Kategorie

Poltram Combo Forte (Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Poltram Combo Forte?

Lek Poltram Combo Forte jest połączeniem dwóch leków przeciwbólowych, tramadolu i paracetamolu, które współdziałają w łagodzeniu bólu.

Podstawowe informacje

NazwaPoltram Combo Forte
Nazwa międzynarodowaTramadoli hydrochloridum + Paracetamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mg + 650 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tramadolu + Paracetamol

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza (6cP)
 • dwutlenek tytanu
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 3350
 • triacetyna
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

Leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi, opioidami (leki przeciwbólowe), takimi jak morfina i kodeina lub innymi lekami psychotropowymi (leki, które wpływają na nastrój i emocje)
 • jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy MAO (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) lub były one stosowane w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Poltram Combo Forte
 • ciężka niewydolność wątroby
 • padaczka, która nie jest prawidłowo leczona za pomocą zapisanych pacjentowi leków
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie innych leków zawierających paracetamol lub tramadol
 • zaburzenia wątroby lub choroba wątroby (w tym zespół Gilberta) lub żółte zabarwienie oczu, lub zażółcenie skóry
 • choroba alkoholowa wątroby bez marskości
 • jednoczesne leczenie innymi lekami, które mają wpływ na czynność wątroby
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub niedokrwistość hemolityczna
 • odwodnienie lub długotrwałe niedożywienie
 • obniżony poziom glutationu (z powodu np. posocznicy)
 • zaburzenia nerek
 • ciężkie zaburzenia oddychania, takie jak astma lub ciężkie choroby płuc
 • padaczka lub drgawki
 • uraz głowy, wstrząs lub ciężkie bóle głowy połączone z wymiotami
 • uzależnienie od jakichkolwiek leków, w tym przeciwbólowych, np. morfiny
 • planowane znieczulenie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • zawroty głowy
 • senność

Częste (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • wymioty
 • zaburzenia trawienia (zaparcia, wzdęcia, biegunka)
 • ból brzucha
 • suchość w jamie ustnej
 • świąd
 • nadmierne pocenie się
 • ból głowy
 • drżenie
 • stan splątania
 • zaburzenia snu
 • zmiany nastroju (lęk, nerwowość, euforia - stan nienaturalnie dobrego samopoczucia z tendencją do śmiechu)
Możliwe interakcje z
 • inhibitorami monoaminooksydazy lub w ciągu 2 tygodni od ich odstawienia
 • alkoholem, w tym lekami zwierającymi alkohol
 • karbamazepiną (stosowana zwykle w leczeniu padaczki lub silnych napadów bólu twarzy zwanych neuralgią nerwu twarzowego)
 • innymi opioidowymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak buprenorfina, nalbufina, pentazocyna, ponieważ działanie przeciwbólowe może ulec osłabieniu
Ciąża

Nie wolno stosować leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12. roku życia.

Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci z zaburzeniami oddychania, ponieważ objawy toksyczności tramadolu mogą być u nich nasilone.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może powodować senność oraz zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn podczas stosowania leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Poltram Combo Forte?

Lek Poltram Combo Forte wykazuje działania przeciwbólowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Poltram Combo Forte?

Lek Poltram Combo Forte jest stosowany w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Poltram Combo Forte?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady dawkowania:

 • dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie
 • należy przyjmować najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból
 • Poltram Combo Forte należy przyjmować tak krótko, jak to możliwe
 • zwykle stosowana dawka dla dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat to 1 tabletka
 • najkrótszy okres pomiędzy przyjęciem kolejnych dawek musi wynosić 6 godzin
 • nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę
 • tabletki stosuje się doustnie
 • tabletkę należy połknąć, popijając wystarczającą ilością płynu
 • tabletek nie należy kruszyć ani żuć
 • tabletkę można podzielić wzdłuż linii podziału na równe dawki

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 75 lat wydalanie tramadolu z organizmu może być opóźnione. U tych pacjentów lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby

Lek nie powinien być stosowany w przypadku ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby. W przypadku umiarkowanej niewydolności lekarz może zlecić wydłużenie odstępu czasowego między kolejnymi dawkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Poltram Combo Forte

W razie przedawkowania leku konieczny jest kontakt z lekarzem. Występuje bowiem ryzyko poważnego uszkodzenia wątroby, którego objawy mogą pojawić się później.

Objawy przedawkowania tramadolu to:

 • zwężone źrenice
 • wymioty
 • spadek ciśnienia krwi
 • szybkie bicie serca
 • omdlenie
 • zaburzenia świadomości aż do śpiączki (stanu głębokiej nieświadomości)
 • napady drgawkowe
 • trudności w oddychaniu aż do zatrzymania oddechu

Przedawkowanie paracetamolu jest niebezpieczne i może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby i nerek.

Pominięcie zastosowania leku Poltram Combo Forte

W przypadku pominięcia dawki leku ból prawdopodobnie powróci. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy powrócić do przyjmowania leku jak wcześniej.

Przerwanie stosowania leku Poltram Combo Forte

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia. Zakończenie kuracji należy omówić z lekarzem. Może on zalecić stopniowe zmniejszanie dawki leku w celu uniknięcia wystąpienia objawów niepożądanych. W razie nagłego przerwania stosowania leku Poltram Combo Forte może wystąpić złe samopoczucie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Poltram Combo Forte?

Leku Poltram Combo Forte nie powinno się stosować w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi, opioidami (leki przeciwbólowe), takimi jak morfina i kodeina lub innymi lekami psychotropowymi (leki, które wpływają na nastrój i emocje)
 • jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy MAO (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) lub były one stosowane w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Poltram Combo Forte
 • ciężka niewydolność wątroby
 • padaczka, która nie jest prawidłowo leczona za pomocą zapisanych pacjentowi leków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Poltram Combo Forte może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • zawroty głowy
 • senność

Częste (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • wymioty
 • zaburzenia trawienia (zaparcia, wzdęcia, biegunka)
 • ból brzucha
 • suchość w jamie ustnej
 • świąd
 • nadmierne pocenie się
 • ból głowy
 • drżenie
 • stan splątania
 • zaburzenia snu
 • zmiany nastroju (lęk, nerwowość, euforia - stan nienaturalnie dobrego samopoczucia z tendencją do śmiechu)

Niezbyt częste (występują u 1 na 100 pacjentów):

 • przyspieszone tętno lub zwiększone ciśnienie krwi
 • szybkie bicie serca lub nieregularne bicie serca
 • trudności lub ból podczas oddawania moczu
 • obecność białka w moczu
 • reakcje skórne (na przykład wysypka, pokrzywka)
 • mrowienie, drętwienie lub uczucie kłucia w kończynach
 • szum w uszach
 • mimowolne skurcze mięśni
 • depresja
 • koszmary senne
 • omamy (widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma)
 • zaburzenia pamięci
 • trudności w przełykaniu
 • smoliste stolce mogące świadczyć o krwawieniu z przewodu pokarmowego
 • dreszcze
 • uderzenia gorąca
 • ból w klatce piersiowej
 • trudności w oddychaniu
 • zmiany wyników badań krwi służących do oceny czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz)

Rzadkie (występują u 1 na 1000 pacjentów):

 • drgawki
 • trudności z koordynacją ruchów
 • omdlenie
 • uzależnienie lekowe
 • nieostre widzenie
 • zaburzenia mowy
 • zwężenie źrenic
 • rozszerzenie źrenic

Bardzo rzadkie (występują u 1 na 10 000 pacjentów):

 • nadużywanie leku

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi

Następujące działania niepożądane występowały u ludzi, którzy przyjmowali tylko paracetamol lub tylko tramadol. Należy jednak powiedzieć lekarzowi o nich, jeśli wystąpią podczas stosowania leku Poltram Combo Forte.

Tramadol:

 • uczucie omdlenia podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • zwolnione bicie serca
 • omdlenie
 • zasłabnięcie
 • w rzadkich przypadkach wysypka wskazująca na reakcję alergiczną, z nagłym obrzękiem twarzy i szyi, trudnościami w oddychaniu lub spadkiem ciśnienia i omdleniem
 • rzadkie przypadki zmian działania warfaryny, włącznie z wydłużeniem czasu protrombinowego
 • rzadkie przypadki zmian apetytu, osłabienia mięśni szkieletowych oraz zahamowania oddychania
 • różniące się międzyosobniczo co do nasilenia i rodzaju, zależne od czasu leczenia zaburzenia psychiczne, takie jak zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i wrażliwości zmysłów (np. zachowania decyzyjne, zaburzenia postrzegania)
 • nasilenie astmy oskrzelowej, chociaż nie ustalono związku przyczynowego

W rzadkich przypadkach stosowanie leków takich jak tramadol może spowodować uzależnienie, co może spowodować trudności z zaprzestaniem jego przyjmowania.

Działania niepożądane występujące po odstawieniu lek Poltram Combo Forte to:

 • pobudzenie
 • niepokój, nerwowość
 • drżenie
 • nadmierna aktywność
 • zaburzenia snu
 • dolegliwości żołądka lub jelit
 • napady paniki
 • omamy
 • niezwykłe odczucia, takie jak świąd skóry, mrowienie i drętwienie, szum w uszach

Paracetamol:

 • rzadko może wystąpić nadwrażliwość włącznie z wysypką skórną
 • bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych: wysypka z krostami na całym ciele lub nadżerki w jamie ustnej, oczach, narządach płciowych i na skórze albo pękające olbrzymie pęcherze, złuszczanie dużych płatów naskórka, przebiegające z osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi
 • zaburzenia składu krwi włącznie z trombocytopenią (zmniejszenie liczby płytek krwi, ze skłonnością do krwawień) i agranulocytozą (zmniejszenie liczby białych krwinek powodujące skłonność do zakażeń), lecz bez udowodnionego związku przyczynowego ze stosowaniem paracetamolu
 • stosowanie leku Poltram Combo Forte jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi (np. fenprokumon, warfaryna) może zwiększać ryzyko krwawienia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Poltram Combo Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy u pacjenta występuje:

 • stosowanie innych leków zawierających paracetamol lub tramadol
 • zaburzenia wątroby lub choroba wątroby (w tym zespół Gilberta) lub żółte zabarwienie oczu, lub zażółcenie skóry
 • choroba alkoholowa wątroby bez marskości
 • jednoczesne leczenie innymi lekami, które mają wpływ na czynność wątroby
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub niedokrwistość hemolityczna
 • odwodnienie lub długotrwałe niedożywienie
 • obniżony poziom glutationu (z powodu np. posocznicy)
 • zaburzenia nerek
 • ciężkie zaburzenia oddychania, takie jak astma lub ciężkie choroby płuc
 • padaczka lub drgawki
 • uraz głowy, wstrząs lub ciężkie bóle głowy połączone z wymiotami
 • uzależnienie od jakichkolwiek leków, w tym przeciwbólowych, np. morfiny
 • planowane znieczulenie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Poltram Combo Forte a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Poltram Combo Forte a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ tramadol jest wydzielany do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie wolno stosować leku Poltram Combo Forte z:

 • inhibitorami monoaminooksydazy lub w ciągu 2 tygodni od ich odstawienia

Nie zaleca się stosować leku Poltram Combo Forte z:

 • alkoholem, w tym lekami zawierającymi alkohol
 • karbamazepiną (stosowana zwykle w leczeniu padaczki lub silnych napadów bólu twarzy zwanych neuralgią nerwu twarzowego)
 • buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną (leki przeciwbólowe z grupy opioidów)

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Poltram Combo Forte z:

 • innymi lekami mogącymi powodować drgawki (napady), takie jak pewne leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwpsychotyczne
 • pewnymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • benzodiazepinami i barbituranami, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zahamowania czynności oddechowej, zagrażającej życiu
 • lekami uspokajającymi, nasennymi
 • innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak morfina lub kodeina (wchodząca też w skład niektórych leków przeciwkaszlowych)
 • talidomidem (lek przeciwnowotworowy)
 • baklofenem (lek rozluźniający mięśnie)
 • lekami obniżającymi ciśnienie
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami stosowanymi w alergii
 • pochodnymi warfaryny lub fenprokumonu (stosowanych do rozrzedzania krwi)

Skuteczność leku Poltram Combo Forte może być zaburzona, jeśli jednocześnie są przyjmowane:

 • metoklopramid, domperydon lub ondansetron (leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów)
 • kolestyramina (stosowana w celu obniżenia stężenia cholesterolu we krwi)
 • ketokonazol lub erytromycyna (leki stosowane w zwalczaniu zakażeń)

Poltram Combo Forte a alkohol

Nie należy pić alkoholu w trakcie terapii lekiem Poltram Combo Forte.

Poltram Combo Forte a prowadzenie pojazdów

Lek może powodować senność oraz zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn podczas stosowania leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Poltram Combo Forte?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego