Poradnik
Ramipril - ratiopharm (Ramiprilum)

Ramipril - ratiopharm (Ramiprilum)

Lek Ramipril - ratiopharm zawiera substancję czynną - ramipryl z grupy leków inhibitorów konwertazy angiotensyny. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w profilaktyce zdarzeń sercowo - naczyniowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaRamipril - ratiopharm
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramipryl

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorowęglan sodu
 • jednowodna laktoza
 • kroskarmeloza sodowa
 • skrobia żelowana (ze skrobi kukurydzianej)
 • fumaran sodu stearylowy
 • wodorotlenek żelaza (dawka 2,5 mg i 5 mg)
 • tlenek żelaza (dawka 5 mg)
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżanie ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze krwi
 • profilaktyka zawału serca lub udaru mózgu
 • niewydolność serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ramipryl, inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • niewydolność nerek
 • bardzo niskie lub niestabilne ciśnienie krwi
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i stosowanie aliskirenu
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • schorzenia serca, wątroby lub nerek
 • odwodnienie
 • stosowanie
 • antagonistów receptora angiotensyny II, aliskirenu
 • wysokie stężenie potasu we krwi
 • niskie stężenie poziom sodu we krwi
 • ciąża
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub zmęczenie
 • zawroty głowy
 • Jest to bardziej prawdopodobne po rozpoczęciu leczenia lub po zwiększeniu dawki leku
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie krwi), zwłaszcza podczas nagłego wstawania lub wstawania
 • suchy kaszel kłujący, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, złe samopoczucie lub wymioty
 • wysypka z guzkami lub bez
 • ból klatki piersiowej
 • skurcze mięśni lub ból
 • podwyższony poziom potasu we krwi
Możliwe interakcje z
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi - NLPZ
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii
 • sakubitrylem i walsartanem
 • cyklosporyną
 • diuretykami
 • suplementami potasu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • temsyrolimusem
 • syrolimusem, ewerolimusem
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • racekadotrylem
 • litem
Ciąża

Nie należy stosować leku Ramipril - ratiopharm u kobiet w pierwszych dwunastu tygodniach ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13. tygodniu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ramipril - ratiopharm u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Ramipril - ratiopharm u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ramipril - ratiopharm może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ramipril - ratiopharm?

Ramipryl (substancja czynna leku Ramipril - ratiopharm) obniża stężenie angiotensyny II, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ramipril - ratiopharm?

Lek Ramipril - ratiopharm stosowany jest:

 • w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia)
 • w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia się czynności nerek (zarówno u osób z cukrzycą, jak i bez cukrzycy)
 • w leczeniu niewydolności serca
 • w leczeniu po zawale serca powikłanym niewydolnością serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Ramipril - ratiopharm?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

 • lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze dnia
 • tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu
 • tabletek nie należy kruszyć ani żuć

Dawkowanie:

Leczenie nadciśnienia tętniczego

 • zalecana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę
 • lekarz będzie dostosowywał dawkę, dopóki ciśnienie krwi u pacjenta nie będzie odpowiednio kontrolowane
 • maksymalna dawka leku to 10 mg raz na dobę
 • jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem podawania leku Ramipril - ratiopharm

Zmniejszenie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu

 • zalecana dawka początkowa leku to 2,5 mg raz na dobę
 • następnie lekarz może zwiększyć dawkę
 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę

Zmniejszenie ryzyka lub spowolnienie pogorszenia czynności nerek

 • dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę
 • lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki
 • zalecana dawka leku to 5 mg lub 10 mg raz na dobę

Leczenie niewydolności serca

 • zalecana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę
 • następnie lekarz może zwiększyć dawkę
 • maksymalna dawka leku to 10 mg na dobę (zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych)

Leczenie po zawale serca

 • zalecana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę
 • lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki
 • zalecana dawka leku to 10 mg na dobę (zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych)

Pacjenci w podeszłym wieku

 • lekarz rozpocznie leczenie od mniejszej dawki, którą będzie stopniowo zwiększał w trakcie leczenia

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ramipril - ratiopharm

 • należy natychmiast powiadomić lekarza lub udać się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala
 • nie wolno samemu jechać do szpitala, należy poproś o to kogoś innego lub wezwać karetkę
 • należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, co pacjent zażył

Pominięcie przyjęcia leku Ramipril - ratiopharm

 • w przypadku pominięcia dawki, następną dawkę należy przyjąć w następnym zaplanowanym czasie
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Ramipril - ratiopharm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ramipril - ratiopharm?

Leku Ramipril - ratiopharm nie należy stosować u pacjentów: 

 • uczulonych na ramipryl, inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; objawy reakcji nadwrażliwości obejmują: wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka
 • u których kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna tzw. obrzęk naczynioruchowy z objawami: swędzenia, pokrzywki, czerwonych plam na dłoniach,  stopach i gardle, obrzęku gardła i języka, obrzęku wokół oczu i ust oraz trudności w oddychaniu i przełykaniu
 • poddawanych dializie lub innym zabiegom filtracji krwi
 • ze schorzeniami nerek (zwężeniem tętnicy nerkowej)
 • z bardzo niskim lub niestabilnym ciśnieniem krwi
 • z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek przyjmujących lek obniżający ciśnienie krwi zawierający aliskiren
 • przyjmujących aktualnie lub w przeszłości sakubitryl w skojarzeniu z walsartanem (stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u dorosłych) - zwiększa to ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanek znajdujących się pod skórą np. w okolicy gardła)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ramipril - ratiopharm może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy przerwać przyjmowanie leku Ramipril - ratiopharm i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią poważne działania niepożądane, należą do nich:

 • obrzęk twarzy, ust lub gardła, utrudniający przełykanie lub oddychanie, świąd i wysypki skórne;
  mogą to być objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek Ramipril - ratiopharm
 • ciężkie reakcje skórne: wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub łuszczenie się skóry (zespół Stevensa - Johnsona, toksyczno - martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy)

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • przyspieszona czynność serca, nieregularne lub silne bicie serca (kołatanie serca), ból lub ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zdarzenia - zawał serca lub udar
 • duszność lub kaszel (możliwe objawy choroby płuc)
 • skłonność do powstawania siniaków, krwawienie (trwające dłużej niż zwykle), jakiekolwiek oznaki krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze infekcje, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego
 • silny ból brzucha, który może promieniować do pleców - możliwe objawy zapalenia trzustki 
 • gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból brzucha, złe samopoczucie, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka) - możliwe objawy problemów z wątrobą, np. zapalenia lub uszkodzenia wątroby

Inne działania niepożądane:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub zmęczenie
 • zawroty głowy - jest to bardziej prawdopodobne po rozpoczęciu leczenia lub po zwiększeniu dawki leku
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie krwi), zwłaszcza podczas nagłego wstawania lub wstawania
 • suchy kaszel kłujący, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, złe samopoczucie lub wymioty
 • wysypka z guzkami lub bez
 • ból klatki piersiowej
 • skurcze mięśni lub ból
 • podwyższony poziom potasu we krwi

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy)
 • swędzenie i nietypowe odczucia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub mrowienie (parestezje)
 • utrata lub zmiana smaku
 • zaburzenia snu
 • obniżony nastrój, niepokój, niezwykła nerwowość lub niepokój
 • zatkany nos, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy
 • obrzęk jelit zwany jelitowym obrzękiem naczynioruchowym, z objawami takimi jak ból brzucha, wymioty i biegunka, zgaga, zaparcia lub suchość w ustach
 • zwiększone oddawanie moczu (diureza) w ciągu dnia
 • zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek
 • nadmierne pocenie
 • utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja)
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca
 • opuchnięte ręce i nogi, możliwe oznaki gromadzenia się płynów w ciele
 • zaczerwienienie skóry z uczuciem ciepła
 • rozmazany obraz
 • ból stawu
 • gorączka
 • zaburzenia seksualne u mężczyzn, zmniejszenie popędu seksualnego u mężczyzn i kobiet
 • wzrost liczby niektórych białych krwinek (eozynofilia)
 • wartości krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie drżenia lub dezorientacji
 • czerwony i spuchnięty język
 • silne łuszczenie lub łuszczenie się skóry, swędząca, guzkowata wysypka
 • problemy z paznokciami (np. poluzowanie lub łuszczenie się paznokcia lub paznokcia)
 • wysypka lub siniaki
 • plamy na skórze i zimne kończyny
 • czerwone, swędzące, opuchnięte lub łzawiące oczy
 • problemy ze słuchem lub dzwonienie w uszach
 • uczucie osłabienia
 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi lub niski poziom hemoglobiny w badaniach krwi

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zwiększona wrażliwość na słońce

Częstość nieznana:

 • zagęszczony mocz (ciemny kolor), nudności lub wymioty, skurcze mięśni, splątanie i drgawki, które mogą być spowodowane nieprawidłowym wydzielaniem ADH (hormonu antydiuretycznego) - w przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • brak koncentracji
 • ból w ustach
 • badania krwi mogą wykazać podwyższony poziom przeciwciał
 • morfologia krwi ze zbyt małą liczbą komórek krwi
 • zbyt niski poziom sodu we krwi
 • zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból po ich rozgrzaniu (zespół Raynauda)
 • powiększanie piersi u mężczyzn
 • spowolniona lub pogorszona zdolność reagowania
 • uczucie pieczenia
 • zmieniona percepcja zapachu
 • wypadanie włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ramipril - ratiopharm należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ramipril - ratiopharm należy poinformować, jeśli:

 • u pacjenta występują schorzenia serca, wątroby lub nerek
 • u pacjenta wystąpiła utrata dużej ilości soli lub płynów ustrojowych - odwodnienie (w wyniku wymiotów,  biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety ubogosolnej, przyjmowania leków moczopędnych przez dłuższy czas lub w przypadku dializy)
 • u pacjenta planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi takie, jak: antagonista receptora angiotensyny II (tzw. sartany – np. walsartan, telmisartan, irbesartan),  zwłaszcza jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami spowodowane cukrzycą -  aliskiren - lekarz może regularnie kontrolować czynność nerek, ciśnienie krwi i poziom elektrolitów (np. potasu) we krwi
 • u pacjenta występuje wysokie stężenie potasu we krwi (wykazane w badaniach krwi)
 • pacjent przyjmuje leki lub występują u niego choroby, które mogą obniżać poziom sodu we krwi - lekarz może przeprowadzać regularne badania krwi w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku
 • pacjent przyjmuje: racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki), temsyrolimus, sirolimus, ewerolimus (stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionych narządów lub w leczeniu raka) wildagliptynę (stosowaną w leczeniu cukrzycy) - leki te mogą zwiększać ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, ciężkich reakcji alergicznych
 • u pacjenta stwierdzono kolagenozę naczyń (twardzinę skóry lub toczeń rumieniowaty układowy)

Zabiegi i operacje:

 • jeśli u pacjenta jest planowany zabieg (również dentystyczny) lub operacja z wykorzystaniem środków znieczulających, należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Ramipril - ratiopharm
 • może być konieczne przerwanie przyjmowania leku Ramipril - ratiopharm dzień wcześniej

U pacjentów rasy czarnej istnieje większe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, lek ten może działać mniej skutecznie niż u pacjentów innych ras.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramipril - ratiopharm a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub może zajść w ciążę.
Nie należy stosować leku Ramipril - ratiopharm u kobiet w pierwszych dwunastu tygodniach ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13. tygodniu ciąży. Lek stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.
Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Ramipril - ratiopharm, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.
Przed planowaną ciążą zaleca się zmianę leczenia na inne, odpowiednie do stosowania podczas ciąży.

Ramipril - ratiopharm a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ramipril - ratiopharm u kobiet w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki, które mogą zmniejszyć skuteczność działania leku Ramipril - ratiopharm oraz zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Ramipril - ratiopharm:

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ (ibuprofen indometacyna i kwas acetylosalicylowy)
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia krwi, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii (efedryna, noradrenalina lub adrenalina)

Leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Ramipril - ratiopharm:

 • sakubitryl/ walsartan - stosowane w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u dorosłych 
 • leki przeciwnowotworowe stosowane w chemioterapii
 • leki moczopędne np. furosemid
 • suplementy potasu (w tym zamienniki soli), leki moczopędne oszczędzające potas, (np.: spironolakton, triamteren, amiloryd i inne leki, które mogą zwiększać ilość potasu we  krwi (np. trimetoprim i kotrimoksazol - stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, cyklosporyna -  stosowana w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów oraz heparyna - stosowana do rozrzedzania krwi i zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi)
 • leki przeciwzapalne zawierające sterydy, np. prednizolon
 • allopurynol (stosowany w celu obniżenia poziomu kwasu moczowego we krwi)
 • prokainamid (stosowany w leczeniu arytmii serca)
 • leki stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu (sirolimus, ewerolimus i inne leki klasy inhibitorów mTOR)
 • racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki)

Może być konieczne dostosowanie dawki leku i (lub) podjęcie innych środków ostrożności przez lekarza u pacjentów przyjmujących antagonistę receptora angiotensyny II lub aliskiren.

Lek Ramipril - ratiopharm może wpływać na działanie innych leków, należą do nich:

 • leki przeciwcukrzycowe (doustne i insulina) - lek Ramipril - ratiopharm może obniżać poziom cukru we krwi (w czasie stosowania leku należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi)
 • lit (stosowany w zaburzeniach psychicznych) - lek Ramipril - ratiopharm może zwiększać poziom litu we krwi (lekarz będzie uważnie kontrolował stężenie litu we krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramipril - ratiopharm a alkohol

Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku Ramipril - ratiopharm może spowodować zawroty głowy i senność.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Ramipril - ratiopharm a prowadzenie pojazdów

Podczas przyjmowania leku Ramipril - ratiopharm mogą wystąpić zawroty głowy.
Prawdopodobieństwo ich występowania jest największe na początku stosowania leku Ramipril - ratiopharm lub przy zwiększeniu jego dawki.
Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ramipril - ratiopharm?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ramipril - ratiopharm a ciąża
Ramipril - ratiopharm a karmienie piersią
Interakcje
Ramipril - ratiopharm a alkohol
Ramipril - ratiopharm a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki