Kategorie

Polamoklav (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Polamoklav?

Polamoklav to antybiotyk zawierający dwie substancje czynne: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Lek działa bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia i jest stosowany do leczenia różnego rodzaju zakażeń występujących u dzieci i u dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaPolamoklav
Nazwa międzynarodowaAmoxicillinum + Acidum clavulanicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 500 mg + 125 mg
 • 875 mg + 125 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna
 • amoksycylina
 • kwas klawulanowy
Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu

Otoczka Opadry 06B58855 White:

 • hypromeloza 5 mPa s
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 400
 • hypromeloza 15 mPa s
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek powlekanych
 • 21 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne.

Zastosowanie
 • zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych
 • zakażenia dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym stomatologiczne
 • zakażenia kości i stawów
Przeciwwskazania
 • uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie reakcje uczuleniowe na jakikolwiek inny antybiotyk
 • zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka związane ze stosowaniem antybiotyku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • mononukleoza zakaźna
 • choroba wątroby lub nerek
 • nieregularne oddawanie moczu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki
 • nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek
 • wymioty
 • biegunka u dzieci
Możliwe interakcje z
 • allopurynolem
 • probenecydem
 • lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi
 • metotreksatem
 • mykofenolanem mofetylu
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek jest stosowany u dzieci o masie ciała większej niż 25 kg.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek ten może powodować działania niepożądane, które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Polamoklav?

Polamoklav to lek zawierający dwie substancje czynne. Amoksycylina jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania bakteriobójczego, a kwas klawulanowy przeciwdziała zahamowaniu działania amoksycyliny.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Polamoklav?

Polamoklav jest stosowany u dzieci i u dorosłych w leczeniu zakażeń:

 • ucha środkowego i zatok przynosowych
 • dróg oddechowych
 • dróg moczowych
 • skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne
 • kości i stawów

Dawkowanie

Jak stosować lek Polamoklav?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania:

 • lek przyjmować z posiłkiem
 • tabletki połykać w całości, popijając szklanką wody
 • zachować równe, co najmniej 4 - godzinne odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami, nie przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny
 • lek stosować maksymalnie przez 2 tygodnie

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej

Dawka zwykle stosowana to:

 • 1 tabletka 2 razy na dobę - Polamoklav 875 mg + 125 mg
 • 1 tabletka 3 razy na dobę - Polamoklav 500 mg + 125 mg

Zaburzenia czynności nerek

Lekarz może zalecić inną dawkę leku Polamoklav lub zastosowanie innego leku.

Zaburzenia czynności wątroby

Może być konieczne częstsze wykonywanie badań krwi w celu sprawdzenia funkcjonowania wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym jeżeli wystąpią następujące objawy:

 • podrażnienie żołądka i jelit - nudności, wymioty lub biegunka
 • drgawki

Pominięcie zastosowania dawki leku

Pominiętą dawkę należy przyjąć jak najszybciej, a przed przyjęciem kolejnej należy odczekać około 4 godzin. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Polamoklav należy przyjmować do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Przyjęcie wszystkich dawek jest konieczne do całkowitego zwalczenia zakażenia i zapobiegnięcia jego nawrotowi.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polamoklav?

Leku nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkich reakcji uczuleniowych na jakikolwiek inny antybiotyk, obejmujących wysypkę skórną, obrzęk twarzy lub gardła
 • zaburzeń czynności wątroby lub żółtaczki związanej ze stosowaniem antybiotyku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Polamoklav może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Polamoklav i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którakolwiek z wymienionych poniżej reakcji uczuleniowych:

 • wysypka skórna
 • zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe, wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów
 • gorączka
 • ból stawów
 • obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie
 • obrzęk, czasami obejmujący twarz lub gardło (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu
 • omdlenie

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • zapalenie jelita grubego: wodnista biegunka zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, ból brzucha, gorączka
 • żółtaczka, powodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, co może spowodować żółte zabarwienie skóry i białek oczu
 • zapalenie kanalików nerkowych
 • przedłużenie czasu krzepnięcia krwi
 • pobudzenie ruchowe
 • drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku Polamoklav lub z chorobami nerek)
 • czarny język, który wygląda jak włochaty

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka u dorosłych

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki
 • nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek
 • wymioty
 • biegunka u dzieci

Niezbyt często działania (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka na skórze
 • świąd
 • pokrzywka
 • niestrawność
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi - rumień wielopostaciowy)
 • mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi
 • mała liczba białych komórek krwi

Częstość nieznana:

 • reakcje uczuleniowe
 • zapalenie jelita grubego
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • ciężkie reakcje skórne: - rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (pęcherzowy rumień wielopostaciowy - zespół Stevensa-Johnsona), i cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (zespół Lyella)
 • rozsiana czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe wypełnione ropą pęcherzyki (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry)
 • czerwona, łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona osutka krostkowa)
 • objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi wynikami badań krwi (w tym zwiększeniem liczby krwinek białych (eozynofilia) oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych); polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi
 • znacznego stopnia zmniejszenie liczby białych komórek krwi
 • mała liczba czerwonych komórek krwi (niedokrwistość hemolityczna)
 • kryształy w moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Środki ostrożności:

 • mononukleoza zakaźna
 • choroba wątroby lub nerek
 • nieregularne oddawanie moczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polamoklav a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Polamoklav a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Substancje czynne leku przenikają do mleka matki i mogą wywołać działania niepożądane u dziecka. Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje:

 • allopurynol - po przyjęciu leku Polamoklav może wystąpić skórna reakcja alergiczna
 • probenecyd - lekarz może zmodyfikować dawkę leku Polamoklav
 • leki zmniejszające krzepliwość krwi - może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi
 • metotreksat
 • mykofenolan mofetylu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polamoklav a alkohol

Brak informacji na temat możliwych interakcji leku z alkoholem.

Polamoklav a prowadzenie pojazdów

Lek ten może powodować reakcje alergiczne, zawroty głowy i drgawki, które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Polamoklav?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego