Poradnik
Pregabalin STADA (Pregabalinum)

Pregabalin STADA (Pregabalinum)

Lek Pregabalin STADA zawiera substancję leczniczą pregabalinę. Pregabalina jest pochodną kwasu gamma - aminomasłowego i należy do grupy leków przeciwpadaczkowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPregabalin STADA
Nazwa międzynarodowaPregabalinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 75 mg
 • 150 mg
 • 225 mg
 • 300 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Pregabalina

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • żelowana skrobia kukurydziana
 • talk
 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • czerwony tlenek żelaza (E172) (dawka 75 mg, 225 mg i 300 mg)
 • szelak (dawka 50 mg i 225 mg)
 • czarny tlenek żelaza (E172) (dawka 50 mg i 225 mg)
 • glikol propylenowy (dawka 50 mg i 225 mg)
Dostępne opakowania
 • 14 kapsułek 
 • 21 kapsułek (dawka 25 mg, 50 mg, 150 mg i 300 mg)
 • 28 kapsułek
 • 30 kapsułek
 • 56 kapsułek
 • 60 kapsułek
 • 70 kapsułek (dawka 25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg i 300 mg)
 • 84 kapsułek (dawka 25 mg i 75 mg)
 • 100 kapsułek
 • 200 kapsułek
 • 210 kapsułek
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwdrgawkowe
 • przeciwlękowe
Zastosowanie
 • ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego
 • padaczka
 • uogólnione zaburzenia lękowe
Przeciwwskazania

Uczulenie na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • objawy wskazujące na reakcję uczuleniową: obrzęk twarzy, warg, języka i gardła oraz rozlana wysypka skórna
 • zawroty głowy i senność, co może prowadzić do upadków
 • niewyraźne widzenie lub utrata wzroku bądź też inne zaburzenia widzenia, z których większość jest przemijająca
 • u pacjentów z cukrzycą, którzy podczas leczenia pregabaliną przybierają na wadze, może zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego
 • niektóre działania niepożądane, takie jak senność, mogą występować częściej, gdyż pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak pregabalina
 • występowanie niewydolności serca u niektórych pacjentów w trakcie przyjmowania leku; były to w większości osoby w podeszłym wieku z chorobami układu krążenia
 • niewydolność nerek u niektórych pacjentów przyjmujących lek
 • myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie
 • jeśli lek Pregabalin Stada jest stosowany jednocześnie z innymi lekami mogącymi wywoływać zaparcia (takimi jak niektóre leki przeciwbólowe), mogą wystąpić problemy żołądkowo - jelitowe (np. zaparcia, niedrożność lub porażenie jelit)
 • jeśli pacjent był w przeszłości uzależniony lub nadużywał alkoholu lub leków, powinien poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku
 • zgłaszano przypadki drgawek podczas stosowania leku lub krótko po zaprzestaniu leczenia tym lekiem
 • pogorszenie czynności mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów cierpiących na inne choroby
 • trudności z oddychaniem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, senność, bóle głowy

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie apetytu
 • podwyższenie nastroju, splątanie, dezorientacja, osłabienie popędu płciowego, drażliwość
 • trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia, trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, nadmierne uspokojenie, letarg, bezsenność, uczucie zmęczenia, nietypowe samopoczucie
 • nieostre widzenie, podwójne widzenie
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi, upadki
 • suchość w jamie ustnej, zaparcie, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, powiększenie obwodu brzucha
 • trudności w osiągnięciu erekcji
 • obrzęki ciała, w tym kończyn
 • uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód
 • zwiększenie masy ciała
 • kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn
 • ból gardła
Możliwe interakcje z
 • oksykodonem
 • lorazepamem
 • alkoholem
Ciąża

Leku Pregabalin Stada nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Karmienie piersią

Lek Pregabalin Stada nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat), dlatego pregabalina nie powinna być stosowana w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Pregabalin Stada może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać skomplikowanych maszyn ani wykonywać potencjalnie niebezpiecznych czynności, aż do momentu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania powyższych czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Pregabalin STADA?

Lek Pregabalin STADA wiąże się z pomocniczą podjednostką α2δ kanału wapniowego neuronów ośrodkowego układu nerwowego. Pregabalina wywiera działanie przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe oraz przeciwlękowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Pregabalin STADA?

Lek Pregabalin STADA stosowany jest u osób dorosłych w leczeniu:

 • bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego
 • padaczki, w leczeniu skojarzonym napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione
 • uogólnionych zaburzeń lękowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Pregabalin STADA?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady stosowania:

 • należy przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza
 • dawka dostosowana do pacjenta i jego schorzenia będzie wynosić na ogół od 150 mg do 600 mg na dobę
 • lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, czy lek Pregabalin Stada należy przyjmować dwa czy trzy razy na dobę
 • w przypadku przyjmowania dwa razy na dobę, lek Pregabalin Stada stosuje się rano i wieczorem, mniej więcej o stałej porze każdego dnia
 • w przypadku przyjmowania trzy razy na dobę, lek Pregabalin Stada stosuje się rano, po południu i wieczorem, o stałej porze każdego dnia
 • lek Pregabalin Stada jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego, kapsułkę należy połykać w całości, popijając wodą
 • czas trwania leczenia trwa, dopóki lekarz nie zaleci odstawienia leku

Pacjenci w podeszłym wieku

Osoby w wieku powyżej 65 lat powinni przyjmować lek Pregabalin Stada według przedstawionego schematu, chyba że u pacjenta występują choroby nerek.

Pacjenci z chorobami nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lekarz może zadecydować o innym schemacie dawkowania i/lub zmienić dawkę leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przyjęcia większej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjent może czuć się śpiący, splątany, pobudzony lub niespokojny, a także mogą u niego wystąpić napady drgawkowe.

Pominięcie zastosowania leku

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną zgodnie ze schematem leczenia. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku Pregabalin Stada, chyba że na zalecenie lekarza. Jeżeli leczenie ma zostać przerwane, odstawianie leku powinno być stopniowe, w okresie minimum 1 tygodnia. Należy być świadomym faktu, że po przerwaniu krótko- lub długookresowego leczenia lekiem Pregabalin Stada mogą wystąpić pewne działania niepożądane.

Należą do nich m.in.:

 • problemy ze snem
 • bóle głowy
 • nudności
 • uczucie lęku
 • biegunka
 • objawy grypopodobne
 • drgawki
 • nerwowość
 • depresja
 • ból
 • nadmierne pocenie się
 • zawroty głowy

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pregabalin STADA?

Nie należy stosować leku Pregabalin STADA w przypadku uczulenia na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Pregabalin STADA może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Pregabalin STADA wystąpią działania niepożądane takie jak:

 • obrzęk twarzy lub języka
 • zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, senność, bóle głowy

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie apetytu
 • podwyższenie nastroju, splątanie, dezorientacja, osłabienie popędu płciowego, drażliwość
 • trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia, trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, nadmierne uspokojenie, letarg, bezsenność, uczucie zmęczenia, nietypowe samopoczucie
 • nieostre widzenie, podwójne widzenie
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi, upadki
 • suchość w jamie ustnej, zaparcie, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, powiększenie obwodu brzucha
 • trudności w osiągnięciu erekcji
 • obrzęki ciała, w tym kończyn
 • uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód
 • zwiększenie masy ciała
 • kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn
 • ból gardła

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, małe stężenie cukru we krwi, duże stężenie cukru we krwi
 • zmiany w odbiorze własnej osoby, niepokój ruchowy, depresja, pobudzenie, zmiany nastroju, trudności ze znalezieniem właściwych słów, omamy, nietypowe sny, napady paniki, apatia, agresja, podwyższony nastrój, zaburzenia psychiczne, trudności w myśleniu, zwiększenie popędu płciowego, problemy seksualne, w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu, opóźnienie ejakulacji
 • zaburzenia widzenia, nietypowe ruchy gałek ocznych, zaburzenia wzroku, w tym widzenie tunelowe, wrażenie błysków, ruchy szarpane, osłabienie odruchów, zwiększona aktywność, zawroty głowy w pozycji stojącej, nadwrażliwość skóry, utrata smaku, uczucie palenia, drżenie przy wykonywaniu ruchów, zaburzenia świadomości, utrata przytomności, omdlenie, zwiększona wrażliwość na hałas, złe samopoczucie
 • suchość oczu, obrzęk oka, ból oka, osłabienie ruchów gałek ocznych, łzawienie, podrażnienie oczu
 • zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, zmiany rytmu pracy serca, niewydolność serca
 • nagłe zaczerwienienie skóry twarzy, nagłe uderzenia gorąca
 • trudności w oddychaniu, uczucie suchości w nosie, uczucie zatkanego nosa
 • zwiększone wydzielanie śliny, zgaga, uczucie drętwienia wokół ust
 • pocenie się, wysypka, dreszcze, gorączka
 • drżenia mięśniowe, obrzęk stawów, sztywność mięśni, bóle, w tym bóle mięśni, ból szyi
 • ból piersi
 • trudności w oddawaniu moczu lub ból podczas oddawania moczu, nietrzymanie moczu
 • osłabienie, pragnienie, ucisk w klatce piersiowej
 • zmiany wyników badań krwi i czynności wątroby (zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej, zmniejszenie liczby płytek krwi, neutropenia, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi)
 • nadwrażliwość, obrzęk twarzy, swędzenie, pokrzywka, katar, krwawienie z nosa, kaszel, chrapanie
 • bolesne miesiączkowanie
 • marznięcie rąk i stóp

Rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zmieniony węch, wrażenie kołysania obrazu, zmienione poczucie głębi, jaskrawe widzenie, utrata wzroku
 • rozszerzenie źrenic, zez
 • zimne poty, ucisk w gardle, obrzęk języka
 • zapalenia trzustki
 • trudności w przełykaniu
 • spowolnione lub ograniczone ruchy
 • trudności z czynnością pisania
 • wodobrzusze
 • płyn w płucach
 • drgawki
 • zmiany zapisu EKG odpowiadające zaburzeniom rytmu pracy serca
 • uszkodzenie mięśni
 • wyciek z brodawki sutkowej, przerost piersi, powiększenie piersi u mężczyzn
 • brak miesiączki
 • niewydolność nerek, zmniejszenie objętości wydalanego moczu, zatrzymanie moczu
 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • niewłaściwe zachowanie
 • reakcje uczuleniowe (których objawem mogą być trudności w oddychaniu, zapalenie oczu (zapalenie rogówki) i ciężka reakcja skórna charakteryzująca się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem)
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i białek oczu)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • niewydolność wątroby
 • zapalenie wątroby

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Pregabalin STADA należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty w przypadku:

 • wystąpienia objawów wskazujących na reakcję uczuleniową: obrzęk twarzy, warg, języka i gardła oraz rozlana wysypka skórna
 • występowania zawrotów głowy i senności, co może prowadzić do upadków
 • niewyraźnego widzenia lub utraty wzroku bądź też innych zaburzeń widzenia, z których większość jest przemijająca
 • pacjentów z cukrzycą, którzy podczas leczenia pregabaliną przybierają na wadze, może zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego
 • niektórych działań niepożądanych, takich jak senność, mogą one występować częściej, gdyż pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak pregabalina
 • występowania niewydolności serca u niektórych pacjentów w trakcie przyjmowania leku; były to w większości osoby w podeszłym wieku z chorobami układu krążenia
 • niewydolności nerek u niektórych pacjentów przyjmujących lek
 • myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie
 • stosowania leku Pregabalin STADA jednocześnie z innymi lekami mogącymi wywoływać zaparcia (takimi jak niektóre leki przeciwbólowe), mogą wystąpić problemy żołądkowo - jelitowe (np. zaparcia, niedrożność lub porażenie jelit)
 • pacjentów, którzy byli w przeszłości uzależnieni lub nadużywali alkoholu lub leków, powinni poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku
 • występowania drgawek podczas stosowania leku lub krótko po zaprzestaniu leczenia tym lekiem
 • pogorszenia czynności mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów cierpiących na inne choroby
 • wystąpienia trudności z oddychaniem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pregabalin STADA a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Pregabalin STADA nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Pregabalin STADA a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Pregabalin STADA nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Pregabalin STADA w połączeniu z innymi lekami o działaniu uspokajającym może nasilać te działania, co może prowadzić do niewydolności oddechowej, śpiączki oraz zgonu.

Nasilenie działań niepożadanych takich jak senność, zawroty głowy lub zmniejszenie koncentracji wzrasta przy jednoczesnym stosowaniu leku Pregabalin STADA z:

 • oksykodonem
 • lorazepamem
 • alkoholem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pregabalin STADA a alkohol

Podczas stosowania leku Pregabalin STADA nie powinno się spożywać alkoholu.

Pregabalin STADA a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Pregabalin STADA mogą wystąpić zawroty głowy, senność i zaburzenia koncentracji. Jeśli wystąpią takie działania niepożądane to nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Pregabalin STADA?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Pregabalin STADA a ciąża
Pregabalin STADA a karmienie piersią
Interakcje
Pregabalin STADA a alkohol
Pregabalin STADA a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo