Poradnik
Rasagiline Accord (Rasagilinum)

Rasagiline Accord (Rasagilinum)

Lek Rasagiline Accord zawiera substancję czynną rasagilinę stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ten można stosować zarówno w monoterapii jak i w połączeniu z lewodopą (innym lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaRasagiline Accord
Nazwa międzynarodowaRasagilinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Rasagilina

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana
 • skrobia żelowana (kukurydziana)
 • talk
 • stearylofumaran sodu
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
 • 112 tabletek
Działanie / właściwości

Zwiększenie i utrzymywanie stężenia dopaminy

Zastosowanie

Leczenie choroby Parkinsona

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jednoczesne leczenie innymi inhibitorami monoaminooksydazy
 • stosowanie petydyny
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich niepokojących zmianach na skórze
 • mogą pojawić się zaburzenia kontroli impulsów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 •  nieprawidłowe ruchy ciała (dyskinezy)
 •  ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha
 • upadek
 • alergia
 • gorączka
 • grypa
 • złe samopoczucie (osłabienie)
 • ból szyi
 • ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • obniżenie ciśnienia krwi podczas wstawania z objawami przypominającymi zawroty głowy (niedociśnienie ortostatyczne)
 • zmniejszone łaknienie (zmniejszony apetyt)
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności i wymioty
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • nieprawidłowe wyniki badania krwi (leukopenia)
 • bóle stawów i bóle mięśniowo-szkieletowe
 • zapalenie stawów
 • drętwienie i osłabienie mięśni ręki
 • zmniejszenie masy ciała
 • koszmary senne
 • utrudniona koordynacja grup mięśni (zaburzenia równowagi)
 • depresja - zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • przedłużające się napięcie mięśni (dystonia)
 • wyciek z nosa (katar, nieżyt nosa)
 • podrażnienie skóry (zapalenie skóry)
 • wysypka
 • przekrwienie oczu (zapalenie spojówek)
 • nagłe parcie na mocz
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • cyprofloksacyną
 • dekstrometorfanem
 • sympatykomimetykami
 • fluoksetyną, fluwoksaminą
 • petydyną
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Rasagiline Accord może powodować zawroty głowy lub senność. Może również wywoływać epizody nagłego zasypiania. Pacjenci, u których wystąpiła senność lub epizody nagłego zasypiania przed stosowaniem lub w trakcie przyjmowania leku Rasagiline Accord, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Rasagiline Accord?

Lek Rasagiline Accord działa poprzez zwiększenie i utrzymywanie stężenia dopaminy w obszarach mózgu w których doszło do utraty komórek odpowiedzialnych za wytwarzanie dopaminy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Rasagiline Accord?

Lek Rasagiline Accord stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona.

Dawkowanie

Jak stosować lek Rasagiline Accord?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka rasagiliny to 1 mg raz na dobę przyjmowana doustnie z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Rasagiline Accord

W przypadku przedawkowania leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zabierając ze sobą opakowanie leku. Objawy przedawkowania to: nieznacznie euforyczny nastrój (lekka postać manii), skrajnie wysokie ciśnienie krwi i zespół serotoninowy.

Pominięcie przyjęcia leku Rasagiline Accord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę leku o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Rasagiline Accord

Nie należy przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rasagiline Accord?

Nie należy stosować leku Rasagiline Accord w przypadku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na rasagilinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • przyjmowania leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) włącznie z lekami ziołowymi dostępnymi bez recepty
 • przyjmowania przez pacjenta petydyny (lek przeciwbólowy)

Musi upłynąć co najmniej 14 dni między zaprzestaniem stosowania leku Rasagiline Accord a rozpoczęciem stosowania leków z grupy inhibitorów MAO lub petydyny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Rasagiline Accord może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • jeśli wystąpią u niego nietypowe zachowania, takie jak natręctwa, obsesyjne myśli, uzależnienie od hazardu, niepohamowane robienie zakupów lub wydawanie pieniędzy, impulsywne zachowania, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli o seksie
 • jeśli widzi lub słyszy rzeczy, których nie ma (omamy)
 • jeśli jednocześnie wystąpią któreś z następujących objawów: omamy, gorączka, niepokój ruchowy, drżenie i pocenie się
 • jeśli zauważy podejrzane zmiany skórne, ponieważ u pacjentów z chorobą Parkinsona występuje zwiększone ryzyko raka skóry (nie tylko czerniaka)

Inne działania niepożądane.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 •  nieprawidłowe ruchy ciała (dyskinezy)
 •  ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha
 • upadek
 • alergia
 • gorączka
 • grypa
 • złe samopoczucie (osłabienie)
 • ból szyi
 • ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • obniżenie ciśnienia krwi podczas wstawania z objawami przypominającymi zawroty głowy (niedociśnienie ortostatyczne)
 • zmniejszone łaknienie (zmniejszony apetyt)
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności i wymioty
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • nieprawidłowe wyniki badania krwi (leukopenia)
 • bóle stawów i bóle mięśniowo-szkieletowe
 • zapalenie stawów
 • drętwienie i osłabienie mięśni ręki
 • zmniejszenie masy ciała
 • koszmary senne
 • utrudniona koordynacja grup mięśni (zaburzenia równowagi)
 • depresja - zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • przedłużające się napięcie mięśni (dystonia)
 • wyciek z nosa (katar, nieżyt nosa)
 • podrażnienie skóry (zapalenie skóry)
 • wysypka
 • przekrwienie oczu (zapalenie spojówek)
 • nagłe parcie na mocz

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • udar mózgu
 • zawał mięśnia sercowego
 • wysypka w postaci pęcherzyków

Częstość nieznana:

 • podwyższone ciśnienie krwi
 • nadmierna senność
 • nagłe zasypianie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Rasagiline Accord należy skonsultować się z lekarzem:

 • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli pacjent zauważy niepokojące zmiany na skórze

Zaburzenia kontroli impulsów

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą u chorego nietypowe zachowania będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu czy pragnienia wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania zwane są zaburzeniami kontroli impulsów. U pacjentów przyjmujących Rasagiline Accord i (lub) inne leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona obserwowano takie zachowania jak:

 • natręctwa
 • obsesyjne myśli
 • patologiczne uzależnienie od hazardu
 • niepohamowane wydawanie pieniędzy
 • impulsywne zachowania, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne

Jesli wystąpią powyższe objawy, lekarz może podją decyzję o zaprzestaniu stosownaia leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rasagiline Accord a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie może być stosowany w okresie ciąży, nie jest znany wpływ leku na nienarodzone dziecko

Rasagiline Accord a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być przyjmowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie dotyczy to stosowania łącznego leku Rasagiline Accord z:

 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • cyprofloksacyną
 • dekstrometorfanem
 • sympatykomimetykami
 • fluoksetyną, fluwoksaminą
 • petydyną
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)

Stosowanie leku Rasagiline Accord można rozpocząć po upływie co najmniej 5 tygodni od zaprzestania podawania fluoksetyny. Stosowanie fluoksetyny lub fluwoksaminy można rozpocząć po upływie co najmniej 14 dni od zaprzestania przyjmowania leku Rasagiline Accord.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rasagiline Accord a alkohol

Alkohol w połączniu z lekiem może prowadzić do wystąpienia senności, epizodów nagłego zasypiania.

Rasagiline Accord a prowadzenie pojazdów

Lek Rasagiline Accord może powodować zawroty głowy lub senność. Może również wywoływać epizody nagłego zasypiania. Pacjenci, u których wystąpiła senność lub epizody nagłego zasypiania przed stosowaniem lub w trakcie przyjmowania leku Rasagiline Accord, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Rasagiline Accord?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Rasagiline Accord a ciąża
Rasagiline Accord a karmienie piersią
Interakcje
Rasagiline Accord a alkohol
Rasagiline Accord a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo