Poradnik
Ralago (Rasagilinum)

Ralago (Rasagilinum)

Lek Ralago zawiera rasagilinę stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona jako samodzielny lek lub w połączeniu z lewodopą (innym lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona).

W chorobie Parkinsona dochodzi do utraty komórek, które produkują dopaminę w mózgu. Dopamina pełni w mózgu rolę neuroprzekaźnika mającego wpływ na kontrolę ruchu. Lek Ralago powoduje zwiększenie i utrzymanie stężenia dopaminy w tych obszarach.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaRalago
Nazwa międzynarodowaRasagilinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Rasagilina

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna (E 460)
 • skrobia kukurydziana żelowana (typ 1500)
 • krzemionka koloidalna bezwodna (E 551)
 • talk (E 553b)
 • kwas stearynowy
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Zwiększenie i utrzymanie stężenia dopaminy.

Zastosowanie

Leczenie choroby Parkinsona.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • jednoczesne leczenie innymi inhibitorami monoaminooksydazy
 • jednoczesne przyjmowanie petydyny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich niepokojących zmianach na skórze
 • mogą pojawić się zaburzenia kontroli nad własnym zachowaniem pacjenta
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 •  nieprawidłowe ruchy ciała (dyskinezy)
 •  ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha
 • upadek
 • alergia
 • gorączka
 • grypa
 • złe samopoczucie (osłabienie)
 • ból szyi
 • ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • obniżenie ciśnienia krwi podczas wstawania z objawami przypominającymi zawroty głowy (niedociśnienie ortostatyczne)
 • zmniejszone łaknienie (zmniejszony apetyt)
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności i wymioty
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • nieprawidłowe wyniki badania krwi (leukopenia)
 • bóle stawów i bóle mięśniowo-szkieletowe
 • zapalenie stawów
 • drętwienie i osłabienie mięśni ręki
 • zmniejszenie masy ciała
 • nietypowe sny
 • utrudniona koordynacja grup mięśni
 • depresja
 • zawroty głowy
 • przedłużające się napięcie mięśni (dystonia)
 • wysypka
 • przekrwienie oczu (zapalenie spojówek)
 • nagłe parcie na mocz
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • cyprofloksacyną
 • dekstrometorfanem
 • sympatykomimetykami
 • fluoksetyną lub fluwoksaminą
Ciąża

Należy unikać przyjmowania leku Ralago, ponieważ nie jest znane działanie leku Ralago na przebieg ciąży i nienarodzone dziecko.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie kamrienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ralago może powodować zawroty głowy lub senność. Może również wywoływać epizody nagłego zasypiania. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) epizody nagłego zasypiania przed stosowaniem lub w trakcie przyjmowania leku Ralago, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ralago?

Lek Ralago powoduje zwiększenie i utrzymanie stężenia dopaminy w obszarach mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ralago?

Lek Ralago stosuje się w leczeniu idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ralago?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka rasagiliny to 1 mg raz na dobę przyjmowana łącznie z posiłkiem lub bez.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ralago

Jeśli pacjentowi wydaje się, że przyjął więcej tabletek leku niż zalecono, powinien natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawami przedawkowania leku są: nieznacznie euforyczny nastrój, skrajnie wysokie ciśnienie krwi i zespół serotoninowy.

Pominięcie zastosowania leku Ralago

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę leku o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Ralago

Nie należy przerywać stosowania leku bez wcześniejszego pozwolenia lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ralago?

Nie należy stosować leku Ralago w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkich zaburzeń czynności wątroby
 • jednoczesnego leczenia innymi inhibitorami monoaminooksydazy
 • jednoczesnego przyjmowanie petydyny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ralago może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ralago i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • jeśli wystąpią u niego nietypowe zachowania, takie jak natręctwa, obsesyjne myśli, uzależnienie od hazardu, niepohamowane robienie zakupów lub wydawanie pieniędzy, impulsywne zachowania, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli o seksie
 • jeśli widzi lub słyszy rzeczy, których nie ma (omamy)
 • jeśli jednocześnie wystąpią któreś z następujących objawów: omamy, gorączka, niepokój ruchowy, drżenie i pocenie się
 • jeśli zauważy podejrzane zmiany skórne, ponieważ u pacjentów z chorobą Parkinsona występuje zwiększone ryzyko raka skóry (nie tylko czerniaka)

Inne działania niepożądane.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 •  nieprawidłowe ruchy ciała (dyskinezy)
 •  ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha
 • upadek
 • alergia
 • gorączka
 • grypa
 • złe samopoczucie (osłabienie)
 • ból szyi
 • ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • obniżenie ciśnienia krwi podczas wstawania z objawami przypominającymi zawroty głowy (niedociśnienie ortostatyczne)
 • zmniejszone łaknienie (zmniejszony apetyt)
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności i wymioty
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • nieprawidłowe wyniki badania krwi (leukopenia)
 • bóle stawów i bóle mięśniowo-szkieletowe
 • zapalenie stawów
 • drętwienie i osłabienie mięśni ręki
 • zmniejszenie masy ciała
 • nietypowe sny
 • utrudniona koordynacja grup mięśni
 • depresja
 • zawroty głowy
 • przedłużające się napięcie mięśni (dystonia)
 • wysypka
 • przekrwienie oczu (zapalenie spojówek)
 • nagłe parcie na mocz

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • udar mózgu
 • zawał mięśnia sercowego
 • wysypka w postaci pęcherzyków

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • podwyższone ciśnienie krwi
 • nadmierna senność
 • nagłe zasypianie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Ralago należy skonsultować się z lekarzem:

 • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli pacjent zauważy niepokojące zmiany na skórze

Zaburzenia kontroli impulsów

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą u chorego nietypowe zachowania będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu czy pragnienia wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania zwane są zaburzeniami kontroli impulsów. U pacjentów przyjmujących Ralago i (lub) inne leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona obserwowano takie zachowania jak:

 • natręctwa
 • obsesyjne myśli
 • patologiczne uzależnienie od hazardu
 • niepohamowane wydawanie pieniędzy
 • impulsywne zachowania, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne

Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki lub odstawieniu leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ralago a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać przyjmowania leku Ralago, ponieważ nie jest znane działanie leku Ralago na przebieg ciąży i nienarodzone dziecko.

Ralago a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie kamrienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie dotyczy to połączenia leku Relago z:

 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • cyprofloksacyną
 • dekstrometorfanem
 • sympatykomimetykami
 • fluoksetyną lub fluwoksaminą

Nie zaleca się jednoczesnego podawania rasagiliny i sympatykomimetyków, takich jak wchodzące w skład produktów leczniczych zmniejszających przekrwienie błony śluzowej podawanych do nosa i doustnie albo produktów przeciw przeziębieniu zawierających efedrynę lub pseudoefedrynę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ralago a alkohol

Brak danych.

Ralago a prowadzenie pojazdów

Lek Ralago może powodować zawroty głowy lub senność. Może również wywoływać epizody nagłego zasypiania. Pacjenci, u których wystąpiły powyższe objawy nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ralago?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ralago a ciąża
Ralago a karmienie piersią
Interakcje
Ralago a alkohol
Ralago a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo