Poradnik
Płyn Ringera z mleczanami (Produkt złożony)

Płyn Ringera z mleczanami (Produkt złożony)

Płyn Ringera z mleczanami jest wodnym roztworem soli, którego skład jest bardzo zbliżony do zewnątrzkomórkowego płynu w organizmie. Może być stosowany do rozpuszczenia lub rozcieńczenia koncentratów elektrolitów i leków niewykazujących niezgodności.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPłyn Ringera z mleczanami
Nazwa międzynarodowaProdukt złożony
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • chlorek sodu: 6,00 g na litr
 • chlorek potasu: 0,40 g na litr
 • dwuwodny chlorek wapnia : 0,27 g na litr
 • mleczan sodu: 6,34 g na litr
PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna
 • chlorek sodu
 • chlorek potasu
 • dwuwodny chlorek wapnia
 • mleczan sodu
Skład - substancje pomocnicze
 • woda do wstrzykiwań
 • kwas solny
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania
 • 100 ml
 • 250 ml
 • 500 ml
 • 1000 ml
Działanie / właściwości

Wypełnienie łożyska naczyniowego oraz przywrócenie równowagi wodno - elektrolitowej.

Zastosowanie
 • pacjent jest odwodniony
 • u pacjenta występuje zbyt mała objętość krwi w naczyniach krwionośnych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent jest przewodniony
 • leczenie kwasicy mleczanowej
 • zastoinowa niewydolność serca
 • zbyt wysokie stężenie we krwi sodu, chloru, potasu lub wapnia
 • sytuacje, w których przeciwwskazane jest podawanie sodu
 • równoczesne podawanie glikozydów naparstnicy i leków moczopędnych oszczędzających potas
 • niewydolność wątroby
 • wysokie stężenie mleczanów we krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zastoinowa niewydolność serca
 • niewydolność nerek
 • obrzęki wywołane zatrzymaniem sodu w organizmie
 • pacjent przyjmuje kortykosteroidy
 • niewydolność oddechowa
 • stan mogący powodować zwiększone stężenie wazopresyny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • reakcje alergiczne, czasami poważne takie jak miejscowa lub uogólniona pokrzywka, wysypka i rumień, świąd, obrzęk skóry, obrzęk twarzy i (lub) krtani (obrzęk Quinckego)
 • zaburzenia elektrolitowe
 • objawy ze strony układu oddechowego: uczucie zatkania nosa, kaszel, kichanie, skurcz oskrzeli i (lub) trudności w oddychaniu

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie niepokoju
 • niewydolność serca u pacjentów z zaburzeniami pracy serca lub z obrzękiem płuc
 • ucisk w klatce piersiowej
 • ból w klatce piersiowej z przyspieszeniem czynności serca (tachykardia) lub zwolnieniem czynności serca (bradykardia)
 • świąd
 • przewodnienie
Możliwe interakcje z
 • glikozydami naparstnicy
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
Ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Płyn Ringera z mleczanami?

Lek Płyn Ringera z mleczanami uzupełnia w organizmie pacjenta niedobory płynów i elektrolitów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Płyn Ringera z mleczanami?

Lek Płyn Ringera z mleczanami stosuje się w następujących sytuacjach:

 • pacjent jest odwodniony np. z powodu biegunki lub wymiotów
 • u pacjenta występuje zbyt mała objętość krwi w naczyniach krwionośnych z powodu poparzenia, ubytku wody i elektrolitów po zabiegu chirurgicznym lub wstrząsu krwotocznego 

Dawkowanie

Jak stosować lek Płyn Ringera z mleczanami ?

Ten lek jest podawana przez personel medyczny. Dawkowanie jest ustalone przez lekarza w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta, jego wieku, masy ciała i wyników badań laboratoryjnych.

Lekarz będzie w trakcie infuzji oraz na samym początku infuzji monitorował ilość płynów w organizmie, kwasowość krwi, przepływ moczu i stężenie elektrolitów we krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Zastosowanie większej dawki może spowodować przewodnienie organizmu oraz przeciążenie substancjami rozpuszczonymi w płynie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Płyn Ringera z mleczanami?

Leku Płyn Ringera z mleczanami nie powinno się stosować, jeśli występuje którykolwiek ze stanów:

 • uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent jest przewodniony
 • w leczeniu kwasicy mleczanowej

Stosowanie leku nie jest wskazane, jeśli występuje:

 • zastoinowa niewydolność serca
 • zbyt wysokie stężenie we krwi sodu, chloru, potasu lub wapnia
 • sytuacje, w których przeciwwskazane jest podawanie sodu
 • równoczesne podawanie glikozydów naparstnicy i leków moczopędnych oszczędzających potas
 • niewydolność wątroby
 • wysokie stężenie mleczanów we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Płyn Ringera z mleczanami może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • reakcje alergiczne, czasami poważne takie jak miejscowa lub uogólniona pokrzywka, wysypka i rumień, świąd, obrzęk skóry, obrzęk twarzy i (lub) krtani (obrzęk Quinckego)
 • zaburzenia elektrolitowe
 • objawy ze strony układu oddechowego: uczucie zatkania nosa, kaszel, kichanie, skurcz oskrzeli i (lub) trudności w oddychaniu

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie niepokoju
 • niewydolność serca u pacjentów z zaburzeniami pracy serca lub z obrzękiem płuc
 • ucisk w klatce piersiowej
 • ból w klatce piersiowej z przyspieszeniem czynności serca lub zwolnieniem czynności serca
 • świąd
 • przewodnienie

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • napady drgawkowe (wywołane zasadowicą)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • obrzęki spowodowane przewodnieniem lub przeciążeniem sodem
 • podczas stosowania dużych ilości leku może wystąpić rozcieńczenie składników krwi np. czynników krzepnięcia i innych białek osocza oraz zmniejszenie hematokrytu (parametr oceniany w badaniu krwi)
 • niskie stężenie sodu we krwi (hiponatremia) mogące prowadzić do uszkodzenia mózgu i zgonu spowodowanego obrzękiem mózgu

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane związane z techniką podawania:

 • podwyższenie temperatury ciała
 • zakażenie w miejscu podania
 • zakrzepica żyły (powstanie zapalenia i niewielkich zakrzepów krwi objawiające się wyczuwalnym stwardnieniem żyły, zaczerwienieniem wokół niej, bólem i tkliwością)
 • zapalenie żyły rozprzestrzeniające się z miejsca wkłucia
 • wynaczynienie (przedostanie się leku poza żyłę)
 • hiperwolemia (zbyt duża objętość krwi w naczyniach krwionośnych)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność przy podawaniu leku Płyn Ringera z mleczanami, jeśli u pacjenta występują następujące stany:

 • zastoinowa niewydolność serca
 • niewydolność nerek
 • obrzęki wywołane zatrzymaniem sodu w organizmie
 • pacjent przyjmuje kortykosteroidy

U tych pacjentów płyn Ringera z mleczanami będzie podawany ostrożnie z powodu ryzyka wystąpienia:

 • powikłań związanych z objętością podanego roztworu i ilości podanych elektrolitów
 • przeciążenia układu krążenia z obrzękiem płuc
 • zasadowicy metabolicznej
 • zaburzeń wykorzystywania jonów mleczanowych u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, a zwłaszcza z niewydolnością wątroby, u których stężenie jonów mleczanowych jest zwiększone

Przed podaniem leku Płyn Ringera z mleczanami należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjent ma:

 • niewydolność serca
 • niewydolność oddechową
 • stan mogący powodować zwiększone stężenie wazopresyny

Zwiększone stężenie wazopresyny może występować, jeśli:

 • u pacjenta występowała nagła lub poważna choroba
 • pacjent odczuwa silny ból
 • pacjent przebył operację
 • u pacjenta występuje infekcja, oparzenie, choroba ośrodkowego układu nerwowego
 • u pacjenta występują choroby związane z czynnością serca, wątroby lub nerek
 • pacjent przyjmuje pewne leki

Obniżone stężenie wazoporesyny może spowodować obniżenie stężenia sodu we krwi, co może prowadzić do wystąpienia bólu głowy, nudności, drgawek, letargu, śpiączki, obrzęku mózgu i zgonu. Zwiększone ryzyko obrzęku mózgu występuje u dzieci, kobiet, pacjentów z zaburzeniami objętości płynu mózgowego.

Pacjenci powinni być ściśle monitorowani.

Lekarz zaleci kontrolowanie stężenia potasu we krwi u pacjentów z ryzykiem hiperkaliemii.

Lekarz nie zaleci stosowania leku Płyn Ringera z mleczanami podczas przetaczania krwi przez ten sam zestaw ze względu na zawartość wapnia oraz ryzyko wykrzepiania.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Płyn Ringera z mleczanami a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży, jeśli lekarz uzna to za konieczne. Należy zachować ostrożnośc gdy lek jest podawany w czasie porodu, gdyż w skojarzeniu z oksytocyną może wywołać hiponatremię.

Płyn Ringera z mleczanami a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy przyjmować leku Płyn Ringera z mleczanami łącznie z:

 • glikozydami naparstnicy; połączenie to może prowadzić do zagrażających życiu zaburzeń pracy serca
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, może dojść do wysokiego stężenia potasu we krwi.

Należy zachować ostrożność stosując Płyn Ringera z mleczanami łącznie z następującymi lekami:

 • diuretyki tiazydowe
 • inhibitory konwertazy angiotensyny
 • takrolimus
 • kortykosteroidy
 • kortykotropina

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje leki wpływające na działanie wazopresyny:

 • leki przeciwcukrzycowe (chloropropamid)
 • leki zmniejszające stężenie cholesterolu (klofibrat)
 • leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina)
 • leki o budowie chemicznej zbliżonej do amfetaminy (między innymi MDMA)
 • niektóre leki przeciwnowotworowe (winkrystyna, ifosfamid, cyklofosfamid)
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w leczeniu depresji)
 • leki antypsychotyczne
 • opioidy stosowane w leczeniu silnego bólu
 • leki przeciwbólowe i (lub) przeciwzapalne (zwane także niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, NLPZ)
 • desmopresyna
 • terlipresyna
 • inne leki zwiększające ryzyko hiponatremii, w tym również wszystkie leki moczopędne i leki przeciwdrgawkowe takie jak okskarbazepina

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Płyn Ringera z mleczanami a alkohol

Brak danych.

Płyn Ringera z mleczanami a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Płyn Ringera z mleczanami?

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie zamrażać
 • stosować tylko przezroczysty roztwór
 • nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zanieczyszczenia lub zmiany zabarwienia, lub gdy opakowanie jest uszkodzone
 • niezużyta pozostałość leku nie nadaje się do dalszego stosowania

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Płyn Ringera z mleczanami a ciąża
Płyn Ringera z mleczanami a karmienie piersią
Interakcje
Płyn Ringera z mleczanami a alkohol
Płyn Ringera z mleczanami a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki