Kategorie

Ranexa (Ranolazinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ranexa?

Lek Ranexa zawiera ranolazynę stosowaną jako lek dodatkowy w leczeniu dławicy piersiowej

Podstawowe informacje

NazwaRanexa
Nazwa międzynarodowaRanolazinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 375 mg
 • 500 mg
 • 750 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Ranolazyna

Skład - substancje pomocnicze
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu
 • kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • wodorotlenek sodu
 • dwutlenek tytanu
 • wosk Carnauba
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwdławicowe

Zastosowanie

Leczenie dławicy piersiowej

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ranolazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zaburzenie czynności nerek i/lub wątroby
 • pacjent stosuje określone leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (klarytromycyna, telitromycyna), zakażeń grzybiczych (itrakonazol, ketokonazol, worykonazol, posakonazol), zakażenia wirusem HIV (inhibitory proteazy), depresji (nefazodon) lub zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, dofetylid lub sotalol)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby wątroby i/lub nerek
 • nieprawidłowy zapis EKG obecnie lub w przeszłości
 • podeszły wiek pacjenta
 • masa ciała pacjenta poniżej 60 kg
 • niewydolność krążenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • zaparcie
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • nudności, wymioty
 • uczucie osłabienia
Możliwe interakcje z
 • klarytromycyną, telitromycyną
 • itrakonazolem, ketokonazolem, worykonazolem, posakonazolem
 • inhibitorami proteazy
 • nefazodonem
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca
Ciąża

Leku nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Karmienie piersią

Lek nie może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić takie objawy niepożądane jak: zawroty głowy, niewyraźne widzenie, stan splątania, halucynacje, podwójne widzenie, problemy z koordynacją. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy po przyjęciu leku, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ranexa?

Lek Ranexa jest stosowany jako lek dodatkowy w leczeniu objawowym pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których objawy nie ustępują lub występuje nietolerancja leków przeciwdławicowych pierwszego rzutu (takich jak leki beta-adrenolityczne lub antagoniści kanałów wapniowych)

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ranexa?

Lek Ranexa wykorzystywany jest w leczeniu dławicy piersiowej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ranexa?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku:

 • tabletki należy połykać w całości, popijając wodą
 • tabletek nie wolno kruszyć, ssać, żuć tabletek, ani dzielić ich na połowę

Dawkowanie:

 • dawka początkowa to 375 mg dwa razy na dobę
 • po 2-4 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę leku w celu uzyskania pożądanego działania leku
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 750 mg

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ranexa

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, zabierając ze sobą pozostałe tabletki oraz opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Ranexa

Należy przyjąć pominiętą dawkę leku tak szybko jak to tylko możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki (mniej niż 6 godzin). Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ranexa?

Leku Ranexa nie powinno się stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na ranolazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zaburzenie czynności nerek i/lub wątroby
 • pacjent stosuje określone leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (klarytromycyna, telitromycyna), zakażeń grzybiczych (itrakonazol, ketokonazol, worykonazol, posakonazol), zakażenia wirusem HIV (inhibitory proteazy), depresji (nefazodon) lub zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, dofetylid lub sotalol)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ranexa może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ranexa i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, języka lub gardła
 • trudności w przełykaniu
 • pokrzywka lub trudności w oddychaniu

Należy poinformować lekarza jeśli wystąpiły takie objawy jak:

 • zawroty głowy, nudności lub wymioty

Lekarz może podjąć decyzję o zmianie dawki bądź zaprzestaniu stosowania leku.

Inne działania niepożądane:

Częste (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • zaparcie
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • nudności, wymioty
 • uczucie osłabienia

Niezbyt częste (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

 • zmiana czucia
 • lęk, trudności w zasypianiu, stan splątania, halucynacje
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia
 • zmiany w zakresie odczuć (dotyk lub smak), drżenie, uczucie zmęczenia lub spowolnienia, senność lub somnolencja, wrażenie omdlenia lub omdlenia, zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej
 • ciemna barwa moczu, krew w moczu, trudności w oddawaniu moczu
 • odwodnienie Trudności w oddychaniu, kaszel, krwawienie z nosa
 • podwójne widzenie
 • nadmierne pocenie się, świąd
 • uczucie obrzęku lub wzdęcia
 • nagłe zaczerwienienie twarzy, niskie ciśnienie krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny lub mocznika we krwi, zwiększenie liczby płytek krwi lub krwinek białych, zmiany w zapisie EKG
 • obrzęk stawów, ból w kończynach
 • utrata apetytu i (lub) utrata masy ciała
 • skurcz mięśni, osłabienie siły mięśniowej
 • dzwonienie w uszach i (lub) uczucie wirowania
 • ból żołądka lub dyskomfort, niestrawność, suchość w jamie ustnej lub wiatry

Rzadkie  (występujące u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • trudności z oddawaniem moczu
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych parametrów czynności wątroby
 • ostra niewydolność nerek
 • zmiana zmysłu zapachu, drętwienie jamy ustnej lub warg, upośledzenie słuchu zimne poty, wysypka
 • problemy z koordynacją
 • zmniejszenie ciśnienia krwi po przyjęciu pozycji stojącej
 • obniżenie lub utrata świadomości
 • dezorientacja
 • uczycie zimna w stopach i dłoniach
 • pokrzywka, reakcje uczuleniowe skóry
 • impotencja
 • problemy z chodzeniem wynikające z zaburzeń równowagi
 • zapalenie trzustki lub jelit Utrata pamięci
 • ucisk w gardle
 • niskie stężenie sodu we krwi (hiponatremia), które może spowodować zmęczenie i stan splątania, drżenia mięśniowe, skurcze i śpiączkę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Ranexa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy u pacjenta występują:

 • choroby wątroby i/lub nerek
 • nieprawidłowy zapis EKG obecnie lub w przeszłości
 • podeszły wiek pacjenta
 • masa ciała pacjenta poniżej 60 kg
 • niewydolność krążenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ranexa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Ranexa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Ranexa nie należy łączyć z:

 • klarytromycyną, telitromycyną
 • itrakonazolem, ketokonazolem, worykonazolem, posakonazolem
 • inhibitorami proteazy
 • nefazodonem
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca (np. chinidyna, dofetylid lub sotalol)

Przed zastosowaniem leku Ranexa należy poinformować lekarza jeśli pacjent stosuje:

 • erytromycynę, flukonazol, cyklosporynę, leki nasercowe (dilitiazem, werapamil), leki te mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych takich jak: zawroty głowy, nudności lub wymioty
 • leki stosowane w leczeniu padaczki lub innych zaburzeń neurologicznych (np. fenytoina, karbamazepina lub fenobarbital); stosowanie ryfampicyny w leczeniu zakażenia (np. gruźlica) lub stosowanie leków ziołowych zawierających ziele dziurawca, ponieważ takie leki mogą zmniejszać skuteczność leku Ranexa
 • digoksynę, metoprolol, dawkowanie leku Ranexa przy tych lekach może ulec zmianie
 • leki stosowane w leczeniu uczuleń (np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna), zaburzeń rytmu serca (np. dyzopiramid, prokainamid) i depresji (np. imipramina, doksepina, amitryptylina), ponieważ mogą one wpływać na zmianę zapisu EKG u pacjenta
 • leki stosowane w leczeniu depresji (bupropion), zaburzeń psychicznych, zakażenia wirusem HIV (efawirenz) lub raka (cyklofosfamid)
 • leki zmniejszające wysokie stężenie cholesterolu we krwi (np. symwastatyna, lowastatyna, atorwastatyna); mogą one powodować ból oraz uszkodzenie mięśni
 • leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepionego narządu (np. takrolimus, cyklosporyna, sirolimus, ewerolimus), gdyż lekarz może zdecydować o zmianie dawki tych leków w trakcie stosowania leku Ranexa

Ranexa z jedzeniem i piciem

Podczas przyjmowania leku nie należy pić soku grejfrutowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ranexa a alkohol

Brak danych.

Ranexa a prowadzenie pojazdów

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić takie objawy niepożądane jak: zawroty głowy, niewyraźne widzenie, stan splątania, halucynacje, podwójne widzenie, problemy z koordynacją. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy po przyjęciu leku, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak należy przechowywać lek Ranexa?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego