Kategorie

Polhumin Mix-5 (Insulinum humanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Polhumin Mix-5?

Insulina Polhumin Mix-5 jest ludzką insuliną wytworzoną z wykorzystaniem technik genetycznych w bakteriach Escherichia coli. Jest to insulina identyczna do insuliny wytwarzanej przez organizm ludzki. Jej działanie polega między innymi na obniżeniu stężenia cukru we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaPolhumin Mix-5
Nazwa międzynarodowaInsulinum humanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 j.m./ ml

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Insulina ludzka

Skład - substancje pomocnicze
 • siarczan protaminy
 • dwunastowodny fosforan disodu
 • fenol
 • metakrezol
 • glicerol
 • chlorek cynku (4% roztwór Zn2+)
 • kwas solny (roztwór 0,1 mol/ l)
 • wodorotlenek sodu (roztwór 0,1 mol/ l)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

5 wkładów po 3 ml

Działanie / właściwości

Obniżenie stężenia glukozy we krwi.

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na tę insulinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • objawy mogące wskazywać na zbliżający się stan hipoglikemii
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • u osób po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszane były osłabione, słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy ostrzegawcze hipoglikemii
 • po alkoholu zapotrzebowanie na insulinę zmienia się
 • należy poinformować lekarza o wszystkich stanach chorobowych chorobie wątroby lub nerek, lekarz odpowiednio dostosuje dawkę insuliny
 • należy poinformować lekarza o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością wykonywania wstrzyknięć i przyjmowania posiłków o innych porach niż w domu
 • należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia, aby zapobiegać powstawaniu zmian skórnych
 • hipoglikemia, mogąca być konsekwencją podania zbyt dużej dawki insuliny
 • hiperglikemia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • miejscowa reakcja alergiczna (zaczerwienienie, obrzęk, świąd, ból i krwiak w miejscu wstrzyknięcia) objawy te występują w miejscu wstrzyknięcia i ustępują w czasie trwania leczenia
Możliwe interakcje z
 • estrogenami
 • hormonami tarczycy
 • związkami litu
 • danazolem
 • środkami sympatykomimetycznymi
 • kwasem nikotynowym
 • steroidami
 • fenytoiną
 • lekami β-adrenolitycznymi
 • niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • salicylanami
 • analogami somatostatyny
 • alkoholem etylowym
Ciąża

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki.

Karmienie piersią

Lek może być stosowany przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci. Dawkowanie ustala lekarz na podstawie fizjologicznych potrzeb życiowych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, gdy pacjent czuje zbliżający się stan hipoglikemii. Jeśli stan hipoglikemii pojawia się często lub pacjent nie jest w stanie rozpoznać jej objawów, konieczny jest kontakt z lekarzem. Hipoglikemia obniża zdolność koncentracji oraz spowalnia szybkość reakcji.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Polhumin Mix-5?

Polhumin Mix-5 jest lekiem o pośrednim czasie działania. Oznacza to, że początek działania, polegający na zmniejszeniu stężenia cukru we krwi, występuje po ok. 30 minutach po wstrzyknięciu, maksimum działania występuje po 2-8 godzinach, a całkowity czas działania wynosi do 24 godzin.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Polhumin Mix-5?

Lek Polhumin Mix-5 stosuje się w leczeniu cukrzycy.

Dawkowanie

Jak stosować lek Polhumin Mix-5?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

 • dawka ustalana jest przez lekarza na podstawie wieku pacjenta, stanu zdrowia, aktywności ruchowej, stosowania innych leków
 • dawka jest ustalana na podstawie regularnego kontrolowania stężenia cukru we krwi i moczu, którą należy kontynuować również w trakcie leczenia
 • przy każdej zmianie insuliny, konieczna jest zmiana dawkowania pod kontrolą lekarza
 • insulinę można podawać wyłącznie we wstrzyknięciach podskórnych (okolice brzucha, pośladki, udo lub górną część ramienia)

Przygotowanie insuliny we wkładach:

 • przed umieszczeniem wkładu we wstrzykiwaczu, należy go dokładnie obrócić (około 10 razy) do góry i na dół, tak by szklana kulka swobodnie mogła się przemieszczać od jednego do drugiego końca wkładu, aż uzyskany roztwór będzie mętny, mleczny
 • jeśli wkład znajduje się we wstrzykiwaczu, wstrzykiwacz należy obrócić tak, jak opisano powyżej, czynności te należy wykonywać przed każdym wstrzyknięciem

Wykonanie wstrzyknięcia:

 • ująć skórę między dwa palce, a następnie wbić igłę w fałd skóry pod kątem około 45° i wstrzyknąć insulinę pod skórę
 • wyciągnąć igłę i lekko ucisnąć miejsce wstrzyknięcia na kilka sekund, aby zapobiec wyciekaniu insuliny

Igły są jednorazowego użytku, nie należy używać ich powtórnie ani dzielić się igłami i wstrzykiwaczami z innymi osobami. Wkład może być używany aż do wyczerpania jego zawartości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku może wystąpić hipoglikemia. Postępowanie:

 • w stanach lekkiej i umiarkowanej hipoglikemii należy natychmiast spożyć rozpuszczone w wodzie 2-5 kostek lub łyżeczek cukru albo szklankę napoju zawierającego cukier. Nie należy przyjmować insuliny, jeżeli objawy wskazują na możliwość wystąpienia hipoglikemii. Zawsze należy mieć przy sobie cukier, słodycze, ciastka lub sok owocowy.
 • w ciężkiej hipoglikemii, kiedy pacjent traci przytomność, osoba przeszkolona powinna podać glukagon. Od razu po odzyskaniu przytomności należy spożyć cukier lub przekąskę zawierającą cukier. Jeśli pacjent nie odzyskuje przytomności po podaniu glukagonu, powinien być leczony w szpitalu.

W przypadku utraty przytomności przez chorego należy ułożyć go na boku i natychmiast uzyskać poradę medyczną. Nieprzytomnej osobie nie należy podawać pożywienia ani picia ze względu na możliwość zachłyśnięcia.

Gdy dojdzie do hipoglikemii z utratą przytomności lub epizody hipoglikemii zdarzają się często, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego, może zaistnieć konieczność zmiany dawki insuliny, pory jej przyjmowania, zmiana diety i aktywności fizycznej.

Pominięcie zastosowania leku

Istnieje możliwość wystąpienia hiperglikemii. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to tylko możliwe jeśli czas do podania kolejnej dawki jest wystarczająco długi.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polhumin Mix-5?

Leku Polhumin Mix-5 nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na insulinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • objawów mogących wskazywać na zbliżający się stan hipoglikemii (niski poziom cukru we krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Polhumin Mix-5 może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • miejscowa reakcja alergiczna (zaczerwienienie, obrzęk, świąd, ból i krwiak w miejscu wstrzyknięcia) objawy te występują w miejscu wstrzyknięcia i ustępują w czasie trwania leczenia

Niezbyt częste (mniej niż 1 na 100 osób):

 • lipodystrofia (zgrubienia lub zagłębienia w skórze)
 • lipoatrofia (obkurczenie tkanki tłuszczowej)

Bardzo rzadkie (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • uogólniona reakcja uczuleniowa objawiająca się uogólnioną wysypką skórną, swędzeniem, potami, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, obrzękiem naczynioruchowym, trudnościami w oddychaniu, kołataniem serca, spadkiem ciśnienia krwi i omdleniem/utratą przytomności

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polhumin Mix-5 należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • u osób po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszane były osłabione, słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy ostrzegawcze hipoglikemii. Przy braku objawów lub często występującej hipoglikemii konieczna jest konsultacja z lekarzem.
 • po alkoholu zapotrzebowanie na insulinę zmienia się
 • należy poinformować lekarza o wszystkich stanach chorobowych chorobie wątroby lub nerek, lekarz odpowiednio dostosuje dawkę insuliny
 • należy poinformować lekarza o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością wykonywania wstrzyknięć i przyjmowania posiłków o innych porach niż w domu
 • należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia, aby zapobiegać powstawaniu zmian skórnych

Hipoglikemia

Może być konsekwencją podania zbyt dużej dawki insuliny w przypadku:

 • opóźnienia lub pominięcia posiłku
 • zmniejszonej zawartości cukrów w posiłku
 • zwiększonej aktywności fizycznej bądź zwiększonej szybkością wchłaniania insuliny

Objawy hipoglikemii:

 • nadmierne pocenie się
 • osłabienie
 • głód
 • kołatanie serca
 • uczucie zimna
 • uczucie niepokoju
 • drżenie rąk
 • zaburzenia widzenia
 • bóle głowy
 • zaburzenia orientacji, drgawki, utrata przytomności- w cięższych przypadkach

Hiperglikemia

Pojawienie się hiperglikemi może być przyczyną:

 • nieprzestrzegania diety cukrzycowej
 • niewłaściwej insulinoterapii (mała dawka insuliny)
 • zwiększonego zapotrzebowania organizmu na insulinę (choroby zakaźne, operacje, urazy)
 • zmiany trybu życia (zmniejszenie aktywności fizycznej)
 • przyjmowanie innych leków, np. doustne środki antykoncepcyjne, glikokortykosteroidy czy tiazydowe leki moczopędne

Objawy hiperglikemii:

 • nadmierne pragnienie
 • utrata apetytu
 • oddawanie dużych ilości moczu
 • uczucie zmęczenia
 • senność
 • suchość skóry i śluzówek

Długotrwała hiperglikemia może spowodować wystąpienie kwasicy ketonowej (zapach acetonu z ust, przyspieszenie i pogłębienie oddechu, obecność ciał ketonowych w moczu) lub śpiączki.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polhumin Mix-5 a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Insulina Polhumin Mix-5 może być stosowana u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki insuliny. Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w 1 trymestrze i wzrasta w 2 i 3 trymestrze. W końcowym etapie ciąży zapotrzebowanie na insulinę jest około dwukrotnie wyższe w stosunku do okresu sprzed ciąży.

Polhumin Mix-5 a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Insulina Polhumin Mix-5 może być stosowana przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki zmniejszające działanie insuliny:

 • estrogeny
 • hormony tarczycy
 • związki litu
 • danazol
 • środki sympatykomimetyczne
 • kwas nikotynowy
 • steroidy
 • fenytoina

Leki nasilające działanie insuliny:

 • leki β-adrenolityczne
 • niektóre leki przeciwdepresyjne
 • salicylany
 • analogi somatostatyny
 • alkohol etylowy

Doustne leki przeciwcukrzycowe zmniejszają zapotrzebowanie na insulinę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polhumin Mix-5 a alkohol

Po spożyciu alkoholu zapotrzebowanie na insulinę może ulec zmianie.

Polhumin Mix-5 a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, gdy pacjent czuje zbliżający się stan hipoglikemii. Jeśli stan hipoglikemii pojawia się często lub pacjent nie jest w stanie rozpoznać jej objawów, konieczny jest kontakt z lekarzem. Hipoglikemia obniża zdolność koncentracji oraz spowalnia szybkość reakcji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Polhumin Mix-5?

Lek Polhumin Mix-5 należy:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz przechowywać w lodówce (2ºC – 8ºC), nie zamrażać
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • po pierwszym otwarciu wkład należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC maksymalnie przez 28 dni

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego