Poradnik
strefa-opalania-2926
mamy-lato-3037
Plavix (Clopidogrelum)

Plavix (Clopidogrelum)

Lek Plavix zawiera jako substancję czynną klopidogrel. Klopidogrel należy do grupy tzw. leków przeciwpłytkowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPlavix
Nazwa międzynarodowaClopidogrelum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 75 mg
 • 300 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klopidogrel

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol (E 421)
 • olej rycynowy uwodorniony
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • makrogol 6000
 • hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza (E 464)
 • triacetyna (E 1518)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • wosk Carnauba
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane 75 mg:

 • 7 tabletek powlekanych 
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych 
 • 30 tabletek powlekanych 
 • 84 tabletek powlekanych 
 • 90 tabletek powlekanych 
 • 100 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych w perforowanych jednostkowych blistrach

Tabletki powlekane 300 mg:

 • 4 tabletki powlekane 
 • 10 tabletek powlekanych 
 • 30 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych 
Działanie / właściwości

Lek przeciwpłytkowy, zmniejsza możliwość tworzenia się zakrzepów krwi.

Zastosowanie

Zapobieganie zakrzepicy i jej następstw, np. udaru mózgu, miażdżycy, zawału mięśnia sercowego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na klopidogrel lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • schorzenie, które obecnie powoduje krwawienie, takie jak wrzód żołądka lub krwawienie w obrębie mózgu
 • ciężka choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas stosowania leku istnieje ryzyko krwawienia z powodu: wrzodu żołądka, zaburzenia krzepnięcia krwi, doznanego ostatnio ciężkiego urazu, przebytego ostatnio zabiegu chirurgicznego (również stomatologicznego), zabiegu chirurgicznego planowanego w ciągu następnych siedmiu dni (również zabiegu stomatologicznego)
 • w przypadku skaleczenia lub zranienia zatamowanie krwawienia może trwać dłużej niż zwykle
 • lekarz może zalecić wykonanie badań krwi

Należy uprzedzić lekarza, jeżeli:

 • w ciągu ostatnich siedmiu dni stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgowej
 • występuje u pacjenta choroba nerek lub wątroby
 • wystąpiło uczulenie lub reakcja na jakikolwiek lek stosowany w leczeniu istniejącej choroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny (również stomatologiczny)
 • wystąpi stan (znany również jako zakrzepowa plamica małopłytkowa lub TTP), obejmujący gorączkę i wybroczyny podskórne z uczuciem bardzo silnego zmęczenia, dezorientacją i zażółceniem skóry i oczu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest krwawienie, które może występować w postaci:

 • krwawienia w obrębie żołądka lub jelit
 • wybroczyn
 • krwiaków (nietypowego krwawienia lub zasinienia pod skórą)
 • krwawienia z nosa
 • krwi w moczu
 • krwawienia w obrębie oka, głowy, płuc lub stawów (nieliczne przypadki)

W razie skaleczenia lub zranienia, zatamowanie krwawienia może trwać dłużej niż zwykle.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • niestrawność lub zgaga
Możliwe interakcje z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • heparyną lub innymi lekami podawanymi we wstrzyknięciu
 • tyklopidiną i innymi lekami przeciwpłytkowymi
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, włącznie z fluoksetyną lub fluwoksaminą
 • omeprazolem lub ezomeprazolem
 • flukonazolem lub worykonazolem
 • efawirenzem lub innymi lekami przeciwretrowirusowymi
 • karbamazepiną
 • moklobemidem
 • repaglinidem
 • opioidami
 • paklitakselem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Dzieci

Nie należy podawać leku dzieciom, gdyż nie ma on działania leczniczego w tej grupie pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Plavix nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Plavix?

Leki przeciwpłytkowe, do których należy Plavix, zapobiegają zlepianiu się płytek krwi podczas krzepnięcia, przez co zmniejszają możliwość tworzenia się zakrzepów krwi - procesu, który nazywa się zakrzepicą.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Plavix?

Lek Plavix stosuje się u dorosłych, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych, co może prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic, takich jak udar mózgu, zawał mięśnia sercowego lub nawet zgon.

Lek Plavix stosowany jest w przypadku, kiedy u pacjenta:

 • stwierdzono stwardnienie tętnic (zwane miażdżycą naczyń krwionośnych)
 • poprzednio wystąpił zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub stwierdzono u niego chorobę tętnic obwodowych
 • wystąpił silny ból w klatce piersiowej, znany jako niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego
 • stwierdzono migotanie przedsionków i nie może przyjmować leków z grupy „doustnych leków przeciwzakrzepowych" (antagonistów witaminy K)

Dawkowanie

Jak stosować lek Plavix?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Zalecaną dawką jest jedna tabletka 75 mg leku Plavix na dobę, przyjmowana doustnie podczas posiłku lub niezależnie od niego, o tej samej porze każdego dnia.

Dorośli z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego:

Początek leczenia zaczyna się przyjęciem 300 mg klopidogrelu (1 tabletka po 300 mg lub 4 tabletki po 75 mg) przez pacjenta. Następnie zalecaną dawką jest 1 tabletka 75 mg leku Plavix na dobę, jak opisano powyżej.

W celu zwiększenia działania leku, może być stosowany łącznie z kwasem acetylosalicylowym.

Plavix należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Plavix:

Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania leku Plavix:

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Plavix, ale przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od czasu, kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyć tabletkę, a potem następną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Jeśli pacjent zapomni o tym na dłużej niż 12 godzin, należy zażyć następną pojedynczą dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Plavix:

Nie należy przerywać leczenia, chyba że jest to zalecenie lekarza. Przed przerwaniem leczenia należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Plavix?

Leku Plavix nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na klopidogrel lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • schorzenia, które obecnie powoduje krwawienie, takie jak wrzód żołądka lub krwawienie w obrębie mózgu
 • ciężkiej choroby wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Plavix może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią:

 • gorączka
 • objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia
 • objawy zaburzeń czynności wątroby: zażółcenie skóry i (lub) oczu
 • obrzęk ust lub zaburzenia skóry: wysypka i świąd oraz powstawanie pęcherzy na skórze

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest krwawienie, które może występować w postaci:

 • krwawienia w obrębie żołądka lub jelit
 • wybroczyn
 • krwiaków (nietypowego krwawienia lub zasinienia pod skórą)
 • krwawienia z nosa
 • krwi w moczu
 • krwawienia w obrębie oka, głowy, płuc lub stawów (nieliczne przypadki)

W razie skaleczenia lub zranienia, zatamowanie krwawienia może trwać dłużej niż zwykle.

Działaniami niepożądanymi, jakie mogą jeszcze wystąpić są:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • niestrawność lub zgaga

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • owrzodzenie żołądka
 • wymioty
 • nudności
 • zaparcie
 • nadmiar gazów w żołądku lub jelitach
 • wysypki
 • świąd
 • zawroty głowy
 • uczucie ścierpnięcia lub zdrętwienia

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka
 • silne bóle brzucha z lub bez bólu pleców
 • gorączka
 • trudności w oddychaniu, czasami skojarzone z kaszlem
 • uogólnione reakcje alergiczne
 • obrzęk ust
 • pęcherze skórne
 • alergia skórna
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • stan dezorientacji
 • omamy
 • bóle stawów
 • bóle mięśniowe
 • zaburzenia smaku

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje nadwrażliwości z bólem w klatce piersiowej lub bólem brzucha
 • utrzymujące się objawy niskiego stężenia cukru we krwi

Ponadto mogą wystąpić zmiany w wynikach badań krwi lub moczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy omówić leczenie z lekarzem, szczególnie jeśli u pacjenta:

 • istnieje ryzyko krwawienia z powodu: wrzodu żołądka, zaburzenia krzepnięcia krwi, doznanego ostatnio ciężkiego urazu, przebytego ostatnio zabiegu chirurgicznego (również stomatologicznego), zabiegu chirurgicznego planowanego w ciągu następnych siedmiu dni (również zabiegu stomatologicznego)
 • w ciągu ostatnich siedmiu dni stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgowej
 • występuje choroba nerek lub wątroby
 • wystąpiło uczulenie lub reakcja na jakikolwiek lek stosowany w leczeniu istniejącej choroby

Podczas przyjmowania leku Plavix:

 • należy poinformować lekarza o planowanym zabiegu chirurgicznym (również stomatologicznym)
 • należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli wystąpi stan (znany również jako zakrzepowa plamica małopłytkowa lub TTP), obejmujący gorączkę i wybroczyny podskórne, które mogą wyglądać jak czerwone punktowe plamki z uczuciem bardzo silnego zmęczenia, dezorientacją i zażółceniem skóry i oczu
 • w przypadku skaleczenia lub zranienia zatamowanie krwawienia może trwać dłużej niż zwykle
 • lekarz może zalecić wykonanie badań krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Plavix a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Plavix, powinna niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Plavix a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Plavix może wywoływać krwawienia. Lekami, które mogą dodatkowo zwiększać ich ryzyko są:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • heparyna lub inne leki podawane we wstrzyknięciu
 • tyklopidina i inne leki przeciwpłytkowe
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, włącznie z fluoksetyną lub fluwoksaminą

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • omeprazol lub ezomeprazol
 • flukonazol lub worykonazol
 • efawirenz lub inne leki przeciwretrowirusowe
 • karbamazepinę
 • moklobemid
 • repaglinid
 • opioidy
 • paklitaksel

Kwas salicylowy nasila działanie leku Plavix, stąd często oba leki stosowane są jednocześnie, aby terapia była bardziej skuteczna.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Plavix a alkohol

Brak danych.

Plavix a prowadzenie pojazdów

Lek Plavix nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Plavix?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • jeśli Plavix jest pakowany w blistry PVC/PVDC/Aluminium, przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • jeśli Plavix jest pakowany w blistry z aluminium, brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Plavix a ciąża
Plavix a karmienie piersią
Interakcje
Plavix a alkohol
Plavix a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki