Poradnik
Presartan (Losartanum kalicum)

Presartan (Losartanum kalicum)

Presartan jest lekiem zawierającym w swoim składzie antagonistę receptora angiotensyny II (losartan).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPresartan
Nazwa międzynarodowaLosartanum kalicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Losartan potasowy

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • stearynian magnezu

Ootoczka

 • Opadry White 20A18334 o składzie: hydroksypropyloceluloza (E463), hypromeloza 6cP (E464) i tytanu dwutlenek (E171)
Dostępne opakowania

30 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości

Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi

Zastosowanie
 • leczenie pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi (nadciśnieniem)
 • dla ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 
 • leczenie pacjentów z przewleką niewydolnością serca, gdy leczenie szczególnymi lekami nazywanymi inhibitorami enzymu konwertazy angiotensyny (leki stosowane w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia krwi) nie jest uważane przez lekarza za odpowiednie
 • u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi i pogrubieniem ściany lewej komory serca, ponieważ wykazano, że losartan zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu
Przeciwwskazania
 • kiedy pacjent ma uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • kiedy u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby
 • po trzecim miesiącu ciąży 
 • kiedy pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • obrzęk naczynioruchowy - obrzęk twarzy, warg, gardła,  języka
 • wymioty lub biegunka, prowadzące do nadmiernej utraty płynów i (lub) soli z organizmu
 • leki moczopędne 
 • zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych prowadzących do nerek, lub jeśli u pacjenta przeprowadzono niedawno przeszczep nerki
 • zaburzenie czynności wątroby 
 • niewydolność serca z lub bez zaburzenia czynności nerek, lub współistniejącą, ciężką arytmią serca zagrażającą życiu. 
 • schorzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca
 • choroba wieńcowa serca choroba naczyń mózgowych
 • pierwotny hiperaldosteronizm (zespół związany ze zwiększonym wydalaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami nadnerczy)
 • przyjmowanie którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi: -inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl, w szczególności, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą, -aliskiren
 • ciąża, podejrzenie ciąży lub planowanie ciąży
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10):

 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • niskie ciśnienie krwi, w tym niedociśnienie ortostatyczne występujące podczas podnoszenia się z pozycji leżącej lub siedzącej
 • zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia)
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia)
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • lekami oszczędzającymi potas lub mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Presartan we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Presartan podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku

Dzieci

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania losartanu u dzieci

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W przypadku rozpoczynania leczenia tym lekiem pacjent nie powinien wykonywać czynności wymagających szczególnej uwagi, dopóki nie będzie wiadomo jak pacjent toleruje lek, ponieważ leki zmniejszające ciśnienie krwi, u niektórych osób mogą powodować zawroty głowy lub senność

Działanie i właściwości

Jak działa lek Presartan?

Zawarty w leku losartan zapobiega wiązaniu angiotensyny II z receptorami w naczyniach krwionośnych, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych, a w konsekwencji zmniejszenie ciśnienia krwi. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną przez organizm, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych, powodując ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Presartan?

Lek Presartan stosuje się:

 • leczenie pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi (nadciśnieniem)
 • dla ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 
 • leczenie pacjentów z przewleką niewydolnością serca, gdy leczenie szczególnymi lekami nazywanymi inhibitorami enzymu konwertazy angiotensyny (leki stosowane w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia krwi) nie jest uważane przez lekarza za odpowiednie
 • u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi i pogrubieniem ściany lewej komory serca, ponieważ wykazano, że losartan zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu

Dawkowanie

Jak stosować lek Presartan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi

Leczenie zwykle rozpoczyna się dawką 50 mg losartanu raz na dobę. Maksymalne działanie zmniejszające ciśnienie krwi powinno wystąpić 3 do 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia. U niektórych pacjentów dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu raz na dobę. W przypadku wystąpienia wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi i cukrzycą typu 2

Leczenie zwykle rozpoczyna się dawką 50 mg losartanu raz na dobę. Dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu raz na dobę, w zależności od zmian ciśnienia krwi. Tabletki zawierające losartan można stosować jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi, a także z insuliną i innymi często stosowanymi lekami o działaniu hipoglikemizującym.

Pacjenci z niewydolnością serca

Leczenie zwykle rozpoczyna się dawką 12,5 mg losartanu raz na dobę. Dawkę tę na ogół należy stopniowo zwiększać w odstępach jednotygodniowych aż do osiągnięcia zwykle stosowanej dawki podtrzymującej, wynoszącej 50 mg raz na dobę, w zależności od stanu pacjenta. W leczeniu niewydolności serca losartan jest zazwyczaj łączony z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy i (lub) beta-adrenolitykami.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

U niektórych pacjentów, takich jak pacjenci stosujący leki moczopędne w dużych dawkach, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby czy pacjenci w wieku powyżej 75 lat, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki, zwłaszcza w trakcie rozpoczynania leczenia. Nie należy stosować losartanu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Presartan

W przypadku omyłkowego przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek lub połknięcia kilku tabletek przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania są niskie ciśnienie krwi, zwiększona częstość bicia serca (możliwe jest zmniejszenie częstości bicia serca).

Pominięcie zastosowania leku Presartan

Jeśli pacjent przypadkowo pominął zastosowanie dawki dobowej, należy następną dawkę przyjąć tak jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Presartan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Presartan?

Leku Presartan nie należy stosować:

 • kiedy pacjent ma uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • kiedy u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby
 • po trzecim miesiącu ciąży 
 • kiedy pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Presartan może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Presartan i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych działań niepożądanych.

Często (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10):

 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • niskie ciśnienie krwi, w tym niedociśnienie ortostatyczne występujące podczas podnoszenia się z pozycji leżącej lub siedzącej
 • zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia)
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy
 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia)

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 osoby na 100):

 • senność
 • ból głowy
 • zaburzenia snu
 • uczucie nasilonej czynności serca (kołatanie serca)
 • ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • duszność
 • kaszel
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • pokrzywka
 • swędzenie (świąd)
 • wysypka
 • obrzęk

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 1000):

 • reakcje nadwrażliwości
 • alergia (reakcje anafilaktyczne)
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezja)
 • omdlenie
 • bardzo szybkie i nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków)
 • udar mózgu
 • zapalenie wątroby
 • zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) we krwi, zwykle ustępujące po zaprzestaniu leczenia

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • depresja
 • migrena
 • zaburzenia smaku
 • dzwonienie, brzęczenie lub klikanie w uszach (szum uszny)
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia czynności wątroby
 • nadwrażliwość na światło
 • ból mięśni
 • ból stawów
 • rozpad mięśni szkieletowych, któremu towarzyszy ból oraz ciemno zabarwiony mocz, mogący prowadzić do niewydolności nerek (rabdomioliza)
 • zaburzenia wzwodu prącia/impotencja
 • ogólnie złe samopoczucie
 • ból pleców
 • zakażenia dróg moczowych
 • objawy grypopodobne
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • obrzęk naczynioruchowy - obrzęk twarzy, warg, gardła,  języka
 • wymioty lub biegunka, prowadzące do nadmiernej utraty płynów i (lub) soli z organizmu
 • leki moczopędne 
 • zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych prowadzących do nerek, lub jeśli u pacjenta przeprowadzono niedawno przeszczep nerki
 • zaburzenie czynności wątroby 
 • niewydolność serca z lub bez zaburzenia czynności nerek, lub współistniejącą, ciężką arytmią serca zagrażającą życiu. 
 • schorzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca
 • choroba wieńcowa serca choroba naczyń mózgowych
 • pierwotny hiperaldosteronizm (zespół związany ze zwiększonym wydalaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami nadnerczy)
 • przyjmowanie którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi: -inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl, w szczególności, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą, -aliskiren
 • ciąża, podejrzenie ciąży lub planowanie ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Presartan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Presartan we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku

Presartan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Presartan podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu leków:

 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • lekami oszczędzającymi potas lub mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Presartan a alkohol

Brak danych

Presartan a prowadzenie pojazdów

W przypadku rozpoczynania leczenia tym lekiem pacjent nie powinien wykonywać czynności wymagających szczególnej uwagi, dopóki nie będzie wiadomo jak pacjent toleruje lek, ponieważ leki zmniejszające ciśnienie krwi, u niektórych osób mogą powodować zawroty głowy lub senność.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Presartan?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 300C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Presartan a ciąża
Presartan a karmienie piersią
Interakcje
Presartan a alkohol
Presartan a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo