Poradnik
Promazin Jelfa (Promazini hydrochloridum)

Promazin Jelfa (Promazini hydrochloridum)

Lek Promazin Jelfa zawiera substancję czynną - promazynę - która należy do grupy neuroleptyków (leków przeciwpsychotycznych) i jest stosowana w leczeniu pobudzenia ruchowego i niepokoju.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaPromazin Jelfa
Nazwa międzynarodowaPromazini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki drażowane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek promazyny

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • żelatyna
 • kwas stearynowy
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • talk
 • sacharyna sodowa
 • sacharoza
 • guma arabska
 • żółcień chinolinowa (tylko Promazin Jelfa 25 mg)
 • żółcień pomarańczowa (tylko Promazin Jelfa 50 mg)
 • czerwień koszenilowa (promazin Jelfa 100 mg)
Dostępne opakowania

60 tabletek drażowanych

Działanie / właściwości
 • przeciwpsychotyczne
 • uspokajające
 • słabe przeciwautystyczne i przeciwwymiotne
Zastosowanie
 • krótkotrwałe leczenie wspomagające umiarkowanego lub ciężkiego pobudzenia psychoruchowego
 • leczenie pobudzenia i niepokoju u pacjentów w podeszłym wieku
Przeciwwskazania
 • uczulenie na promazynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • śpiączka
 • guz chromochłonny
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność wątroby
 • brak granulocytów we krwi
 • choroba Parkinsona
 • przebyty złośliwy zespół neuroleptyczny
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • długotrwałe stosowanie leku
 • zaburzenia pozapiramidowe lub dyskinetyczne w wywiadzie
 • choroby serca lub predyspozycje do zaburzeń rytmu serca
 • miażdżyca tętnic mózgowych, z chorobą niedokrwienną serca
 • niewydolność serca lub nerek (z wyjątkiem ciężkich niewydolności)
 • przewlekłe i ciężkie zaburzenia czynności układu oddechowego
 • padaczka lub predyspozycje do niej
 • podeszły wiek, szczególnie podczas upałów lub mrozów
 • jaskra z wąski kątem przesączania w wywiadzie lub u najbliższej rodziny
 • niedoczynność tarczycy
 • miastenia
 • przerost gruczołu krokowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana:

 • suchość błon śluzowych
 • zaparcia
 • parkinsonizm
 • akatyzja
 • ostry zespół dyskinetyczny
 • napady drgawek
 • późne dyskinezy lub zespoły dystoniczne
 • obniżenie lub zwiększenie stężenia sodu we krwi
 • zaburzenia akomodacji
 • zatrzymanie moczu
 • złośliwy zespół neuroleptyczny
Możliwe interakcje z
 • adrenaliną (nie wolno jej podawać po przedawkowaniu promazyny)
 • barbituranami
 • lekami uspokajającymi i nasennymi
 • opioidowymi lekami przeciwbólowymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO)
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami antycholinergicznymi
 • lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona
 • litem
 • lekami stosowanymi w nadciśnieniu tętniczym
 • lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami wydłużającymi odstęp QT
 • lekami uszkadzającymi szpik kostny
Ciąża

Nie należy stosować leku w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ponieważ lek może wywołać senność w stopniu utrudniającym wykonywanie tych czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Promazin Jelfa?

Lek Promazin Jelfa zawiera substancję czynną, promazynę, będącą neuroleptykiem. Mechanizm działania leku jest wielokierunkowy i polega na blokowaniu receptorów dopaminergicznych, 5-HT2, adrenergicznych alfa-1, muskarynowych i histaminowych (H1), czego efektem jest działanie: uspokajające, przeciwpsychotyczne, przeciwautystyczne, przeciwwymiotne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Promazin Jelfa?

Lek Promazin Jelfa stosowany jest w leczeniu:

 • pobudzenia i niepokoju u pacjentów w podeszłym wieku
 • umiarkowanego lub ciężkiego pobudzenia psychoruchowego, jako krótkotrwałe leczenie wspomagające

Dawkowanie

Jak stosować lek Promazin Jelfa?

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowane dawki leku Promazin Jelfa to:

Pobudzenie psychoruchowe

 • zazwyczaj 100 mg do 200 mg cztery razy na dobę
 • leczenie należy rozpoczynać od stosowania mniejszych dawek
 • następnie dawkę zwiększa się do uzyskania dawki optymalnej dla pacjenta
 • przerwy pomiędzy dawkami wynoszą zwykle od 6 do 8 godzin
 • u niektórych pacjentów możliwe jest zastosowanie jednorazowej dawki leku, przed snem
 • u osób w podeszłym wieku należy stosować połowę dawki początkowej, a leczenie prowadzić pod ścisłym nadzorem lekarza

Pobudzenie i niepokój u pacjentów w podeszłym wieku

 • dawka początkowa leku to 25 mg cztery razy na dobę
 • jeśli to konieczne, dawkę zwiększa się do 50 mg cztery razy na dobę
 • należy przestrzegać stopniowego zwiększania dawki leku
 • leczenie należy prowadzić pod ścisłym nadzorem lekarza

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić: głęboki sen, znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi oraz spowolnienie oddechu, a w rzadkich przypadkach pobudzenie, następnie śpiączka, a w końcu uogólnione drgawki toniczno - kloniczne. W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora kolejnej dawki, wówczas należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy przyjmować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, ponieważ nagłe odstawienie, szczególnie po długotrwałym stosowaniu, może wywołać późne dyskinezy lub zespoły dystoniczne. W przypadku zakończenia leczenia zalecane jest stopniowe odstawianie leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Promazin Jelfa?

Lek Promazin Jelfa jest przeciwwskazany, u pacjentów których dotyczą poniższe stany lub choroby:

 • uczulenie na promazynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • śpiączka
 • guz chromochłonny
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność wątroby
 • agranulocytoza
 • ciężka niewydolność krążenia
 • choroba Parkinsona
 • przebyty złośliwy zespół neuroleptyczny - który obejmuje następujące objawy: zahamowanie ruchowe aż do stanu osłupienia z wyraźnym nasileniem napięcia mięśni szkieletowych, drżeniem i pojedynczymi ruchami mimowolnymi, tachykardia, hipertermia, duże wahania ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia wegetatywne (poty, ślinotok, zaczerwienienie twarzy)

Ponadto lek jest przeciwwskazany u:

 • kobiet karmiących piersią
 • dzieci

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Promazin Jelfa może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Lek Promazin Jelfa może wywołać następujące działania niepożądane:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych, przy czym najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi są zaburzenia układu nerwowego)

Zaburzenia układu nerwowego

 • parkinsonizm - zwykle ustępuje po zmniejszeniu dawki leku lub po podaniu leków antycholinergicznych
 • akatyzja
 • ostry zespół dyskinetyczny
 • napady drgawek
 • późne dyskinezy lub zespoły dystoniczne - szczególnie u osób długotrwale stosujących lek po nagłym odstawieniu lub znacznym zmniejszeniu dawki
 • hipernatremia (zwiększenie stężenia sodu we krwi - szczególnie w czasie gorącej i wilgotnej pogody lub w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciw parkinsonizmowi
 • hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu we krwi) - szczególnie u osób w podeszłym wieku z niedoczynnością tarczycy
 • złośliwy zespół neuroleptyczny
 • zaburzenia akomodacji
 • zatrzymanie moczu
 • zaparcia
 • suchość błon śluzowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 • granulocytopenia
 • agranulocytoza
 • eozynofilia
 • leukopenia
 • niedokrwistość hemolityczna
 • niedokrwistość aplastyczna
 • małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

 • obrzęk naczynioruchowy
 • skurcz oskrzeli
 • pokrzywka
 • reakcje anafilaktyczne (wyjątkowo rzadki)
 • układowy toczeń rumieniowaty

Zaburzenia endokrynologiczne

 • mlekotok
 • ginekomastia
 • zaburzenia miesiączkowania
 • hiperglikemia lub hipoglikemia
 • cukromocz
 • impotencja
 • zaburzenia libido
 • wzmożone pragnienie
 • zwiększenie masy ciała

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 • uciążliwe zaparcia
 • nudności i wymioty

Zaburzenia psychiczne

 • senność
 • upośledzenie koncentracji
 • nadmierne zahamowanie ruchowe
 • zaburzenia snu
 • depresja

Zaburzenia serca

 • blok przedsionkowo - komorowy
 • przedsionkowe zaburzenia rytmu
 • tachykardia komorowa
 • migotanie komór
 • zmiany w EKG

Zaburzenia naczyniowe

 • niedociśnienie - szczególnie na początku leczenia
 • ortostatyczne spadki ciśnienia krwi

Zaburzenia układu oddechowego

 • depresja oddechowa u wrażliwych pacjentów

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 • żółtaczka zastoinowa wywołana skurczem przewodów żółciowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 • skórne odczyny alergiczne
 • nadwrażliwość na światło
 • zmiany barwnikowe np. przebarwienia skóry

Zaburzenia układu rozrodczego

 • priapizm

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy unikać stosowania leku Promazin Jelfa u pacjentów z:

 • jaskrą z wąskim kątem przesączania w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym
 • niedoczynnością tarczycy
 • myasthenia gravis - jest to choroba powodująca osłabienie mięśni
 • przerostem gruczołu krokowego

Stosując lek Promazin Jelfa należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • długotrwale stosujących ten lek, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności układu pozapiramidowego, w tym parkinsonizmu polekowego, a zwłaszcza u osób w podeszłym wieku mogą wystąpić dyskinezy późne (mimowolne ruchy mięśni języka i twarzy), które są wskazaniem do odstawienia leku
 • z zaburzeniami czynności układu pozapiramidowego lub dyskinezami w wywiadzie, ze względu na duże ryzyko nasilenia tych zaburzeń
 • z chorobami serca, zaburzeniami rytmu serca lub predyspozycjami do wystąpienia zaburzeń rytmu serca
 • z miażdżycą tętnic mózgowych
 • z chorobą niedokrwienną serca
 • z niewydolnością wątroby lub nerek (z wyjątkiem ciężkich niewydolności, które są przeciwwskazaniem do stosowania leku)
 • z przewlekłymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności układu oddechowego np. astmą, rozedmą, ostrym zakażeniem dróg oddechowych - ze względu na możliwość nasilenia lub prowokowania przez promazynę tych objawów
 • chorujących na padaczkę lub stanami predysponującymi do wystąpienia napadów padaczkowych - ze względu na możliwość obniżenia przez promazynę progu drgawkowego
 • w podeszłym wieku (szczególnie w czasie upalnej lub mroźnej pogody) ze względu na ryzyko wystąpienia hiper- lub hiponatremii - szczególnie w tej grupie pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne

Ponadto należy mieć na uwadze, iż:

 • w przypadku wystąpienia gorączki o niewyjaśnionej etiologii konieczne jest przerwanie leczenia, ustalenie jej podłoża i natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem, ponieważ może to być pierwszy objaw złośliwego zespołu neuroleptycznego
 • ze względu na bardzo rzadkie przypadki wystąpienia wydłużonego odstępu QT u osób leczonych neuroleptykami należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Promazin Jelfa u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca
 • lek zwiększa wydzielanie prolaktyny w mózgu - jest to hormon pobudzający wzrost gruczołów sutkowych i wytwarzanie mleka
 • należy unikać ekspozycji słonecznej z powodu ryzyka wystąpienia wysypki skórnej i odkładania się barwnika w skórze
 • w przypadku długotrwałego leczenia należy okresowo wykonywać badania krwi, czynności wątroby, serca i oczu
 • w przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Promazin Jelfa

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Promazin Jelfa a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Promazin Jelfa nie należy stosować w czasie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, chyba że w opinii lekarza jest to konieczne.

Promazin Jelfa a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Promazin Jelfa jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. W przypadku konieczności stosowania leku nie należy karmić piersią.

Interakcje

Nie wolno podawać adrenaliny w przypadku przedawkowania leku Promazin Jelfa.

Niżej wymienione leki nasilają hamujące działanie promazyny na ośrodkowy układ nerwowy, może również dojść do depresji oddechowej:

 • barbiturany
 • leki uspokajające
 • leki nasenne
 • opioidowe leki przeciwbólowe

Niżej wymienione leki mogą spowodować przedłużenie oraz nasilenie działania uspokajającego i antycholinergicznego (np. zaparcia, udar cieplny) promazyny oraz tych leków:

 • inhibitory monoaminooksydazay (IMAO)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Należy mieć na uwadze istotne interakcje leku Promazin Jelfa z:

 • lekami antycholinergicznymi-  mogą zmniejszać działanie przeciwpsychotyczne promazyny
 • lekami przeciwcukrzycowymi - konieczna może okazać się zmiana dawkowania tych leków
 • lekami przeciwpadaczkowymi - promazyna może zaburzać ich działanie
 • lekami stosowanymi w nadciśnieniu tętniczym - promazyna może nasilać działanie hipotensyjne tych leków
 • lekami wydłużającymi odstęp QT (są to np. niektóre laki stosowane w arytmii, przeciwdepresyjne, inne przeciwpsychotyczne) ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia arytmii
 • litem i innymi niż promazyna neuroleptykami - istnieje zwiększone ryzyko neurotoksyczności oraz wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego
 • lekami, które mogą powodować uszkodzenia szpiku np. karbamazepiną, niektóre antybiotyki, cytostatyki
 • niektórymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona np. lewodopą
 • lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy, lekami stosownymi w parkinsonizmie, litem - ze względu na osłabienie wchłaniania neuroleptyków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Promazin Jelfa a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu w czasie stosowania leku Promazin Jelfa, ponieważ nasila on hamujące działanie promazyny na ośrodkowy układ nerwowy

Promazin Jelfa a prowadzenie pojazdów

W przypadku stosowania leku Promazin Jelfa istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych upośledzających sprawność psychiczną i fizyczną np. senność. W związku z tym pacjenci stosujący ten lek nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Promazin Jelfa?

Lek Promazin Jelfa należy przechowywać w:

 • miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • temperaturze poniżej 25oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Promazin Jelfa a ciąża
Promazin Jelfa a karmienie piersią
Interakcje
Promazin Jelfa a alkohol
Promazin Jelfa a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo