cukrzycowa kwasica ketonowa)
 • jeśli pacjent miał przebytego raka pęcherza lub został u niego zdiagnozowany 
 • jeżeli u pacjenta pojawiła się krew w moczu i nie zostało to zweryfikowane przez lekarza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Pioglitazone Actavis może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowanie leku Pioglitazone Actavis i jak najszybciej poinformować lekarza, gdy wystąpią niżej wymienione działania niepożądane:

 • ciężka reakcja uczuleniowa (pokrzywka lub obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu)

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • miejscowe obrzęki (występują u pacjentów stosujących Pioglitazone Actavis w skojarzeniu z insuliną, należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza)

Częste (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • niewydolność serca- nietypowa zadyszka lub nagły wzrost masy ciała, miejscowe obrzęki (występują u pacjentów stosujących Pioglitazone Actavis w skojarzeniu z insuliną, należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza)
 • złamania kości
 • zakażenia układu oddechowego
 • zaburzenia widzenia
 • wzrost masy ciała
 • zdrętwienie

Niezbyt częste (nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • rak pęcherza moczowego (obecność krwi w moczu, ból w czasie oddawania moczu lub nagła potrzeba oddania moczu)
 • zapalenie zatok
 • bezsenność

Częstość nieznana:

 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych
 • reakcje uczuleniowe

Inne działania niepożądane występujące u niektórych pacjentów, którzy stosowali lek Pioglitazone Actavis razem z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, to:

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • spadek stężenia cukru we krwi (hipoglikemia)

Częste (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • bóle głowy, zawroty głowy
 • bóle stawów
 • impotencja
 • ból pleców
 • zadyszka
 • niewielki spadek liczby czerwonych krwinek
 • wzdęcia

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • cukier w moczu
 • białko w moczu
 • zwiększone wydzielanie enzymów
 • zawroty głowy
 • wzmożona potliwość
 • znużenie
 • zwiększony apetyt

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Pioglitazone Actavis należy skonsultować się z lekarzem:

 • w przypadku zatrzymania wody (retencja płynów) lub gdy są problemy dotyczące niewydolności serca szczególnie u pacjentów powyżej 75 roku życia (ważne jest poinformować również lekarza w przypadku stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które również powodują zatrzymanie wody)
 • w przypadku gdy u pacjenta występuje specyficzna choroba oka pojawiająca się u pacjentów z cukrzycą o nazwie obrzęk plamki żółtej (obrzęk w obrębie tylnej części oka)
 • w przypadku wykrycia cyst na jajnikach- zespół policystycznych jajników (stosowanie leku Pioglitazone Actavis może zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, ze względu na możliwość wystąpienia ponownej owulacji)
 • w przypadku zdiagnozowania chorób wątroby lub serca (przed terapią lekiem Pioglitazone Actavis potrzeba zrobić badania dotyczące sprawdzenia czynności wątroby, ponadto u niektórych pacjentów mających cukrzycę typu 2 od wielu lat i stosujących przy tym Pioglitazone Actavis oraz jednocześnie mających zdiagnozowane choroby serca lub udar, wystąpiła niewydolność serca (nietypowe skrócenie oddechu, nagły wzrost masy ciała lub miejscowy obrzęk)
 • w przypadku gdy pacjent stosuje lek Pioglitazone Actavis z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (może dojść do spadku stężenia cukru we krwi do wartości poniżej prawidłowych)
 • zwiększone ryzyko złamań kości  u pacjentów (szczególnie u kobiet, które stosują lek Pioglitazone Actavis)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pioglitazone Actavis a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak wystarczających danych odnoszących się do bezpieczeństwa stosowania pioglitazonu u kobiet w ciąży, nie należy stosować Pioglitazonu Actavis w tym okresie.

Pioglitazone Actavis a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przenikanie pioglitazonu do mleka matki nie jest wykluczone, dlatego stosowanie Pioglitazonu Actavis u kobiet w okresie laktacji jest przeciwwskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W przypadku stosowania poniższych leków z lekiem Pioglitazone Actavis, należy zachować szczególną ostrożność:

 • gemfibrozyl (zmniejsza stężenia cholesterolu)
 • ryfampicyna (stosowana w gruźlicy i niektórych innych zakażeniach)

W przypadku stosowania powyższych leków podczas terapii Pioglitaonem Actavis, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę, oraz badać stężenie cukru.

Lekarz indywidulanie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pioglitazone Actavis a alkohol

Brak inforamcji dotyczących możliwych interakcji leku z alkoholem.

Pioglitazone Actavis a prowadzenie pojazdów

Pioglitazone Actavis nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn, jednak w przypadku pacjentów z zaburzeniami wzroku należy zachować dodatkową ostrożność.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Pioglitazone Actavis?

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego