Kategorie

Pregabalin Apotex (Pregabalina)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Pregabalin Apotex ?

Lek Pregabalin Apotex należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki , bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaPregabalin Apotex
Nazwa międzynarodowaPregabalina
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 75 mg
 • 150 mg
 • 300 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Pregabalina

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • talk
 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • laurylosiarczan sodu
 • tusz (zawierający: szelak, czarny tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, wodorotlenek potasu)
 • woda

Pregabalin Apotex 75 mg i 300 mg zawierają także czerwony tlenek żelaza (E172)

Dostępne opakowania
 • 28 kapsułek
 • 56 kapsułek
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwpadaczkowe
 • przeciwlękowe
Zastosowanie

Lek Pregabalin Apotex jest stosowany w leczeniu :

 • długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów
 • określonych typów padaczki
 • uogólnionych zaburzeń lękowych
Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • może wystąpić reakcja alergiczna (obrzęk twarzy, ust, języka i gardła, wysypka skórna)
 • zawroty głowy i senność
 • niewyraźne widzenie, utratę wzroku
 • u pacjentów z cukrzycą, którzy podczas leczenia pregabaliną przybierają na wadze, może zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego
 • senność może występować częściej u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, którzy przyjmują leki przeciwbólowe lub zmniejszające napięcie mięśni
 • choroby serca
 • niewydolność nerek
 • występujące myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie
 • zaparcia czy zaburzenia żołądkowo-jelitowe przy stosowaniu wspólnie z niektórymi lekami przeciwbólowymi
 • uzależnienie w przeszłości od alkoholu lub leków
 • drgawki podczas stosowania leku Pregabalin Apotex
 • pogorszenie czynności mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów, u kórych występują inne choroby, którzy stosowali lek Pregabalin Apotex
 • należy poinformować lekarza o wszystklich przebytych poważnych chorobach w tym chorobach wątroby lub nerek
 • lek Pregabalin Apotex zawiera laktozę jednowodną (pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą wystąpić więcej niż u 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • senność
 • bóle głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • zwiększenie apetytu
 • podwyższenie nastroju
 • splątanie
 • dezorientacja
 • zmniejszenie zainteresowań seksualnych
 • draźliwość
 • trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia, trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, uspokojenie, letarg, bezsenność, uczucie zmęczenia, dziwne samopoczucie
 • nieostre widzenie, podwójne widzenie
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi, upadek
 • suchość w ustach, zaparcia, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, uczucie rozdęcia w jamie brzusznej
 • trudności w osiągnięciu erekcji
 • obrzęk ciała, także kończyn
 • uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód
 • zwiększenie masy ciała
 • kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn
 • ból gardła
Możliwe interakcje z

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Pregabalin Apotex przyjmowany jednocześnie z innymi lekami, które działąją uspakajaąco ( w tym opioidy) może nasilić te działania i może prowadzić do niewydolnośći oddechowej, śpiączki i śmierci. Stopień nasilenia zawrotów głowy, senności i zmniejszenia koncentracji może naratać, jeśli lek Pregabalin Apotex jest przyjmowany razzem z lekami zawierającymi:

 • oksykodon (lek przeciwbólowy)
 • lorazepam (lek stosowany w stanach lękowych)
 • alkohol

Lek Pregabalin Apotex może być stosowany razem z doustymi środkami antykoncepcyjnymi.

Kapsułki Pregabalin Apotex mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Ciąża

Lek Pregabalin Apotex nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Lek Pregabalin Apotex nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat), dlatego pregabalina nie powinna być stosowana w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać skomplikowanych maszyn ani wykonywać potencjalnie niebezpiecznych czynności, gdyż lek Pregabalin Apotex może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Pregabalin Apotex?

Lek Pregabalin Apotex działa przeciwbólowo, przeciwpadaczkowo i przeciwlękowo.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Pregabalin Apotex?

Lek Pregabalin Apotex jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Wiele różnych chorób takich jak cukrzyca lub półpasiec może wywoływać obwodowy ból neuropatyczny. Doznania bólowe mogą być opisywane jako uczucie gorąca, palenia, pulsowania, strzelania, kłucia, jako ból ostry, kurcze, pobolewania, mrowienia bądź drętwienia. Obwodowy i ośrodkowy ból neuropatyczny może być związany także ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zmęczeniem, co może wpływać na fizyczne i społeczne funkcjonowanie pacjenta i ogólną jakość życia.

Lek Pregabalin Apotex jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych. Lekarz może przepisać lek Pregabalin Apotex, jeśli dotychczas stosowane leczenie nie w pełni kontroluje przebieg choroby. Lek Pregabalin Apotex powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie stosowanego leczenia. Leku Pregabalin Apotex nie powinno się stosować w monoterapii, lecz zawsze w skojarzeniu z innymi środkami przeciwpadaczkowymi.

Lek Pregabalin Apotex jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD - Generalised Anxiety Disorder). Objawy GAD obejmują przedłużający się, nadmierny lęk i niepokój, które trudno jest kontrolować. GAD może także powodować niepokój ruchowy, nerwowość lub uczucie podenerwowania, łatwe męczenie się, trudności z koncentracją lub uczucie „pustki w głowie", rozdrażnienie, wzmożone napięcie mięśniowe lub zaburzenia snu. Objawy są odmienne od stresów i napięć towarzyszących codziennemu życiu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Pregabalin Apotex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustala dawkę leku, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta. Lek Pregabalin Apotex jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczka lub uogólnione zaburzenia lękowe:

 • należy przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza
 • dawka zalecona dla pacjenta będzie wynosić od 150 mg do 600 mg na dobę
 • lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, czy lek Pregabalin Apotex przyjmuje się dwa lub trzy razy na dobę
 • jeżeli przyjmuje się dwa razy na dobę, Pregabalin Apotex stosuje się rano i wieczorem o stałej porze każdego dnia
 • jeżeli przyjmuje się trzy razy na dobę, Pregabalin Apotex stosuje się rano, w południe i wieczorem o stałej porze każdego dnia

Jeśli pacjent ma wrażenie, że Pregabalin Apotex działa zbyt mocno lub za słabo, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Pacjent w wieku powyżej 65 lat:

 • powinien przyjmować lek Pregabalin Apotex według przedstawionego schematu, chyba że u pacjenta występują choroby nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek:

 • lekarz może zadecydować o innym schemacie dawkowania i (lub) zmienić dawkę leku

Kapsułkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Lek Pregabalin Apotex należy przyjmować tak długo, jak zaleci lekarz, terapię można przerwać tylko na polecenie lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pregabalin Apotex

Należy poinformować o tym lekarza lub natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Pregabalin Apotex. Po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku Pregabalin Apotex pacjent może czuć się śpiący, splątany, pobudzony lub niespokojny. Zgłaszano także przypadki napadów drgawkowych.

Pominięcie zastosowania leku Pregabalin Apotex

Ważne, aby przyjmować lek Pregabalin Apotex regularnie o tych samych porach dnia. W razie pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia dawki kolejnej. W takiej sytuacji należy kontynuować leczenie według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pregabalin Apotex

Leczenia lekiem Pregabalin Apotex nie należy przerywać, chyba że zdecyduje o tym lekarz. Jeżeli leczenie należy przerwać, powinno się to odbywać stopniowo w ciągu przynajmniej jednego tygodnia. Należy być świadomym faktu, że po przerwaniu krótko- lub długookresowego leczenia lekiem Pregabalin Apotex mogą wystąpić pewne działania niepożądane. Obejmują one zaburzenia snu, ból głowy, nudności, uczucie lęku, biegunkę, objawy grypopodobne, drgawki, nerwowość, depresję, bóle, nadmierne pocenie się i zawroty głowy. Objawy te mogą być częstrze lub bardziej dotkliwe, jeżeli pacjent zażywał lek Pregabalin Apotex przez długi czas.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pregabalin Apotex?

Leku Pregabalin Apotex nie należy stosować ,jeśli pacjent ma uczulenie na pregabalinę lub pozostałe składniki tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Pregabalin Apotex może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Bardzo często (mogą wystąpć u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • senność
 • bóle głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • zwiększenie apetytu
 • podwyższenie nastroju, splątanie, dezorientacja, zmniejszenie zainteresowań seksualnych
 • drażliwość
 • trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia
 • trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, uspokojenie, letarg, bezsenność, uczucie zmęczenia, dziwne samopoczucie
 • nieostre widzenie, podwójne widzenie
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi, upadek
 • suchość w ustach, zaparcia, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, uczucie rozdęcia w jamie brzusznej
 • trudności w osiągnięciu erekcji
 • obrzęk ciała, także kończyn
 • uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód
 • zwiększenie masy ciała
 • kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn
 • ból gardła

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, małe stężenie cukru we krwi, duże stężenie cukru we krwi
 • zmiany w odbiorze własnej osoby, niepokój ruchowy, depresja, pobudzenie, zmiany nastroju, trudności ze znalezieniem właściwych słów, omamy, nietypowe sny, napady paniki, apatia, agresja, podwyższony nastrój, zaburzenia psychiczne, trudności w myśleniu, zwiększenie zainteresowań seksualnych, problemy seksualne, w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu, opóźnienie ejakulacji
 • zmiany widzenia, nietypowe ruchy gałek ocznych, zaburzenia wzroku, w tym widzenie tunelowe, wrażenie błysków, ruchy szarpane, osłabienie odruchów, zwiększona aktywność, zawroty głowy w pozycji stojącej, nadwrażliwość skóry, utrata smaku, uczucie palenia, drżenie przy wykonywaniu ruchów, zaburzenia świadomości, utrata przytomności, omdlenie, zwiększona wrażliwość na hałas, złe samopoczucie
 • suchość oczu, obrzęk oka, ból oka, osłabienie ruchów gałek ocznych, łzawienie, podrażnienie oczu
 • zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, zmiany rytmu pracy serca, niewydolność serca
 • nagłe zaczerwienienie skóry twarzy, nagłe uderzenia gorąca
 • trudności w oddychaniu, uczucie suchości w nosie, uczucie zatkanego nosa
 • zwiększone wydzielanie śliny, zgaga, uczucie drętwienia wokół ust
 • pocenie się, wysypka, dreszcze, gorączka
 • drżenia mięśniowe, obrzęk stawów, sztywność mięśni, bóle, w tym bóle mięśni, ból szyi
 • ból piersi
 • trudności w oddawaniu moczu lub bolesne parcie na pęcherz, nietrzymanie moczu
 • osłabienie, pragnienie, ucisk w klatce piersiowej
 • zmiany wyników badań krwi i czynności wątroby (zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej, zmniejszenie liczby płytek krwi, neutropenia, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi)
 • nadwrażliwość, obrzęk twarzy, swędzenie, pokrzywka, katar, krwawienie z nosa, kaszel, chrapanie
 • bolesne miesiączkowanie
 • marznięcie rąk i stóp

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób):

 • zmieniony węch, wrażenie kołysania obrazu, zmienione poczucie głębi, jaskrawe widzenie, utrata wzroku, rozszerzone źrenice, zez
 • zimne poty, ucisk w gardle, obrzęk języka
 • zapalenie trzustki
 • trudności z połykaniem
 • spowolnione lub ograniczone ruchy
 • trudności z czynnością pisania
 • wodobrzusze
 • płyn w płucach
 • drgawki
 • zmiany zapisu EKG odpowiadające zaburzeniom rytmu pracy serca
 • uszkodzenie mięśni
 • wyciek z brodawki sutkowej, przerost piersi, powiększenie piersi u mężczyzn
 • brak miesiączkowania
 • niewydolność nerek, zmniejszenie objętości wydalanego moczu, zatrzymanie moczu
 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • niewłaściwe zachowanie
 • reakcje alergiczne (których objawem mogą być trudności w oddychaniu, zapalenie oczu (zapalenie rogówki) i ciężka reakcja skórna charakteryzująca się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem)
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • niewydolność wątroby
 • zapalenie wątroby

W razie obrzęku twarzy lub języka, lub jeśli wystąpi zaczerwienienie skóry z towarzyszącymi pęcherzykami lub złuszczaniem, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pregabalin Apotex, należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

 • lub w przeszłości wystąpiło uzależnienie od alkoholu lub jakichkolwiek leków
 • choroby wątroby i nerek
 • choroby serca w przeszłości

Jeśli u pacjenta po przyjęciu leku Pregabalin Apotex wystąpią następujące objawy natychmiast należy skontaktować się z lekarzem:

 • objawy sugerujące reakcję alergiczną (obrzęk twarzy, ust, języka i gardła, rozlana wysypka skórna)
 • niewyraźne widzenie, utrata wzroku lub zaburzenia widzenia
 • zawroty głowy i senności
 • pacjenci z cukrzycą, którzy przybierają na wadze
 • niewydolność serca zwłaszcza u osób w podeszłym wieku z zaburzeniami sercowo-naczyniowego
 • zmniejszenie częstości oddawania moczu
 • myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, niedrożność lub porażenie jelit) - objawy te mogą wystąpić po połączeniu tego leku z niektórymi lekami przeciwbólowymi 
 • drgawki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pregabalin Apotex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Pregabalin Apotex nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Pregabalin Apotex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Pregabalin Apotex nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Pregabalin Apotex razem z :

 • opioidy (leki uspokajające)
 • oksykodon (lek przeciwbólowy)
 • lorazepam (lek stosowany w stanach lękowych)
 • alkohol

Lek Pregabalin Apotex a jedzenie i picie

Lek Pregabalin Apotex może być przyjmowany razem z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pregabalin Apotex a alkohol

Podczas stosowania leku Pregabalin Apotex nie powinno się spożywać alkoholu.

Pregabalin Apotex a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać skomplikowanych maszyn ani wykonywać potencjalnie niebezpiecznych czynności, ponieważ lek Pregabalin Apotex może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Pregabalin Apotex?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego