Poradnik

Ramve (Ramiprilum)

Lek Ramve zawiera ramipryl, który jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę. Lek powoduje spadek ciśnienia tętniczego krwi, działa na serce i na naczynia krwionośne. Stosowany jest w nadciśnieniu tętniczym oraz chorobach związanych z niewydolnością serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaRamve
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Ramipryl

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • laurylosiarczan sodu
 • parahydroksybenzoesan metylu
 • parahydroksybenzoesan propylu
 • karmoizyna (E 122)
 • żółcień pomarańczowa  (E 110) - dawka 2,5 mg
 • czerwień koszenilowa (E 124) - dawka 2,5 mg i 5 mg
 • błękit brylantowy (E 133) - dawka 5 mg i 10 mg
 • erytrozyna (E 127) - dawka 10 mg
Dostępne opakowania

28 kapsułek twardych

Działanie / właściwości
 • zmniejsza wytwarzanie oraz organizm substancji zwiększających ciśnienie krwi
 • rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne
 • ułatwia sercu pompowanie krwi do całego organizmu
Zastosowanie
 • leczenie nadciśnienia
 • zmniejszanie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru
 • zmniejszanie ryzyka lub opóźnienie zaostrzenia chorób nerek 
 • leczenie serca, jeśli nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do całego organizmu (niewydolność serca)
 • leczenie pozawałowej niewydolności serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • przebyta ciężka reakcja alergiczna w postaci obrzęku naczynioruchowego objawiającego się świądem, pokrzywką, czerwonymi plamami na dłoniach, stopach i gardle, obrzękiem gardła i języka, obrzękiem dookoła oczu i warg, trudnościami z oddychaniem i połykaniem 
 • przyjmowanie sakubitrylu z walsartanem stosowanego w przewlekłej niewydolności serca
 • zastosowanie dializy lub innego typu filtracji krwi
 • zaburzenia nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek
 • niskie lub niestabilne ciśnienie krwi
 • cukrzyca lub zaburzenie czynności nerek z równoczesnym leczeniem aliskirenem (lekiem obniżającym ciśnienie)
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia serca, wątroby lub nerek
 • utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów
 • planowane leczenie odczulające na jad pszczół lub os
 • planowane znieczulenie przed zabiegiem stomatologicznym lub operacyjnym; konieczne może być przerwanie leczenia jeden dzień przed zabiegiem
 • duże stężenie potasu we krwi
 • stosowanie leków obniżających poziom sodu we krwi lub stan zdrowia powodujący obniżenie stężenia sodu we krwi
 • przyjmowanie leków zwiększających ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (inhibitory kinazy mTOR, wildagliptyna, inhibitory neprylizyny, sakubitryl i walsartan)
 • kolagenowe choroby skóry, takie jak twardzina skóry, ogólnoustrojowy toczeń rumieniowaty
 • pierwsze trzy miesiące ciąży
 • stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą lub aliskirenu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy, głównie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki
 • omdlenia, niedociśnienie zwłaszcza podczas gwałtownego wstawania lub siadania
 • suchy, łaskoczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, przyspieszenie oddechu
 • ból żołądka lub jelit, niestrawność, biegunka, nudności
 • wysypka z obszarem uniesienia skóry lub bez
 • ból w klatce piersiowej
 • skurcze lub ból mięśni
 • zwiększone stężenie potasu we krwi
Możliwe interakcje z
 • ibuprofenem, indometacyną, aspiryną
 • efedryną, noradrenaliną, adrenaliną
 • sakubitrylem i walsartanem
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów
 • cyklosporyną
 • furosemidem
 • spironolaktonem, triamterenem, amylorydem, solami potasu, trimetoprimem i sulfometoksazolem, heparyną
 • prednizolonem
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • trimetoprymem i kotrimoksazolem
 • temsyrolimusem
 • ewerolimusem, syrolimusem
 • wildagliptyną
 • racekadotrylem
 • antagonistami receptora angiotensyny II, aliskirenem
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i insuliną
 • litem
Ciąża

Nie należy stosować leku Ramve w pierwszym trymestrze ciąży. Stosowanie leku po 13. tygodniu ciąży jest bezwzględnie przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ramve podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeżeli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ramve?

Lek Ramve działa w następujący sposób:

 • zmniejsza wytwarzanie substancji mogących zwiększać ciśnienie tętnicze krwi
 • rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne
 • ułatwia sercu pompowanie krwi do całego organizmu

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ramve?

Lek Ramve stosuje się w celu:

 • leczenia nadciśnienia tętniczego krwi
 • zmniejszania ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru
 • zmniejszania ryzyka lub opóźnienia zaostrzenia chorób nerek u pacjentów z cukrzycą, lub bez
 • leczenia serca, jeśli nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do całego organizmu (niewydolność serca)
 • leczenia pozawałowej niewydolności serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Ramve?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy stosować doustnie codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości (nie należy ich gryźć ani rozkruszać).

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego krwi

 • dawka początkowa wynosi od 1,25 mg do 2,5 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększać dawkę do momentu uzyskania pełnej kontroli ciśnienia tętniczego krwi
 • dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę
 • w przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych) lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

 • dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę
 • lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki
 • dawka zwykle stosowana wynosi 10 mg raz na dobę

Leczenie w celu zmniejszenia lub opóźnienia zaostrzenia zaburzeń nerek

 • dawka początkowa wynosi od 1,25 mg do 2,5 mg raz na dobę
 • lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki
 • dawka zwykle stosowana wynosi 5 mg do 10 mg raz na dobę

Leczenie niewydolności serca

 • dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę
 • lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki
 • dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę, lek przyjmuje się dwa razy na dobę

Leczenie po zawale serca

 • dawka początkowa wynosi od 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy raz na dobę
 • lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki
 • dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę, lek przyjmuje się dwa razy na dobę

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

Maksymalna dawka początkowa wynosi 2,5 mg, a pacjent musi być pod ścisłym nadzorem lekarskim.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz zmniejszy dawkę początkową i powoli będzie ją dostosowywać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitalnej izby przyjęć.

Pominięcie zastosowania leku

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ramve?

Leku Ramve nie należy przyjmować, gdy pacjent:

 • ma uczulenie na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • przebył ciężką reakcję alergiczną w postaci obrzęku naczynioruchowego objawiającego się świądem, pokrzywką, czerwonymi plamami na dłoniach, stopach i gardle, obrzękiem gardła i języka, obrzękiem dookoła oczu i warg, trudnościami z oddychaniem i połykaniem 
 • przyjmuje lek zawierający sakubitryl z walsartanem, stosowany w leczeniu pewnego typu przewlekłej niewydolności serca
 • jest poddawany dializie lub innemu typowi filtracji krwi; w zależności od używanej aparatury, lekarz zdecyduje czy lek Ramve będzie odpowiedni dla pacjenta
 • ma zaburzenia nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek, w tym zwężenie tętnic nerkowych
 • ma wyjątkowo niskie lub niestabilne ciśnienie krwi
 • choruje na cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i równocześnie jest leczony aliskirenem (lekiem obniżającym ciśnienie)
 • jest w ostatnich 6 miesiącach ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ramve może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ramve i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • objawy ciężkiej reakcji alergicznej: obrzęk twarzy, ust lub gardła powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu, świąd i wysypka
 • ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, wyprysk i odwarstwienie skóry (zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze odwarstwienie naskórka, rumień wielopostaciowy)
 • przyspieszony rytm serca, nierówne lub gwałtowne bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zawał serca, udar mózgu
 • zaburzenia dotyczące płuc: przyspieszenie oddechu lub kaszel
 • zaburzenia krwi lub szpiku kostnego w postaci: łatwiejszego powstawania siniaków, przedłużonego czasu krwawienia, jakichkolwiek krwawień (w tym z dziąseł), ciemnoczerwonych plamek lub przebarwień na skórze, częstszych zakażeń, bólu gardła i gorączki, zmęczenia, omdlenia, zawrotów głowy, bladości skóry
 • objawem zapalenia trzustki, takie jak: ciężki ból żołądka promieniujący do pleców
 • objawy zapalenia lub uszkodzenia wątroby, takie jak: gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata łaknienia, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)
 • objawy niewydolności lub zaburzenia czynności nerek, takie jak: zmniejszenie ilości wydalanego moczu, utrata łaknienia, zmęczenie, obrzęk rąk i stóp, suchość i swędzenie skóry

Inne działania niepożądane:

Często (nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy, głównie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki
 • omdlenia, niedociśnienie zwłaszcza podczas gwałtownego wstawania lub siadania
 • suchy, łaskoczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, przyspieszenie oddechu
 • ból żołądka lub jelit, niestrawność, biegunka, nudności
 • wysypka z obszarem uniesienia skóry lub bez
 • ból w klatce piersiowej
 • skurcze lub ból mięśni
 • zwiększone stężenie potasu we krwi

Niezbyt często (nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia równowagi, zawroty głowy
 • świąd i nieprawidłowe odczucia skórne: zdrętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie, cierpnięcie (parestezje)
 • utrata lub zaburzenia smaku
 • zaburzenia snu
 • lęk, nerwowość, niepokój
 • uczucie niedrożności nosa, trudności w oddychaniu, nasilenie astmy
 • obrzęk naczynioruchowy jelit, objawiający się bólami brzucha, wymiotami, biegunką
 • zgaga, zaparcie, suchość w jamie ustnej
 • zwiększone wydalanie (z moczem) wody w ciągu dnia
 • nadmierna potliwość
 • utrata lub zmniejszenie łaknienia (anoreksja)
 • objawy zatrzymania wody w organizmie: obrzęki rąk i nóg
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • niewyraźne widzenie
 • ból stawów
 • gorączka
 • impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u kobiet i mężczyzn
 • zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia)
 • zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek

Rzadko (nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie roztrzęsienia i splątania
 • zaczerwienienie i obrzęk języka
 • ostre łuszczenie się skóry, swędząca, guzkowa wysypka
 • zaburzenia paznokci w postaci rozluźnienia lub oddzielenia paznokcia od łożyska
 • wysypka skórna lub zasinienie
 • plamy na skórze i zimne kończyny
 • zaczerwienienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach
 • osłabienie
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny

Bardzo rzadko (nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • nadwrażliwość na słońce

Częstość nieznana:

 • trudności z koncentracją
 • obrzęk ust
 • zbyt mała liczba krwinek
 • za małe stężenie sodu
 • wzrost stężenia przeciwciał przeciwjądrowych w organizmie
 • zmiana zabarwienia palców rąk i nóg w przypadku zimna oraz mrowienie lub ból po ich rozgrzaniu (objaw Raynauda)
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • spowolnione lub zaburzone reagowanie
 • uczucie pieczenia
 • pęcherze na skórze i błonach śluzowych
 • nasilenie występowania czerwonych, łuszczących się obszarów skóry tworzących skorupę, pokrytych srebrnymi łuskami
 • zaburzenia węchu
 • wypadanie włosów
 • stężony mocz o ciemnym zabarwieniu, nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie splątania i napady drgawkowe, które mogą być wynikiem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (wazopresyny)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ramve należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują: 

 • zaburzenia serca, wątroby lub nerek
 • utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów w wyniku wymiotów, biegunki, nadmiernej potliwości, diety ubogosolnej, stosowania leków moczopędnych lub dializ
 • zaplanowane leczenie odczulające na jad pszczół lub os
 • zaplanowane znieczulenie przed zabiegiem stomatologicznym lub operacyjnym; konieczne może być przerwanie leczenia jeden dzień przed zabiegiem
 • duże stężenie potasu we krwi
 • stosowanie leków obniżających poziom sodu we krwi lub stan zdrowia powodujący obniżenie stężenia sodu we krwi
 • przyjmowanie leków zwiększających ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (inhibitory kinazy mTOR: temsyrolimus, ewerolimus, syrolimus oraz wildagliptyna, inhibitory neprylizyny - racekadotryl, sakubitryl i walsartan)
 • kolagenowe choroby skóry, takie jak twardzina skóry, ogólnoustrojowy toczeń rumieniowaty
 • pierwsze trzy miesiące ciąży
 • stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (walsartan, telmisarta, irbesartan), zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą lub aliskirenu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramve a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ramve w pierwszym trymestrze ciąży. Nie wolno stosować leku po 13 tygodniu ciąży. Przed planowaną ciążą należy zmienić terapię na odpowiednie leczenie alternatywne.

Ramve a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ramve nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Działanie leku Ramve może być zmodyfikowane przez:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, indometacyna, aspiryna
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina, adrenalina

Zwiększone ryzyko działań niepożądanych może wystąpić w przypadku jednoczesnego stosowania leku Ramve z:

 • lekami zawierającymi sakubitryl z walsartanem stosowanymi w leczeniu pewnego typu przewlekłej niewydolności serca u dorosłych
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak ibuprofen, indometacyna, kwas acetylosalicylowy
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepionego narządu, takimi jak cyklosporyna
 • lekami moczopędnymi, takimi jak furosemid
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi, takimi jak spironolakton, triamteren, amyloryd, sole potasu, trimetoprim i sulfometoksazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń) oraz heparyna (lek rozrzedzający krew)
 • steroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak prednizolon
 • lekami stosowanymi w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi, takimi jak allopurynol
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca, takimi jak prokainamid
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takimi jak trimetoprim i kotrimoksazol
 • inhibitorami mTOR stosowanymi w leczeniu raka lub zapobieganiu odrzucenia przeszczepów, takimi jak temsyrolimus, ewerolimus, syrolimus
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy typu II, takimi jak wildagliptyna
 • lekami stosowanymi w biegunce, takimi jak racekadotryl
 • antagonistami receptora angiotensyny II lub aliskirenem

Lek Ramve może wpływać na działanie innych leków, takich jak:

 • doustne leki przeciwcukrzycowe oraz insulina
 • lit (stosowany w zaburzeniach psychicznych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ramve a alkohol

Równoczesne stosowanie leku Ramve i spożywanie alkoholu może spowodować zawroty głowy i uczucie oszołomienia. Leki obniżające ciśnienie krwi i alkohol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie.

Ramve a prowadzenie pojazdów

Jeżeli podczas stosowania leku Ramve wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ramve?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ramve a ciąża
Ramve a karmienie piersią
Interakcje
Ramve a alkohol
Ramve a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo