Poradnik
Polsen (Zolpidemi tartras)

Polsen (Zolpidemi tartras)

Lek Polsen zawiera winian zolpidemu, który należy do grupy leków zwanych lekami podobnymi do benzodiazepiny. Stosowany jest do krótkotrwałego leczenia bezsenności u osób dorosłych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPolsen
Nazwa międzynarodowaZolpidemi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Winian zolpidemu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • powidon 90
 • stearynian wapnia

Otoczka:

 • hypromeloza
 • makrogol 8000
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u osób dorosłych.

Przeciwwskazania
 • ostra niewydolność wątroby
 • nadwrażliwość na zolpidem lub którąkolwiek substancję pomocniczą 
 • zespół bezdechu sennego
 • myasthenia gravis (osłabienie mięśni)
 • ostra niewydolność oddechowa 
 • dzieci i młodzież poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjent jest uzależniony od leków i alkoholu
 • pacjent jest osobą w podeszłym wieku lub ma skłonność do złamań kości
 • pacjent z psychozami, stosujący neuroleptyki
 • u pacjenta występuje przewlekła niewydolność oddechowa
 • ryzyko samobójstw i prób samobójczych może być zwiększone u pacjentów leczonych benzodiazepinami lub lekami nasennymi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • omamy
 • pobudzenie
 • koszmary senne
 • senność
 • ból głowy, zawroty głowy
 • zaostrzenie bezsenności
 • niepamięć wsteczna (objawy amnezji mogą powodować wystąpienie nieodpowiednich zachowań)
 • biegunka
 • zmęczenie
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasenymi
 • lekami uspakajającymi lub zmniejszającymi lęki
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi takie jak fenytoina i karbamazepina
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami opioidowymi
 • fluwoksaminą i cyprofloksacyną
 • ryfampicyną
 • lekami hamującymi enzymy watrobowe
Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Zolpidem przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 18 lat ponieważ nie określono skuteczności i bezpieczeństwa.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn jeśli u pacjenta występują następujące objawy dnia następnego po przyjęciu leku:

 • pacjent czuje się ospały, senny, mieć zawroty głowy lub być zdezorientowany
 • pacjent potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji
 • niewyraźnie lub podwójnie widzenie
 • pacjent jest mniej czujny

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia powyższych objawów zaleca się zachowanie conajmniej 8 - godzinnej przerwy między przyjęciem zolpidemu w prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa Polsen?

Lek Polsen działa nasennie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Polsen?

Lek Polsen stosuje się w w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u osób dorosłych w przypadku kiedy powoduje ona wyczerpanie organizmu oraz zaburza prawidłowe funkcjonowanie.

Dawkowanie

Jak stosować lek Polsen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leku Polsen nie należy przyjmować bezpośrednio po posiłku.

Dorośli:

 • zalecana dawka leku wynosi 10 mg na 24 godziny.

Lek Polsen należy przyjmować:

 • w pojedynczym podaniu
 • bezpośrednio przed snem

Pacjent musi zachować okres conajmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Nie należy przekraczać dawki 10 mg na 24 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku:

 • zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg

Pacjenci z zaburzeniami czynności watroby:

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg

Maksymalny czas trwania leczenia wynosi 4 tygodnie, jednak zazwyczaj lek powinien być przyjmowany przez okres kilku dni do 2 tygodni.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Polsen

W przypadku przedawkowania leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawami przedawkowania jest wzmożona senność do lekkiej śpiączki, zaburzona świadomość. 

Pominięcie przyjęcia leku Polsen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polsen?

 • jesli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta wystepują ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • pacjent ma zespół bezdechu sennego (pacjent przestaje oddychać przez bardzo krótki czas podczas snu)
 • u pacjenta występuje osłabienie mięśni 
 • pacjent ma ostre i ciężkie zaburzenia oddychania
 • pacjent jest w wieku poniżej 18 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Polsen może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystapią one u każdego pacjenta.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • omamy
 • pobudzenie
 • koszmary senne
 • senność
 • ból głowy, zawroty głowy
 • zaostrzenie bezsenności
 • niepamięć wsteczna (objawy amnezji mogą powodować wystąpienie nieodpowiednich zachowań)
 • biegunka
 • zmęczenie

Niezbyt często (mogą wystapić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • splątanie
 • drażliwość
 • podwójne widzenie

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • obrzęk naczynioruchowy
 • niepokój psychoruchowy, agresja, urojenia, złość, psychoza, nieprawidłowe zachowania, chodzenie we śnie (patrz punkt 4.4), uzależnienie
 • zaburzenia świadomości
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • wysypka, świąd, pokrzywka
 • osłabienie siły mięśniowej
 • zaburzenia chodu, rozwój tolerancji lekowej, upadki (głównie u pacjentów w podeszłym wieku i w przypadku stosowania zolpidemu niezgodnie z zaleceniami)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polsen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent ma lub miał skłonność do nadużywania alkoholu lub leków. U tych pacjentów istnieje zwiększone ryzyko uzależnienia od leku Polsen, które rośnie wraz z wielkością dawki i długością jej stosownia
 • w okresie przyjmowania leku Polsen może wystąpić bezsennośc z odbicia (nasilenie bezsenności która może być następstwem odstawienia leku)
 • lek może powodować niepamięć następczą, dlatego pacjent powinien po przyjęciu leku zapewnić sobie 7-8 godzin nieprzerwanego snu
 • pacjent stosuje neuroleptyki
 • pacjent jest osobą w podeszłym wieku lub ma skłonność do złamań kości
 • jeżeli pacjent wstaje w nocy, powinien bardzo uważać, lek może powodować zmniejszenie napięcia mięśni i działanie uspokajające zwiększa ryzyko upadku, a w konsekwencji złamań biodra
 • pacjent choruje na przewlekłą niewydolność oddechową, w trakcie przyjmowania leku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej
 • pacjent ma objawy depresji lub w przeszłości miał depresję
 • ryzyko samobójstw i prób samobójczych może być zwiększone u pacjentów leczonych benzodiazepinami lub lekami nasennymi, w tym zolpidemem
 • jeśli pacjent ma myśli o samookaleczeniu lub samobójcze, należy skontaktować się z lekarzem lub natychmiast udać się do szpitala

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polsen a ciąża

Jesli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Polsen podczas ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. Jeżeli lek jest stosowany w późnym okresie ciąży lub podczas porodu, u dziecka po urodzeniu mogą wystapić objawy z odstawienia spowodowane uzależnieniem fizycznym, takie jak niska temperatura ciała, zespół wiotkiego noworodka i problemy z oddychaniem.

Polsen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zolpidem przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku nie należy łaczyć z :

 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasenymi
 • lekami uspakajającymi lub zmniejszającymi lęki
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi takie jak fenytoina i karbamazepina
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami opioidowymi
 • fluwoksaminą i cyprofloksacyną
 • ryfampicyną
 • lekami hamującymi enzymy watrobowe

Podczas jednoczesnego stosowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, setraliną i wenlafaksyną, pacjent może wiedzieć rzeczy, których nie ma w rzeczywistości (omamy wzrokowe).

Jednoczesne stosowanie leku Polsen i opioidów (silne leki przeciwbólowe, leki stosowane w leczeniu zastępczym i niektóre leki na kaszel) zwiększa ryzyko senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączka i może zagrażać zyciu. Z tego powodu jednoczesne stosowanie powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia nie są możliwe.

Ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu gruźlicy, może powodować zmniejszenie działania leku Polsen.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polsen a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu jeśli pacjent przyjmuje lek Polsen.

Polsen a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn jeśli u pacjenta występują następujące objawy dnia następnego po przyjęciu leku:

 • pacjent czuje się ospały, senny, mieć zawroty głowy lub być zdezorientowany
 • pacjent potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji
 • niewyraźnie lub podwójnie widzenie
 • pacjent jest mniej czujny

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia powyższych objawów zaleca się zachowanie conajmniej 8 - godzinnej przerwy między przyjęciem zolpidemu w prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Polsen?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Polsen a ciąża
Polsen a karmienie piersią
Interakcje
Polsen a alkohol
Polsen a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo