Kategorie

Plavocorin (Clopidogrelum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Plavocorin?

Lek Plavocorin zawiera jako substancję czynną klopidogrel. Klopidogrel należy do grupy tzw. leków przeciwpłytkowych.

Podstawowe informacje

NazwaPlavocorin
Nazwa międzynarodowaClopidogrelum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klopidogrel

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH 112)
 • hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona
 • olej roślinny uwodorniony
 • hypromeloza 6cP
 • tytanu dwutlenek
 • makrogol 400
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwzakrzepowe

Zastosowanie

Zapobieganie zakrzepicy i jej następstw, np. udaru mózgu, miażdżycy, zawału mięśnia sercowego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na klopidogrel lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • schorzenie, które obecnie powoduje krwawienie, takie jak wrzód żołądka lub krwawienie w obrębie mózgu
 • ciężka choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas stosowania leku istnieje ryzyko krwawienia z powodu: wrzodu żołądka, zaburzenia krzepnięcia krwi, doznanego ostatnio ciężkiego urazu, przebytego ostatnio zabiegu chirurgicznego (również stomatologicznego), zabiegu chirurgicznego planowanego w ciągu następnych siedmiu dni (również zabiegu stomatologicznego)
 • w przypadku skaleczenia lub zranienia zatamowanie krwawienia może trwać dłużej niż zwykle
 • lekarz może zalecić wykonanie badań krwi

Należy uprzedzić lekarza, jeżeli:

 • w ciągu ostatnich siedmiu dni stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgowej
 • występuje u pacjenta choroba nerek lub wątroby
 • wystąpiło uczulenie lub reakcja na jakikolwiek lek stosowany w leczeniu istniejącej choroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny (również stomatologiczny)
 • wystąpi stan (znany również jako zakrzepowa plamica małopłytkowa lub TTP), obejmujący gorączkę i wybroczyny podskórne z uczuciem bardzo silnego zmęczenia, dezorientacją i zażółceniem skóry i oczu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • niestrawność lub zgaga
Możliwe interakcje z
 • innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • heparyną lub innymi preparatami zmniejszającymi krzepliwość krwi podawanymi w iniekcji
 • omeprazolem, esomeprazolem
 • flukonazolem, worykonazolem
 • karbamazepiną
 • tyklopidyną i innymi lekami przeciwpłytkowymi
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) np. fluoksetyną, fluwoksaminą
 • moklobemidem
 • efawirenzem
 • repaglinidem
 • paklitakselem
 • opioidami
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Plavocorin w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Plavocorin.

Dzieci

Nie należy podawać leku Plavocorin dzieciom, gdyż nie ma on działania leczniczego w tej grupie pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Plavocorin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Plavocorin?

Leki przeciwpłytkowe, do których należy Plavocorin, zapobiegają zlepianiu się płytek krwi podczas krzepnięcia, przez co zmniejszają możliwość tworzenia się zakrzepów krwi - procesu, który nazywa się zakrzepicą.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Plavocorin?

Lek Plavocorin stosuje się u dorosłych, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych, co może prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic, takich jak udar mózgu, zawał mięśnia sercowego lub nawet zgon.

Lek Plavocorin stosowany jest w przypadku, kiedy u pacjenta:

 • stwierdzono stwardnienie tętnic (zwane miażdżycą naczyń krwionośnych)
 • poprzednio wystąpił zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub stwierdzono u niego chorobę tętnic obwodowych
 • wystąpił silny ból w klatce piersiowej, znany jako niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego
 • stwierdzono migotanie przedsionków i nie może przyjmować leków z grupy „doustnych leków przeciwzakrzepowych"

Dawkowanie

Jak stosować lek Plavocorin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Zalecaną dawką jest 75 mg na dobę, przyjmowane doustnie podczas posiłku lub niezależnie od niego, o tej samej porze każdego dnia.

Dorośli z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego:

Początek leczenia zaczyna się przyjęciem 300 mg klopidogrelu. Następnie zalecaną dawką jest 75 mg na dobę, jak opisano powyżej.

W celu zwiększenia działania leku może być stosowany łącznie z kwasem acetylosalicylowym.

Plavocorin należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Plavocorin:

Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie przyjęcia leku Plavocorin:

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Plavocorin, ale przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od czasu, kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyć tabletkę, a potem następną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Jeśli pacjent zapomni o tym na dłużej niż 12 godzin, należy zażyć następną pojedynczą dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Plavocorin:

Nie należy przerywać leczenia, chyba że jest to zalecenie lekarza. Przed przerwaniem leczenia należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Plavocorin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Plavocorin?

Leku Plavocorin nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na klopidogrel lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • schorzenia, które obecnie powoduje krwawienie, takie jak wrzód żołądka lub krwawienie w obrębie mózgu
 • ciężkiej choroby wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Plavocorin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Plavocorin wystąpią:

 • gorączka
 • objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia
 • objawy zaburzeń czynności wątroby: zażółcenie skóry i (lub) oczu
 • obrzęk ust lub zaburzenia skóry: wysypka i świąd oraz powstawanie pęcherzy na skórze

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest krwawienie, które może występować w postaci:

 • krwawienia w obrębie żołądka lub jelit
 • wybroczyn
 • krwiaków (nietypowego krwawienia lub zasinienia pod skórą)
 • krwawienia z nosa
 • krwi w moczu
 • krwawienia w obrębie oka, głowy, płuc lub stawów (nieliczne przypadki)

W razie skaleczenia lub zranienia, zatamowanie krwawienia może trwać dłużej niż zwykle.

Pozostałe działania niepożądane:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • niestrawność lub zgaga

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • uczucie mrowienia i drętwienia
 • wrzód żołądka
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • wymioty
 • nudności
 • zaparcie
 • nadmiar gazów w żołądku lub jelitach
 • wysypki skórne i świąd

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy pochodzenia obwodowego
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka
 • silny ból brzucha z bólem lub bez bólu pleców
 • zapalenie trzustki
 • zapalenie jelit
 • gorączka
 • trudności w oddychaniu, czasami z kaszlem
 • uogólnione reakcje alergiczne (np. odczucie gorąca z nagłym dyskomfortem, kończące się omdleniem)
 • obrzęk błony śluzowej jamy ustnej
 • pęcherze na skórze
 • alergie skórne
 • zapalenie jamy ustnej
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
 • zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną
 • dezorientacja
 • omamy
 • ból stawów
 • ból mięśni
 • zmiany lub utrata odczuwania smaku

Częstość nieznana:

 • reakcje nadwrażliwości z bólem w klatce piersiowej lub bólem brzucha
 • utrzymujące się objawy małego stężenia glukozy we krwi

Ponadto mogą wystąpić zmiany w wynikach badań krwi lub moczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy omówić leczenie z lekarzem, szczególnie jeśli u pacjenta:

 • istnieje ryzyko krwawienia z powodu: wrzodu żołądka, zaburzenia krzepnięcia krwi, doznanego ostatnio ciężkiego urazu, przebytego ostatnio zabiegu chirurgicznego (również stomatologicznego), zabiegu chirurgicznego planowanego w ciągu następnych siedmiu dni (również zabiegu stomatologicznego)
 • w ciągu ostatnich siedmiu dni stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgowej
 • występuje choroba nerek lub wątroby
 • wystąpiło uczulenie lub reakcja na jakikolwiek lek stosowany w leczeniu istniejącej choroby

Podczas przyjmowania leku Plavocorin:

 • należy poinformować lekarza o planowanym zabiegu chirurgicznym (również stomatologicznym)
 • należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli wystąpi stan (znany również jako zakrzepowa plamica małopłytkowa lub TTP), obejmujący gorączkę i wybroczyny podskórne, które mogą wyglądać jak czerwone punktowe plamki z uczuciem bardzo silnego zmęczenia, dezorientacją i zażółceniem skóry i oczu
 • w przypadku skaleczenia lub zranienia zatamowanie krwawienia może trwać dłużej niż zwykle
 • lekarz może zalecić wykonanie badań krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Plavocorin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Plavocorin, powinna niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Plavocorin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Plavocorin.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Plavocorin może wywoływać krwawienia. Lekami, które mogą dodatkowo zwiększać ich ryzyko są:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • heparyna lub inne leki podawane we wstrzyknięciu
 • tyklopidina i inne leki przeciwpłytkowe
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, włącznie z fluoksetyną lub fluwoksaminą

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent otrzymuje:

 • omeprazol lub ezomeprazol
 • flukonazol lub worykonazol
 • efawirenz lub inne leki przeciwretrowirusowe
 • karbamazepinę
 • moklobemid
 • repaglinid
 • opioidy
 • paklitaksel

Kwas salicylowy nasila działanie leku Plavocorin, stąd często oba leki stosowane są jednocześnie, aby terapia była bardziej skuteczna.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Plavocorin a alkohol

Brak danych.

Plavocorin a prowadzenie pojazdów

Lek Plavocorin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Plavocorin?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego